úterý, 26. Březen 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Praha
Armádní muzeum Žižkov Armádní muzeum Žižkov
Po vzniku samostatného československého státu v roce 1918 si byli jeho nejvyšší představitelé, v čele s prezidentem republiky T. G. Masarykem, velmi dobře vědomi nutnosti vytyčit a rozvíjet politické i vojenské tradice republiky, vědecky je zpracovat a zachytit je také v muzejní expozici.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Bílkova vila Bílkova vila
V Bílkově vile v Mickiewiczově ulici v Praze je návštěvníkům zpřístupněn ateliér Františka Bílka. V další části objektu je umístěna stálá expozice, která představuje díla z vrcholného období tohoto všestranného secesního umělce.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Clam-Gallasův palác Clam-Gallasův palác
Mohutná budova Clam-Gallasova paláce v Husově ulici na Starém Městě pražském leží na křižovatce důležité středověké spojnice Pražského hradu s centrem Starého Města, zvané též Královská cesta, a prastaré komunikace vedoucí k Vyšehradu. O významu tohoto místa svědčí existence románského dvorce, jehož pozůstatek se nalézá v podobě stěny z kvádříkového zdiva ve sklepeních současného paláce. Součástí dvorce byl i goticky přestavěný kostel Panny Marie na Louži, jehož věž tvořila dominantu severního ukončení dnešní Husovy ulice v místech současného Mariánského náměstí až do roku 1791.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Colloredo-Mansfeldský palác Colloredo-Mansfeldský palác
Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím příkladům pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem, propojujícím prvky vrcholného baroka s pozdějšími rokokovými a druhorokokovými úpravami.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Dům u Kamenného zvonu Dům u Kamenného zvonu
Dům u Kamenného zvonu je jedna z nejstarších a nejpozoruhodnějších památek Prahy. Vzácně dochovaný dům je mimořádnou gotickou palácovou architekturou věžového charakteru. Jeho průčelí patřilo k nejkrásnějším v Evropě a dokládá výstavnost města v době Karla IV.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Dům u Zlatého prstenu Dům u Zlatého prstenu
Dům U Zlatého prstenu nacházející se v Týnské uličce nedaleko Staroměstského náměstí je jednou ze součástí Galerie hlavního města Prahy. Svojí velice členitou dispozicí, jež vznikla stavebním sjednocením dvou samostatných středověkých domů umožňuje kurátorům vytvářet velice rozmanitou expozici, kde každá z místností  může zanechat jiný dojem.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Galerie Rudolfinum Galerie Rudolfinum
Galerie Rudolfinum je státní instituce řízená a financovaná Ministerstvem kultury České republiky. Společně s Českou filharmonií, jejíž je součástí, sídlí v historické budově pražského Rudolfina.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Jízdárna Pražského hradu Jízdárna Pražského hradu
Jízdárna Pražského hradu je velká barokní stavba nacházející se v širším areálu Pražského hradu u cesty k Prašnému mostu naproti vchodu do Královské zahrady nad Jelením příkopem.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Kafkův dům Kafkův dům
Malé náměstí vedle kostela sv. Mikuláše u Staroměstského náměstí se ve 14. století jmenovalo Kurný trh a potom bylo dlouhá století bezejmenné. Až v roce 2000 dostalo název po spisovateli Franzi Kafkovi, který se tady narodil 3. července 1883 ve staré prelatuře bývalého kláštera benediktinů u sv. Mikuláše.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Karolinum Karolinum
Karolinum je národní kulturní památkou, symbolem Univerzity Karlovy. Od 14. století se zde nacházelo sídlo nejstaršího domu pražské univerzity – Karlovy neboli Veliké koleje (Collegium Caroli), kterou založil Karel IV. pro dvanáct mistrů pražského vysokého učení.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Klausova synagoga Klausova synagoga
Klausova synagoga se nachází v těsném sousedství Starého židovského hřbitova. Dnešní budova Klausové synagogy vznikla až po zhoubném požáru ghetta v roce 1689 a byla dostavěna roku 1694. Další přestavba Klausové synagogy spadá do osmdesátých let 19. století. Klausová synagoga byla největší synagogou ghetta.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Letecké muzeum Kbely Letecké muzeum Kbely
Expozice Leteckého muzea se z původního jediného hangáru v roce 1968 postupně rozrostla na stávajících pět hangárů se stálými expozicemi, sál pro příležitostné výstavy a na rozsáhlé venkovní výstavní prostory.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Lobkowiczký palác Lobkowiczký palác
Lobkowiczký  palác v areálu Pražského hradu doposud vlastní starobylý panský rod Lobkowiczů. Vystřídalo se zde mnoho členů rodu a několikrát byl palác rodině odebrán.  Po jeho navrácení zde Lobkowiczové zřídili rodinné muzeum, které je díky své povaze nejen českým, ale i evropským unikátem.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Míčovna Pražského hradu Míčovna Pražského hradu
Na jižní straně Královské zahrady, těsně nad svahem Jeleního příkopu vznikla v letech 1567 - 69 Velká míčovna. Nádherná renesanční budova uvnitř Královské zahrady byla postavena v 16. století architektem Bonifácem Wolmutem a Ulrikem Aostalisem. Průčelí je krásně zdobené dobovými sgrafity.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Muchovo muzeum Muchovo muzeum
Muchovo muzeum, první muzeum na světě věnované životu a dílu proslulého, světově známého představitele secese, Alfonsu Muchovi, je umístěno v barokním Kaunickém paláci v Panské ulici na Starém Městě v Praze.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Museum Kampa Museum Kampa
Od svého slavnostního otevření v září roku 2003 pečuje Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových o rozsáhlé sbírky dvou ikon v dějinách umění 20. století Františka Kupky a Otto Gutfreunda a o Sbírku středoevropského moderního umění, která hluboce vypovídá o historii tzv. východního bloku a zároveň přispívá k našemu současnému kulturnímu uvědomění.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Muzeum Antonína Dvořáka Muzeum Antonína Dvořáka
Muzeum od svého vzniku v roce 1932 sídlí v Praze, v barokním letohrádku zvaném Amerika, významné stavbě architekta Kiliána Ignáce Dienzenhofera z počátku 18. století. Celoročně je zde přístupná expozice o Antonínu Dvořákovi. Kromě krásné barokní architektury si zde můžete prohlédnout např. Dvořákův psací stůl či jeho klavír.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Muzeum Bedřicha Smetany Muzeum Bedřicha Smetany
Muzeum je věnováno životu a dílu významného českého hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Nachází se v centru Prahy v malém bloku budov přímo u Karlova mostu na pravém břehu řeky Vltavy, na Starém Městě. Budova je postavena v renesančním stylu a dřív patřila pražské vodárně. Hlavní část exponátů muzea je v prvním patře. V horních patrech domu jsou především archivní materiály, dokumenty a dobové artefakty vztahující se nejen k hudebnímu dílu ale i osobnímu životu tohoto slavného umělce.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Muzeum hl. m. Prahy Muzeum hl. m. Prahy
Hlavní budova muzea je architektonickým objektem zapsaným v seznamu kulturních památek České republiky. Byla postavena přímo pro Museum královského hlavního města Prahy v letech 1896–1898 v novorenesančním slohu podle návrhů architekta Antonína Balšánka.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Muzeum hraček Muzeum hraček
Ke konci Jiřské ulice na levé straně stojí budova Nejvyššího purkrabství. Objekt vznikl r. 1555 pro úřad nejvyššího zemského úředníka - purkrabího, který zastupoval v nepřítomnosti krále a vládl v té době v zemi. V 60. letech 20. st. byl objekt upraven na Dům československých dětí, při čemž došlo ke zboření některých částí. V současnosti je zde umístěno Muzeum hraček.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Muzeum Karla Zemana Muzeum Karla Zemana
Muzeum Karla Zemana představuje celoživotní dílo světově uznávaného filmového tvůrce a rovněž filmové triky, kterými proslavil českou kinematografii 20. století. Seznámíte se zde s původními Zemanovými nákresy filmových scén, fotodokumentací z realizace filmů a jeho filmovými postupy.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Muzeum Karlova mostu Muzeum Karlova mostu
Korunovační průvody i války, slavnosti i povodně, výjimečnost i každodennost – vše o Karlově mostě! V několika sálech původního Křižovnického špitálu a kostela sv. Ducha (sv. Františka) se setkáte s historií jedinečného místa a jedinečné stavby. Poznejte život mostu a lidí kolem něj.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Muzeum komunismu Muzeum komunismu
Muzeum se zaměřuje na totalitní režim od únorového převratu v roce 1948 k jeho kolapsu v listopadu 1989 tak zvané “Sametové revoluce“. Muzeum samo je rozděleno do tří hlavních částí, které nesou pomyslné názvy “Sen, Realita a Noční můra“.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Muzeum voskových figurín Praha Muzeum voskových figurín Praha
První MUSEUM VOSKOVÝCH FIGURÍN v PRAZE, bylo slavnostně otevřeno za účasti politických i kulturních osobností v březnu roku 1997. Myšlenku na jeho vytvoření se zabýval jeho majitel, p. Zdeňek Kočík, již řadu let. Po rozhodnutí, že museum vytvoří ryze český tým složený ze špičkových sochařů, architektů a vizážistů, se po dlouholeté usilovné práci podařilo toto museum vytvořit.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Náprstkovo muzeum Náprstkovo muzeum
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, které je součástí Národního muzea, představuje sbírky umění mimoevropské etnografie.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Národní muzeum Národní muzeum
Národní muzeum, nejstarší muzejní ústav v Čechách, bylo založeno jako „Vlastenecké muzeum“ roku 1818 slavnostním provoláním zemské šlechty z 15. dubna. Sbírky byly zpočátku shromažďovány v minoritském klášteře sv. Jakuba na Starém Městě a v soukromých bytech. Prvním stálým sídlem muzea se stal r. 1819 Šternberský palác na Hradčanech, zčásti pro ten účel propůjčený Společností vlasteneckých přátel umění.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Národní technické muzeum Národní technické muzeum
K předchůdcům Národního technického muzea v Praze (dále NTM) můžeme zařadit sběratelské aktivity stavovské inženýrské školy (zal. 1717 v Praze), na ně navazující aktivity polytechnického ústavu (založeno 1806) a konečně otevření Českého průmyslového muzea, založeného Vojtěchem Náprstkem roku 1862. Část jeho sbírek byla dokonce později ve 20. století předána do dnešního NTM. K jeho založení došlo na slavnostní ustavující schůzi 5. července 1908 (viz níže). Dostalo název Technické muzeum Království českého s vytčeným programem dokumentovat pomocí sebraných výrobků, strojů, zařízení a dopravních prostředků hlavní vývojové směry technického a průmyslového rozvoje českých zemí ve vztahu k zahraničí.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Palác Kinských Palác Kinských
Palác Kinských stojí vedle Domu U kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze. Dnešní rokokový palác byl postaven pro hraběte Jana Arnošta Golze v Ietech 1755 až 1765 podle starších plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera a pod vedením architekta Anselma Luraga. Po smrti hraběte Golze koupil roku 1768 palác kníže Rudolf Kinský.  Za Kinských byly interiéry přestavěny klasicistně a došlo také k rozšíření paláce v empírovém stylu.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Písecká brána Písecká brána
Písecká (Písečná, Písková, Bruská či původně Karlova) brána byla vystavěna v rámci rozsáhlého barokního fortifikačního systému, jenž tvořil tzv. Pevnost Praha. Jméno Písecká brána získala od dnes již neexistujícího předměstí, zvaného Písek. Jejím funkčím předchůdcem byla stejnojmenná brána v gotických hradbách, umístěná v prostoru dnešní Valdštejnské ulice na Malé Straně (ta byla zbořena roku 1623 při stavbě Valdštejnského paláce).
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
Pivovarské muzeum Staropramen Pivovarské muzeum Staropramen
V původním areálu pivovaru Staropramen je zákaznické centrum, jehož cílem je přiblížit ducha Prahy zahraničním návštěvníkům. Centrum přispěje k utvrzení mezinárodní reputace piva Staropramen jakožto nezpochybnitelného lídra v segmentu českých ležáků.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Muzea a galerie
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz