Středa, 20. Březen 2019
 
 

Hradisko sv. Klimenta

Kraj: Zlínský kraj       Turistická oblast: Střední Morava       Kategorie: Církevní stavby

Hradisko sv. Klimenta je spojeno významným předělem naší historie, protože s velkou pravděpodobností právě zde dokončili věrozvěstové Cyril a Metoděj překlad Bible do staroslověnštiny. Hradisko je rovněž označováno jako hlavní místo jejich působení po příchodu na Velkou Moravu v roce 863, tedy právě před 1150 lety. 

Bohužel na místě samém se nedochovaly žádné významné nadzemní prvky mimo obranných valů. Většina svědectví tak zůstává stále pod zemí, protože archeologické vykopávky zde proběhly pouze v omezeném rozsahu. Hradisko sv. Klimenta je i přesto jedním z našich nejstarších poutních míst a s velkou určitostí lze tvrdit, že v budoucnu může přinést ještě mnohé informace o naší dávné historii.
Většina slovanských hradisek je na mírné vyvýšenině u velké řeky či přímo na říčním ostrově. Umístění Klimentského hradiska v hřebenové části pahorkatiny je tedy pro slovanské osídlení netypické.
Hradisko sv. Klimenta je výjimečné i svým uspořádáním většího počtu opevnění s poměrně malou ústřední plošinou, na které stojí kostel dominující celému hradisku. Jádro kostela přitom tvoří stavba s charakteristickými znaky keltské architektury.

Uspořádání hradiska sv. Klimenta, jeho poloha a zejména keltský kostel jsou příznačné pro Iroskotské misionáře. Uvedené skutečnosti ústí v hypotézu, že hradisko vzniklo jako misijní stanice tzv. iroskotského typu. Nejstarší keramika nalezená na Klimentku je datována do nejranější fáze velkomoravského období, což je období příchodu misionářů na Moravu. Nejstarší datované předměty na hradisku tedy odpovídají uvedené hypotéze o vzniku hradiska jako misijní stanici.

Hradisko sv. Klimenta mělo pět opevněných linií dřevohlinitých valů. Nejméně jeden val měl pravděpodobně čelní kamennou zeď spojovanou hlínou. Popsané opevnění činí z hradiska nejlépe opevněné velkomoravské hradisko. Značná je i opevněná plocha hradiska, která činí 22 hektarů. Podobně uzavřená plocha opevnění hradiska u Mikulčic činila 10 hektarů a v případě Pohanska u Břeclavi 28 hektarů. Sám pevnostní ráz Klimentku nutí k úvahám, že právě zde v roce 869 oblehl Ludvík Němec Rostislava. Této úvaze plně odpovídají všechny známé skutečnosti a prameny, které popisují Rostislavovo útočiště jako pevnost, která se nepodobá starobylým moravským hradiskům. Prameny dále umísťují Rostislavův úkryt do Hercynského lesa, v němž se nacházejí i Chřiby a Klimentek. Písemné prameny ve své naprosto zdrcující shodě dokládají, že Klimentek byl hlavním působištěm Soluňanů. Na Klimentku byl v roce 1962 rovněž objeven hrob muže, který svým umístěním v základu kostelní zdi i dalšími okolnostmi plně odpovídá známým popisům Metodějova hrobu a pohřbu. 

Skupina pramenů popisující Vyšehrad, který nelze především díky zprávě v Pulkavově kronice ztotožnit s jiným místem než s Klimentkem. Pak jsou oprávněné i úvahy o tom, že právě na Klimentku byla věhlasná škola jazyka slovanského, ve které se okolo roku 1000 dostalo vzdělání sv. Prokopovi. Vyšehradskou stopu podporuje i velmi rozvinutá slovanská písemná činnost v 10. a 11. století na našem území, bulharské analogie středisek písemnictví a vzdělávání, i skutečnost, že na našem území působil větší počet slovanských kněží. Prokop totiž nemohl založit klášter bez dostatečně početné a připravené komunity. Rovněž nelze předpokládat, že v Sázavském klášteře byli všichni slovanští kněží působící v Čechách.

Hradisko sv. Klimenta je národní kulturní památkou, jsou nejstarším zcela adresným dokladem významu místa písemné památky z roku 1358, které popisují kapli svatého Klimenta v lesních houštinách nedaleko hradu Cimburk. Starý slovanský kostel obehnaný kolem dokola okruhem příkopů byl roku 1358 na základě žádosti Jana Jindřicha, bratra Karla IV., darován brněnským augustiniánům, aby zde sloužili lidem, kteří přicházejí ze zbožnosti ducha. Dne 17. února 1401 uděluje olomoucký arcibiskup Jan Mráz několika novým členům kláštera u sv. Tomáše v Brně oprávnění zpovídat a rozhřešovat. Mezi nimi je i “bratr Šimon z Hory sv. Klimenta”. Roku 1421 bylo probošství vypleněno moravskými husity. Jedna z posledních písemných zmínek o životě mnichů na hoře sv. Klimenta je datována do roku 1422, kdy zemřel tehdejší představený kláštera, probošt Petr. Na základě dostupných zápisů víme dále jen to, že se mniši někdy před rokem 1437 z hory svatého Klimenta přestěhovali do Vřesovic. Co se dělo na místě dále, v období válek, již nevíme. Jedno z mnoha oživení místa, jehož význam přetrval v ústním podání, spadá patrně do roku 1837, kdy zde osvětimanský farář Vavřinec Jugan odkryl základy klimentského kostela. O tom, že klimentská tradice neměla čistě lokální charakter, svědčí například svatoklimentské daně, vybírané až do závěru 19. století v okolí Trenčína. Již samotný fakt, že daně byly vybírány v Uhrách, je fascinující a nutně v úvahách vede do doby, kdy Trenčín a Klimentek byli součástí jediného homogenního státu.

V roce  1991  byla  obnovena  Matice  svatoklimentská  a  ta v součinnosti se Společenstvím sv. Gorazda a druhů má v úmyslu obnovit kostel i s klášterem a znovu vzkřísit duchovní život na tomto místě. Společenství sv.  Gorazda a druhů - Živé dědictví zde založilo novou  tradici cyrilometodějské  školy při  příležitosti svátku  sv. Gorazda a druhů připadajícímu na 27. červenec.
U příležitosti svátků Seslání  Ducha svatého se každoročně koná na Hoře svatého Klimenta tradiční pouť.  

Informace: Zdroj textu a další informace naleznete na adresách:
http://www.klimentek.cz
http://www.osvetimany.cz

Kontaktní údaje

Adresa: Hora sv. Klimenta, 687 42 , Osvětimany
Okres: Kroměříž Kraj: Zlínský kraj
Telefon:
Email: sphk@klimentek.cz

Mapa Hradisko sv. Klimenta

mapa Hradisko sv. Klimenta GPS: 49.0858031, 17.2175781

Předpověď počasí v kraji


Nejbližší Církevní stavby v okolí

Kostel sv. Martina Buchlovice
Obec: Buchlovice
Vzdálenost: 8.54 km
Kostel sv. Šebastiána a Rocha Archlebov
Obec: Archlebov
Vzdálenost: 16.02 km
Kostel sv. Františka Xaverského Uherské Hradiště
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 17.76 km
Františkánský klášter Uherské Hradiště
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 17.76 km
Synagoga Uherské Hradiště
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 17.88 km
Kostel sv. Bartoloměje, Veselí nad Moravou
Obec: Veselí nad Moravou
Vzdálenost: 18.86 km
Kostel sv. Andělů stráž. a klášter servitů Veselí
Obec: Veselí nad Moravou
Vzdálenost: 19.11 km
Kostel narození Panny Marie
Obec: Uherské Hradiště - Sady
Vzdálenost: 19.57 km
Kaple sv. Rocha, Uherské Hradiště
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 20.23 km
Kostel sv. Jana Křtitele
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 26.73 km
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 26.89 km
Kostel sv. Michaela archanděla
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 26.89 km
Kostel sv. Mořice v Kroměříži
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 26.89 km
Kostel sv. Vojtěcha
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 26.93 km
Kostel Neposkvrněného početí P. Marie Uherský Brod
Obec: Uherský Brod
Vzdálenost: 31.91 km
Kostel Mistra Jana Husa Uherský Brod
Obec: Uherský Brod
Vzdálenost: 32.16 km

Reklama


Zobrazeny objekty v okruhu 35 km
Zobrazit všechny cíle v okolí     Zobrazit pouze: Hrady a zámky   Církevní stavby   Muzea a galerie   Rozhledny a vyhlídky   Významné budovy  
1. Hrad Cimburk u Koryčan
Obec:
Vzdálenost: 1.99 km

2. Zámek v Koryčanech
Obec: Koryčany
Vzdálenost: 4.43 km

3. Hrad Buchlov
Obec: Buchlovice
Vzdálenost: 7.22 km

4. Kostel sv. Martina Buchlovice
Obec: Buchlovice
Vzdálenost: 8.54 km

5. Muzeum Podhradí Buchlovice
Obec: Buchlovice
Vzdálenost: 8.66 km

6. Státní zámek Buchlovice
Obec: Buchlovice
Vzdálenost: 8.67 km

7. Vlastivědné muzeum Kyjov
Obec: Kyjov
Vzdálenost: 10.70 km

8. Muzeum Tupeské keramiky
Obec: Tupesy
Vzdálenost: 11.22 km


Další cíle

9 - 23 24 - 38 39 - 53 54 - 63
9. Rozhledna Brdo
Obec: Roštín
Vzdálenost: 11.52 km

10. Archeoskanzen Modrá
Obec: Velehrad
Vzdálenost: 13.94 km

11. Zámek Milotice
Obec: Milotice
Vzdálenost: 15.20 km

12. Archeo Staré Město - Špitálky
Obec: Staré Město
Vzdálenost: 15.40 km

13. Kostel sv. Šebastiána a Rocha Archlebov
Obec: Archlebov
Vzdálenost: 16.02 km

14. Památník Velké Moravy
Obec: Staré Město
Vzdálenost: 16.49 km

15. Zámek Bučovice
Obec: Bučovice
Vzdálenost: 17.26 km

16. Slovácká galerie
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 17.64 km

17. Slovácké muzeum Uherské Hradiště - město královské
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 17.74 km

18. Kostel sv. Františka Xaverského Uherské Hradiště
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 17.76 km

19. Františkánský klášter Uherské Hradiště
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 17.76 km

20. Synagoga Uherské Hradiště
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 17.88 km

21. Slovácké muzeum
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 18.35 km

22. Slovácké muzeum
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 18.35 km

23. Hvězdárna Veselí nad Moravou
Obec: Veselí nad Moravou
Vzdálenost: 18.37 km

24. Letecké muzeum Kunovice
Obec: Kunovice
Vzdálenost: 18.41 km

25. Archeo Uherské Hradiště - Sady Špitálky
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 18.61 km

26. Zámek Veselí nad Moravou
Obec: Veselí nad Moravou
Vzdálenost: 18.70 km

27. Vodní elektrárna Veselí nad Moravou
Obec: Veselí nad Moravou
Vzdálenost: 18.77 km

28. Městské muzeum Veselí nad Moravou
Obec: Veselí nad Moravou
Vzdálenost: 18.78 km

29. Kostel sv. Bartoloměje, Veselí nad Moravou
Obec: Veselí nad Moravou
Vzdálenost: 18.86 km

30. Kostel sv. Andělů stráž. a klášter servitů Veselí
Obec: Veselí nad Moravou
Vzdálenost: 19.11 km

31. Kostel narození Panny Marie
Obec: Uherské Hradiště - Sady
Vzdálenost: 19.57 km

32. Kaple sv. Rocha, Uherské Hradiště
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 20.23 km

33. Rozhledna na Rovnině
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 21.59 km

34. Zámek Napajedla
Obec: Napajedla
Vzdálenost: 23.41 km

35. Muzeum v přírodě - soubor lidových staveb Topolná
Obec: Topolná
Vzdálenost: 24.04 km

36. Rozhledna Vitčice
Obec: Vitčice
Vzdálenost: 24.20 km

37. Společenský dům
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 25.81 km

38. Zámek Slavkov - Austerlitz
Obec: Slavkov u Brna
Vzdálenost: 26.13 km

39. Zámek Slavkov
Obec: Slavkov u Brna
Vzdálenost: 26.13 km

40. Kostel sv. Jana Křtitele
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 26.73 km

41. Otrokovická Beseda
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 26.83 km

42. Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 26.89 km

43. Kostel sv. Michaela archanděla
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 26.89 km

44. Kostel sv. Mořice v Kroměříži
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 26.89 km

45. Kostel sv. Vojtěcha
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 26.93 km

46. Regentský dům
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 26.95 km

47. Zámek Kroměříž
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 27.06 km

48. Rozhledna na Lhotce
Obec: Hradčovice
Vzdálenost: 27.20 km

49. Masarykovo muzeum v Hodoníně
Obec: Hodonín
Vzdálenost: 27.41 km

50. Muzeum lidových pálenic
Obec: Vlčnov
Vzdálenost: 28.00 km

51. Rozhledna Chocholík
Obec: Drnovice
Vzdálenost: 29.64 km

52. Muzeum Na Mlýně Dolní Němčí
Obec: Dolní Němčí
Vzdálenost: 29.96 km

53. Hrad Malenovice
Obec: Malenovice
Vzdálenost: 30.73 km

54. Rozhledna Nedánov
Obec: Boleradice
Vzdálenost: 31.30 km

55. Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod
Obec: Uherský Brod
Vzdálenost: 31.81 km

56. Zámek Chropyně
Obec: Chropyně
Vzdálenost: 31.86 km

57. Kostel Neposkvrněného početí P. Marie Uherský Brod
Obec: Uherský Brod
Vzdálenost: 31.91 km

58. Kostel Mistra Jana Husa Uherský Brod
Obec: Uherský Brod
Vzdálenost: 32.16 km

59. Rozhledna nad Kraví horou
Obec: Bořetice
Vzdálenost: 32.20 km

60. Větrný mlýn Kuželov
Obec: Hrubá Vrbka
Vzdálenost: 32.94 km

61. Kovárna Těšany
Obec: Těšany
Vzdálenost: 33.03 km

62. Rozhledna Drahy
Obec: Javorník
Vzdálenost: 33.61 km

63. Rozhledna Slunečná
Obec: Velké Pavlovice
Vzdálenost: 34.46 km


1. Bukovanský mlýn
Obec: Osvětimany
Vzdálenost: 10.50 km

2. Informační centrum města Kyjova, půjčovna a úschov
Obec: Kostelec
Vzdálenost: 10.99 km

3. Grunt Galatík
Obec: Buchlovice
Vzdálenost: 15.69 km

4. Vinařství Livi Dubňany-sklep Šidleny
Obec: Buchlovice
Vzdálenost: 17.19 km

5. Státní zámek Bučovice
Obec: Kyjov
Vzdálenost: 17.29 km

6. Přístav Baťův kanál
Obec: Bukovany
Vzdálenost: 18.47 km

7. Moravská lodní doprava, Baťův kanál
Obec: Kyjov
Vzdálenost: 19.05 km

8. Turistické centrum Veselska
Obec: Kyjov
Vzdálenost: 19.17 km


Další cíle

9. Muzeum vesnice jihových. Moravy
Obec: Velehrad
Vzdálenost: 21.00 km

10. Půjčovna loděk Petrov s Občerstvením
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 22.62 km

11. Ranč Žlutava
Obec: Staré Město
Vzdálenost: 22.95 km

12. Půjčovna lodí Pod Výklopníkem, Baťův kanál
Obec: Staré Město
Vzdálenost: 23.56 km

13. Turistické a inf. centrum Vyškov
Obec: Bučovice
Vzdálenost: 26.57 km

14. TIC Víno Sýkora
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 28.37 km

15. Stálá expozice kraslic
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 30.32 km

16. Infocentrum s občerstvením Vrbice
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 30.39 km

17. Rodinné vinařství Bartoníkovi
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 32.08 km

18. Vinný sklep U Konečků
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 32.23 km

19. Slovanské Hradiště v Mikulčicích
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 32.79 km

20. Vinařský dům
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 34.12 km

1. Restaurant BalonCentrum Břestek
Obec: Ostrožská Nová Ves
Vzdálenost: 9.59 km

2. Bukovanský mlýn - restaurace
Obec: Veselí nad Moravou
Vzdálenost: 10.50 km

3. Restaurace Nový svět
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 10.82 km

4. Zahrádka "U Kulky"
Obec: Veselí nad Moravou
Vzdálenost: 11.02 km

5. Restaurace Sokolovna
Obec: Napajedla
Vzdálenost: 12.73 km

6. Hotel Mlýn **** Restaurace
Obec: Mutěnice
Vzdálenost: 12.91 km

7. Grunt Galatík - hospůdka Kent
Obec: Hodonín
Vzdálenost: 15.74 km

8. Restaurace VILLA SOLE
Obec: Čejč
Vzdálenost: 17.08 km


Další cíle

9 - 23 24 - 30
9. Přístav Staré Město
Obec: Mutěnice
Vzdálenost: 17.44 km

10. Restaurace U Racka
Obec: Zlobice
Vzdálenost: 18.26 km

11. Hospoda Na Zelnicách
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 18.54 km

12. Restaurace Na mlýně
Obec: Slavkov u Brna
Vzdálenost: 19.14 km

13. Restaurace Sahara
Obec: Slavkov u Brna
Vzdálenost: 19.27 km

14. Restaurace U Orla
Obec: Slavkov u Brna
Vzdálenost: 19.48 km

15. Hospoda Ajax
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 20.08 km

16. Restaurace u Chytilů, Vinařství Livi
Obec: Vyškov
Vzdálenost: 21.04 km

17. Pahrbek restaurace
Obec: Slavkov u Brna
Vzdálenost: 22.89 km

18. Hospůdka na Farmě – Ranč Žlutava
Obec: Prusy-Boškůvky
Vzdálenost: 22.95 km

19. Restaurace Areál
Obec: Vyškov
Vzdálenost: 25.93 km

20. Stará Střelnice
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 26.76 km

21. Rybářská bašta
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 26.82 km

22. Hudební restaurace Stará Masna
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 28.21 km

23. Bezměrovský dvůr - restaurace
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 28.44 km

24. Penzion Blatnička - restaurace
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 28.61 km

25. Restaurace Na Koupališti, Sazovice
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 30.74 km

26. Udens Tornis
Obec: Hradčovice
Vzdálenost: 31.10 km

27. Vinné sklepy U Jeňoura
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 31.86 km

28. Cyklosklep
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 31.86 km

29. Vinařský dům - restaurace
Obec: Vyškov
Vzdálenost: 34.12 km

30. Restaurace U Sečkářů
Obec: Vyškov
Vzdálenost: 34.85 km

1. Autokemp Koryčany
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 4.13 km

2. Autokemp Buchlovice - Smraďavka
Obec: Otnice
Vzdálenost: 7.23 km

3. Grunt Galatík - kemp
Obec: Hodonín
Vzdálenost: 15.76 km

4. Autokempink Strážnice
Obec: Hodonín
Vzdálenost: 20.84 km

5. Kemp Pahrbek
Obec: Vyškov
Vzdálenost: 22.89 km

1. Chalupa Paseky
Obec: Osvětimany
Vzdálenost: 3.09 km

2. Pension Pod sklepy
Obec: Kostelec
Vzdálenost: 7.32 km

3. Penzion Knop
Obec: Buchlovice
Vzdálenost: 8.60 km

4. BalonCentrum Břestek
Obec: Buchlovice
Vzdálenost: 9.68 km

5. Hotel Club
Obec: Kyjov
Vzdálenost: 10.31 km

6. Bukovanský mlýn
Obec: Bukovany
Vzdálenost: 10.46 km

7. Penzion a zahrádka "U Kulky"
Obec: Kyjov
Vzdálenost: 10.66 km

8. Penzion Régio
Obec: Kyjov
Vzdálenost: 10.76 km


Další cíle

9 - 23 24 - 38 39 - 53 54 - 68 69 - 71
9. HOTEL MLÝN
Obec: Velehrad
Vzdálenost: 12.91 km

10. WELLNESS HOTEL SYNOT***
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 16.01 km

11. PENZION VILLA ROZÁRKA
Obec: Staré Město
Vzdálenost: 16.17 km


12. PENZION ARIANA
Obec: Staré Město
Vzdálenost: 16.78 km

13. Hotel Arkáda
Obec: Bučovice
Vzdálenost: 17.24 km

14. Penzion Na Stavidle
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 17.55 km


15. Ubytovna Orlovna
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 17.64 km

16. Hotel Maxi
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 17.67 km

17. HOTEL SLUNCE
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 17.87 km


18. BEST WESTERN Hotel GRAND***
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 18.03 km

19. Penzion Manett
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 18.16 km

20. HOTEL MORAVA***
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 18.16 km


21. Royal Spa Hotel Sirnaté Lázně
Obec: Ostrožská Nová Ves
Vzdálenost: 18.20 km

22. Penzion Hermína
Obec: Veselí nad Moravou
Vzdálenost: 18.96 km

23. Hotel Koníček
Obec: Uherské Hradiště
Vzdálenost: 19.22 km


24. Hotel Veselan
Obec: Veselí nad Moravou
Vzdálenost: 19.27 km

25. Zámek Napajedla
Obec: Napajedla
Vzdálenost: 23.50 km

26. Penzion San Marco Pod Búdama
Obec: Mutěnice
Vzdálenost: 23.78 km


27. Penzion Pod Vápenkami
Obec: Hodonín
Vzdálenost: 24.32 km

28. Ubytování v soukromí
Obec: Čejč
Vzdálenost: 24.37 km

29. Penzion San Marco Brněnská
Obec: Mutěnice
Vzdálenost: 24.45 km


30. Penzion Zlobice
Obec: Zlobice
Vzdálenost: 25.02 km

31. Hotel Hvězda
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 25.08 km

32. Hotel Olga
Obec: Slavkov u Brna
Vzdálenost: 25.77 km


33. Hotel Florian
Obec: Slavkov u Brna
Vzdálenost: 25.86 km

34. Hotel Sokolský Dům
Obec: Slavkov u Brna
Vzdálenost: 25.87 km

35. Ubytovna Oáza
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 25.95 km


36. Hotel Selský dvůr
Obec: Vyškov
Vzdálenost: 26.31 km

37. GOLF HOTEL AUSTERLITZ
Obec: Slavkov u Brna
Vzdálenost: 26.41 km

38. Chalupa U městské brány
Obec: Prusy-Boškůvky
Vzdálenost: 26.45 km


39. Hotel Allvet
Obec: Vyškov
Vzdálenost: 26.66 km

40. Hotel Rottal
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 26.67 km

41. Penzion Zlatý Hrozen
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 26.76 km


42. Penzion Domov
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 26.81 km

43. Hotel U zlatého kohouta
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 26.83 km

44. ČERNÝ OREL - Pivovar | Hotel | Penzion
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 26.84 km


45. Hotel a restaurant Excellent Kroměříž
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 26.84 km

46. Penzion u Holuba
Obec: Hradčovice
Vzdálenost: 26.89 km

47. Hotel La Fresca
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 26.89 km


48. Hotel Bouček
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 26.90 km

49. Penzion Sirius
Obec: Vyškov
Vzdálenost: 26.91 km

50. Wellness hotel U Zlaté Rybky
Obec: Vyškov
Vzdálenost: 26.97 km


51. Hotel Octárna
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 26.99 km

52. Chalupa Lovčičky
Obec: Otnice
Vzdálenost: 26.99 km

53. HOTEL KRYSTAL
Obec: Hodonín
Vzdálenost: 27.14 km


54. HOTEL PANON
Obec: Hodonín
Vzdálenost: 27.67 km

55. HOTEL DUKLA
Obec: Vyškov
Vzdálenost: 27.76 km

56. Hotel Nemojanský Mlýn
Obec: Vyškov
Vzdálenost: 29.28 km


57. PATRIA Kobylí
Obec: Kobylí
Vzdálenost: 30.12 km

58. Western Steak House Kojetín
Obec: Kojetín
Vzdálenost: 30.18 km

59. Hotel Stará pošta
Obec: Kovalovice
Vzdálenost: 30.55 km


60. Penzion Apartmány Zlín
Obec: Zlín
Vzdálenost: 30.81 km

61. Motel Jerry
Obec: Hulín
Vzdálenost: 31.03 km

62. Hotel U brány
Obec: Uherský Brod
Vzdálenost: 32.09 km


63. HOTEL MONDE
Obec: Uherský Brod
Vzdálenost: 32.16 km

64. Penzion Nechorka
Obec: Prušánky
Vzdálenost: 32.18 km

65. Penzion Mlýn Bořetice
Obec: Bořetice
Vzdálenost: 32.63 km


66. HOTEL KRAVÍ HORA
Obec: Bořetice
Vzdálenost: 32.81 km

67. hotel Beatrice
Obec: Prušánky
Vzdálenost: 33.47 km

68. Restaurace a Penzion U Kostela
Obec: Újezd u Brna
Vzdálenost: 33.65 km


69. Vinařský dům
Obec: Velké Bílovice
Vzdálenost: 33.95 km

70. U Kryštofa
Obec: Chropyně
Vzdálenost: 34.51 km

71. Motorest a motel ROHLENKA Austerlitz
Obec: Brno
Vzdálenost: 34.97 km
Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz