úterý, 26. Březen 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo
Benediktinský klášter Rajhrad Benediktinský klášter Rajhrad
K založení rajhradského kláštera došlo kolem poloviny 11. století a zakladatelem byl český kníže Břetislav I. Rajhrad však možná nebyl založen jako klášter, ale jako kolegiátní kapitula s proboštem v čele. Břetislav při založení mohl pomýšlet na obnovení velkomoravského Metodějova biskupství, jak se i později stalo v Olomouci.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Církevní stavby
Hrad Blansek Hrad Blansek
Blansek je rozsáhlá zřícenina hradu ležícího nad údolím s říčkou Punkvou, v katastrálním území Suchdol v Moravském krasu (obec Vavřinec).
Z původního hradu se zachovaly zbytky paláce a hradby, zřetelné jsou i zbytky předhradí. V 30. letech 20. století se z bezpečnostních důvodů strhávala část chátrajícího zdiva, aby nedošlo k jeho zřícení na silnici k Punkevním jeskyním, které se v té době právě zpřístupňovaly pro veřejnost.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Církevní stavby
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Ivančice Kostel Nanebevzetí Panny Marie Ivančice
Pravděpodobně na stejném místě, kde stojí současný chrám, stál původní dřevěný přemyslovský kostel sv. Václava.
Ivančice patří mezi nejstarší města na Moravě a již po svém založení musely mít faru a kostel, protože už v nejstarší písemné zmínce o Ivančicích z roku 1221 figuruje ivančický farář Matouš (Mathias de Ywansiz).
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Andělů stráž. a klášter servitů Veselí Kostel sv. Andělů stráž. a klášter servitů Veselí
Jedná se o významnou památku barokního umění se zakládací listinou z r. 1714.
Ve farní zahradě najdete zajímavost - dvoje sluneční hodiny.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Barbory Adamov Kostel sv. Barbory Adamov
Novogotický kostel sv. Barbory v Adamově je farním kostelem farnosti Adamov, pochází z roku 1857 a je dominantou města.
V interiéru adamovského kostela z režného cihlového zdiva je mimořádně cenný boční oltář a je pozoruhodným uměleckým unikátem. Je to část oltáře s početným souborem figurálních plastik z chrámu cisterciáckého kláštera ve Zwettlu, nazývaný proto Světelský.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Bartoloměje, Veselí nad Moravou Kostel sv. Bartoloměje, Veselí nad Moravou
Barokní stavba postavená v letech 1733-1741 v nejstarší části města - dnešní Bartolomějské náměstí - na místě tří měšťanských domů. 
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Šebastiána a Rocha Archlebov Kostel sv. Šebastiána a Rocha Archlebov
Kaple byla v Archlebově připomínaná již v roce 1447, po určitou dobu sloužila i jako bratrská modlitebna.
Při jejích úpravách po roce 1636 došlo ke změně jejího zasvěcení. Tato stavba však byla až na raně barokní věž zbourána a na jejím místě vznikla v letech 1729–31 barokní novostavba, zůstaly zachovány jen zbytky pevnostních zdí se střílnami. 
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Církevní stavby
Muzeum zemědělských strojů Boskovice Muzeum zemědělských strojů Boskovice
Jedná se o sbírku unikátních motorových zemědělských strojů pocházejících z období konce devatenáctého až poloviny dvacátého století. 
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Církevní stavby
Nemocnice Milosrdných bratří Letovice Nemocnice Milosrdných bratří Letovice
Nemocnice Milosrdných bratří Letovice je umístěna v historické budově, bývalém klášteře Řádu Milosrdných bratří, vybudovaném v druhé polovině 18. století. Pomocné provozy prádelna, údržba a administrativa jsou umístěny v přilehlých budovách. Součástí areálu jsou pozemky (ovocný sad, pole, ostatní plochy, skleník, nádvoří) obehnané původní kamennou zdí a jsou využívány pro potřebu nemocnice.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Církevní stavby
Rotunda sv. Kateřiny Znojmo Rotunda sv. Kateřiny Znojmo
Jedinečná stavba románské rotundy Panny Marie, později sv. Kateřiny je jedinou zcela dochovanou památkou přemyslovského hradu ve Znojmě, založeného na přelomu 11. a 12. století knížetem Konrádem I. a jeho synem Litoldem jako sídelní centrum údělného knížectví a hlavní pevnost na jižní hranici přemyslovské Moravy.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Církevní stavby
Synagoga Boskovice Synagoga Boskovice
Boskovická židovská obec musela mít nepochybně záhy od svého konstituování svůj boží dům, nebo alespoň modlitebnu, tehdy nejspíše dřevěnou.
Základní hmota současné synagogy maior čili větší pochází z r. 1639, kdy ji pro židovskou obec vybudoval stavitel italského původu Sylvestr Fiota, v té době boskovický měšťan.

V předsíni, v níž se dodnes zachovaly dvě kasičky a kamenná mísa na umývání rukou, byly v úkrytu v zazděném výklenku u schodů v r. 1990 náhodně nalezeny uschované hebrejské liturgické knihy.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Církevní stavby
Židovský hřbitov v Mikulově Židovský hřbitov v Mikulově
Počátky židovského osídlení Mikulova sahají až šest a půl století zpět. Tato dávná historie má své dějinné důvody – Mikulov byl nejbližším městem, kam se Židé v letech 1421 a 1670 po vypovězení z Vídně a Dolního Rakouska mohli uchýlit, městem strategicky výhodně položeným na obchodní cestě z Vídně do Brna a městem, kde vstřícný postoj vrchnosti umožnil rychlý rozkvět židovské obce.

Ta se rozvinula v největší židovskou obec Moravy, která po právu po tři století – od poloviny 16. do poloviny 19. století – představovala politické, náboženské a kulturní centrum moravských Židů v čele se zemským rabínem.
>> Více informací
Jihomoravský kraj   Církevní stavby
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz