Neděle, 21. Duben 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo
Alexandrova rozhledna Alexandrova rozhledna
Původně rozhledna vybudovaná v roce 1888 Klubem rakouských turistů, jehož členy byli hlavně brněnští Němci. Ve druhé světové válce byla rozhledna pobořena – stržena střecha a ochoz. Stalo se to proto, aby rozhledna nesloužila jako orientační bod válečného letectva. V roce 1963 byla stavba opravena a sloužila jako televizní převaděč pro Adamov. V letech 2008 – 2009 byla rekonstruována a zvýšena na 18 m. Je ideálním místem pro rozhled v širokém okolí.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Rozhledny a vyhlídky
Areál opevnění Šatov Areál opevnění Šatov
Areál československého opevnění v Šatově, se zpřístupněným pěchotním srubem MJ-S3 "Zahrada"  Součástí areálu jsou objekty stálého těžkého opevnění v obci Šatov a jejím bezprostředním okolím, budované v letech 1935–1938 k ochraně státních hranic, z nichž některé byly využívány armádou i v poválečném období.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Benediktinský klášter Rajhrad Benediktinský klášter Rajhrad
K založení rajhradského kláštera došlo kolem poloviny 11. století a zakladatelem byl český kníže Břetislav I. Rajhrad však možná nebyl založen jako klášter, ale jako kolegiátní kapitula s proboštem v čele. Břetislav při založení mohl pomýšlet na obnovení velkomoravského Metodějova biskupství, jak se i později stalo v Olomouci.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Církevní stavby
Burianova rozhledna Rudka Burianova rozhledna Rudka
Nad lesoparkem s Jeskyní Blanických rytířů na kopci Milenka 579 m.n.m stojí Burianova rozhledna.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Rozhledny a vyhlídky
Čertův hrádek Olomučany Čertův hrádek Olomučany
Název tohoto hradu byl dle starší literatury odvozen buď od Hynka Suchého Čerta nebo od Jakuba Čerta z Bořitova, což je však pouze jen historicky nedoložitelná pověst.

Skutečné jméno hradu je Olomučany a svůj současný název "Čertův hrádek" získal až na podkladě lidové tvořivosti, podle které hrad obýval Čert, který unášel dívky z celého okolí a na hradě je věznil a později i zabil.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Hrad a zámek Dolní Kounice Hrad a zámek Dolní Kounice
Hrad a zámek Dolní Kounice je jednou z významných památek hradní architektury u nás. Přes svou jedinečnost a kulturní význam nebyl až do roku 2007 zpřístupněn veřejnosti.
Přírodní ostroh uprostřed údolí nad říčním brodem vždy předurčoval toto místo pro výstavbu pevnostních staveb. Dochované informace uvádí, že se zde na jižní Moravě nacházelo panství jednoho z nejstarších českých a moravských šlechtických rodů – Kouniců. Ti měli od knížete za úkol chránit pohraniční území linie Mikulov – Znojmo.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Hrad Bítov Hrad Bítov
První písemná zmínka o Bítově pochází ze zakládací listiny kapituly ve Staré Boleslavi, datované k roku 1046. Jádro listiny dovoluje předpoklad, že hrad Bítov byl založen knížetem Břetislavem I. (1003-1055). Po vymření Přemyslovců po meči (zavraždění Václava III. v Olomouci - 1306), se hned od roku 1307 dostává hrad jako léno do rukou staropanského rodu Lichtenburků pocházejících ze široce rozvětvené české rodiny pánů z Ronova. Za zakladatele rodu je označován Smil Světlický (12. stol.), budovatel rodového hradu Světlíku (Lichtenburka). Rod zbohatl zejména na těžbě stříbra u dnešního Havlíčkova Brodu. V roce 1278 získává Bítov Rajmund a stává se zakladatelem moravské větve Lichtenburků. Za Rajmunda doznal hrad významné přestavby – centrum se přesouvá do vyšší části ostrohu, východním směrem, kde je zbudováno mohutné opevnění s dalšími třemi věžemi a novým obytným stavením. Je vystavěn i nový hradní kostel Nanebevzetí panny Marie na hradním nádvoří.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Hrad Blansek Hrad Blansek
Blansek je rozsáhlá zřícenina hradu ležícího nad údolím s říčkou Punkvou, v katastrálním území Suchdol v Moravském krasu (obec Vavřinec).
Z původního hradu se zachovaly zbytky paláce a hradby, zřetelné jsou i zbytky předhradí. V 30. letech 20. století se z bezpečnostních důvodů strhávala část chátrajícího zdiva, aby nedošlo k jeho zřícení na silnici k Punkevním jeskyním, které se v té době právě zpřístupňovaly pro veřejnost.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Církevní stavby
Hrad Boskovice Hrad Boskovice
Na rozhraní Malé Hané a Drahanské vrchoviny se ve výšce 460 metrů nad mořem vypíná romantická zřícenina goticko-renesančního boskovického hradu.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Hrad Cornštejn Hrad Cornštejn
Hrad Cornštejn (Zornstein) stojí na strategické poloze západní strany kopcovitého výběžku ze tří stran obtékaného řekou Dyjí, poblíž výšinného sídliště z pozdní doby kamenné.
Jeho jméno je odvozeno z německého Zorn (hněv) a Stein (kámen, skála), tím měla být vyjádřena síla i pevnost hradu. Vznikl na původně zeměpanském území, jež náleželo k hradu Bítovu.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Hrad Doubravice nad Svitavou Hrad Doubravice nad Svitavou
Zřícenina doubravického hradu se nachází nad údolím potoka Nešůrky, asi 1,5 km od obce.
Hrad byl vybudován na velmi příkrém výběžku mírně klesající planiny do hlubokého údolí potoka.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Hrad Nový Hrádek u Lukova Hrad Nový Hrádek u Lukova
Přímo u řeky Dyje, která tvořila jednu z os pravěké kolonizace, se na dnešním novohrádeckém území usazovali první osídlenci již v mladší době kamenné, a to je někdy od šestého tisíciletí před naším letopočtem.

Pravěká osada, v níž v době asi před šesti tisíci lety žil tzv. lid s malovanou keramikou, byla objevena na okraji dnešního lesa - na lokalitě Příčky.  Pro dnešní Novohrádecko, které v té době pokrýval hustý prales, měla velký význam tzv. dolní stezka vedoucí kolem Dyje a dále do vnitrozemí. Pohybovaly se po ní obchodní karavany zprostředkovávající směnu výrobků, ale procházely tudy a v povodí řeky se i dočasně usazovali Keltové, Germáni a od 6. století n.l. i Slované.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Hrad Obřany Hrad Obřany
Zřícenina hradu Obřany se nachází severovýchodně od brněnské městské části Maloměřice a Obřany v katastrálním území obce Kanice.
Leží nad Svitavským údolím vedle Těsnohlídkova údolí. 

Přesná poloha hradu nebyla známa až do nedávné doby. Badatelé po něm sice pátrali, avšak v bezprostřední blízkosti obce Obřan či přímo v nich.
Zřícenina hradu byla objevena až v r. 1957.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Hrad Pernštejn Hrad Pernštejn
Jedním z nejnavštěvovanějších moravských hradů je hrad Pernštejn, který láká turisty ze širokého okolí. Na skále nad městysem Nedvědice se tyčí bezmála osm století a za celou svoji historii nebyl nikdy dobyt.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Hvězdárna Veselí nad Moravou Hvězdárna Veselí nad Moravou
Veselská hvězdárna je specializované kulturní zařízení orientované na popularizaci a vzdělávání v oboru astronomie a příbuzných přírodních a technických věd. 
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Janův Hrad Janův Hrad
Janův hrad je součástí Lednicko-valtického areálu. Byl vybudován u lovecké obory, na místě obtékaném ze tří stran řekou Dyjí.

Sloužil jako lovecký zámeček - shromaždiště panstva před honem, místo konání posledních lečí. Po honech se zde konaly bohaté hostiny, na nichž se vyhlašoval Král honu. Objekt sloužil rovněž jako obydlí pro knížecího hajného.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Jeskyně Blanických rytířů Jeskyně Blanických rytířů
Jeskyně Blanických rytířů je unikátní dílo inspirované českou historií. Nachází se nedaleko města Kunštátu, na kraji obce Rudka, v nitru kopce nazvaného Milenka.

Tvůrcem tohoto jedinečného díla byl rodák z nedalekého Bořitova, Stanislav Rolínek, čalouník a nadaný sochař samouk.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Jihomoravské muzeum Znojmo Jihomoravské muzeum Znojmo
Budova původně minoritského, později františkánského kláštera byla součástí tzv. "Znojemského Assisi", vystavěného v průběhu 13. století. 
V letech 1279 - 1297 sloužil klášter jako místo uložení ostatků českého krále Přemysla Otakara II., padlého roku 1278 v bitvě na Moravském poli.
 
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Kartografické muzeum Velké Opatovice Kartografické muzeum Velké Opatovice
Kartografické muzeum se nacházi v budově barokního zámku. 
Na jeho místě byla původně vystavěna gotická tvrz, upravená v polovině 18. stolení v pozdně barokním stylu.
Dnes je moderní dostavbou barokněempírového zámku dle projektu Prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka.
Dostavba tohoto druhu v takovéto míře nemá v novodobé české historii obdobu.   
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Ivančice Kostel Nanebevzetí Panny Marie Ivančice
Pravděpodobně na stejném místě, kde stojí současný chrám, stál původní dřevěný přemyslovský kostel sv. Václava.
Ivančice patří mezi nejstarší města na Moravě a již po svém založení musely mít faru a kostel, protože už v nejstarší písemné zmínce o Ivančicích z roku 1221 figuruje ivančický farář Matouš (Mathias de Ywansiz).
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Andělů stráž. a klášter servitů Veselí Kostel sv. Andělů stráž. a klášter servitů Veselí
Jedná se o významnou památku barokního umění se zakládací listinou z r. 1714.
Ve farní zahradě najdete zajímavost - dvoje sluneční hodiny.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Barbory Adamov Kostel sv. Barbory Adamov
Novogotický kostel sv. Barbory v Adamově je farním kostelem farnosti Adamov, pochází z roku 1857 a je dominantou města.
V interiéru adamovského kostela z režného cihlového zdiva je mimořádně cenný boční oltář a je pozoruhodným uměleckým unikátem. Je to část oltáře s početným souborem figurálních plastik z chrámu cisterciáckého kláštera ve Zwettlu, nazývaný proto Světelský.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Bartoloměje, Veselí nad Moravou Kostel sv. Bartoloměje, Veselí nad Moravou
Barokní stavba postavená v letech 1733-1741 v nejstarší části města - dnešní Bartolomějské náměstí - na místě tří měšťanských domů. 
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Šebastiána a Rocha Archlebov Kostel sv. Šebastiána a Rocha Archlebov
Kaple byla v Archlebově připomínaná již v roce 1447, po určitou dobu sloužila i jako bratrská modlitebna.
Při jejích úpravách po roce 1636 došlo ke změně jejího zasvěcení. Tato stavba však byla až na raně barokní věž zbourána a na jejím místě vznikla v letech 1729–31 barokní novostavba, zůstaly zachovány jen zbytky pevnostních zdí se střílnami. 
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Církevní stavby
Kovárna Těšany Kovárna Těšany
Barokní kovárna v Těšanech se nachází na náměstí v Těšanech, jihovýchodně od Brna. 
Kovárna několikrát do roka ožívá kulturními a společenskými akcemi. Nejvýznamnější z nich jsou Národopisné slavnosti Těšany – dědina na pomezí spojené se soutěží Mladý těšanský kovář a konají se na přelomu srpna a září.
V roce 1999 byla v Těšanech s úspěchem obnovena tradice Babských hodů.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Kozí hrádek Kozí hrádek
Kozí hrádek patří k jedné ze tří skalnatých dominant města Mikulova. Po nedávných terénních úpravách se tato lokalita stala vhodným volně přístupným odpočinkovým centrem.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Lednicko-valtický areál Lednicko-valtický areál
Lednicko-valtický areál je nejrozsáhlejší krajinný celek v Evropě a od roku 1996 je zapsán jako součást světového a kulturního dědictví UNESCO. Jeho rozloha je 283,09 km2. Jedná se o komplex převážně loveckých zámečků, vyhlídek a různých krajinotvorných prvků z jejichž celkového počtu 16 se zachovalo pouze 15. Do dnešních dnů se nedochoval ztv. Katzelsdorfský salet, který byl zbořen v 50. letech 20. století z důvodu jeho umístění v hraničním pásmu.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Hrady a zámky
Masarykovo muzeum v Hodoníně Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zajímavostí muzea je jediná stálá expozice na Moravě věnovaná nejvýznamnějšímu hodonínskému rodáku, 1. československému prezidentu Tomáši Garrigue Masarykovi. Základním motivem expozice je cesta jeho celým životem.Doplnění tvoří tři krátké audiovizuální programy a závěrečný film. 
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Městské muzeum Veselí nad Moravou Městské muzeum Veselí nad Moravou
Vzniku muzea ve Veselí nad Moravou předcházelo v roce 1906 založení "Muzejní společnosti pro Slovácko a Veselí nad Moravou". 

Tato společnost se snažila pod vlivem kulturní a společenské aktivity na Moravě na konci devatenáctého a počátku dvacátého století shromažďovat a uchovávat především národopisné a historické památky a zajímavosti mající vztah k městu a okolí.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Modrotisková dílna Olešnice Modrotisková dílna Olešnice
V Olešnici se kromě historických budov a míst spojených s historií obce dochovalo dodnes jedno z řemesel, už v minulosti považované za umělecké. Jedná se o ruční tisk různých vzorů na plátno.

Všem, kteří mají zájem seznámit se s nejstarším způsobem potiskování textilu, nabízíme možnost navštívení a prohlídky naší dílny, doplněnou  výkladem a ukázkou výroby modrotisku. Tuto technologii výroby provádí firma Danzinger beze změn od roku 1849.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz