Středa, 20. Březen 2019
 
 

Keltské oppidum Hostýn

Kraj: Zlínský kraj       Turistická oblast: Moravský kras a Brněnsko       Kategorie: Muzea a galerie

Na temeni hory se nachází pod vrstvami naší současné historie staré keltské oppidum.
Založili jej zde v posledním století před změnou letopočtu západní Keltové (Galové) – první bezpečně známé etnikum na našem území. Výzkumy potvrdily domněnku, že Hostýn byl (po Starém Hradisku u Protivanova) druhým keltským oppidem na Moravě.
Dějiny místa sahají do šerého dávnověku. Pomineme-li ojedinělé nálezy ze starší a mladší doby kamenné, doklady pro nejstarší osídlení spadají do nejmladší fáze doby bronzové – vznik ostrožného hradiště z období kultury lidu popelnicových polí.

Celý vrchol Hostýna byl ohrazen valy, jejichž zbytky ještě dnes místy dosahují výšky až 10 m, se základy širokými 15 až 20 m. Pravěké těleso valu – zhotovené z hlíny, kamení, písku a popela – je přerušované dvěma zřetelnými branami, Slavkovskou (název pochází od vesnice Slavkova pod Hostýnem při úpatí hory) a Železnou, a třemi menšími průkopy. Plocha hradiště má ledvinový tvar o rozloze necelých 20 ha, délka valu je 1800 m.

Mohutné valy, jež zde Keltové našli po předchozích kulturách, sami ještě zpevnili, a tak mohli kontrolovat velký úsek důležité pohybové cesty, zvané Jantarová, která vedla od Středozemního moře Moravskou branou do povodí Odry a Visly k Baltu. O tom, že Jantarová cesta šla kolem Hostýna svědčí z roku 1938 nález velkého pokladu ozdob a mincí evropských, byzantských i arabských z doby okolo roku 1010 na kopci Strážné u Kelče.

Nepřítomnost hrobů na Hostýně svědčí o tom, že hradisko nebylo nikdy trvale osídleno, že mělo pouze účel vojenský, obranný a strážní. Proto zde není ani mnoho nálezů.
Přesto z této lokality pochází řada výrazných bronzových předmětů (fragment spony, hrbolkovitý náramek, nůž, duté dláto, knoflík, kopí a čtyři galské šípy). Nejcennější nález na Hostýně se poštěstil Dr. Karlu Ludikovskému. Byl to sklad 12 železných kos, uložených pod mlýnským kamenem (žernovem). Drobné nalezené železné předměty – šídla a hřeby – také pocházejí z galského inventáře. Největší část nálezů tvoří keramika (slezská, plátěnická a velmi hojná stradonická, vyráběná na kruhu) získaná v letech stavební činnosti – stavby poutního domu a silnice.

Osud předmětů, které byly nalezeny ještě před založením starého hostýnského muzea, je většinou neznámý. Týká se hlavně všech mincí, které byly doloženy písemnými prameny a spolehlivým popisem. V roce 1876 byly např. nalezeny dvě zlaté keltské duhovky, z nichž jednu získal tehdejší majitel hostýnského kopce baron Laudon. Zlatá mince bójské ražby se našla na Hostýně ještě v roce 1982. Její průměr je asi 1 cm a váží přibližně osminku základní keltské mince. Na líci je vyraženo slunce a na zadní straně tři body. Četné nálezy ze soukromých sbírek přešly do moravských muzeí. Prvním badatelem, který se podrobněji zabýval hostýnským hradištěm, byl moravský historiograf, rajhradský benediktin Dr. Beda Dudík (1815 –1890), který si se svými bratry jako vůbec první změřil, zakreslil a popsal toto rozsáhlé, místy hustým lesem zarostlé území na temeni Hostýna.
První rozsáhlejší a systematický výzkum hostýnského hradiska provedl v letech 1970 až 1978 archeolog Dr. Karel Ludikovský (1920–1979).

O jménu Hostýn nemáme přesné historické záznamy. Podle Ptolemaiovy mapy Evropy z 2. století po Kristu, která má jen několik místních názvů a naznačuje spíše jen směr starověkých cest, ztotožňují někteří dějepisci jméno Karrodunum na našem území s moravským Hostýnem. První zachovalý zápis s názvem Bystřice pod Hostýnem je však až z roku 1544, kdy se jméno Hostýn poprvé připomíná.

Informace: Zdroj textu a další informace naleznete na adrese: http://www.hostyn.cz/

Kontaktní údaje

Adresa: Svatý Hostýn, 768 72, Chvalčov
Okres: Kroměříž Kraj: Zlínský kraj
Telefon: +420 573 381 693
Email: matice@hostyn.cz

Mapa Keltské oppidum Hostýn

mapa Keltské oppidum Hostýn GPS: 49.377898, 17.700693

Předpověď počasí v kraji


Nejbližší Muzea a galerie v okolí

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Obec: Zlín
Vzdálenost: 17.30 km
Zámek Přerov - Muzeum Komenského
Obec: Přerov
Vzdálenost: 20.01 km
Živé muzeum gobelínů
Obec: Valašské Meziříčí
Vzdálenost: 21.89 km
Památník J. G. Mendela v Hynčicích
Obec: Vražné
Vzdálenost: 28.58 km
Památník Františka Palackého v Hodslavicích
Obec: Hodslavice
Vzdálenost: 29.32 km
Žerotínský zámek v Novém Jičíně
Obec: Nový Jičín
Vzdálenost: 32.80 km
Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Vzdálenost: 33.77 km

Reklama


Zobrazeny objekty v okruhu 35 km
Zobrazit všechny cíle v okolí     Zobrazit pouze: Církevní stavby   Rozhledny a vyhlídky   Hrady a zámky   Zoologické a botanické zahrady   Muzea a galerie   Významné budovy  
1. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně
Obec: Chvalčov
Vzdálenost: 0.14 km

2. Svatohostýnské muzeum
Obec: Chvalčov
Vzdálenost: 0.20 km

3. Rozhledna Hostýn
Obec: Chvalčov
Vzdálenost: 0.26 km

4. Hrad Lukov
Obec: Lukov
Vzdálenost: 8.77 km

5. Zámek Holešov
Obec: Holešov
Vzdálenost: 9.99 km

6. Šachova synagoga Holešov
Obec: Holešov
Vzdálenost: 10.18 km

7. ZOO Lešná
Obec: Zlín - Lešná
Vzdálenost: 11.62 km

8. Zámek Lešná - Zlín
Obec: Zlín - Lešná
Vzdálenost: 11.71 km


Další cíle

9 - 23 24 - 38 39 - 40
9. Hrad Helfštýn
Obec: Týn nad Bečvou
Vzdálenost: 16.37 km

10. Zámek Zlín
Obec: Zlín
Vzdálenost: 17.12 km

11. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Obec: Zlín
Vzdálenost: 17.30 km

12. Zámek Přerov - Muzeum Komenského
Obec: Přerov
Vzdálenost: 20.01 km

13. Státní zámek Vizovice
Obec: Vizovice
Vzdálenost: 20.68 km

14. Hrad Malenovice
Obec: Malenovice
Vzdálenost: 20.74 km

15. Kostel Nejsv. Trojice ve Valašském Meziříčí
Obec: Valašské Meziříčí
Vzdálenost: 21.75 km

16. Živé muzeum gobelínů
Obec: Valašské Meziříčí
Vzdálenost: 21.89 km

17. Zámek Vsetín
Obec: Vsetín
Vzdálenost: 22.01 km

18. Žerotínský zámek
Obec: Valašské Meziříčí
Vzdálenost: 22.07 km

19. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Obec: Valašské Meziříčí
Vzdálenost: 22.19 km

20. Kostel sv. Michaela archanděla
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 22.30 km

21. Kostel sv. Vojtěcha
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 22.34 km

22. Zámek Kinských Valašské Meziříčí
Obec: Valašské Meziříčí
Vzdálenost: 22.36 km

23. Otrokovická Beseda
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 22.45 km

24. Společenský dům
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 22.70 km

25. Zámek Lešná
Obec: Lešná u Valašského Meziříčí
Vzdálenost: 22.86 km

26. Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 23.81 km

27. Zámek Kroměříž
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 23.90 km

28. Regentský dům
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 23.97 km

29. Kostel sv. Mořice v Kroměříži
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 24.08 km

30. Kostel sv. Jana Křtitele
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 24.16 km

31. Zámek Chropyně
Obec: Chropyně
Vzdálenost: 24.44 km

32. Zámek Napajedla
Obec: Napajedla
Vzdálenost: 26.91 km

33. Památník J. G. Mendela v Hynčicích
Obec: Vražné
Vzdálenost: 28.58 km

34. Památník Františka Palackého v Hodslavicích
Obec: Hodslavice
Vzdálenost: 29.32 km

35. Hrad Starý Jičín
Obec: Starý Jičín
Vzdálenost: 29.66 km

36. Muzeum v přírodě - soubor lidových staveb Topolná
Obec: Topolná
Vzdálenost: 30.76 km

37. Rozhledna Přáslavice
Obec: Přáslavice
Vzdálenost: 32.31 km

38. Žerotínský zámek v Novém Jičíně
Obec: Nový Jičín
Vzdálenost: 32.80 km

39. Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Vzdálenost: 33.77 km

40. Rozhledna Vitčice
Obec: Vitčice
Vzdálenost: 34.54 km


1. Informační centrum Bystřice pod Hostýnem
Obec: Brusné
Vzdálenost: 3.24 km

2. TIC Lipník nad Bečvou
Obec: Rusava
Vzdálenost: 18.45 km

3. Ranč Žlutava
Obec: Rajnochovice
Vzdálenost: 25.46 km

4. Rodný dům J.G. Mendela
Obec: Rajnochovice
Vzdálenost: 28.58 km

5. Koupaliště Odry
Obec: Lukov
Vzdálenost: 32.43 km

6. Muzeum městyse Suchdol nad Odrou
Obec: Kašava
Vzdálenost: 34.43 km

7. Muzeum Moravských bratří
Obec: Zlín
Vzdálenost: 34.44 km

8. Grunt Galatík
Obec: Zlín
Vzdálenost: 34.63 km

1. Activitypark Hotel Všemina - Restaurace Valaška
Obec: Slušovice
Vzdálenost: 15.14 km

2. Restaurace Na Koupališti, Sazovice
Obec: Zlín
Vzdálenost: 18.03 km

3. Penzion a restaurace Fantasy
Obec: Zlín
Vzdálenost: 18.70 km

4. Restaurace Abácie
Obec: Zlín
Vzdálenost: 21.21 km

5. Restaurace Areál
Obec: Zlín
Vzdálenost: 21.91 km

6. Hudební restaurace Stará Masna
Obec: Zlín
Vzdálenost: 22.70 km

7. Rybářská bašta
Obec: Zlín
Vzdálenost: 22.95 km

8. Stará Střelnice
Obec: Teplice nad Bečvou
Vzdálenost: 23.36 km


Další cíle

9. Hospůdka na Farmě – Ranč Žlutava
Obec: Teplice nad Bečvou
Vzdálenost: 25.46 km

10. Bezměrovský dvůr - restaurace
Obec: Teplice nad Bečvou
Vzdálenost: 27.04 km

11. Pahrbek restaurace
Obec: Zlín
Vzdálenost: 28.05 km

12. Hotel Vyhlídka**** Luhačovice - restaurace
Obec: Hulín
Vzdálenost: 29.11 km

13. Orea Hotel Fontána II - restaurace
Obec: Hranice
Vzdálenost: 29.54 km

14. Hotel Luha - restaurace
Obec: Přerov
Vzdálenost: 29.65 km

15. Hospůdka v Podlesí
Obec: Vsetín
Vzdálenost: 32.30 km

16. Hotel Eroplán - restaurace
Obec: Přerov
Vzdálenost: 34.50 km

17. Penzion Zámeček - Pivnice Varna
Obec: Přerov
Vzdálenost: 34.58 km

18. Grunt Galatík - hospůdka Kent
Obec: Hranice
Vzdálenost: 34.64 km

1. Komunitní centrum Klášter - Kemp
Obec: Hranice
Vzdálenost: 26.05 km

2. Kemp Pahrbek
Obec: Přerov
Vzdálenost: 28.05 km

3. Grunt Galatík - kemp
Obec: Zlín
Vzdálenost: 34.63 km

1. BRUSENKA Restaurant a pension
Obec: Brusné
Vzdálenost: 3.32 km

2. Hotel Rusava
Obec: Rusava
Vzdálenost: 3.97 km

3. Hotel Zubříč
Obec: Rajnochovice
Vzdálenost: 6.82 km

4. Penzion Na Pasekách
Obec: Rajnochovice
Vzdálenost: 9.32 km

5. HOTEL TUSKULUM
Obec: Lukov
Vzdálenost: 9.98 km

6. PENZION REGINA
Obec: Kašava
Vzdálenost: 10.99 km

7. Penzion ER´1
Obec: Zlín
Vzdálenost: 14.52 km

8. Galaxie hotel Zlín
Obec: Zlín
Vzdálenost: 15.11 km


Další cíle

9 - 23 24 - 38 39 - 53 54 - 68 69 - 83 84 - 85
9. ACTIVITYPARK HOTEL VŠEMINA
Obec: Slušovice
Vzdálenost: 15.15 km

10. Penzion Uno
Obec: Zlín
Vzdálenost: 15.86 km

11. Penzion Sokolská
Obec: Zlín
Vzdálenost: 16.08 km


12. Hotel Baltaci
Obec: Zlín
Vzdálenost: 16.67 km

13. Hotel Baltaci Atrium
Obec: Zlín
Vzdálenost: 16.77 km

14. Amenity Zlín
Obec: Zlín
Vzdálenost: 17.10 km


15. VILLA SLOVENSKÁ
Obec: Zlín
Vzdálenost: 17.33 km

16. Lázně Teplice nad Bečvou
Obec: Teplice nad Bečvou
Vzdálenost: 17.35 km

17. Lázeňské sanatorium Moravan
Obec: Teplice nad Bečvou
Vzdálenost: 17.35 km


18. Penzion Diana
Obec: Teplice nad Bečvou
Vzdálenost: 17.40 km

19. Hotel Garni Zlín
Obec: Zlín
Vzdálenost: 17.63 km

20. Motel Jerry
Obec: Hulín
Vzdálenost: 17.92 km


21. Vila Tereza
Obec: Hranice
Vzdálenost: 17.98 km

22. Hotel Zimní stadion
Obec: Přerov
Vzdálenost: 18.76 km

23. Hotel Sirákov
Obec: Vsetín
Vzdálenost: 18.84 km


24. HOTEL FIT
Obec: Přerov
Vzdálenost: 18.94 km

25. Hotel JANA****
Obec: Přerov
Vzdálenost: 19.05 km

26. Ubytovna Archa
Obec: Hranice
Vzdálenost: 19.09 km


27. Hotel Centrum
Obec: Hranice
Vzdálenost: 19.11 km

28. Hotel Na Jižní Přerov
Obec: Přerov
Vzdálenost: 19.14 km

29. penzion ERA
Obec: Zlín
Vzdálenost: 19.21 km


30. Zámecký hotel Zlatý Orel
Obec: Hranice
Vzdálenost: 19.42 km

31. Lesní hotel
Obec: Březnice
Vzdálenost: 19.83 km

32. Penzion Apartmány Zlín
Obec: Zlín
Vzdálenost: 20.14 km


33. Hotel Abácie
Obec: Valašské Meziříčí
Vzdálenost: 21.20 km

34. Ubytovna a hospůdka U Hájku
Obec: Hustopeče nad Bečvou
Vzdálenost: 21.85 km

35. Ubytovna Oáza
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 22.66 km


36. Hotel Rottal
Obec: Otrokovice
Vzdálenost: 23.05 km

37. Hotel Octárna
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 23.60 km

38. Hotel a restaurant Excellent Kroměříž
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 23.84 km


39. Penzion Domov
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 23.89 km

40. Hotel Bouček
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 23.92 km

41. Hotel La Fresca
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 23.93 km


42. Hotel U zlatého kohouta
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 24.01 km

43. ČERNÝ OREL - Pivovar | Hotel | Penzion
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 24.03 km

44. Penzion Zlatý Hrozen
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 24.03 km


45. Hotel Hvězda
Obec: Kroměříž
Vzdálenost: 25.13 km

46. U Kryštofa
Obec: Chropyně
Vzdálenost: 25.19 km

47. Zámek Napajedla
Obec: Napajedla
Vzdálenost: 26.93 km


48. HOTEL VEGA
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 27.32 km

49. Hotel a valašský šenk Ogar
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 28.09 km

50. Western Steak House Kojetín
Obec: Kojetín
Vzdálenost: 28.72 km


51. Lázeňský & wellness hotel Niva
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 28.77 km

52. PENZION-Hotel Starojícká pizza****
Obec: Starý Jičín
Vzdálenost: 28.99 km

53. Hotel Pohoda
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 29.06 km


54. Hotel Vyhlídka
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 29.11 km

55. Zámeček pod hradem
Obec: Nový Jičín
Vzdálenost: 29.34 km

56. Penzion Zlobice
Obec: Zlobice
Vzdálenost: 29.37 km


57. Hotel Luha
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 29.63 km

58. Hotel Augustiniánský dům
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 29.76 km

59. Hotel Vila Antoaneta ****
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 29.82 km


60. lázeňský hotel MIRAMARE Luhačovice
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 30.86 km

61. Boutique Hotel Radun****
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 31.09 km

62. Penzion Monika
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 31.13 km


63. Hotel Alexandria
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 31.14 km

64. penzion Sonáta
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 31.20 km

65. Vila Jiřinka
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 31.20 km


66. Penzion Stella
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 31.29 km

67. Villa Marion
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 31.29 km

68. Penzion JANY Luhačovice
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 31.37 km


69. Vila Janáček
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 31.39 km

70. Penzion Sinfonietta
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 31.40 km

71. Wellness hotel Rezidence Ambra
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 31.53 km


72. Penzion Hubert
Obec: Luhačovice
Vzdálenost: 31.67 km

73. Hotel Bečva
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Vzdálenost: 32.38 km

74. Ubytovna "NA LESNÍ"
Obec: Nový Jičín
Vzdálenost: 32.74 km


75. Hotel Dělnický Dům Odry
Obec: Odry
Vzdálenost: 32.90 km

76. Penzion a Kavárna U Holubů Nový Jičín
Obec: Nový Jičín
Vzdálenost: 33.02 km

77. Hotel AGH
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Vzdálenost: 33.30 km


78. Hotel Mc Limon
Obec: Šenov u Nového Jičína
Vzdálenost: 33.64 km

79. Apartmány Vila Hedvika Rožnov pod Radhoštěm
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Vzdálenost: 33.67 km

80. Hotel Energetic
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Vzdálenost: 33.91 km


81. Apartmány u Červeného stromu
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Vzdálenost: 33.96 km

82. Ubytovaní v soukromí u Drdů-Nový Jičín
Obec: Šenov u Nového Jičína
Vzdálenost: 34.04 km

83. Hotel EROPLÁN**** Superior
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Vzdálenost: 34.50 km


84. Beskydský hotel RELAX, a.s.
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Vzdálenost: 34.51 km

85. Hotel HORAL
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Vzdálenost: 34.77 kmNaše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz