úterý, 26. Březen 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Praha
Anežský klášter Anežský klášter
V klášteře založeném pravděpodobně roku 1231 sv. Anežkou Českou, dcerou krále Přemysla Otakara I., je zpřístupněna expozice středověkého a raně renesančního umění Národní galerie v Praze.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Betlémská Kaple Betlémská Kaple
Betlémská kaple, ve které kázal Mistr Jan Hus byla roku 1786 zbořena. V roce 1954 byla znovu postavena podle původních plánů. Betlémská kaple je národní kulturní památkou a prvním kazatelským chrámem v Evropě.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Břevnovský klášter Břevnovský klášter
Břevnovský klášter byl vždy spojen s řádem Benediktýnů, kteří byli prvním mužským řádem u nás. Již v této době, tedy v desátém století začíná historie kláštera. Později si prošel bohatou historií, přes vyplenění husity až po rozkvět v 18. století, kdy byl zvelebován největšími architekty a malíři své doby.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Emauzský klášter Emauzský klášter
Emauzský klášter,  jediný slovanský klášter říše Karla IV., se stal střediskem vzdělanosti a umění. Mezi studenty cyrilometodějského jazyka patřil i Jan Hus. Vznikla zde řada iluminovaných literárních skvostů, včetně tzv. Remešského evangeliáře, který se dostal až do korunovačního pokladu francouzských králů.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Kaple sv. Kříže Kaple sv. Kříže
Na 2. Nádvoří Pražského hradu je Kaple svatého Kříže, pozdně barokní stavba, kde je v současné době umístěn Svatovítský poklad.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Katedrála svatého Víta Katedrála svatého Víta
Katedrála svatého Víta je největším a nejvýznamnějším pražským chrámem. Kromě bohoslužeb se zde odehrávaly i korunovace českých králů a královen. Je místem uložení ostatků svatých zemských patronů, panovníků, šlechticů a arcibiskupů.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Klášter Pražského Jezulátka Klášter Pražského Jezulátka
V Praze na Malé Straně v Karmelitské ulici stojí kostel Panny Marie Vítězné. Má zcela mimořádný význam nejen pro svou stránku architektonickou a výzdobu uměleckou, ale zejména proto, že je v něm uchovávána a uctívána proslulá soška Pražského Jezulátka. Téměř ve všech částech světa nalezneme kopie této malé sošky a kultovní místa Jezulátku zasvěcená.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Klementinum Klementinum
Monumentální stavební komplex Klementina, po Pražském hradě druhý největší komplex v Praze, byl vždy živým centrem vzdělanosti a kultury. V areálu sídlí již přes dvě stě let Národní knihovna. Jsou zde uloženy nejcennější rukopisy a všechny knihy, vydané od roku 1807 na území Čech.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Kostel Panny Marie Sněžné Kostel Panny Marie Sněžné
V blízkosti Václavského náměstí stojí stavba, která se proslavila díky mnoha významným osobnostem naší historie. Kostel Panny Marie Sněžné byl založen císařem Karlem IV. Za zdmi kostela kázal významný husitský reformátor Jan Želivský. Dnes kostel ukrývá největší oltářní stavbu v Praze a je vyhledávaným místem pro příjemné procházky v klášterní zahradě.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Kostel sv. Apolináře Kostel sv. Apolináře
Kostel sv. Apolináře patří mezi významné památky na území Prahy 2.  Tato unikátní památka je turisty vyhledávaná nejen pro své architektonické zajímavosti, ale jedná se především o místo, kde byla v roce 1789 otevřena veřejná porodnice. Kostel se také nachází v blízkosti Univerzitního městečka na pražském Albertově.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Kostel sv. Cyrila a Metoděje Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Původní kostel zasvěcený sv. Karlu Boromejskému byl svým dnešním patronům sv. Cyrilu a Metodějovi zasvěcen až v roce 1935 poté, co byl upraven pro potřeby Československé pravoslavné církve.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Kostel sv. Ducha Kostel sv. Ducha
Kostel sv. Ducha byl postaven v první polovině 14. století  pro klášter benediktinek, který do roku 1420 stával při západní straně kostela. V roce 1589 kostel získal řád benediktinek z kláštera sv. Jiří.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Kostel sv. Františka z Assisi Kostel sv. Františka z Assisi
Na Křižovnickém náměstí v Praze se nachází Kostel sv. Františka z Assisi. Byl postaven v barokním slohu v letech 1679–1685 staviteli Gaudenzio Casanovou a Domenico Canevallem podle plánů Jeana Baptisty Matheye. Tři roky po dokončení stavby, tedy v roce 1688, byl kostel na počest svatého Františka z Assisi vysvěcen.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Kostel sv. Haštala Kostel sv. Haštala
Kostel sv.Haštala je umístěn na Haštalském náměstí a vznikl na místě původního románského kostela před první polovinou 14. století jako trojlodní gotická basilika. Na místě severní lodi byl ještě koncem téhož století přistavěn dvoulodní prostor.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Kostel sv. Havla Kostel sv. Havla
Kostel sv. Havla vznikl spolu s tzv. Novým později Havelským městem, které nechal založit na dosud nezastavěném území rodícího se Starého Města ve 30 letech 13. století král Václav I. Středem oblasti se stalo rozsáhlé tržiště u něhož stál také kostel, podle něhož získala nová čtvrť také svůj název.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Kostel sv. Ignáce Kostel sv. Ignáce
Kostel sv. Ignáce s původní novoměstskou jezuitskou kolejí patří mezi jedny z prvních ranně barokních staveb v Praze a je považován za třetí největší jezuitský komplex v Evropě. Architekt Carlo Lurago si jako vzor pro jeho stavbu zvolil hlavní římský jezuitský chrám Il Gesù.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce Kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce
Tento barokní kostelík patří k nejmenším barokním stavbám v Praze. V letech 1730 – 1738 byl postaven dle projektu architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Zasvěcen byl jednomu z nejoblíbenějších patronů barokní doby, svatému Janu Nepomuckému.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Kostel sv. Jindřicha Kostel sv. Jindřicha
V Jindřišské ulici nedaleko Jindřišské věže stojí kostel  sv. Jindřicha. Byl postavený v letech 1348 až 1354. Je to malebná gotická stavba s renesanční předsíní a dvěma barokními kaplemi.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Kostel sv. Jiří Kostel sv. Jiří
Tato překrásná stavba byla založena roku 920, jako druhá svatyně Pražského hradu. Tehdy se jednalo o v pořadí druhý křesťanský kostel na území Prahy. O několik let později, tedy roku 973, založil český kníže Boleslav II. klášter řádu benediktinů. A právě tento kostel se stal jeho nedílnou součástí.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Kostel sv. Kateřiny Kostel sv. Kateřiny
Na popud Karla IV., který roku 1332 v den svátku sv. Kateřiny zvítězil v bitvě u San Felice, byl v Praze postaven klášter a jediný kostel zasvěcený svaté Kateřině, krásné a vzdělané křesťance královského původu, která vytrvale odmítala manželské nabídky pohanských šlechticů a která podle legendy svou výmluvností obrátila na víru 50 pohanských filozofů.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Kostel sv. Klimenta Kostel sv. Klimenta
Kostel sv. Klimenta, stojící mezi dnešními ulicemi Klimentská, Nové mlýny a Novomlýnská na Novém Městě pražském, patří mezi nejstarší pražské svatyně. Byl postaven v 11. století jako součást předměstské aglomerace v místech vyhrazených německých osadníkům.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Kostel sv. Mikuláše Kostel sv. Mikuláše
Chrám sv. Mikuláše, nejslavnější barokní chrám Prahy, stojí spolu s bývalým jezuitským profesním domem uprostřed Malostranského náměstí. Na jeho místě stál až do roku 1743 gotický farní kostel, vysvěcený pražským biskupem Tobiášem roku 1283, a v sousedství románská rotunda sv. Václava, postavená jako připomínka zázraku, k němuž došlo při posmrtném převozu Václavova těla ze Staré Boleslavi na Pražský hrad, jak se o tom zmiňují středověké legendy.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Kostel sv. Salvátora Kostel sv. Salvátora
Jedním ze tří kostelů, které se nacházejí v areálu Klementina, je raně barokní kostel Nejsvětějšího Salvátora. Průčelí kostela se otevírá směrem ke Karlovu mostu a stojí na místě bývalého kláštera dominikánů s kostelem sv. Klimenta. V době husitských bouří klášter vypálili husité. S příchodem jezuitů do Prahy v roce 1556 nastalo rušné stavební období. Původní zástavba byla zbořena a na velké parcele se začal budovat rozsáhlý jezuitský komplex, známý jako Klementinum.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Kostel sv. Tomáše Kostel sv. Tomáše
Kostel sv. Tomáše je velký  chrám postavený u augustiniánského kláštera, bohatě umělecky vybaven včetně některých mistrovských děl  např .P. P. Rubense, B. Sprangera a  K. Škréty .Byl  barokně přestavěn  v  1. polovině 18. století. Společně s přilehlým klášterem augustiniánů je chráněn jako kulturní památka České republiky.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Loreta Praha Loreta Praha
Pražská Loreta je pozoruhodnou barokní památkou, poutním místem s bohatou historií. Široké průčelí s hodinovou věží, z níž každou hodinu zaznívají tóny unikátní loretánské zvonohry, jistě neunikne pozornosti žádného tuzemského ani zahraničního návštěvníka, který tudy prochází směrem k Pražskému hradu. Byla by ale velká škoda spokojit se jen s tímto malebným pohledem, jenž se nám otevírá z terasy před Černínským palácem. Ti, kteří, kteří sestoupí až na Loretánské náměstí a projdou branou Lorety, budou příjemně překvapeni dispozicí poutního místa a věříme, že ocení zajímavosti, které jsou zde k vidění.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Maiselova synagoga Maiselova synagoga
Neobvyklou trojlodní renesanční synagogu s gotickými prvky nechal vystavět v letech 1590 - 1592 primas Židovského města Mordechai Maisel. Dnes zde najdete expozici Dějiny Židů v Čechách a na Moravě od 10. do 18. století.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Rotunda sv. Kříže Rotunda sv. Kříže
V centru Starého Města se nachází nenápadná stavba - románská rotunda sv. Kříže, která byla postavena v údajném středu unikátního urbanistického kříže staré Prahy. Stavba byla vybudována dokonalou stavební technikou pravděpodobně v 11. století.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Rotunda sv. Longina Rotunda sv. Longina
Románské rotundy patří mezi nejstarší architektonické  památky Prahy a zároveň jsou jedinečným svědectvím o dávném osídlení pásma podél Vltavy. V Praze se dochovaly tři. Rotunda sv. Kříže, sv. Martina a sv. Longina. Nejmenší a druhou nejstarší je právě rotunda sv. Longina.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Staronová synagoga Staronová synagoga
Nejstarší památkou pražského Židovského Města a nejstarší dochovanou synagogou v Evropě je Staronová synagoga z konce 13. století. Již po více než 700 let slouží jako hlavní synagoga pražské židovské obce a modlitebna.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
Strahovský klášter Strahovský klášter
Strahovský klášter je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách, založený roku 1140, a jedna z nejvýznamnějších architektonických památek České republiky. Součástí kláštera je slavná Strahovská knihovna a obrazárna.
>> Více informací
Hlavní město Praha   Církevní stavby
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz