čtvrtek, 18. Duben 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:

Celá ČR Hlavní město PrahaJihočeský krajJihomoravský krajKarlovarský krajkraj VysočinaKrálovehradecký krajLiberecký krajMoravskoslezský krajOlomoucký krajPardubický krajPlzeňský krajStředočeský krajÚstecký krajZlínský kraj
Anežský klášter Anežský klášter
V klášteře založeném pravděpodobně roku 1231 sv. Anežkou Českou, dcerou krále Přemysla Otakara I., je zpřístupněna expozice středověkého a raně renesančního umění Národní galerie v Praze.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Arcidiecézní muzeum Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc
Arcidiecézní muzeum sídlí v rekonstruovaných budovách kapitulního děkanství na Václavském náměstí. Součástí prohlídkové trasy je i románský biskupský palác (dříve známý jako Přemyslovský palác) a kaple sv. Barbory.

Nevšedním zážitkem je již samotná prohlídka objektů, dokumentujících stavební a umělecký vývoj v místě tzv. olomouckého hradu na Václavském návrší v průběhu celého tisíciletí – od pozůstatků knížecího paláce přes vrcholné románské, gotické a renesanční etapy až po pozdně barokní a rokokové interiéry. Stálá expozice muzea seznamuje návštěvníky s duchovní kulturou olomoucké arcidiecéze. V obrazárně jsou zastoupena špičková malířská díla shromažďovaná olomouckými biskupy od 16. století. Součástí objektu je i koncertní sál „Mozarteum“, pojmenovaný na památku zdejšího pobytu slavného hudebního skladatele.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Církevní stavby
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně
Velkolepý chrám se dvěma věžemi z 18. století stojí na místě bývalé malé mariánské kaple. Svou polohou – v nadmořské výšce 718 metrů – je nejvýše položenou sakrální stavbou na Moravě.
>> Více informací
Zlínský kraj   Církevní stavby
Benediktinský klášter Rajhrad Benediktinský klášter Rajhrad
K založení rajhradského kláštera došlo kolem poloviny 11. století a zakladatelem byl český kníže Břetislav I. Rajhrad však možná nebyl založen jako klášter, ale jako kolegiátní kapitula s proboštem v čele. Břetislav při založení mohl pomýšlet na obnovení velkomoravského Metodějova biskupství, jak se i později stalo v Olomouci.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Církevní stavby
Betlémská Kaple Betlémská Kaple
Betlémská kaple, ve které kázal Mistr Jan Hus byla roku 1786 zbořena. V roce 1954 byla znovu postavena podle původních plánů. Betlémská kaple je národní kulturní památkou a prvním kazatelským chrámem v Evropě.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Břevnovský klášter Břevnovský klášter
Břevnovský klášter byl vždy spojen s řádem Benediktýnů, kteří byli prvním mužským řádem u nás. Již v této době, tedy v desátém století začíná historie kláštera. Později si prošel bohatou historií, přes vyplenění husity až po rozkvět v 18. století, kdy byl zvelebován největšími architekty a malíři své doby.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Dominikánský klášter Dominikánský klášter
Nejstarší památkou Českých Budějovic je Dominikánský klášter s chrámem Obětování Panny Marie. Klášter byl vystavěn při zakládání města a stal součástí městského opevnění. Zajímavostí je, že jako stavební materiál zde byly použity kromě kamene také cihly.

Klášterní kostel Obětování Panny Marie je nejcennější umělecko-historickou památkou v Českých Budějovicích. Byl založen současně s městem v r. 1265 a budován po dobu několika desetiletí.
>> Více informací
Jihočeský kraj   Církevní stavby
Emauzský klášter Emauzský klášter
Emauzský klášter,  jediný slovanský klášter říše Karla IV., se stal střediskem vzdělanosti a umění. Mezi studenty cyrilometodějského jazyka patřil i Jan Hus. Vznikla zde řada iluminovaných literárních skvostů, včetně tzv. Remešského evangeliáře, který se dostal až do korunovačního pokladu francouzských králů.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel byl postaven na místě kostelíka ze 13. století, který byl zasvěcen s. Kunhutě. Nejstarší písemná zmínka o novém, v gotickém slohu postaveném kostele  je datována do roku 1419. Kostel několikrát vyhořel (v letech 1572, 1607 a několikrát za třicetileté války) a byl přestavěn. Největší změnou bylo zbudování renesanční věže s krásným renesančním portálem z roku 1581 se znaky Bernarda ze Žerotína a jeho manželky Anny Estery z Kunovic, v němž je osazena kovaná mříž z 1. polovin 17. století. Kostel měl původně 2 věže.  Druhá věž byla součástí městského opevnění. Ta byla v roce 1804 pro zchátralost snížena a upravena jako sakristie.
>> Více informací
Zlínský kraj   Církevní stavby
Františkánský klášter Františkánský klášter
Klášter je nejstarším poutním místem Čtrnácti sv. Pomocníků na území českého státu a od roku 1995 patří mezi národní kulturní památky ČR. Klášter je sídlem Městského muzea v Kadani, které nabízí tři prohlídkové okruhy.
>> Více informací
Ústecký kraj   Církevní stavby
Františkánský klášter Uherské Hradiště Františkánský klášter Uherské Hradiště
Františkánský klášter je společně s přilehlým kostelem Zvěstování Panny Marie významnou kulturní památkou, přesahující místní význam.
Mimo jiné ukrývá prostory s velmi vzácnou výtvarnou výzdobu z počátku 18. století.
Po roce 1989 byl v klášteře obnoven i řeholní život, kteří nyní bydlí v domě na náměstí.
>> Více informací
Zlínský kraj   Církevní stavby
Hrad Blansek Hrad Blansek
Blansek je rozsáhlá zřícenina hradu ležícího nad údolím s říčkou Punkvou, v katastrálním území Suchdol v Moravském krasu (obec Vavřinec).
Z původního hradu se zachovaly zbytky paláce a hradby, zřetelné jsou i zbytky předhradí. V 30. letech 20. století se z bezpečnostních důvodů strhávala část chátrajícího zdiva, aby nedošlo k jeho zřícení na silnici k Punkevním jeskyním, které se v té době právě zpřístupňovaly pro veřejnost.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Církevní stavby
Hradisko sv. Klimenta Hradisko sv. Klimenta
Hradisko sv. Klimenta je spojeno významným předělem naší historie, protože s velkou pravděpodobností právě zde dokončili věrozvěstové Cyril a Metoděj překlad Bible do staroslověnštiny. Hradisko je rovněž označováno jako hlavní místo jejich působení po příchodu na Velkou Moravu v roce 863, tedy právě před 1150 lety. 

Bohužel na místě samém se nedochovaly žádné významné nadzemní prvky mimo obranných valů. Většina svědectví tak zůstává stále pod zemí, protože archeologické vykopávky zde proběhly pouze v omezeném rozsahu. Hradisko sv. Klimenta je i přesto jedním z našich nejstarších poutních míst a s velkou určitostí lze tvrdit, že v budoucnu může přinést ještě mnohé informace o naší dávné historii.
>> Více informací
Zlínský kraj   Církevní stavby
Chrám sv. Barbory Kutná Hora Chrám sv. Barbory Kutná Hora
Chrám sv. Barbory byl vždy symbolem města, hrdostí Horníků a dodnes zůstává nejznámější kutnohorskou stavbou. Svatobarborský chrám je považován za nejoriginálnější pozdně gotický chrám katedrálního typu v Evropě, tj. s věncem kaplí kolem hlavního oltáře. Stavba se stala výrazem někdejšího bohatství a moci města. Chrám byl založen kolem roku 1388 na náklad patricijských kutnohorských rodů. Podnět k jeho stavbě dalo však Bratrstvo Božího těla, založené v roce 1384 – od té doby probíhaly také sbírky ve prospěch stavby.
>> Více informací
Středočeský kraj   Církevní stavby
Chrám sv. Bartoloměje Kolín Chrám sv. Bartoloměje Kolín
Nedlouho po povýšení Kolína na královské město  po r.1253 králem Přemyslem Otakarem II., je zahájena stavba městského kostela. Prvním krokem bylo vybudování dnes nezachovaného raně gotického chóru s kryptou Ducha svatého a vztyčení obvodových zdí síňového trojlodí. Císař Karel IV. povolává dvorního architekta Petra Parléře, aby se ujal obnovy chrámu, poškozeného při požáru města v roce 1349. Parléř započíná práci roku 1360 výstavbou nového katedrálního chóru. Vzorem mu byl kostel sv. Kříže ve Švábském Gmündu, budovaný jeho otcem Jindřichem Parléřem. Před rokem 1400 byly dokončeny chórové kaple, rozšířena okna trojlodí a severní věže. K jižní boční lodi byla přistavěna kaple Panny Marie (dnes zvaná Kokovská). Bohatí kolínští měšťané se zasloužili o vybavení chrámu nákladným a umělecky cenným zařízením.
>> Více informací
Středočeský kraj   Církevní stavby
Chrám sv. Mikuláše, Louny Chrám sv. Mikuláše, Louny
Římskokatolický kostel sv. Mikuláše v Lounech, výjimečně zdařilé dílo „vladislavské gotiky“, které dodnes oslovuje zástupy poutníků ale i uměnímilovných turistů, byl v roce 1995 prohlášen za národní kulturní památku.

Dominanta a chlouba města, jedno z vrcholných děl české pozdní gotiky. První písemná zmínka o lounském farním kostele pochází z roku 1332 – to byl ještě zasvěcen sv. Kříži. Ke změně jeho patrocinia došlo po přestavbě v 80. letech 14. století. Z původního kostela se zachovala pouze 60 m vysoká věž. V jejím druhém podlaží, v dosud zachovalých dubových truhlách, ukládala ve středověku městská správa nejcennější privilegia. Nad stolicemi s pěti zvony, v úrovni ochozu, je byt hlásného, který zde mohl varovat měšťany při nebezpečí požáru či přepadení nebo oznamovat příjezd významnějších jezdců.
V březnu roku 1517 kostel spolu s celým vnitřním městem vyhořel a nezbyla z něj než zmiňovaná věž. Dva roky nato požádali Lounští královského architekta Benedikta Rejta 
o pomoc. Dílo bylo dokončeno roku 1538. Na místě původního kostela vzniklo síňové trojlodí s nádhernou a na svou dobu revoluční krouženou klenbou a jedinečnou střechou tvořenou ostrými jehlany, které dokonale korespondují s pitoreskními tvary kopců Českého středohoří.
>> Více informací
Ústecký kraj   Církevní stavby
Jezuitský klášter Jezuitský klášter
Jezuitský klášter se nachází asi 200 metrů od Valdštejnova náměstí v Jičíně, vedle kostela sv. Ignáce. Jezuitská kolej je součástí bloku jezuitských budov, zaujímající celou západní část města za kostelem sv. Ignáce: západně od kostela je kolej, spojená na severu budovou gymnasia s budovou semináře, na niž na severovýchodě navazuje lékárna a nemocnice. Jižně pod kolejí je dům alumnů.
>> Více informací
Královehradecký kraj   Církevní stavby
Kaple sv. Kříže Kaple sv. Kříže
Na 2. Nádvoří Pražského hradu je Kaple svatého Kříže, pozdně barokní stavba, kde je v současné době umístěn Svatovítský poklad.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Kaple sv. Rocha, Uherské Hradiště Kaple sv. Rocha, Uherské Hradiště
Nad vinohrady na vrcholu mařatického kopce vysokého 345 metrů stojí památná kaple, jež připomíná zhoubnou morovou epidemii, která postihla obyvatele Uherského Hradiště v roce 1680.
>> Více informací
Zlínský kraj   Církevní stavby
Katedrála sv. Mikuláše Katedrála sv. Mikuláše
Stavba katedrály sv. Mikuláše byla započata okolo roku 1265, krátce po založení města. Někdy okolo roku 1297 byl pak posvěcen hlavní oltář a kostel předán k užívání, byť ještě zřejmě nebyl dokončen (k dokončení stavby hlavní budovy nejspíše došlo až někdy kolem poloviny 14. století). Kostel byl několikráte významně přestavován. V 16. století získal novou zvonici v podobě Černé věže.  Vedle kostela se nacházel městský hřbitov funkční od založení města až po rok 1784, kdy byl zrušen. V letech 2001 až 2005 na jeho místě probíhal intenzívní archeologický výzkum vedený Jihočeským muzeem.
>> Více informací
Jihočeský kraj   Církevní stavby
Katedrála sv. Václava v Olomouci Katedrála sv. Václava v Olomouci
Katedrála sv. Václava se svým dvouvěžovým průčelím patří neodmyslitelně k panoramatu města. Třetí, jižní věž, vysoká přesně 102 metrů, je nejvyšší kostelní věží na Moravě (a druhou nejvyšší v ČR). Halové trojlodí kostela vychází z původní středověké dispozice.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Církevní stavby
Katedrála svatého Víta Katedrála svatého Víta
Katedrála svatého Víta je největším a nejvýznamnějším pražským chrámem. Kromě bohoslužeb se zde odehrávaly i korunovace českých králů a královen. Je místem uložení ostatků svatých zemských patronů, panovníků, šlechticů a arcibiskupů.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Klášter & zámek Třebíč Klášter & zámek Třebíč
Nebýt zdejšího kláštera, nebyla by ani Třebíč. Mniši přinesli do zdejších pralesů civilizaci, vybudovali město a ze svého kláštera spravovali rozsáhlý region. Někdy kolem roku 1100 poprvé zaťali své sekyry a o tři roky později už stál uprostřed nekonečných lesů kostelík, který zasvětili svému zakladateli, sv. Benediktovi.
>> Více informací
kraj Vysočina   Církevní stavby
Klášter a chrám v Panenském Týnci Klášter a chrám v Panenském Týnci
Kdo tento chrám založil a stavěl se již asi nedozvíme, ale s jistotou víme a psychtronici to ve svých měřeních dokázali, že chrám stojí na silné léčivé pozitivní zóně.Tato pozitivní energie chrámu má schopnost odstraňovat depresivní stavy, přinášet optimismus, dobrou náladu, elán a radost ze života. Pobyt na tomto místě doporučují zejména lidem trpícími maniodepresemi, nedostatkem sebevědomí, lidem přecitlivělým,  se sklony k sebevraždě. 
Energie vyzařující  na tomto místě posiluje obranyschopnostorganismu, dlouhodobější pobyt nebo časté návštěvy, posezení v trávě uprostřed chrámu doporučují lidem po mozkové obrně, mozkové mrtvici a po veškerých úrazech hlavy. Přitahuje k sobě citlivé lidi, kumštýře, starší lidi, ale i milence, kteří si v jeho prostorách rádi hrají, zpívají nebo alespoň posedí. Důkazem toto je několik svatebních obřadů v prostorách chrámu a také několik filmů, alespoň z části natáčených v těchto prostorách. Naposledy snímek „KYTICE“ od K. J. Erbena ve zpracování režiséra F.A. Brabce.

Stavitel Kamil Hilbert, lounský rodák tuto stavbu podrobně zkoumal a vyjádřil se, že náleží k huti Petra Parléře, stavitele Svatovítského chrámu. Také jiní odborníci se vyjádřili, že torzo kostela se řadí svou uměleckou hodnotou k nejdokonalejším památkám České republiky, a to jak velkou monumentálností celku, tak vytříbeností a vkusem umělecké výroby a mistrným technickým provedením.
>> Více informací
Ústecký kraj   Církevní stavby
Klášter kartuziánů Valdice Klášter kartuziánů Valdice
Bývalý klášter kartuziánů ve Valdicích je významnou barokní památkou. Byl založen Albrechtem z Valdštejna a podle projektu A. Spezzy z roku 1627 bylo se stavbou započato v roce 1630. Po N. Sebregondim, který je autorem nedaleké Valdštejnské loggie a tzv. Libosadu, stavbu kláštera včetně kostela dokončil patrně G. Pieroni v roce 1655 a na vnitřních dostavbách se pracovalo až do roku 1665.
>> Více informací
Královehradecký kraj   Církevní stavby
Klášter Nová Říše Klášter Nová Říše
Klášter Panny Marie v Nové Říši
Klášter v Nové Říši na Moravě založili, roku 1211, vojenský velitel Markvard z Hrádku a jeho žena Vojslava pro panny sv. Norberta - premonstrátky. Zasvětili jej Matce Boží. Svědomitými duchovními správci se jim od samého začátku stali probošti vysílaní sem opatstvím v Zábrdovicích (dnes součást Brna). Díky společnému úsilí všech těchto Bohu zasvěcených duší stal se klášter brzy světlem víry pronikajícím široké okolí a jím se přes mnohou nepřízeň osudu snaží být s Boží pomocí až do dnešních dnů.
Proudy milosti tryskající z tohoto svatého místa byly zhoubně přerušeny až běsněním husitských válek (1419-1431), kdy byl klášter několikrát vypálen. Na středověkou epochu tak dnes upomíná jen socha sv. Anny Samotřetí z druhé poloviny 14. století, uctívaná v kapli stejného zasvěcení při severní straně kostela. I když bezprostřední vojenské ohrožení pominulo, neutěšené poměry v nábožensky a politicky rozdělené zemi měly negativní dopad i na klášter. Přes mnohé pokusy o opětovné pozvednutí vymírá ženský konvent osobou převorky Anny Černické z Kačova, která roku 1596 z rozhodnutí řádových představených odchází do Chotěšova v Čechách.
>> Více informací
kraj Vysočina   Církevní stavby
Klášter Pražského Jezulátka Klášter Pražského Jezulátka
V Praze na Malé Straně v Karmelitské ulici stojí kostel Panny Marie Vítězné. Má zcela mimořádný význam nejen pro svou stránku architektonickou a výzdobu uměleckou, ale zejména proto, že je v něm uchovávána a uctívána proslulá soška Pražského Jezulátka. Téměř ve všech částech světa nalezneme kopie této malé sošky a kultovní místa Jezulátku zasvěcená.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Klášter Sázava Klášter Sázava
Dnešní podoba Sázavského kláštera je otevřenou čítankou uměleckých slohů od 11. století až do novověku. Odráží se v ní tisícileté dějiny naší země až po současnost. Částečky dřeva  z prvních poustevnických stavení spočívají ukryté pod podlahami východního křídla kláštera i kostela. Důkaz prvního vzmachu Čech i sázavského kláštera v duchu románském najdete díky základům kostela sv. Kříže na severní zahradě.
>> Více informací
Středočeský kraj   Církevní stavby
Klášter Zlatá Koruna Klášter Zlatá Koruna
Středověké kláštery byly zvláštním místem soustředění, rozjímání a modlitby. Klášter cisterciáků ve Zlaté koruně si díky své poloze v hlubokém vltavském údolí udržel mnoho z původní atmosféry i po odchodu řádu roku 1785. Je dnes pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. 
>> Více informací
Jihočeský kraj   Církevní stavby
Klementinum Klementinum
Monumentální stavební komplex Klementina, po Pražském hradě druhý největší komplex v Praze, byl vždy živým centrem vzdělanosti a kultury. V areálu sídlí již přes dvě stě let Národní knihovna. Jsou zde uloženy nejcennější rukopisy a všechny knihy, vydané od roku 1807 na území Čech.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz