úterý, 26. Březen 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Praha
 Fürstenberský palác Fürstenberský palác
Furstenberský palác se nachází ve Valdštejnské ulici na Malé Straně v Praze 1. Nyní se v této stavbě nachází polské velvyslanectví. Součástí tohoto paláce je i Furstenberská zahrada, která je často považována za nejhezčí starou pražskou zahradu. Definitivní podobu palác dostal v polovině 18. století za hraběte Václava Kazimíra Netolického z Eisenbergu, přičemž bylo použito starého renesančního domu Berků z Dubé, jejichž znak z roku 1589 je dodnes nad zadním vchodem do paláce.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Významné budovy
Anežský klášter Anežský klášter
V klášteře založeném pravděpodobně roku 1231 sv. Anežkou Českou, dcerou krále Přemysla Otakara I., je zpřístupněna expozice středověkého a raně renesančního umění Národní galerie v Praze.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Arcibiskupský palác Arcibiskupský palác
Arcibiskupský palác  stojí na Hradčanském náměstí v blízkém sousedství hlavní brány Pražského hradu. Ze severní strany paláce se svažuje Jelení příkop a na západní straně vede průchod do Šternberského paláce. Honosné sídlo, které dodnes slouží pražským arcibiskupům, vybudoval v 60. letech 16. století první pohusitský pražský arcibiskup Antonín Brus z Mohelnice přestavbou renesančního Gryspekovského paláce.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Významné budovy
Armádní muzeum Žižkov Armádní muzeum Žižkov
Po vzniku samostatného československého státu v roce 1918 si byli jeho nejvyšší představitelé, v čele s prezidentem republiky T. G. Masarykem, velmi dobře vědomi nutnosti vytyčit a rozvíjet politické i vojenské tradice republiky, vědecky je zpracovat a zachytit je také v muzejní expozici.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Aueršperský palác Aueršperský palác
Dvoupatrový Aueršperský palác (který se také občas nazývá Clary-Aldrigenský) vyznačuje relativně skromné raně barokní průčelí zdobené toskánskými pilastry natavenými na představené pilíře v přízemí. Budova paláce se nachází na Valdštejnském náměstí na Malé Straně a je součástí komplexu Parlamentu České republiky.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Významné budovy
Bertramka Bertramka
Vila nese název podle jednoho z majitelů, Františka z Bertramu. Roku 1784 ji koupila Josefína Dušková, přední česká pěvkyně. Bertramka sloužila manželům jako letní sídlo a mezi jejich hosty se zde zařadil i W. A. Mozart, který za svých pražských pobytů využíval zdejšího klidu i pro komponování.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Ostatní památky
Betlémská Kaple Betlémská Kaple
Betlémská kaple, ve které kázal Mistr Jan Hus byla roku 1786 zbořena. V roce 1954 byla znovu postavena podle původních plánů. Betlémská kaple je národní kulturní památkou a prvním kazatelským chrámem v Evropě.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Bílkova vila Bílkova vila
V Bílkově vile v Mickiewiczově ulici v Praze je návštěvníkům zpřístupněn ateliér Františka Bílka. V další části objektu je umístěna stálá expozice, která představuje díla z vrcholného období tohoto všestranného secesního umělce.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Botanická zahrada Praha Botanická zahrada Praha
Areál botanické zahrady se rozkládá v Trojské kotlině na rozloze cca 70 ha. Její nejznámější částí je skleník Fata Morgana, ale k zahradě patří také venkovní expozice včetně vinice.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Přírodní parky
Břevnovský klášter Břevnovský klášter
Břevnovský klášter byl vždy spojen s řádem Benediktýnů, kteří byli prvním mužským řádem u nás. Již v této době, tedy v desátém století začíná historie kláštera. Později si prošel bohatou historií, přes vyplenění husity až po rozkvět v 18. století, kdy byl zvelebován největšími architekty a malíři své doby.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Clam-Gallasův palác Clam-Gallasův palác
Mohutná budova Clam-Gallasova paláce v Husově ulici na Starém Městě pražském leží na křižovatce důležité středověké spojnice Pražského hradu s centrem Starého Města, zvané též Královská cesta, a prastaré komunikace vedoucí k Vyšehradu. O významu tohoto místa svědčí existence románského dvorce, jehož pozůstatek se nalézá v podobě stěny z kvádříkového zdiva ve sklepeních současného paláce. Součástí dvorce byl i goticky přestavěný kostel Panny Marie na Louži, jehož věž tvořila dominantu severního ukončení dnešní Husovy ulice v místech současného Mariánského náměstí až do roku 1791.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Colloredo-Mansfeldský palác Colloredo-Mansfeldský palác
Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím příkladům pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem, propojujícím prvky vrcholného baroka s pozdějšími rokokovými a druhorokokovými úpravami.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Černínský palác Černínský palác
Černínský palác na pražských Hradčanech je fascinující architekturou. Významná barokní památka vznikala po mnoho dekád a na jejím projektu se vystřídala plejáda skvělých architektů, stavitelů, výtvarníků i řemeslníků.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Významné budovy
Dietrichsteinský palác Dietrichsteinský palác
Původně na tomto místě stály dva gotické domy ze 14. století. V 15. století zpustly a na počátku druhé poloviny 16. století na jejich místě vystavěli Šlikové vrcholně renesanční dům. V první třetině 17. století jej pozdně renesančně přestavěli Lobkowiczové. Po nich vlastnili dům Martinicové a v 80. letech 17. století Kolowratové. V roce 1741 dům získali Dietrichsteinové.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Významné budovy
Dům U Hybernů Dům U Hybernů
Na místě nynějšího domu U Hybernů původně stával gotický klášter sv. Ambrože, vystavěný Karlem IV. na paměť jeho korunovace železnou korunou lombardskou v Miláně; spravovali jej milánští benediktini. Klášter  byl silně poškozen za husitských válek.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Významné budovy
Dům u Kamenného zvonu Dům u Kamenného zvonu
Dům u Kamenného zvonu je jedna z nejstarších a nejpozoruhodnějších památek Prahy. Vzácně dochovaný dům je mimořádnou gotickou palácovou architekturou věžového charakteru. Jeho průčelí patřilo k nejkrásnějším v Evropě a dokládá výstavnost města v době Karla IV.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Dům u Zlatého prstenu Dům u Zlatého prstenu
Dům U Zlatého prstenu nacházející se v Týnské uličce nedaleko Staroměstského náměstí je jednou ze součástí Galerie hlavního města Prahy. Svojí velice členitou dispozicí, jež vznikla stavebním sjednocením dvou samostatných středověkých domů umožňuje kurátorům vytvářet velice rozmanitou expozici, kde každá z místností  může zanechat jiný dojem.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Emauzský klášter Emauzský klášter
Emauzský klášter,  jediný slovanský klášter říše Karla IV., se stal střediskem vzdělanosti a umění. Mezi studenty cyrilometodějského jazyka patřil i Jan Hus. Vznikla zde řada iluminovaných literárních skvostů, včetně tzv. Remešského evangeliáře, který se dostal až do korunovačního pokladu francouzských králů.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Faustův dům Faustův dům
Mnoho míst v Praze je opředeno tajemstvím a záhadami. Jednu z předních příček v tomto pomyslném žebříčku si více než století drží záhadný Mladotovský palác přezdívaný Faustův dům. Zde legendy i strašidelné příběhy kolují již několik století.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Významné budovy
Františkánská zahrada Františkánská zahrada
Zahrada byla založena císařem a českým králem Karlem IV. po roce 1348. Jejím prvním uživatelem byl řád karmelitánů u Panny Marie Sněžné. Zahrada sloužila jako místo pro pěstování užitkových plodin, zeleniny, léčivých bylin, různých druhů koření a také jako ovocný sad.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Přírodní parky
Galerie Rudolfinum Galerie Rudolfinum
Galerie Rudolfinum je státní instituce řízená a financovaná Ministerstvem kultury České republiky. Společně s Českou filharmonií, jejíž je součástí, sídlí v historické budově pražského Rudolfina.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Grand Hotel Evropa Grand Hotel Evropa
Hotel, který je známý svojí secesní podobou a podle někdejšího majitele se mu říkalo Grand hotel Šroubek, býval za první republiky jedním z nejluxusnějších hotelů ve střední Evropě. Například před válkou v něm sídlil britský obchodník Sir Nicholas Winton, který odtud řídil záchranu židovských dětí před nacisty.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Významné budovy
Harrachovský palác Harrachovský palác
Dům vznikl po roce 1765 sjednocením starších domů. Z nejstarší zástavby se dochoval gotický prostor, dnes na úrovni sklepa. V historii měly domy různé majitele, zejména kolem třicetileté války se zde majitelé rychle střídali.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Významné budovy
Hrzánský palác Hrzánský palác
  Hrzánský  palác patří k nejstarším hradčanským domům. Původně zde stál gotický dům, který ve 14. století několik let vlastnil stavitel Petr Parléř. V roce 1708 celý objekt koupil hrabě Zikmund Valentin Hrzán z Harasova a po něm nese tento palác své jméno.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Významné budovy
Chotkův palác Chotkův palác
Tento empírový palác vznikl po roce 1804 přestavbou dvou barokních domů v dnešní Hellichově ulici na Malé Straně. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Významné budovy
Invalidovna Invalidovna
Invalidovna je postavená z prostředků nadace hraběte Petra Strozziho na pozemcích na Špitálském poli, které vlastnil řád křížovníků s červenou hvězdou. Základní půdorysná dispozice je od vídeňského architekta Josefa Emanuela Fischera z Erlachu, projekt budovy byl realizován podle návrhu Kiliána Ignáce Dienzenhofera.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Významné budovy
Jízdárna Pražského hradu Jízdárna Pražského hradu
Jízdárna Pražského hradu je velká barokní stavba nacházející se v širším areálu Pražského hradu u cesty k Prašnému mostu naproti vchodu do Královské zahrady nad Jelením příkopem.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Kafkův dům Kafkův dům
Malé náměstí vedle kostela sv. Mikuláše u Staroměstského náměstí se ve 14. století jmenovalo Kurný trh a potom bylo dlouhá století bezejmenné. Až v roce 2000 dostalo název po spisovateli Franzi Kafkovi, který se tady narodil 3. července 1883 ve staré prelatuře bývalého kláštera benediktinů u sv. Mikuláše.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Kaiserštejnský palác Kaiserštejnský palác
Jeden z nejzajímavějších paláců, které zdobí centrum hlavního města, je palác Kaiserštejnský. V této části Malostranského náměstí stály původně dva gotické domy , spojené v roce 1630 a přestavěné kolem roku 1700 (patrně K. Dientzenhoferem podle projektu G. B. Alliprandiho) pro svobodného pána F. Helfrida z Kaisersteina.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Významné budovy
Kaple sv. Kříže Kaple sv. Kříže
Na 2. Nádvoří Pražského hradu je Kaple svatého Kříže, pozdně barokní stavba, kde je v současné době umístěn Svatovítský poklad.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz