Středa, 20. Březen 2019
 
 

Klášter Nová Říše

Kraj: kraj Vysočina       Turistická oblast: Vysočina       Kategorie: Církevní stavby

Klášter Panny Marie v Nové Říši
Klášter v Nové Říši na Moravě založili, roku 1211, vojenský velitel Markvard z Hrádku a jeho žena Vojslava pro panny sv. Norberta - premonstrátky. Zasvětili jej Matce Boží. Svědomitými duchovními správci se jim od samého začátku stali probošti vysílaní sem opatstvím v Zábrdovicích (dnes součást Brna). Díky společnému úsilí všech těchto Bohu zasvěcených duší stal se klášter brzy světlem víry pronikajícím široké okolí a jím se přes mnohou nepřízeň osudu snaží být s Boží pomocí až do dnešních dnů.
Proudy milosti tryskající z tohoto svatého místa byly zhoubně přerušeny až běsněním husitských válek (1419-1431), kdy byl klášter několikrát vypálen. Na středověkou epochu tak dnes upomíná jen socha sv. Anny Samotřetí z druhé poloviny 14. století, uctívaná v kapli stejného zasvěcení při severní straně kostela. I když bezprostřední vojenské ohrožení pominulo, neutěšené poměry v nábožensky a politicky rozdělené zemi měly negativní dopad i na klášter. Přes mnohé pokusy o opětovné pozvednutí vymírá ženský konvent osobou převorky Anny Černické z Kačova, která roku 1596 z rozhodnutí řádových představených odchází do Chotěšova v Čechách.
Zdaleka to však neznamená zánik kláštera. Již v roce 1598 totiž složili první dva zábrdovští premonstráti řeholní sliby pro Novou Říši. Probošt Adam Skotnický (proboštem 1605-1631) bez ohledu na nepřátelské útoky protestantského obyvatelstva klášter duchovně i hospodářsky pozvedl a připravil tak jeho definitivní přeměnu v klášter mužský. Za jeho nástupce Vavřince Plocara bylo pak roku 1641 slavnostně uvedeno do Nové Říše sedm premonstrátů ze Zábrdovic. Důkazem skvělého rozvoje kláštera je i udělení práva pontifikálu papežem Inocencem X. roku 1654.

Roku 1733 byl novoříšský klášter povýšen na opatství. Kulturní vzestup, který pokračoval i za následujícího opata Jana Nepomuka Pelikána, kdy bylo v klášteře zřízeno i gymnázium, byl zabrzděn dalším zkázonosným požárem roku 1813, jemuž podlehl i nově postavený trakt prelatury. Přesto však po zbytek 19. a až do půli 20. století dostál klášter vždy plně svému duchovnímu poslání. Nová série nešťastných událostí a pohrom stihla klášter roku 1942, kdy byl, po atentátu na říšského protektora Heydricha, klášter v květnu 1942 přepaden jednotkami SS a proměněn v středisko organizace Hitlerjugend. Premonstráti byli odvezeni do Kounicových kolejí v Brně, pak do Osvětimi, kde v plynových komorách, s výjimkou tří noviců, všichni zahynuli. Krátce po skončení války se stal sotva obnovený klášter opět trnem v oku, tentokrát komunistickému režimu. V únoru 1950 byli řeholníci zatčeni a v zinscenovaném monstrprocesu odsouzeni k mnoha letům vězení a pracovním táborům. Z kláštera se stalo na čtyřicet let vojenské skladiště. V roce 1991 byly zchátralé budovy navráceny řádu.

Knihovna
Základy dnešní knihovny byly položeny až po přeměně v klášter mužský. Skutečně významnou knihovnou, systematicky a pravidelně budovanou, se stala až za opata Josefa Bernarda Pelikána v 2. polovině 18. století. Za josefínských sekularizací knihovna vzrostla počtem svazků i kvalitou díky nákupům knih z knihoven zrušených klášterů (r. 1773 asi 600 svazků z jezuitské knihovny v Telči, dále od františkánů ze Znojma, dominikánů a kapucínů z Jihlavy, asi 100 svazků od cisterciáků ve Žďáře nad Sázavou, nejcennější přírůstek byl od premonstrátů z Louky).
Ro ku 1770 dal opat upravit velký sál pro knihovnu v prvním poschodí a roku 1774 jej dal vyzdobit freskami. V knihovně bylo roku 1800 asi 3700 zkatalogizovaných děl, což by mohlo odpovídat asi 5000 - 6000 svazků. Požár v roce 1813 zničil zcela tzv. dolní knihovnu, v níž shořelo na 3000 svazků. Požárem byl ohrožen i hlavní knihovní sál - ohořely dokonce už dveře - ale naštěstí se podařilo oheň včas uhasit. Po požáru byla knihovna nově uspořádána a umístěna pouze v hlavním sále až do roku 1861, kdy byla rozšířena o dvě další místnosti. Knihovna má přes 20 000 zkatalogizovaných svazků, z nichž se po likvidaci kláštera v roce 1950 ztratilo zhruba 630 svazků. Asi tři pětiny knih byly vytištěny před rokem 1800, rukopisů je 88 a prvotisků 55. Složení fondů připomíná spíše knihovnu zámeckou než klášterní, hojně jsou zastoupeny přírodní vědy, lékařství, filologie, zeměpis, historie a její pomocné vědy, do teologické literatury náleží asi jedna čtvrtina.

Kostel sv. Petra a Pavla
Spojovací chodbou je klášter spojen s kostelem sv. Petra a Pavla. Se stavbou bylo započato v roce 1676 pod vedením stavitele Pavla Weinbergera na místě starého kostela z roku 1504. Dokončen byl po zničujícím požáru roku 1683 stavitelem Bartolomějem Hasslerem. Kostel je barokní jednolodní stavba, se dvěma bočními kaplemi a dvěma kvadratickými věžemi. Je 45 m dlouhý, 12 m široký v hlavní lodi a 9 m v presbytáři.
K nejvzácnějšímu vybavení kostela z doby jeho dostavby patří obraz svatých Petra a Pavla nad hlavním oltářem od benátského malíře Adama Enze z roku 1705, chórové lavice z roku 1696 s pozdějšími dodatky a zejména kazatelna z doby kolem roku 1700 překypující nádherou a bohatostí figurálního i rostlinného dekoru, propracováním téměř překračujícím možnosti materiálu. Vůbec nejstarší je však milostný obraz Panny Marie v jižní boční kapli, jenž byl po již zmíněném požáru roku 1683 nalezen zázračně ohněm netknutý. Za opata Josefa Bernarda Pelikána, zdejšího rodáka, vyzdobil v letech 1766-1767 Johann Lukas Kracker, člen vídeňské akademie, strop i stěny kostela freskami a obohatil jeho interiér i o další obrazy. Klenbu presbytáře kryje výjev, kdy Kristus předává sv. Petrovi klíče od Nebeského království (Mat. 16/18 - 19). Freska na klenbě hlavní lodi ukazuje úžasnou duchovní proměnu člověka Šavla z Tarzu na jeho cestě do Damašku (Skt. 9/1 - 18). Čtyři figurální alegorie nad pilíři presbytáře znázorňují čtyři tehdy známé světadíly, ve kterých je hlásáno evangelium. Tyto práce prozrazují zkušenou ruku a génia doby posledního mocného vzepětí barokního iluzionismu. Cenné zařízení kostela doplňují varhany, dílo novoříšského varhanáře Bedřicha Semráda z let 1764 - 1765, a boční kaple Panny Marie Bolestné s ostatky sv. Kandidy. Kaple bývala místem meditací básníka a zdejšího učitele Otokara Březiny. Konečně nelze opomenout křížovou cestu Františka Bílka a Viktora Förstra.

Informace: Zdroj textu a další informace naleznete na stránkách: http://www.klaster.novarise.cz

Kontaktní údaje

Adresa: Kanonie premonstrátů v Nové Říši, 588 65, Nová Říše 1
Okres: Jihlava Kraj: kraj Vysočina
Telefon: + 420 567 318 110
Email: opatnr@centrum.cz

Mapa Klášter Nová Říše

mapa Klášter Nová Říše GPS: 49.1392578, 15.5650517

Předpověď počasí v kraji


Nejbližší Církevní stavby v okolí

Kostel sv. Maří Magdaleny Šebkovice
Obec: Šebkovice
Vzdálenost: 18.13 km
Klášter & zámek Třebíč
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 23.99 km
Přední synagoga Třebíč
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 24.28 km
Zadní synagoga Třebíč
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 24.47 km
Židovský hřbitov v Třebíči
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 24.54 km
Kostel sv. Jakuba Většího Jihlava
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 28.49 km
Kostel sv. Ignáce z Loyoly Jihlava
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 28.69 km
Kostel Božského Srdce Páně Malý Beranov
Obec: Malý Beranov
Vzdálenost: 29.10 km
Kostel sv. Jana Křtitele Jihlava
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 30.01 km

Reklama


Zobrazeny objekty v okruhu 35 km
Zobrazit všechny cíle v okolí     Zobrazit pouze: Muzea a galerie   Hrady a zámky   Církevní stavby   Rozhledny a vyhlídky   Zoologické a botanické zahrady  
1. Muzeum Vysočiny Telč
Obec: Telč
Vzdálenost: 9.73 km

2. Zámek Telč
Obec: Telč
Vzdálenost: 9.73 km

3. Státní zámek Dačice
Obec: Dačice
Vzdálenost: 11.77 km

4. Muzeum Jemnice
Obec: Jemnice
Vzdálenost: 13.39 km

5. Hrad Štamberk
Obec:
Vzdálenost: 15.90 km

6. Hrad Roštejn
Obec: Doupě
Vzdálenost: 16.11 km

7. Muzeum Třešť
Obec: Třešť
Vzdálenost: 18.13 km

8. Kostel sv. Maří Magdaleny Šebkovice
Obec: Šebkovice
Vzdálenost: 18.13 km


Další cíle

9 - 23 24 - 26
9. Muzeum řemesel Moravské Budějovice
Obec: Moravské Budějovice
Vzdálenost: 20.23 km

10. Větrný mlýn Třebíč
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 23.41 km

11. Hrad Bítov
Obec: Bítov
Vzdálenost: 23.90 km

12. Klášter & zámek Třebíč
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 23.99 km

13. Muzeum Vysočiny Třebíč
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 23.99 km

14. Přední synagoga Třebíč
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 24.28 km

15. Rozhledna Rumburak
Obec: Bítov
Vzdálenost: 24.34 km

16. Zadní synagoga Třebíč
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 24.47 km

17. Židovský hřbitov v Třebíči
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 24.54 km

18. Hrad Cornštejn
Obec: Bítov
Vzdálenost: 25.31 km

19. Zámek Uherčice
Obec: Uherčice u Znojma
Vzdálenost: 25.46 km

20. Hrad Landštejn
Obec: Slavonice
Vzdálenost: 27.53 km

21. Kostel sv. Jakuba Většího Jihlava
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 28.49 km

22. Muzeum Vysočiny Jihlava
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 28.64 km

23. Kostel sv. Ignáce z Loyoly Jihlava
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 28.69 km

24. Zoo Jihlava
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 28.74 km

25. Kostel Božského Srdce Páně Malý Beranov
Obec: Malý Beranov
Vzdálenost: 29.10 km

26. Kostel sv. Jana Křtitele Jihlava
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 30.01 km


1. Turistické inf. centrum Jemnice
Obec: Nová Říše
Vzdálenost: 13.51 km

2. Galérie a kavárna Domlejna
Obec: Telč
Vzdálenost: 18.75 km

3. Turistické centrum zámku Český Rudolec
Obec: Telč
Vzdálenost: 19.17 km

4. Zámek Police
Obec: Telč
Vzdálenost: 19.84 km

5. Oáza Maříž, autorská originální keramika s.r.o.
Obec: Telč
Vzdálenost: 24.85 km

6. BISON RANCH ROŽNOV
Obec: Telč
Vzdálenost: 25.73 km

7. Turistické informační centrum Vranovská přehrada
Obec: Telč
Vzdálenost: 31.79 km

1. Hotel Dyje - restaurace
Obec: Telč
Vzdálenost: 11.43 km

2. Motel Dačice - restaurace
Obec: Telč
Vzdálenost: 12.30 km

3. Penzion Chytrov - restaurace
Obec: Telč
Vzdálenost: 19.00 km

4. Hostinec U Koudelky
Obec: Telč
Vzdálenost: 19.27 km

5. Hostinec U Blahoudků
Obec: Dačice
Vzdálenost: 19.68 km

6. Česká hospoda
Obec: Dačice
Vzdálenost: 20.26 km

7. Penzion Bejčkův mlýn - restaurace
Obec: Dačice
Vzdálenost: 22.56 km

8. Hospoda Na Statku
Obec: Dačice
Vzdálenost: 24.10 km


Další cíle

9. Restaurace Oáza Maříž
Obec: Vanov
Vzdálenost: 24.85 km

10. Cyklocamp pod Landštejnem BikeBAR
Obec: Jemnice
Vzdálenost: 26.74 km

11. Restaurace Landštejnský dvůr
Obec: Staré Hobzí
Vzdálenost: 27.49 km

12. Hotel Artaban **** - restaurace
Obec: Lhotka
Vzdálenost: 30.33 km

1. Ranč Vápenka
Obec: Třešť
Vzdálenost: 21.57 km

2. Autokemp Komorník Strmilov
Obec: Nové Syrovice
Vzdálenost: 26.10 km

3. Cyklocamp pod Landštejnem
Obec: Vílanec
Vzdálenost: 26.74 km

4. Camping Vranovská pláž
Obec: Slavonice
Vzdálenost: 31.01 km

1. Penzion U Pelejových
Obec: Nová Říše
Vzdálenost: 0.73 km

2. Hotel Celerin
Obec: Telč
Vzdálenost: 9.38 km

3. Penzion Petra
Obec: Telč
Vzdálenost: 9.38 km

4. Penzion Galerie Telč
Obec: Telč
Vzdálenost: 9.39 km

5. Penzion Podolská - ubytování v Telči
Obec: Telč
Vzdálenost: 9.42 km

6. Chornitzerův dům - luxusní ubytování Telč
Obec: Telč
Vzdálenost: 9.49 km

7. U Šeniglů
Obec: Telč
Vzdálenost: 9.56 km

8. Hotel Černý Orel
Obec: Telč
Vzdálenost: 9.61 km


Další cíle

9 - 23 24 - 38 39 - 53 54 - 56
9. Pangea
Obec: Telč
Vzdálenost: 9.76 km

10. Penzion U kamenné zídky
Obec: Telč
Vzdálenost: 9.80 km

11. Hotel Antoň
Obec: Telč
Vzdálenost: 9.98 km


12. U Kačenky
Obec: Dačice
Vzdálenost: 11.10 km

13. Sportcentrum Rockhill Dačice
Obec: Dačice
Vzdálenost: 11.25 km

14. Hotel Dyje
Obec: Dačice
Vzdálenost: 11.43 km


15. Motel Dačice
Obec: Dačice
Vzdálenost: 12.29 km

16. Hotel Šiškův Mlýn****
Obec: Vanov
Vzdálenost: 13.14 km

17. Ubytování v soukromí - Duhová Harmonie
Obec: Jemnice
Vzdálenost: 13.39 km


18. Chalupa VNOROVICE
Obec: Staré Hobzí
Vzdálenost: 14.63 km

19. Pension Javořice
Obec: Lhotka
Vzdálenost: 15.19 km

20. Zámecký Hotel Třešť
Obec: Třešť
Vzdálenost: 18.17 km


21. Penzion a restaurace U Tesařů Nové Syrovice
Obec: Nové Syrovice
Vzdálenost: 20.31 km

22. Mlýnhotel Jihlava
Obec: Vílanec
Vzdálenost: 21.77 km

23. Hotel Besídka
Obec: Slavonice
Vzdálenost: 22.08 km


24. Hotel Arkáda
Obec: Slavonice
Vzdálenost: 22.18 km

25. Apartmány Batelov
Obec: Batelov
Vzdálenost: 22.97 km

26. Chalupa u Viklanu
Obec: Kunžak
Vzdálenost: 23.49 km


27. REKREAČNÍ CHALUPA s apartmány
Obec: Kunžak
Vzdálenost: 23.51 km

28. Hotel Solaster
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 24.01 km

29. EA Hotel Joseph 1699
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 24.38 km


30. Penzion Benz
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 24.53 km

31. Chatová osada Bítov
Obec: Bítov
Vzdálenost: 24.81 km

32. Hotel Vivaldi
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 24.95 km


33. Chatová osada u Tobogánu
Obec: Oslnovice
Vzdálenost: 25.20 km

34. Chata U tří smrčků
Obec: Oslnovice
Vzdálenost: 25.34 km

35. Penzion NOVA
Obec: Šumná
Vzdálenost: 25.66 km


36. Chalupa na Vysočině - Horní Cerekev
Obec: Horní Cerekev
Vzdálenost: 26.06 km

37. Hotel RUSTIKAL
Obec: Horní Cerekev
Vzdálenost: 26.30 km

38. Cyklocamp pod Landštejnem
Obec: Staré Město pod Landštejnem
Vzdálenost: 26.74 km


39. Arabela-penzion u čarodějnic
Obec: Kunžak
Vzdálenost: 26.98 km

40. Hotel Landštejnský dvůr
Obec: Slavonice
Vzdálenost: 27.46 km

41. Penzion Dena
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 28.17 km


42. Mahlerův penzion "Na hradbách"
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 28.43 km

43. Penzion Joštovka
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 28.49 km

44. Penzion Willa
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 28.60 km


45. Hotel Gustav Mahler
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 28.83 km

46. Business Hotel Jihlava
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 30.27 km

47. Chata U lesa - Vranovská přehrada
Obec: Štítary
Vzdálenost: 30.27 km


48. Cyklochata - Vranovská přehrada
Obec: Štítary
Vzdálenost: 30.32 km

49. Hotel Artaban
Obec: Žirovnice
Vzdálenost: 30.42 km

50. Volareza - hotel Vranov
Obec: Vranov nad Dyjí
Vzdálenost: 30.77 km


51. Chatová osada u lesa
Obec: Štítary
Vzdálenost: 31.03 km

52. Penziony a restaurace GAUDEO
Obec: Vranov nad Dyjí
Vzdálenost: 31.06 km

53. Restaurace a pension U Lyžaře
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 32.07 km


54. Penzion Přehrada**
Obec: Vranov nad Dyjí
Vzdálenost: 32.41 km

55. Hotel Club
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 32.46 km

56. Zámecký Hotel
Obec: Vranov nad Dyjí
Vzdálenost: 32.49 km
Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz