úterý, 26. Březen 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo
Areál opevnění Šatov Areál opevnění Šatov
Areál československého opevnění v Šatově, se zpřístupněným pěchotním srubem MJ-S3 "Zahrada"  Součástí areálu jsou objekty stálého těžkého opevnění v obci Šatov a jejím bezprostředním okolím, budované v letech 1935–1938 k ochraně státních hranic, z nichž některé byly využívány armádou i v poválečném období.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Hvězdárna Veselí nad Moravou Hvězdárna Veselí nad Moravou
Veselská hvězdárna je specializované kulturní zařízení orientované na popularizaci a vzdělávání v oboru astronomie a příbuzných přírodních a technických věd. 
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Jeskyně Blanických rytířů Jeskyně Blanických rytířů
Jeskyně Blanických rytířů je unikátní dílo inspirované českou historií. Nachází se nedaleko města Kunštátu, na kraji obce Rudka, v nitru kopce nazvaného Milenka.

Tvůrcem tohoto jedinečného díla byl rodák z nedalekého Bořitova, Stanislav Rolínek, čalouník a nadaný sochař samouk.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Jihomoravské muzeum Znojmo Jihomoravské muzeum Znojmo
Budova původně minoritského, později františkánského kláštera byla součástí tzv. "Znojemského Assisi", vystavěného v průběhu 13. století. 
V letech 1279 - 1297 sloužil klášter jako místo uložení ostatků českého krále Přemysla Otakara II., padlého roku 1278 v bitvě na Moravském poli.
 
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Kartografické muzeum Velké Opatovice Kartografické muzeum Velké Opatovice
Kartografické muzeum se nacházi v budově barokního zámku. 
Na jeho místě byla původně vystavěna gotická tvrz, upravená v polovině 18. stolení v pozdně barokním stylu.
Dnes je moderní dostavbou barokněempírového zámku dle projektu Prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka.
Dostavba tohoto druhu v takovéto míře nemá v novodobé české historii obdobu.   
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Kovárna Těšany Kovárna Těšany
Barokní kovárna v Těšanech se nachází na náměstí v Těšanech, jihovýchodně od Brna. 
Kovárna několikrát do roka ožívá kulturními a společenskými akcemi. Nejvýznamnější z nich jsou Národopisné slavnosti Těšany – dědina na pomezí spojené se soutěží Mladý těšanský kovář a konají se na přelomu srpna a září.
V roce 1999 byla v Těšanech s úspěchem obnovena tradice Babských hodů.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Masarykovo muzeum v Hodoníně Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zajímavostí muzea je jediná stálá expozice na Moravě věnovaná nejvýznamnějšímu hodonínskému rodáku, 1. československému prezidentu Tomáši Garrigue Masarykovi. Základním motivem expozice je cesta jeho celým životem.Doplnění tvoří tři krátké audiovizuální programy a závěrečný film. 
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Městské muzeum Veselí nad Moravou Městské muzeum Veselí nad Moravou
Vzniku muzea ve Veselí nad Moravou předcházelo v roce 1906 založení "Muzejní společnosti pro Slovácko a Veselí nad Moravou". 

Tato společnost se snažila pod vlivem kulturní a společenské aktivity na Moravě na konci devatenáctého a počátku dvacátého století shromažďovat a uchovávat především národopisné a historické památky a zajímavosti mající vztah k městu a okolí.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Modrotisková dílna Olešnice Modrotisková dílna Olešnice
V Olešnici se kromě historických budov a míst spojených s historií obce dochovalo dodnes jedno z řemesel, už v minulosti považované za umělecké. Jedná se o ruční tisk různých vzorů na plátno.

Všem, kteří mají zájem seznámit se s nejstarším způsobem potiskování textilu, nabízíme možnost navštívení a prohlídky naší dílny, doplněnou  výkladem a ukázkou výroby modrotisku. Tuto technologii výroby provádí firma Danzinger beze změn od roku 1849.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Muzeum Blansko Muzeum Blansko
Tradice blanenského muzejnictví sahá do roku 1854, kdy v Blansku založil první soukromé muzeum lékař salmovských železáren, doktor Jindřich Wankel, všestranná osobnost vědy a kultury, která bývá nazývána "otcem moravské archeologie". Založil je v jedné z budov podzámčí, v tzv. "doktorském domě", tj. v dnešní budově Základní umělecké školy.  Wankel do svého muzea umístil nálezy z bádání a vedle trojrozměrných exponátů zde nabízel odborníkům ke studiu též různé nákresy, mapy a plány.

Dnes je muzeum umístěno v budově zámku a je zaměřeno na dějiny výzkumu Moravského krasu a dějiny výroby tzv. blanenské umělecké litiny, jejíž podsbírka dnes představuje nejcennější soubor, který muzeum má. 
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Muzeum historických vozidel Olešnice Muzeum historických vozidel Olešnice
V roce 2010 otevřelo město Olešnice stálou výstavu historických vozidel a obrazů rodiny Hamerských.
Najdete jej na náměstí Míru v domě č.p. 25 pod kostelem a radnicí.

Expozice vznikla jako součást projektu modernizace kulturních zařízení podpořeného dotačně ROP Jihovýchod.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Muzeum Kořenec Muzeum Kořenec
Muzeum Kořenec, založené v roce 1985 se nyní nachází v zemědělské usedlosti č.p.16 , kterou obec zakoupila díky daru  čestného občana Kořence  pana Jiřího Pelikána.
Muzeum je čtvercová budova se zahradou, ležící uprostřed obce, vedle kulturního domu. 

Ve stálé expozici je zachycen život a práce našich předků.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Muzeum strašidel Olešnice Muzeum strašidel Olešnice
Sklepení bývalé ledárny, kde se od zimy do letních měsíců uchovával led pro řezníky a olešnický pivovar. Bylo postaveno pod bývalým hřbitovem na počátku 19. století.

Od poloviny 20. století nebylo využíváno. Nové využití našlo sklepení otevřením muzea pověstí Olešnicka v r. 2003.
Autorem pověstí ve vyprávění je PaedDr. Zdeněk Peša, autorem figurín strašidel a postav Mgr. Blanka Kudová.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Památník Prokopa Diviše, Znojmo Památník Prokopa Diviše, Znojmo
Památník je symbolickým připomenutím života a díla řádového bratra premonstrátů, badatele v oboru elektřiny a vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše. 
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Regionální muzeum v Mikulově Regionální muzeum v Mikulově
Od vzniku Velkomoravské říše v 9. století patřilo území pod Pálavou k místům, která hrála důležitou roli v politických sporech s jižními sousedy. Od roku 1082, kdy bylo toto území připojeno k Moravě, získalo České království Mikulovem důležitý geografický bod pro obranu nově vzniklé moravsko-rakouské hranice. Funkci jejího strážce měla již v 11. a 12. století roubená stavba na vrcholu Zámeckého kopce, jak potvrdil archeologický průzkum. Později stavba vyhořela a v průběhu první poloviny 13. století byl z podnětu Přemysla Otakara I. nebo jeho bratra, moravského markraběte Vladislava Jindřicha, na vápencových útesech nad vsí vybudován kamenný hrad. Jádrem stavby byl věžovitý palác (donjon) ve tvaru nepravidelného čtyřúhelníku o rozměrech 11 × 16,5 m, zdi hradu dosahovaly šířky až 2 m. Dnes se v těchto místech nachází Sál předků. Součástí pozdně románského hradu byla i okrouhlá věž umístěná vedle brány. S palácem byla spojena zřejmě mostem v poschodí.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Rezidence Boskovice Rezidence Boskovice
Mezi významné památné stavby města Boskovice patří někdejší zámecká či panská rezidence. Tuto kulturní památku najdeme na nároží ulice Hradní č.p. 642/1, na cestě, která vede z náměstí směrem k zámku.

Rezidence byla stavěna v letech 1729-33 jako sídlo hraběte Františka Xavera Waltra Ditrichsteina. Kámen pro její stavbu byl získán bouráním Bašty i částí hradu.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Stará huť Adamov Stará huť Adamov
Františčina huť, nese jméno po manželce jednoho z liechtenštejnských majitelů.
Dnes je známá spíše pod názvem Stará huť a její objekty jsou umístněny v Josefovském údolí u Křtinského potoka přibližně 3 kilometry východně od Adamova. Jsou pozůstatkem hutnického komplexu, který zde nechal počátkem 18. století vybudovat kníže Jan Adam z Liechtensteina.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Větrný mlýn Kuželov Větrný mlýn Kuželov
Větrný mlýn se nachází na nezalesněném hřbetu Bílých Karpat jihovýchodně nad obcí Kuželov a jihozápadně od Velké nad Veličkou.
Je jedním z mála dodnes zachovalých větrných mlýnů tzv. holandského typu. 
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Vlastivědné muzeum Kyjov Vlastivědné muzeum Kyjov
Založeno jako Archiv a muzeum královského města Kyjova profesorem gymnázia Janem Kučerou. Sbírky přístupny od roku 1913.
Zásluhou Ludvíka Kaluse získalo sídlo v renesančním zámečku.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Vodní elektrárna Veselí nad Moravou Vodní elektrárna Veselí nad Moravou
Technická památka v blízkosti zámku z počátku minulého století vybudovaná přestavbou mlýnů.
Jeden z nich měl význam i z hlediska počátku výroby elektřiny ve Veselí.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Vodní mlýn ve Slupi Vodní mlýn ve Slupi
Mlýn se nachází asi 15 kilometrů jihovýchodně od Znojma.
Objekt je pozoruhodnou renesanční stavbou velkomlýna se čtyřmi funkčními vodními koly a mlýnským náhonem. 
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
Zámek Mikulov Zámek Mikulov
Od vzniku Velkomoravské říše v 9. století patřilo území pod Pálavou k místům, která hrála důležitou roli v politických sporech s jižními sousedy. Od roku 1082, kdy bylo toto území připojeno k Moravě, získalo České království Mikulovem důležitý geografický bod pro obranu nově vzniklé moravsko-rakouské hranice.

Funkci jejího strážce měla již v 11. a 12. století roubená stavba na vrcholu Zámeckého kopce, jak potvrdil archeologický průzkum. Později stavba vyhořela a v průběhu první poloviny 13. století byl z podnětu Přemysla Otakara I. nebo jeho bratra, moravského markraběte Vladislava Jindřicha, na vápencových útesech nad vsí vybudován kamenný hrad.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Muzea a galerie
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz