Neděle, 24. Březen 2019
 
 

Hrad Cornštejn

Kraj: Jihomoravský kraj       Turistická oblast: Moravský kras a Brněnsko       Kategorie: Hrady a zámky

Hrad Cornštejn (Zornstein) stojí na strategické poloze západní strany kopcovitého výběžku ze tří stran obtékaného řekou Dyjí, poblíž výšinného sídliště z pozdní doby kamenné.
Jeho jméno je odvozeno z německého Zorn (hněv) a Stein (kámen, skála), tím měla být vyjádřena síla i pevnost hradu. Vznikl na původně zeměpanském území, jež náleželo k hradu Bítovu.
Pro posílení předpolí hradu Bítova, k ochraně cesty spojující Bítov s Vranovem a konečně jako sídlo pro své potomky nechal Raimund z Lichtenburka se souhlasem krále Jana Lucemburského někdy ve 20. létech 14. století postavit hrad Cornštejn. 

Poprvé se uvádí v listině moravského markraběte Karla z 31 května 1343, na jejímž základěsměli Raimundovi synové Smil a Čeněk rozdělit bítovské léno s hrady Bítovem a Cornštejnem na tři díly.

V polovině 14. století vznikl o hrad spor mezi Líchtenburky a pány z Hradce, avšak k roku 1363 se Lichtenburkovéopět uvádějí jako jeho držitelé. Původně nevelký hrad s palácem a nádvořím nechal Jindřich z Lichtenburka v 2. polovině 14. stoleti rozšířit o věnec ohrazený parkánovou hradbou.
Daleko více se však do podoby hradu zapsal Jan z Lichtenburka a Cornštejna, který zesílil opevnění Cornštejna v 1. třetině 15. století novým předhradím s hospodářskými a administrativními budovami a zesílenými vstupními branami. Na severozápadní straně nádvoří tehdy také vyrostl nový palác.

Roku 1422 se o dobytí hradu pokoušeli husité.
Mocenské postavení Lichtenburku vzrostlo ve 40. letech 15. století do té míry. že Jan z Lichtenburka dokázal vést boj se sousedními Rakousy, a dokonce vzdorovat i římskému králi Fridrichovi III. V polovině 15. století držel Cornštejn Hynek z Lichtenburka a na Bítově, který odmítl přísahat věrnost králi Jiřímu z Poděbrad a podporován papežem Piem II. zahájil v roce 1463 otevřenou vzpouru. Cornštejn se proto logicky stal terčem útoku královského vojska. Jedenáctiměsíční obléháni Cornštejna (1464-1465), řízené hejtmanem Oldřichem Mládencem z Miličína, se stalo politickou událostí evropského významu, neboť za vzpurným Lichtenburkem stál samotný papež. 
Nakonec však byl Cornštejn vyhladověn, Hynkovi z Lichtenburka konfiskován a lénem udělen pánům Krajířúm z Krajku.
Wolfgang Krajíř z Krajku, který si na králi Vladislavu Jagellonském vymohl převod cornštejnského panství do svobodného držení, hrad opravil a nově opevnil V sedle jižně od hradu tehdy vyrostlo moderní předsunuté opevnění s dělovými baštami. Oba hradní paláce byly modernizovány.

Po roce 1526 hrad opět přechází do vlastnictví Lichtenburku, pánu na Bítově. Za jejich panství bylo v roce 1542 opevnění Cornštejna na základě usnesení moravského zemského sněmu v souvislosti s tureckým nebezpečím naposled posíleno. Roku 1576 se Cornštejn jako součást bítovského panství dostal do rukou Štrejnu ze Švarcenavy. kteří přestali sídlo udržovat. Hrad tak zpustl. Mezi dalšími majiteli se vystřídali Jankovšti z Vlašimi (1617), hrabata z Daunu (1788) a Haasové z Hasenfelsu (1912).

Na základě Benešových dekretu byl hrad v roce 1945 zestátněn. Nynější podoba hradu je výsledkem jeho rozsáhlé rekonstrukce, kterou v 70. letech 20. století provádělo tehdejší Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Brně. Rekonstrukce či dostavba nebyla dokončena a v polovině 80. let byl hrad převeden do správy Jihomoravského muzea ve Znojmě, které nyní zajišťuje nejnutnější sanační práce, umožňující zpřístupnění zříceniny veřejnosti.

Informace: Zdroj textu a další informace naleznete na adrese: http://www.znojmuz.cz/

Kontaktní údaje

Adresa: 671 07, Bítov, pošta Uherčice
Okres: Brno-venkov Kraj: Jihomoravský kraj
Telefon: +420 515 282 211, +420 604 891 875
Email:

Mapa Hrad Cornštejn

mapa Hrad Cornštejn GPS: 48.9341169, 15.7153458

Předpověď počasí v kraji


Nejbližší Hrady a zámky v okolí

Hrad Bítov
Obec: Bítov
Vzdálenost: 1.51 km
Zámek Uherčice
Obec: Uherčice u Znojma
Vzdálenost: 6.37 km
Hrad Nový Hrádek u Lukova
Obec: Lukov u Znojma
Vzdálenost: 17.63 km
Zámek Znojmo
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 25.46 km
Státní zámek Dačice
Obec: Dačice
Vzdálenost: 26.29 km
Zámek Telč
Obec: Telč
Vzdálenost: 33.93 km

Reklama


Zobrazeny objekty v okruhu 35 km
Zobrazit všechny cíle v okolí     Zobrazit pouze: Rozhledny a vyhlídky   Hrady a zámky   Muzea a galerie   Církevní stavby   Rybníky a jezera  
1. Rozhledna Rumburak
Obec: Bítov
Vzdálenost: 1.04 km

2. Hrad Bítov
Obec: Bítov
Vzdálenost: 1.51 km

3. Zámek Uherčice
Obec: Uherčice u Znojma
Vzdálenost: 6.37 km

4. Muzeum Jemnice
Obec: Jemnice
Vzdálenost: 14.23 km

5. Muzeum řemesel Moravské Budějovice
Obec: Moravské Budějovice
Vzdálenost: 14.77 km

6. Hrad Nový Hrádek u Lukova
Obec: Lukov u Znojma
Vzdálenost: 17.63 km

7. Kostel sv. Maří Magdaleny Šebkovice
Obec: Šebkovice
Vzdálenost: 22.33 km

8. Památník Prokopa Diviše, Znojmo
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 24.12 km


Další cíle

9 - 23
9. Znojemská přehrada
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 25.10 km

10. Rozhledna Králův stolec
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 25.10 km

11. Klášter Nová Říše
Obec: Nová Říše
Vzdálenost: 25.31 km

12. Zámek Znojmo
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 25.46 km

13. Rotunda sv. Kateřiny Znojmo
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 25.55 km

14. Jihomoravské muzeum Znojmo
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 25.59 km

15. Státní zámek Dačice
Obec: Dačice
Vzdálenost: 26.29 km

16. Areál opevnění Šatov
Obec: Šatov u Znojma
Vzdálenost: 26.65 km

17. Větrný mlýn Třebíč
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 32.79 km

18. Muzeum Vysočiny Třebíč
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 33.46 km

19. Klášter & zámek Třebíč
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 33.46 km

20. Přední synagoga Třebíč
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 33.62 km

21. Zadní synagoga Třebíč
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 33.74 km

22. Muzeum Vysočiny Telč
Obec: Telč
Vzdálenost: 33.93 km

23. Zámek Telč
Obec: Telč
Vzdálenost: 33.93 km

24. Židovský hřbitov v Třebíči
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 34.00 km


1. Zámek Police
Obec: Oslnovice
Vzdálenost: 7.33 km

2. Turistické informační centrum Vranovská přehrada
Obec: Oslnovice
Vzdálenost: 8.23 km

3. Turistické inf. centrum Jemnice
Obec: Bítov
Vzdálenost: 13.97 km

4. Znovín Znojmo, stánek Šobes
Obec: Šumná
Vzdálenost: 23.19 km

5. 1. Cykloturistické centrum služeb a informací v ČR
Obec: Štítary
Vzdálenost: 25.38 km

6. Znovín Znojmo, stánek Staré vinice
Obec: Štítary
Vzdálenost: 26.86 km

7. Znovín Znojmo, Loucký klášter
Obec: Vranov nad Dyjí
Vzdálenost: 27.08 km

8. Oáza Maříž, autorská originální keramika s.r.o.
Obec: Štítary
Vzdálenost: 29.71 km


Další cíle

9. Inf. centrum s vinotékou Ampelos
Obec: Vranov nad Dyjí
Vzdálenost: 30.29 km

10. Freeport International Outlet
Obec: Vranov nad Dyjí
Vzdálenost: 31.75 km

11. Turistické centrum zámku Český Rudolec
Obec: Vranov nad Dyjí
Vzdálenost: 32.05 km

12. Galérie a kavárna Domlejna
Obec: Nové Syrovice
Vzdálenost: 33.64 km

1. Hostinec U Blahoudků
Obec: Jemnice
Vzdálenost: 5.89 km

2. Česká hospoda
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 12.69 km

3. Hotel N - restaurace
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 24.03 km

4. Hotel Happy Star - restaurace
Obec: Jevišovice
Vzdálenost: 25.17 km

5. Hotel Kateřina - restaurace
Obec: Staré Hobzí
Vzdálenost: 25.63 km

6. Hotel Dyje - restaurace
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 25.70 km

7. Motel Dačice - restaurace
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 26.38 km

8. Restaurace U Fandy
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 27.33 km


Další cíle

9. Hotel Dukla - restaurace
Obec: Nová Říše
Vzdálenost: 27.72 km

10. Penzion Bejčkův mlýn - restaurace
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 29.28 km

11. Restaurace Oáza Maříž
Obec: Dačice
Vzdálenost: 29.71 km

12. Hostinec U Koudelky
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 32.37 km

13. Cyklocamp pod Landštejnem BikeBAR
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 34.97 km

1. Camping Vranovská pláž
Obec: Dačice
Vzdálenost: 7.65 km

2. Autocamping Výr
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 28.65 km

3. Sportovní areál
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 31.47 km

4. Cyklocamp pod Landštejnem
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 34.97 km

1. Chata U tří smrčků
Obec: Oslnovice
Vzdálenost: 0.44 km

2. Chatová osada u Tobogánu
Obec: Oslnovice
Vzdálenost: 0.65 km

3. Chatová osada Bítov
Obec: Bítov
Vzdálenost: 0.71 km

4. Penzion NOVA
Obec: Šumná
Vzdálenost: 3.31 km

5. Cyklochata - Vranovská přehrada
Obec: Štítary
Vzdálenost: 6.89 km

6. Chata U lesa - Vranovská přehrada
Obec: Štítary
Vzdálenost: 6.98 km

7. Volareza - hotel Vranov
Obec: Vranov nad Dyjí
Vzdálenost: 7.35 km

8. Chatová osada u lesa
Obec: Štítary
Vzdálenost: 7.65 km


Další cíle

9 - 23 24 - 38 39 - 53 54 - 60
9. Penziony a restaurace GAUDEO
Obec: Vranov nad Dyjí
Vzdálenost: 7.76 km

10. Zámecký Hotel
Obec: Vranov nad Dyjí
Vzdálenost: 8.26 km

11. Penzion Přehrada**
Obec: Vranov nad Dyjí
Vzdálenost: 8.45 km


12. Penzion a restaurace U Tesařů Nové Syrovice
Obec: Nové Syrovice
Vzdálenost: 10.17 km

13. Ubytování v soukromí - Duhová Harmonie
Obec: Jemnice
Vzdálenost: 13.61 km

14. Hotel Club
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 14.55 km


15. Penzion U Hrádku
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 16.60 km

16. Penzion Šalamoun
Obec: Jevišovice
Vzdálenost: 20.70 km

17. Chalupa VNOROVICE
Obec: Staré Hobzí
Vzdálenost: 23.58 km


18. Hotel N
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 24.02 km

19. Motorest Penzion u Benziny
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 24.42 km

20. Hotel Prestige
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 24.51 km


21. Penzion U Pelejových
Obec: Nová Říše
Vzdálenost: 24.88 km

22. Hotel HAPPY STAR
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 25.17 km

23. Sportcentrum Rockhill Dačice
Obec: Dačice
Vzdálenost: 25.43 km


24. Hotel LAHOFER
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 25.63 km

25. Hotel Kateřina
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 25.63 km

26. Hotel Dyje
Obec: Dačice
Vzdálenost: 25.71 km


27. Rezidence Zvon
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 25.73 km

28. Penzion Alma, Znojmo-Popice
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 25.85 km

29. Hotel Morava
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 25.88 km


30. Apartmán Znojmo
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 26.17 km

31. U Kačenky
Obec: Dačice
Vzdálenost: 26.26 km

32. Hotel Bermuda
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 26.30 km


33. Hotel U Divadla
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 26.36 km

34. Privát Bohemia
Obec: Šatov
Vzdálenost: 26.38 km

35. Motel Dačice
Obec: Dačice
Vzdálenost: 26.41 km


36. Penzion Šatov
Obec: Šatov
Vzdálenost: 27.02 km

37. Hotel Besídka
Obec: Slavonice
Vzdálenost: 27.38 km

38. Hotel Arkáda
Obec: Slavonice
Vzdálenost: 27.51 km


39. Hotel Schaller
Obec: Nový Šaldorf-Sedlešovice
Vzdálenost: 27.61 km

40. Penzion EDEN
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 28.02 km

41. Penzion U Výra
Obec: Horní Dunajovice
Vzdálenost: 28.54 km


42. HOTEL BAX***
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 28.82 km

43. Hotel Savannah
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 31.56 km

44. Penzion Retro
Obec: Vrbovec
Vzdálenost: 31.91 km


45. ITVV Hatě***
Obec: Dyjákovičky
Vzdálenost: 32.51 km

46. Penzion Benz
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 32.92 km

47. Hotel Solaster
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 33.31 km


48. Penzion Petra
Obec: Telč
Vzdálenost: 33.47 km

49. Penzion Galerie Telč
Obec: Telč
Vzdálenost: 33.59 km

50. Hotel Celerin
Obec: Telč
Vzdálenost: 33.61 km


51. Penzion U kamenné zídky
Obec: Telč
Vzdálenost: 33.65 km

52. Chornitzerův dům - luxusní ubytování Telč
Obec: Telč
Vzdálenost: 33.71 km

53. EA Hotel Joseph 1699
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 33.74 km


54. U Šeniglů
Obec: Telč
Vzdálenost: 33.75 km

55. Hotel Černý Orel
Obec: Telč
Vzdálenost: 33.80 km

56. Penzion Podolská - ubytování v Telči
Obec: Telč
Vzdálenost: 33.80 km


57. Pangea
Obec: Telč
Vzdálenost: 34.02 km

58. Hotel Antoň
Obec: Telč
Vzdálenost: 34.15 km

59. Pivovarský hotel
Obec: Dalešice
Vzdálenost: 34.43 km


60. Cyklocamp pod Landštejnem
Obec: Staré Město pod Landštejnem
Vzdálenost: 34.98 kmNaše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz