Středa, 20. Březen 2019
 
 

Hrad a zámek Dolní Kounice

Kraj: Jihomoravský kraj       Turistická oblast: Moravský kras a Brněnsko       Kategorie: Hrady a zámky

Hrad a zámek Dolní Kounice je jednou z významných památek hradní architektury u nás. Přes svou jedinečnost a kulturní význam nebyl až do roku 2007 zpřístupněn veřejnosti.
Přírodní ostroh uprostřed údolí nad říčním brodem vždy předurčoval toto místo pro výstavbu pevnostních staveb. Dochované informace uvádí, že se zde na jižní Moravě nacházelo panství jednoho z nejstarších českých a moravských šlechtických rodů – Kouniců. Ti měli od knížete za úkol chránit pohraniční území linie Mikulov – Znojmo.
Rodový erb je velmi starobylý – dvě stříbrné leknínová poupata – „lekna“, vyrůstající z kořene, které leží na rudém poli. Člen rodu, pan Vilém z Pulmu (později z Kounic) se v družině knížete Soběslava zúčastnil řady bojových výprav do dolních Rakous ve jménu moravských i českých panovnických zájmů. Při výpravách prý vypálil řadu rakouských klášterů. Za to byl dán papežem do klatby. Odpuštěno mu bylo za závazek, že postaví na svém panství klášter a vybaví ho majetkem. Tak se stal pan Vilém s manželkou Žofií v roce 1181 zakladatelem kláštera Rosa Coeli (Růže nebeská), který byl osazen sestrami z Louňovic v Čechách. Vznikl tak nejstarší ženský klášter na Moravě. 
Klášter Rosa Coeli se stal postupně velmi bohatým, vlastnil řadu obcí od Mikulova po okrajové části Brna. Na ochranu svého majetku si pak daly sestry z Dolních Kounic postavit roku 1280 až 1330 na tomto místě pevný gotický hrad. Počátkem 16. století došlo k postupnému úpadku kláštera a posléze roku 1527 k jeho úplnému zániku. 

Panství Dolní Kounice převzal císař Ferdinand I. a hrad v r.1537 prodal Jiřímu Žabkovi z Limberka, svému místokancléři. Za něj započaly velké stavební úpravy a přeměna původního gotického hradu v renesační zámek. Rodem Žabků tedy započala éra světských majitelů panství. Na vlastnictví Žabků upomíná také erb nad vchodem ke schodišti a jednak samo schodiště v západní části nádvoří hlavního paláce. Toto schodiště je nejen u nás, ale údajně v celé střední Evropě zcela unikátní. Jiří Žabka vystudoval práva, stal se v roce 1518 městským písařem v Olomouci, vzal si za ženu vdovu po Jakubovi ze Svitav Dorotu z Neudeku, která pocházela z rakouské šlechty a v krátké době – již v r.1521 je úředníkem královského dvora Jagelonského. 
V roce 1526 již byl místokancléřem království Českého a když nastoupil po Ludvíkově smrti na trůn Ferdinand I. Habsburský, nastoupil tento úřad i u něj. V té době a po celý svůj další život byl pravou rukou panovníka, který mu byl zavázán především za krytí panovníkových finančních potřeb, především na turecké války.   Po Žabcích získal většinu zadluženého panství r. 1562 Zikmund ze Zástřizl. Od Zástřizlů koupil Kounice v r.1578 Zdeněk Lev z Rožmitálu a Blatné. Tento rod držel Dolní Kounice 10 let, tedy do r. 1588. Za tuto dobu se toho mnoho nepřihodilo a tak, jako i u Zástřizlů, ani Rožmitálové neprováděli stavební úpravy zámku. Rožmitálové prodali toto své zboží v r.1588 Bernardu Drnovskému z Drnovic, který je rozšířil v r.1590 o vsi Mor. Bránice, Bratčice, Syrovice a Odrovice.

Bernard z Drnovic byl rytířského původu, jak dokazuje i jeho znak. Teprve až jeho nástupce, synovec Jan z Drnovic byl přijat do panského stavu a na helmu do erbu je přidána panská korunka.
S příchodem Drnovských se však situace podstatně změnila. Především je třeba říci, že za nich dochází k dokončení přestavby na renesanční, i když opevněný zámek.  Po Janu Drnovském držela Dolní Kounice i s hradem jeho sestra Johanka.
To už se ale přiblížily události z roku 1620, povstání proti císaři a porážka stavovských vojsk na Bílé Hoře. Po povstání bylo panství spolu s polovinou statku Horní Bojanovice Johance Drnovské a jejímu manželovi Jiřímu Ehrenreichovi z Roggendorfu zabaveno a prodáno bez ohledu na protesty původních majitelů kardinálu Františku Ditrichštejnovi. Bezprostředně po jeho převzetí zámek vyhořel při obléhání švédským vojskem.

Téměř šedesát let pak ležel v rozvalinách, než Ditrichštejnové přistoupili k jeho opravě. Objekt byl opraven pouze pro hospodářské potřeby panství a stal se sídlem místní správy. Veškeré barokní přestavby byly podřízeny těmto účelům.
Tím připadlo Kounické panství na 250 let rodu Ditrichštejnů, pocházejících z Korutan. Skutečnost, že objekt od 17.století nesloužil jako sídlo šlechty poznamenaly úroveň péče o objekt. Zachránilo to však paradoxně pro dnešní generace značné množství gotických a renesančních stavebních prvků uvnitř hradu i jeho výjimečné dispoziční řešení, poněvadž nedocházelo k podstatným stavebním změnám. Po třicetiletých válkách a částečné devastaci zámku a pevnosti, došlo k zabezpečení objektu, ale ne k jeho přestavbám, poněvadž knížata z Dietrichsteina sídlila na Mikulově a Dolní Kounice byly vlastně jen vedlejší filiálkou.

Roku 1858 smrtí Josefa, vymřel rod z Dietrichsteina po meči. Došlo k dělení majetku mezi jeho 4 dcery. Nejstarší Terezie, provdaná za Jana Bedřicha, hraběte Herbersteina získala Dolní Kounice. Po ní přešel celý majetek v r.1895 na jejího syna Josefa hraběte z Herbersteina. Za něj se započalo s prvními záchrannými pracemi na zřícenině kláštera Rosa coeli. Poslední šlechtický majitel kounického zámku hrabě Josef z Herbersteina z finančních důvodů postoupil roku 1926, za první pozemkové reformy Kounické panství akciové rafinerii rolnického cukrovaru v Olomouci. Sám i s manželkou pak pobýval na svém rodovém majetku v Gratzu. Zámek Dolní Kounice získal Emil Tomec, bývalý hraběcí správce a byly zřízeny zbytkové velkostatky D. Kounice, Mělčany, Pasohlávky, Nová Ves a Vranovice. Statek Dolní Kounice si na úvěr koupil bývalý sekretář hraběte Herbersteina – Augustin Špinar.  Tomec prodal objekt kláštera, tedy konvent, zříceninu klášterního chrámu a přilehlé zahrady v r. 1932 panu Dr. Jaromíru Košťálovi a objekt zámku údajně v r. 1937 tehdejšímu městskému tajemníkovi Karlu Rubešovi.

Za okupace na zámku sídlil wehrmacht, po válce zámek Karel Rubeš vyměnil za vilu v Kašperských Horách s JUDr.Édlem. Tomu byl zámek v roce 1959 znárodněn. Po r. 1989 zámek JUDr. Václav Édl restituoval a následně prodal společnosti L.V.P.,spol. s r.o. vlastněné Dr. Ing. Františkem Zoubkem.

Složité poměry způsobily následné soudní spory, trvající 12 let, které skončily tak, že dnes opět vlastní  Hrad a zámek společnost L.V.P. spol. s. r. o.  Ukončení sporů umožnilo od r.2006 zahájit opravy a využívání Hradu a zámku.

Informace:    
Zdroj textu a další informace naleznete na adrese: http://www.zamekkounice.cz

Kontaktní údaje

Adresa: Zámek, P.O. BOX 25, 664 64, Dolní Kounice
Okres: Brno-venkov Kraj: Jihomoravský kraj
Telefon: +420 602 765 625
Email: zamekkounice@seznam.cz

Mapa Hrad a zámek Dolní Kounice

mapa Hrad a zámek Dolní Kounice GPS: 49.067793, 16.475345

Předpověď počasí v kraji


Nejbližší Hrady a zámky v okolí

Zámek Židlochovice
Obec: Židlochovice
Vzdálenost: 10.65 km
Státní hrad Veveří
Obec: Veverská Bítýška
Vzdálenost: 21.01 km
Hrad Obřany
Obec: Brno - Obřany
Vzdálenost: 23.53 km
Státní zámek Náměšt nad Oslavou
Obec: Náměšť nad Oslavou
Vzdálenost: 27.54 km
Zámek Slavkov - Austerlitz
Obec: Slavkov u Brna
Vzdálenost: 30.63 km
Zámek Slavkov
Obec: Slavkov u Brna
Vzdálenost: 30.63 km
Nový hrad u Blanska
Obec: Adamov
Vzdálenost: 30.99 km
Kozí hrádek
Obec: Mikulov
Vzdálenost: 31.11 km
Čertův hrádek Olomučany
Obec: Olomučany
Vzdálenost: 32.59 km

Reklama


Zobrazeny objekty v okruhu 35 km
Zobrazit všechny cíle v okolí     Zobrazit pouze: Rozhledny a vyhlídky   Církevní stavby   Hrady a zámky   Muzea a galerie  
1. Rozhledna na Réně
Obec: Ivančice
Vzdálenost: 7.30 km

2. Kostel Nanebevzetí Panny Marie Ivančice
Obec: Ivančice
Vzdálenost: 8.08 km

3. Benediktinský klášter Rajhrad
Obec: Rajhrad
Vzdálenost: 10.54 km

4. Zámek Židlochovice
Obec: Židlochovice
Vzdálenost: 10.65 km

5. Rozhledna Akátová věž Výhon
Obec: Židlochovice
Vzdálenost: 12.28 km

6. Státní hrad Veveří
Obec: Veverská Bítýška
Vzdálenost: 21.01 km

7. Kovárna Těšany
Obec: Těšany
Vzdálenost: 21.69 km

8. Rozhledna U Křížku
Obec: Drnholec
Vzdálenost: 23.48 km


Další cíle

9 - 23 24 - 28
9. Hrad Obřany
Obec: Brno - Obřany
Vzdálenost: 23.53 km

10. Rozhledna Babylon
Obec: Kramolín
Vzdálenost: 24.67 km

11. Rozhledna Nedánov
Obec: Boleradice
Vzdálenost: 26.91 km

12. Rozhledna Babí lom
Obec: Lelekovice
Vzdálenost: 27.40 km

13. Státní zámek Náměšt nad Oslavou
Obec: Náměšť nad Oslavou
Vzdálenost: 27.54 km

14. Rozhledna na Čebínce
Obec: Čebín
Vzdálenost: 28.05 km

15. Kostel sv. Barbory Adamov
Obec: Adamov
Vzdálenost: 29.01 km

16. Alexandrova rozhledna
Obec: Adamov
Vzdálenost: 29.35 km

17. Stará huť Adamov
Obec: Adamov
Vzdálenost: 30.55 km

18. Zámek Slavkov - Austerlitz
Obec: Slavkov u Brna
Vzdálenost: 30.63 km

19. Zámek Slavkov
Obec: Slavkov u Brna
Vzdálenost: 30.63 km

20. Židovský hřbitov v Mikulově
Obec: Mikulov
Vzdálenost: 30.94 km

21. Nový hrad u Blanska
Obec: Adamov
Vzdálenost: 30.99 km

22. Kozí hrádek
Obec: Mikulov
Vzdálenost: 31.11 km

23. Rozhledna Klucanina
Obec: Tišnov
Vzdálenost: 31.14 km

24. Rozhledna nad Kraví horou
Obec: Bořetice
Vzdálenost: 31.23 km

25. Zámek Mikulov
Obec: Mikulov
Vzdálenost: 31.33 km

26. Regionální muzeum v Mikulově
Obec: Mikulov
Vzdálenost: 31.34 km

27. Rozhledna Slunečná
Obec: Velké Pavlovice
Vzdálenost: 31.79 km

28. Čertův hrádek Olomučany
Obec: Olomučany
Vzdálenost: 32.59 km


1. Vinařství Karel Válka
Obec: Vojkovice
Vzdálenost: 14.23 km

2. Rodinné vinařství U Samsonů
Obec: Vojkovice
Vzdálenost: 17.00 km

3. Otevřená zahrada Nadace Partnerství
Obec: Modřice
Vzdálenost: 17.01 km

4. Lodní doprava Břeclav - Mušovská trasa
Obec: Modřice
Vzdálenost: 19.88 km

5. Vinařství Gotberg
Obec: Žabčice
Vzdálenost: 20.70 km

6. Veselá kavárna
Obec: Moravský Krumlov
Vzdálenost: 21.15 km

7. Jarošův mlýn - Muzeum řemesla mlynářského
Obec: Modřice
Vzdálenost: 23.14 km

8. Stálá vinařská expozice
Obec: Brno
Vzdálenost: 23.89 km


Další cíle

9. Informační centrum JE Dukovany
Obec: Modřice
Vzdálenost: 24.32 km

10. Stálá expozice kraslic
Obec: Brno
Vzdálenost: 24.85 km

11. Vinařství Víno Kovacs, s.r.o.
Obec: Brno
Vzdálenost: 25.58 km

12. Lodní doprava Břeclav - Novomlýnská trasa
Obec: Brno
Vzdálenost: 25.65 km

13. Vinařství Kovacs s.r.o.
Obec: Brno
Vzdálenost: 25.73 km

14. Sklep Novosedly-Víno Marcinčák
Obec: Brno
Vzdálenost: 26.15 km

15. Loď HORÁCKO
Obec: Brno
Vzdálenost: 26.73 km

16. Vinium a.s. - výroba vína
Obec: Brno
Vzdálenost: 31.52 km

1. Restaurace Sokolovna
Obec: Brno
Vzdálenost: 9.52 km

2. Restaurace Za komínem
Obec: Brno
Vzdálenost: 10.86 km

3. Pension Pavir - restaurace
Obec: Brno
Vzdálenost: 10.95 km

4. Hotel Ryšavý - restaurace
Obec: Brno
Vzdálenost: 16.63 km

5. Orlovna Telnice - restaurace
Obec: Brno
Vzdálenost: 18.14 km

6. Club Tee Pee
Obec: Brno
Vzdálenost: 18.26 km

7. Restaurace Jednička
Obec: Brno
Vzdálenost: 18.32 km

8. Restaurace Panorama
Obec: Brno
Vzdálenost: 18.41 km


Další cíle

9 - 23 24 - 34
9. Restaurace Kometa
Obec: Brno
Vzdálenost: 18.95 km

10. Restaurace "Na Růžku"
Obec: Brno
Vzdálenost: 19.37 km

11. Restaurace U Šuláka
Obec: Brno
Vzdálenost: 20.01 km

12. Hospoda u Kocourků
Obec: Zastávka
Vzdálenost: 23.33 km

13. Pension Anitka - restaurace
Obec: Brno
Vzdálenost: 23.41 km

14. Restaurace Hotelu Kurdějov
Obec: Ostrovačice
Vzdálenost: 24.19 km

15. Hotel Vyhlídka - restaurace
Obec: Dobřínsko
Vzdálenost: 24.45 km

16. Bowling bar Pavlov
Obec: Brno
Vzdálenost: 25.92 km

17. Penzion Kristýna - restaurace
Obec: Brno
Vzdálenost: 26.01 km

18. Restaurace Jízdárna
Obec: Brno
Vzdálenost: 26.31 km

19. Café Fara - restaurace
Obec: Brno
Vzdálenost: 27.81 km

20. Vinařství U Kapličky - restaurace
Obec: Brno
Vzdálenost: 29.80 km

21. Restaurace U Raušů
Obec: Brno
Vzdálenost: 30.48 km

22. Restaurace Hartvíkovice
Obec: Brno
Vzdálenost: 30.52 km

23. Restaurace pod Klucaninou
Obec: Brno
Vzdálenost: 30.59 km

24. Penzion Červený mlýn - restaurace
Obec: Brno
Vzdálenost: 30.70 km

25. Hotel Maroli*** - restaurace
Obec: Velké Němčice
Vzdálenost: 31.08 km

26. Hotel Marcinčák***- restaurace
Obec: Brno
Vzdálenost: 31.20 km

27. Restaurace Vinopa
Obec: Brno
Vzdálenost: 31.52 km

28. Vinný šenk Vinařství Přítluky
Obec: Brno
Vzdálenost: 32.05 km

29. Restaurace Olberg
Obec: Brno
Vzdálenost: 32.87 km

30. Beseda Rakvice
Obec: Brno
Vzdálenost: 33.79 km

31. Hostinec U Vlachů
Obec: Brno
Vzdálenost: 34.27 km

32. Restaurace U Zámečku
Obec: Brno
Vzdálenost: 34.63 km

33. Udens Tornis
Obec: Brno
Vzdálenost: 34.74 km

34. Penzion Mlýn Sedlec - restaurace
Obec: Brno
Vzdálenost: 34.99 km

1. Autokemp Merkur Pasohlávky
Obec: Brno
Vzdálenost: 19.87 km

2. Autocamp Free Star Strachotín
Obec: Brno
Vzdálenost: 22.33 km

3. Jáňův dvůr
Obec: Brno
Vzdálenost: 28.95 km

4. Autocamping Výr
Obec: Brno
Vzdálenost: 30.99 km

1. Motel Vojkovice
Obec: Vojkovice
Vzdálenost: 9.87 km

2. Penzion Dobrá Škola
Obec: Vojkovice
Vzdálenost: 9.94 km

3. Motel Bobrava
Obec: Modřice
Vzdálenost: 10.11 km

4. Penzion U Trávníčka,s.r.o.
Obec: Modřice
Vzdálenost: 11.71 km

5. Hotel Žabčice
Obec: Žabčice
Vzdálenost: 11.88 km

6. Hotel Epopej
Obec: Moravský Krumlov
Vzdálenost: 12.11 km

7. Hotel Gregor
Obec: Modřice
Vzdálenost: 12.12 km

8. CITY Hotel
Obec: Brno
Vzdálenost: 12.14 km


Další cíle

9 - 23 24 - 38 39 - 53 54 - 68 69 - 83 84 - 98
9. Atrium Penzion
Obec: Modřice
Vzdálenost: 12.42 km

10. H+M Pension Brno
Obec: Brno
Vzdálenost: 13.63 km

11. Ubytování Kupková
Obec: Brno
Vzdálenost: 13.99 km


12. Ubytování v soukromí Budinská Eva
Obec: Brno
Vzdálenost: 14.04 km

13. Penzion Levandule
Obec: Brno
Vzdálenost: 14.27 km

14. HOTEL JONATHAN ***
Obec: Brno
Vzdálenost: 14.55 km


15. Hotel Myslivna Brno
Obec: Brno
Vzdálenost: 14.60 km

16. HOTEL BRNO
Obec: Brno
Vzdálenost: 14.69 km

17. HOTEL HOLIDAY INN BRNO
Obec: Brno
Vzdálenost: 15.06 km


18. OREA Hotel Voroněž 2
Obec: Brno
Vzdálenost: 15.24 km

19. Hotel Morávka
Obec: Brno
Vzdálenost: 15.24 km

20. HOTEL SANTANDER
Obec: Brno
Vzdálenost: 15.29 km


21. OREA Hotel Voroněž I
Obec: Brno
Vzdálenost: 15.37 km

22. Hotel Global
Obec: Brno
Vzdálenost: 15.43 km

23. Aparmán Nikol
Obec: Brno
Vzdálenost: 15.46 km


24. PARKHOTEL BRNO
Obec: Brno
Vzdálenost: 15.52 km

25. Satyam
Obec: Brno
Vzdálenost: 15.53 km

26. Apartmán Panorama Brno
Obec: Brno
Vzdálenost: 15.54 km


27. Žebětínský Dvůr
Obec: Brno
Vzdálenost: 15.57 km

28. Hotel Harmonie
Obec: Zastávka
Vzdálenost: 15.57 km

29. Penzion Ruland
Obec: Brno
Vzdálenost: 15.66 km


30. Hotel Motorsport
Obec: Ostrovačice
Vzdálenost: 15.69 km

31. Jeníkova chata
Obec: Dobřínsko
Vzdálenost: 15.70 km

32. Apartment Brno
Obec: Brno
Vzdálenost: 15.73 km


33. A - AUSTERLITZ hotel
Obec: Brno
Vzdálenost: 15.76 km

34. Penzion U Leopolda
Obec: Brno
Vzdálenost: 15.96 km

35. HOTEL PYRAMIDA
Obec: Brno
Vzdálenost: 15.96 km


36. BED & BREAKFAST penzion Brno
Obec: Brno
Vzdálenost: 15.98 km

37. CITY APART HOTEL BRNO
Obec: Brno
Vzdálenost: 16.21 km

38. HOTEL BÍLÁ RŮŽE
Obec: Brno
Vzdálenost: 16.35 km


39. HOTEL CYRO
Obec: Brno
Vzdálenost: 16.54 km

40. Hotel Pod Špilberkem
Obec: Brno
Vzdálenost: 16.71 km

41. penzion Vinařský dvorek Velké Němčice
Obec: Velké Němčice
Vzdálenost: 16.73 km


42. Royal Ricc
Obec: Brno
Vzdálenost: 16.88 km

43. Hostel MITTE
Obec: Brno
Vzdálenost: 16.98 km

44. BEST WESTERN PREMIER HOTEL INTERNATIONAL BRNO
Obec: Brno
Vzdálenost: 17.03 km


45. Freedom Square Apartments Brno
Obec: Brno
Vzdálenost: 17.07 km

46. HOTEL SLAVIA
Obec: Brno
Vzdálenost: 17.12 km

47. Grandhotel Brno
Obec: Brno
Vzdálenost: 17.13 km


48. Hotel Pegas Brno
Obec: Brno
Vzdálenost: 17.20 km

49. Apartmánový Dům Centrum
Obec: Brno
Vzdálenost: 17.26 km

50. Penzion Dvořákova
Obec: Brno
Vzdálenost: 17.29 km


51. Hostel Jacob
Obec: Brno
Vzdálenost: 17.33 km

52. Hotel Kozák
Obec: Brno
Vzdálenost: 17.77 km

53. HOTEL SLOVAN
Obec: Brno
Vzdálenost: 17.83 km


54. Hotel Europa
Obec: Brno
Vzdálenost: 17.93 km

55. AMPHONE
Obec: Brno
Vzdálenost: 17.95 km

56. Apart Suites - Brno
Obec: Brno
Vzdálenost: 18.06 km


57. Penzion u Kašny
Obec: Brno
Vzdálenost: 18.08 km

58. Hotel Admiral
Obec: Říčany
Vzdálenost: 18.19 km

59. Hotel Arte
Obec: Brno
Vzdálenost: 18.24 km


60. Penzion Juventus Club
Obec: Brno
Vzdálenost: 18.25 km

61. Penzion Janka Brno
Obec: Brno
Vzdálenost: 18.35 km

62. Penzion U Doležalů
Obec: Brno
Vzdálenost: 18.36 km


63. Hostel Fléda
Obec: Brno
Vzdálenost: 18.38 km

64. OREA Wellness Hotel Santon
Obec: Brno
Vzdálenost: 18.41 km

65. Hotel Old Town
Obec: Brno
Vzdálenost: 18.45 km


66. Hotel Kozí Horka
Obec: Brno
Vzdálenost: 18.49 km

67. Ubytování v Brně
Obec: Brno
Vzdálenost: 18.51 km

68. Hotel Rakovec
Obec: Brno
Vzdálenost: 18.52 km


69. AVANTI Hotel
Obec: Brno
Vzdálenost: 18.67 km

70. Ubytování TURIST Pasohlávky č.214
Obec: Pasohlávky
Vzdálenost: 18.91 km

71. Hotel Albellus
Obec: Brno
Vzdálenost: 19.05 km


72. penzion Derivia
Obec: Brno
Vzdálenost: 19.22 km

73. Penzion Iberica
Obec: Brno
Vzdálenost: 19.23 km

74. Pension Edison
Obec: Brno
Vzdálenost: 19.33 km


75. Hotel Vaka
Obec: Brno
Vzdálenost: 19.33 km

76. DESIGN HOTEL NOEM ARCH
Obec: Brno
Vzdálenost: 19.34 km

77. Lazza
Obec: Brno
Vzdálenost: 19.38 km


78. A-Sport Hotel
Obec: Brno
Vzdálenost: 19.39 km

79. HOTEL PALACKÝ
Obec: Brno
Vzdálenost: 19.46 km

80. Sluneční dvůr
Obec: Brno
Vzdálenost: 19.49 km


81. BeachPub Sokolák
Obec: Brno
Vzdálenost: 19.58 km

82. EEL ubytování Brno
Obec: Brno
Vzdálenost: 19.65 km

83. Hotel Termal Mušov
Obec: Pasohlávky
Vzdálenost: 19.68 km


84. Maximus Resort Hotel Brno
Obec: Brno
Vzdálenost: 19.76 km

85. Hotel U Šuláka
Obec: Brno
Vzdálenost: 20.00 km

86. Hotel Fontána
Obec: Brno
Vzdálenost: 20.04 km


87. Hotel Prometheus
Obec: Brno
Vzdálenost: 20.07 km

88. Hotel ATLANTIS
Obec: Rozdrojovice
Vzdálenost: 20.26 km

89. Hotel Vista Brno
Obec: Brno
Vzdálenost: 20.27 km


90. Restaurace a Penzion U Kostela
Obec: Újezd u Brna
Vzdálenost: 20.92 km

91. Sklep Starovice
Obec: Starovice
Vzdálenost: 21.15 km

92. Penzion Marie Mohelno
Obec: Mohelno
Vzdálenost: 21.30 km


93. Hotel Panská lícha
Obec: Brno
Vzdálenost: 23.05 km

94. Restaurace a pension Kadlcův mlýn
Obec: Brno
Vzdálenost: 23.34 km

95. Hotel Drnholec
Obec: Drnholec
Vzdálenost: 23.42 km


96. Penzion U Halmů
Obec: Hustopeče
Vzdálenost: 23.47 km

97. Penzion Hustopeče
Obec: Hustopeče
Vzdálenost: 23.54 km

98. Wine Wellness Hotel Centro
Obec: Hustopeče
Vzdálenost: 23.64 km


99. Sklep U Radů
Obec: Hustopeče
Vzdálenost: 23.75 kmNaše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz