Středa, 20. Březen 2019
 
 

Františkánský klášter Uherské Hradiště

Kraj: Zlínský kraj       Turistická oblast: Slovácko       Kategorie: Církevní stavby

Františkánský klášter je společně s přilehlým kostelem Zvěstování Panny Marie významnou kulturní památkou, přesahující místní význam.
Mimo jiné ukrývá prostory s velmi vzácnou výtvarnou výzdobu z počátku 18. století.
Po roce 1989 byl v klášteře obnoven i řeholní život, kteří nyní bydlí v domě na náměstí.
Františkáni přišli do Uherského Hradiště roku 1491 z podnětu biskupa Jana Filipce, který se do města dostal poprvé jako kancléř Matyáše Korvína při diplomatických jednáních. Stavba kláštera a kostela Zvěstování Panny Marie byla provázena mnoha nesnázemi. Mniši, přinuceni  v polovině 16. století město na čas opustit, pokračovali v stavbě s pomocí donátorů až počátkem dalšího století.  V roce 1646 a 1681 byl klášter zasažen požárem ve městě a v roku 1647 poškozen vichřicí. Dostavět klášter i kostel se františkánům podařilo až v první čtvrtině 18. století.  Původní gotický sloh vystřídaly barokní prvky. 

Františkánský klášter
Klášter je vystavěný na čtvercovém půdorysu s rajským dvorem, uprostřed s nejstarší studnou na území města.  Celému  souboru dominuje vysoká klášterní  věž  zastřešená barokizující bání.  V přízemí je umístěna pamětní deska připomínající zbořenou kapli sv. Rozálie. Hlavní vchod je orámován portálkem, v jehož tympanonu se nachází boltcová kartuše se znakem uherské františkánské provincie. Celé přízemí je zaklenuto barokními lunetovými klenbami.

Refektář, v němž se mniši scházeli ke společnému stolování i rozjímání, je jednou ze dvou klášterních místností s ojedinělou výzdobou. Bohatá štuková výzdoba refektáře je dílem italského barokního sochaře Baltassara Fontany,  který se podílel i na výzdobě buchlovického zámku a velehradské baziliky. Reliéfní ornamentální pásy  člení jednotlivé výtvarné náměty, ovocné a květinové závěsy zdobí  okna nebo rámují medailony s postavičkami andílků a polopostavami světců. Plocha klenby je zaplněna těžkým palmetovým ovocným a květinovým štukem. 
Nástěnnými malbami technikou fresco-secco opatřil klenbu Fontanův umělecký partner malíř Christophore Monti. Zatímco figurám andělů jsou vymezeny klenební výseče, ústřední výzdobu tvoří čtyři  štuková oválná  „zrcadla“ se sakrálními náměty (zvěstování Panny Marie, svatá Anna vyučuje Pannu Marii, strážce neporušené víry sv. Amand  a zakladatel řádu sv. František z Assisi, vznášející se v oblacích na ohnivém voze taženém dvojspřežím). 
Čtyři lunety nad lavicemi na západní straně refektáře  vyzdobil neznámý autor olejomalbami s postavami františkánských světců sv. Jana Kapisrána, sv. Bonaventury, sv. Antonína Paduánského a sv. Františka z Assisi. Do dřevěného polychromovaného obložení podél stěn jsou zasazeny deskové obrazy líčící tragické chvíle  mnichů - mučedníků na jejich misiích ve 13. - 17. století.  Čelní stěně refektáře dominuje krucifix na pozadí bohaté zlaté paprskovité svatozáře, na který navazuje deskový obraz s námětem Poslední večeře Páně.
Mimořádně cenné je i barokní vybavení refektáře – kredenční skříně, dřevěné lavice nebo mramorové patrové lavabo, nad kterým dva andílci odhalují kartuši se znakem Amanda Ferdinanda Petřvalského, jednoho z nejvýznamnějších donátorů kláštera.

Františkánský klášter byl rekonstruován a poté oceněn udělením titulu Dům roku 1996.

Kostel Zvěstování Panny Marie
Kostel Zvěstování Panny Marie je součástí areálu františkánského kláštera a byl postaven na přelomu 15. a 16. století. Z původní stavby se po radikální přestavbě v 17. a 18. století dochovalo pouze obvodové zdivo lodi a presbytáře. Stavba kostela je v jádru gotická, s bočními kaplemi, zaklenutá v lodi barokními klenbami. Klenba v lodi je zdobena střízlivým štukovým dekorem i nástropními malbami a spadá zřejmě do poloviny 17. století, do doby počátku oprav kostela. Nový pseudorenesanční oltář pochází z roku 1904. Předchozí zničil velký požár v roce 1894. Na restaurování vnitřního zařízení se tehdy podílel J. Úprka. V kostele jsou dochovány náhrobky biskupa Jana Filipce a jeho příbuzných, majitelů Kunovic. Po levé straně vchodu do kláštera se nacházela v letech 1716 až 1876 kaple sv. Rozálie, jejíž zakládací deska je nyní vložena do paty klášterní věže. Po pravé straně kostelní budovy je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, která se nacházela původně při řece Moravě u tzv. Hradišťské brány. Rozsáhlé opravy kostela se uskutečnily po povodni v roce 1997.

Informace: Zdroj textu a další informace naleznete na adrese: http://www.uherske-hradiste.cz/

Kontaktní údaje

Adresa: Františkánská ul., 686 01, Uherské Hradiště
Okres: Uherské Hradiště Kraj: Zlínský kraj
Telefon: +420 572 540 305
Email: hradiste@ofm.cz

Mapa Františkánský klášter Uherské Hradiště

mapa Františkánský klášter Uherské Hradiště GPS: 49.0706564, 17.4603122

Předpověď počasí v kraji


Nejbližší Církevní stavby v okolí

Synagoga Uherské Hradiště
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 0.13 km
Kostel sv. Františka Xaverského Uherské Hradiště
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 0.32 km
Kaple sv. Rocha, Uherské Hradiště
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 2.54 km
Kostel narození Panny Marie
Obec: Uherské Hradiště - Sady
Vzdálenost: 2.62 km
Kostel sv. Martina Buchlovice
Obec: Buchlovice
Vzdálenost: 9.28 km
Kostel sv. Bartoloměje, Veselí nad Moravou
Obec: Veselí nad Moravou
Vzdálenost: 14.28 km
Kostel Neposkvrněného početí P. Marie Uherský Brod
Obec: Uherský Brod
Vzdálenost: 14.43 km
Kostel sv. Andělů stráž. a klášter servitů Veselí
Obec: Veselí nad Moravou
Vzdálenost: 14.61 km
Kostel Mistra Jana Husa Uherský Brod
Obec: Uherský Brod
Vzdálenost: 14.70 km
Kostel sv. Vojtěcha
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 16.23 km
Kostel sv. Michaela archanděla
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 16.30 km
Hradisko sv. Klimenta
Obec: Osvětimany
Vzdálenost: 17.76 km
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 25.66 km
Kostel sv. Jana Křtitele
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 25.76 km
Kostel sv. Mořice v Kroměříži
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 25.93 km
Šachova synagoga Holešov
Obec: Holešov
Vzdálenost: 30.52 km
Kostel sv. Šebastiána a Rocha Archlebov
Obec: Archlebov
Vzdálenost: 33.13 km

Reklama


Zobrazeny objekty v okruhu 35 km
Zobrazit všechny cíle v okolí     Zobrazit pouze: Muzea a galerie   Církevní stavby   Rozhledny a vyhlídky   Hrady a zámky   Významné budovy   Zoologické a botanické zahrady  
1. Slovácká galerie
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 0.12 km

2. Synagoga Uherské Hradiště
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 0.13 km

3. Kostel sv. Františka Xaverského Uherské Hradiště
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 0.32 km

4. Slovácké muzeum Uherské Hradiště - město královské
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 0.35 km

5. Slovácké muzeum
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 0.66 km

6. Slovácké muzeum
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 0.67 km

7. Památník Velké Moravy
Obec: Staré Město
Vzdálenost: 1.49 km

8. Archeo Uherské Hradiště - Sady Špitálky
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 1.50 km


Další cíle

9 - 23 24 - 38 39 - 53 54 - 67
9. Archeo Staré Město - Špitálky
Obec: Staré Město
Vzdálenost: 2.38 km

10. Kaple sv. Rocha, Uherské Hradiště
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 2.54 km

11. Kostel narození Panny Marie
Obec: Uherské Hradiště - Sady
Vzdálenost: 2.62 km

12. Rozhledna na Rovnině
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 3.85 km

13. Letecké muzeum Kunovice
Obec: Kunovice
Vzdálenost: 3.95 km

14. Archeoskanzen Modrá
Obec: Velehrad
Vzdálenost: 5.29 km

15. Muzeum Tupeské keramiky
Obec: Tupesy
Vzdálenost: 6.61 km

16. Muzeum v přírodě - soubor lidových staveb Topolná
Obec: Topolná
Vzdálenost: 8.25 km

17. Státní zámek Buchlovice
Obec: Buchlovice
Vzdálenost: 9.14 km

18. Muzeum Podhradí Buchlovice
Obec: Buchlovice
Vzdálenost: 9.16 km

19. Kostel sv. Martina Buchlovice
Obec: Buchlovice
Vzdálenost: 9.28 km

20. Rozhledna na Lhotce
Obec: Hradčovice
Vzdálenost: 9.45 km

21. Muzeum lidových pálenic
Obec: Vlčnov
Vzdálenost: 11.41 km

22. Zámek Napajedla
Obec: Napajedla
Vzdálenost: 11.63 km

23. Hrad Buchlov
Obec: Buchlovice
Vzdálenost: 11.63 km

24. Městské muzeum Veselí nad Moravou
Obec: Veselí nad Moravou
Vzdálenost: 14.23 km

25. Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod
Obec: Uherský Brod
Vzdálenost: 14.28 km

26. Kostel sv. Bartoloměje, Veselí nad Moravou
Obec: Veselí nad Moravou
Vzdálenost: 14.28 km

27. Vodní elektrárna Veselí nad Moravou
Obec: Veselí nad Moravou
Vzdálenost: 14.36 km

28. Zámek Veselí nad Moravou
Obec: Veselí nad Moravou
Vzdálenost: 14.39 km

29. Kostel Neposkvrněného početí P. Marie Uherský Brod
Obec: Uherský Brod
Vzdálenost: 14.43 km

30. Hvězdárna Veselí nad Moravou
Obec: Veselí nad Moravou
Vzdálenost: 14.55 km

31. Kostel sv. Andělů stráž. a klášter servitů Veselí
Obec: Veselí nad Moravou
Vzdálenost: 14.61 km

32. Kostel Mistra Jana Husa Uherský Brod
Obec: Uherský Brod
Vzdálenost: 14.70 km

33. Muzeum Na Mlýně Dolní Němčí
Obec: Dolní Němčí
Vzdálenost: 14.80 km

34. Rozhledna Brdo
Obec: Roštín
Vzdálenost: 15.70 km

35. Otrokovická Beseda
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 16.13 km

36. Kostel sv. Vojtěcha
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 16.23 km

37. Kostel sv. Michaela archanděla
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 16.30 km

38. Společenský dům
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 16.48 km

39. Hradisko sv. Klimenta
Obec: Osvětimany
Vzdálenost: 17.76 km

40. Hrad Malenovice
Obec: Malenovice
Vzdálenost: 17.92 km

41. Hrad Cimburk u Koryčan
Obec:
Vzdálenost: 18.16 km

42. Zámek v Koryčanech
Obec: Koryčany
Vzdálenost: 21.93 km

43. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Obec: Zlín
Vzdálenost: 22.42 km

44. Zámek Zlín
Obec: Zlín
Vzdálenost: 22.72 km

45. Korytňanská rozhledna
Obec: Korytná
Vzdálenost: 23.19 km

46. Rozhledna Drahy
Obec: Javorník
Vzdálenost: 23.90 km

47. Větrný mlýn Kuželov
Obec: Hrubá Vrbka
Vzdálenost: 24.38 km

48. Vlastivědné muzeum Kyjov
Obec: Kyjov
Vzdálenost: 25.13 km

49. Zámek Nový Světlov
Obec: Bojkovice
Vzdálenost: 25.13 km

50. Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 25.66 km

51. Kostel sv. Jana Křtitele
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 25.76 km

52. Regentský dům
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 25.90 km

53. Kostel sv. Mořice v Kroměříži
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 25.93 km

54. Zámek Kroměříž
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 26.00 km

55. Zámek Milotice
Obec: Milotice
Vzdálenost: 26.57 km

56. Rozhledna Velký Lopeník
Obec: Lopeník
Vzdálenost: 29.09 km

57. Zámek Lešná - Zlín
Obec: Zlín - Lešná
Vzdálenost: 29.30 km

58. ZOO Lešná
Obec: Zlín - Lešná
Vzdálenost: 29.52 km

59. Zámek Holešov
Obec: Holešov
Vzdálenost: 30.46 km

60. Rozhledna Vitčice
Obec: Vitčice
Vzdálenost: 30.47 km

61. Šachova synagoga Holešov
Obec: Holešov
Vzdálenost: 30.52 km

62. Zámek Chropyně
Obec: Chropyně
Vzdálenost: 32.43 km

63. Státní zámek Vizovice
Obec: Vizovice
Vzdálenost: 32.87 km

64. Hrad Lukov
Obec: Lukov
Vzdálenost: 32.91 km

65. Kostel sv. Šebastiána a Rocha Archlebov
Obec: Archlebov
Vzdálenost: 33.13 km

66. Zámek Bučovice
Obec: Bučovice
Vzdálenost: 34.54 km

67. Masarykovo muzeum v Hodoníně
Obec: Hodonín
Vzdálenost: 34.82 km


1. Turistické centrum Veselska
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 14.38 km

2. Ranč Žlutava
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 14.42 km

3. Přístav Baťův kanál
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 14.43 km

4. Moravská lodní doprava, Baťův kanál
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 18.32 km

5. Grunt Galatík
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 20.58 km

6. Muzeum vesnice jihových. Moravy
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 21.07 km

7. Půjčovna loděk Petrov s Občerstvením
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 24.76 km

8. Informační centrum města Kyjova, půjčovna a úschov
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 25.60 km


Další cíle

9. Bukovanský mlýn
Obec: Staré Město
Vzdálenost: 27.11 km

10. Půjčovna lodí Pod Výklopníkem, Baťův kanál
Obec: Staré Město
Vzdálenost: 27.60 km

11. Vinařství Livi Dubňany-sklep Šidleny
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 28.73 km

12. Státní zámek Bučovice
Obec: Ostrožská Nová Ves
Vzdálenost: 34.58 km

1. Přístav Staré Město
Obec: Velehrad
Vzdálenost: 0.59 km

2. Hotel Mlýn **** Restaurace
Obec: Buchlovice
Vzdálenost: 6.07 km

3. Restaurace U Racka
Obec: Hradčovice
Vzdálenost: 7.48 km

4. Restaurant BalonCentrum Břestek
Obec: Buchlovice
Vzdálenost: 9.19 km

5. Pahrbek restaurace
Obec: Napajedla
Vzdálenost: 10.39 km

6. Hospůdka na Farmě – Ranč Žlutava
Obec: Veselí nad Moravou
Vzdálenost: 14.42 km

7. Penzion Blatnička - restaurace
Obec: Veselí nad Moravou
Vzdálenost: 16.18 km

8. Restaurace Sokolovna
Obec: Uherský Brod
Vzdálenost: 17.71 km


Další cíle

9 - 23 24 - 29
9. Hospoda Ajax
Obec: Uherský Brod
Vzdálenost: 18.35 km

10. Restaurace Areál
Obec: Osvětimany
Vzdálenost: 19.77 km

11. Restaurace Na Koupališti, Sazovice
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 20.49 km

12. Grunt Galatík - hospůdka Kent
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 20.67 km

13. Hotel Luha - restaurace
Obec: Zlín
Vzdálenost: 23.16 km

14. Orea Hotel Fontána II - restaurace
Obec: Březnice
Vzdálenost: 23.24 km

15. Hotel Vyhlídka**** Luhačovice - restaurace
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 23.80 km

16. Rybářská bašta
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 24.59 km

17. Stará Střelnice
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 24.97 km

18. Restaurace Nový svět
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 25.06 km

19. Zahrádka "U Kulky"
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 25.59 km

20. Hudební restaurace Stará Masna
Obec: Zlín
Vzdálenost: 26.59 km

21. Hospoda Na Zelnicách
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 26.87 km

22. Bukovanský mlýn - restaurace
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 27.11 km

23. Restaurace Na mlýně
Obec: Zlín
Vzdálenost: 27.71 km

24. Chata Jana - restaurace
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 29.03 km

25. Bezměrovský dvůr - restaurace
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 30.22 km

26. Restaurace u Chytilů, Vinařství Livi
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 32.31 km

27. Restaurace Sahara
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 33.60 km

28. Restaurace U Orla
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 33.84 km

29. Restaurace VILLA SOLE
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 34.36 km

1. Kemp Pahrbek
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 10.39 km

2. Autokemp Buchlovice - Smraďavka
Obec: Kostelec
Vzdálenost: 10.53 km

3. Autokemp Koryčany
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 20.67 km

4. Grunt Galatík - kemp
Obec: Zlín
Vzdálenost: 20.68 km

5. Autokempink Strážnice
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 21.01 km

6. Eurocamping Bojkovice
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 24.98 km

1. Hotel Maxi
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 0.09 km

2. Ubytovna Orlovna
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 0.14 km

3. HOTEL SLUNCE
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 0.22 km

4. BEST WESTERN Hotel GRAND***
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 0.40 km

5. Penzion Na Stavidle
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 0.42 km

6. Penzion Manett
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 0.49 km

7. HOTEL MORAVA***
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 0.98 km

8. Hotel Koníček
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 1.48 km


Další cíle

9 - 23 24 - 38 39 - 53 54 - 68 69 - 83
9. PENZION VILLA ROZÁRKA
Obec: Staré Město
Vzdálenost: 1.70 km

10. PENZION ARIANA
Obec: Staré Město
Vzdálenost: 1.81 km

11. WELLNESS HOTEL SYNOT***
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 1.93 km


12. Royal Spa Hotel Sirnaté Lázně
Obec: Ostrožská Nová Ves
Vzdálenost: 5.86 km

13. HOTEL MLÝN
Obec: Velehrad
Vzdálenost: 6.09 km

14. BalonCentrum Břestek
Obec: Buchlovice
Vzdálenost: 9.07 km


15. Penzion u Holuba
Obec: Hradčovice
Vzdálenost: 9.23 km

16. Penzion Knop
Obec: Buchlovice
Vzdálenost: 9.26 km

17. Zámek Napajedla
Obec: Napajedla
Vzdálenost: 11.57 km


18. Penzion Hermína
Obec: Veselí nad Moravou
Vzdálenost: 13.12 km

19. Hotel Veselan
Obec: Veselí nad Moravou
Vzdálenost: 14.52 km

20. Hotel U brány
Obec: Uherský Brod
Vzdálenost: 14.62 km


21. HOTEL MONDE
Obec: Uherský Brod
Vzdálenost: 14.66 km

22. Chalupa Paseky
Obec: Osvětimany
Vzdálenost: 15.14 km

23. Hotel Rottal
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 15.41 km


24. Ubytovna Oáza
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 16.41 km

25. Penzion Apartmány Zlín
Obec: Zlín
Vzdálenost: 18.39 km

26. Lesní hotel
Obec: Březnice
Vzdálenost: 21.07 km


27. Penzion Hubert
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 21.28 km

28. Penzion JANY Luhačovice
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 21.58 km

29. lázeňský hotel MIRAMARE Luhačovice
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 21.90 km


30. Vila Janáček
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 22.00 km

31. Vila Jiřinka
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 22.02 km

32. penzion ERA
Obec: Zlín
Vzdálenost: 22.06 km


33. Hotel Alexandria
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 22.07 km

34. Penzion Monika
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 22.10 km

35. Hotel Garni Zlín
Obec: Zlín
Vzdálenost: 22.32 km


36. penzion Sonáta
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 22.39 km

37. Boutique Hotel Radun****
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 22.40 km

38. Penzion Stella
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 22.47 km


39. Villa Marion
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 22.50 km

40. Penzion Sinfonietta
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 22.56 km

41. Hotel Vila Antoaneta ****
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 22.66 km


42. Wellness hotel Rezidence Ambra
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 22.69 km

43. Pension Pod sklepy
Obec: Kostelec
Vzdálenost: 22.78 km

44. Hotel Augustiniánský dům
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 22.95 km


45. Amenity Zlín
Obec: Zlín
Vzdálenost: 22.98 km

46. Hotel Luha
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 23.15 km

47. Hotel Pohoda
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 23.17 km


48. VILLA SLOVENSKÁ
Obec: Zlín
Vzdálenost: 23.23 km

49. Lázeňský & wellness hotel Niva
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 23.28 km

50. Hotel Baltaci Atrium
Obec: Zlín
Vzdálenost: 23.40 km


51. Hotel a valašský šenk Ogar
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 23.45 km

52. Hotel Baltaci
Obec: Zlín
Vzdálenost: 23.70 km

53. Hotel Vyhlídka
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 23.80 km


54. Hotel Hvězda
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 24.16 km

55. Penzion Sokolská
Obec: Zlín
Vzdálenost: 24.32 km

56. Penzion Uno
Obec: Zlín
Vzdálenost: 24.47 km


57. HOTEL VEGA
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 24.56 km

58. Autokemp Bojkovice
Obec: Bojkovice
Vzdálenost: 25.00 km

59. Penzion U Černého potoka
Obec: Nová Lhota
Vzdálenost: 25.09 km


60. Hotel Club
Obec: Kyjov
Vzdálenost: 25.17 km

61. Penzion Zámeček
Obec: Bojkovice
Vzdálenost: 25.17 km

62. Penzion Régio
Obec: Kyjov
Vzdálenost: 25.20 km


63. Galaxie hotel Zlín
Obec: Zlín
Vzdálenost: 25.38 km

64. Hotel Octárna
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 25.60 km

65. Hotel a restaurant Excellent Kroměříž
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 25.62 km


66. Penzion Domov
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 25.62 km

67. Penzion Zlatý Hrozen
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 25.68 km

68. Penzion a zahrádka "U Kulky"
Obec: Kyjov
Vzdálenost: 25.71 km


69. Hotel U zlatého kohouta
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 25.77 km

70. Hotel La Fresca
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 25.77 km

71. Hotel Bouček
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 25.78 km


72. Penzion ER´1
Obec: Zlín
Vzdálenost: 25.80 km

73. ČERNÝ OREL - Pivovar | Hotel | Penzion
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 25.80 km

74. Motel Jerry
Obec: Hulín
Vzdálenost: 26.26 km


75. Bukovanský mlýn
Obec: Bukovany
Vzdálenost: 27.08 km

76. Penzion Zlobice
Obec: Zlobice
Vzdálenost: 27.89 km

77. Penzion Patrik Mikulčin Vrch
Obec: Starý Hrozenkov
Vzdálenost: 29.06 km


78. Penzion Pod Vápenkami
Obec: Hodonín
Vzdálenost: 31.30 km

79. HOTEL TUSKULUM
Obec: Lukov
Vzdálenost: 32.03 km

80. Hotel Kopanice
Obec: Žítková
Vzdálenost: 32.44 km


81. Western Steak House Kojetín
Obec: Kojetín
Vzdálenost: 33.12 km

82. Hotel Arkáda
Obec: Bučovice
Vzdálenost: 34.51 km

83. Hotel Rusava
Obec: Rusava
Vzdálenost: 34.54 km


84. HOTEL KRYSTAL
Obec: Hodonín
Vzdálenost: 34.84 kmNaše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz