Sobota, 23. únor 2019
 
 

Kostel sv. Maří Magdaleny Šebkovice

Kraj: kraj Vysočina       Turistická oblast: Vysočina       Kategorie: Církevní stavby

Nejzajímavější a také nejstarší uchovanou památkou Jaroměřicka je nepochybně kostelík, původně rotunda, sv. Maří Magdalény v Šebkovicích, který býval součástí prastarého hradiště, vzniklého na tomto místě pod vysočinským pralesem nejpozději v osmém století.
Hradiště neznámého jména bylo rozlehlé a leželo nad západním koncem dnešní obce, vzniklé z jeho podhradí později, na dosti prudkém svahu, obráceného k jihu.
Jižní hranici tvořil potok, klikatý a bažinatý. Aby tato hranice byla pevnější, byl potok, kolem něhož vyvěraly prameny, nasypáním hráze přeměněn ve vodní nádrž. Od ní k severu uvnitř opevnění byl statek pána hradu s obytnými i hospodářskými budovami a s velikým dvorem. Po severní straně statku procházela opevněným prostorem dálková cesta od Znojma, Jevišovic a Jaroměřic, která pak mířila na Loukovice a Čáslavice. 
Nad křižovatkou k severu byly na svahu, rozděleném na dva stupně, vytvořené velikými přesuny zeminy, vlastní hradní budovy: na nižším byla vojenská posádka a na západní straně později i fara. Na nejvyšším stupni stála nedaleko severního oblouku opevňovacího příkopu a tzv.paláce mohutná kruhová věž o síle zdiva 150cm, která měla dvě patra.
Výška přízemku ještě dnes činí 7,20m. Nad přízemkem bylo dřevěné patro s ochozem, ze kterého byl dobrý rozhled hlavně k východu a k západu. Hradní posádka odtud mohla ve dne i v noci sledovat pohyb po dálkové cestě Haberské od Jaroměřic až do Čáslavic. V tomto hlídkování byl hlavní důvod stavby hradu nad Šebkovicemi. Na středním stupni hradu byla i hluboká studna pitné vody. Celá plocha hradiště byla obehnána hlubokým příkopem, jehož obě ramena sbíhala k vodní zdrži na bahnitém potoce. Přes příkop byly v místech křížení cest strážní věže, patrně dřevěné. Byla zde tedy ona dlouho hledaná zemská brána , která byla na nejnižším stupni hradu. Šebkovická zemská brána je jednou ze tří nalezených zemských bran Moravy. Objevit se ji podařilo až ve druhé polovině 20.století.

V šebkovické dvojpodlažní věži bylo několik obranných zařízení. Z přízemku vedlo v síle zdi (150cm) úzké schodiště do koruny zdiva. Mělo jen 60cm šířky. Kromě toho šlo z přízemku více podzemních chodeb. Jednu kryje středověký náhrobní kámen. Tato chodba klesala dolů a na třetím stupni hradiště se větvila tak, že jedna chodba vedla do obytné budovy, druhá ústila ve stáji, kde ji lze možná nalézt dosud. Další směry podzemních chodeb vedly směrem k Sadku do míst, kde stával kříž, a východním směrem, rovněž vyznačeným křížem, odkud se prý zalamovala do hradu Métnica nad hornoújezdským mlýnem. Poslední dvě podzemní chodby nebyly dosud prozkoumány, ale žijí ve vyprávění obyvatel.
Na svém nadmíru exponovaném místě prošel šebkovický hrad mnohým popleněním a dnešní kostel řadou stavebních proměn.  Hrad na dálkové stezce přes prales do Čech byl nepochybně zeměpanský. Po Břetislavově okupaci Moravy ztratil funkci a začal chátrat, možná byl záměrně vypálen a pobořen.

Dávno před tím, snad v 9.století, přistavěli k okrouhlé mocné věži na severovýchodní straně obdélnou dvoupodlažní stavbu se samostatným vchodem na západní straně a samostatně zastřešenou. Stavba byla omítnuta a jako pojivo použili vápenně písčitou maltu. Hořejší podlaží sloužilo k bohoslužbám, ve spodním byla křestní místnost, baptisterium. Schody do spodních zahloubených prostor byly v jihovýchodním rohu. Funkci kaple dokládá v její jižní stěně vyhloubený prostor - snad sanktuář (svatostánek) a schránka pro mešní nádoby. 
Čtvercová kněžiště jsou typická u staveb z 13.století. S ohledem na rozbíhavost os podélné kaple a rotundy muselo být nové kněžiště značně skoseno. Mírné skosení bývá u středověkých staveb obvyklé. Má symbolický význam - „ Nakloniv hlavu, vypustil uši.“
Zdivo celé stavby je zvenčí tvořeno hrubě přitesanými kvádříky o stejné síle vrstev. Jejich styčné i ložné spáry jsou zatmeleny vápenně písčitou maltou, za kterou je vidět spojovací matetriál – cihlářský jíl s příměsí vápna. Původně režné zdivo kostelíka, v němž vyspárování obkladů mělo estetický účinek, bylo později omítnuto vápennou maltou a obíleno. Uvnitř však lícovaly okrouhlou místnost lomové kameny, často značné velikosti. Při síle zdiva 150cm lze počítat s tím, že její vnitřek byl vyplňovaný. 

Kvadratická, asi v polovině 13.století přistavěná věž, byla zbořena až roku 1831, kdy byl z bezpečnostních důvodů zazděn původní vchod na jižní straně a prolomen nový, dnešní. Tehdy také vznikla síňka bez osvětlení. 
Je pozoruhodné, že při stavbě okrouhlé šebkovické stavby použili jednotné míry 30,08cm, což je původní řecká stopa. Výška přízemku měří 7,20m, vnitřní průměr 6,60m a šířka schodiště ve zdivu měří 60cm. Této míry však nebylo užito při zakládání dvojpodlažní kaple – dnešní sakristie, jejíž severní zeď má sílu 1,15m.

Informace:
Zdroj textu a další informace naleznete na adrese: http://www.sebkovice.cz/

Kontaktní údaje

Adresa: č. p. 2, 675 45, Šebkovice
Okres: Třebíč Kraj: kraj Vysočina
Telefon:
Email:

Mapa Kostel sv. Maří Magdaleny Šebkovice

mapa Kostel sv. Maří Magdaleny Šebkovice GPS: 49.124335, 15.8131517

Předpověď počasí v kraji


Nejbližší Církevní stavby v okolí

Klášter & zámek Třebíč
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 11.16 km
Přední synagoga Třebíč
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 11.33 km
Zadní synagoga Třebíč
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 11.45 km
Židovský hřbitov v Třebíči
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 11.71 km
Klášter Nová Říše
Obec: Nová Říše
Vzdálenost: 18.13 km
Kostel Božského Srdce Páně Malý Beranov
Obec: Malý Beranov
Vzdálenost: 32.82 km
Kostel sv. Jakuba Většího Jihlava
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 34.05 km
Rotunda sv. Kateřiny Znojmo
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 34.31 km
Kostel sv. Ignáce z Loyoly Jihlava
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 34.32 km

Reklama


Zobrazeny objekty v okruhu 35 km
Zobrazit všechny cíle v okolí     Zobrazit pouze: Muzea a galerie   Církevní stavby   Rozhledny a vyhlídky   Hrady a zámky   Zoologické a botanické zahrady   Rybníky a jezera  
1. Muzeum řemesel Moravské Budějovice
Obec: Moravské Budějovice
Vzdálenost: 8.06 km

2. Větrný mlýn Třebíč
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 10.48 km

3. Klášter & zámek Třebíč
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 11.16 km

4. Muzeum Vysočiny Třebíč
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 11.16 km

5. Přední synagoga Třebíč
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 11.33 km

6. Zadní synagoga Třebíč
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 11.45 km

7. Židovský hřbitov v Třebíči
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 11.71 km

8. Klášter Nová Říše
Obec: Nová Říše
Vzdálenost: 18.13 km


Další cíle

9 - 23 24 - 33
9. Muzeum Jemnice
Obec: Jemnice
Vzdálenost: 21.28 km

10. Rozhledna Rumburak
Obec: Bítov
Vzdálenost: 21.38 km

11. Hrad Bítov
Obec: Bítov
Vzdálenost: 21.71 km

12. Hrad Cornštejn
Obec: Bítov
Vzdálenost: 22.33 km

13. Rozhledna Babylon
Obec: Kramolín
Vzdálenost: 24.44 km

14. Zámek Uherčice
Obec: Uherčice u Znojma
Vzdálenost: 26.75 km

15. Muzeum Vysočiny Telč
Obec: Telč
Vzdálenost: 27.18 km

16. Zámek Telč
Obec: Telč
Vzdálenost: 27.18 km

17. Státní zámek Náměšt nad Oslavou
Obec: Náměšť nad Oslavou
Vzdálenost: 27.18 km

18. Státní zámek Dačice
Obec: Dačice
Vzdálenost: 28.23 km

19. Muzeum Třešť
Obec: Třešť
Vzdálenost: 30.47 km

20. Památník Prokopa Diviše, Znojmo
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 31.17 km

21. Hrad Roštejn
Obec: Doupě
Vzdálenost: 31.53 km

22. Hrad Nový Hrádek u Lukova
Obec: Lukov u Znojma
Vzdálenost: 32.61 km

23. Kostel Božského Srdce Páně Malý Beranov
Obec: Malý Beranov
Vzdálenost: 32.82 km

24. Hrad Štamberk
Obec:
Vzdálenost: 33.16 km

25. Zoo Jihlava
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 34.03 km

26. Kostel sv. Jakuba Většího Jihlava
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 34.05 km

27. Znojemská přehrada
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 34.15 km

28. Rozhledna Králův stolec
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 34.15 km

29. Jihomoravské muzeum Znojmo
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 34.19 km

30. Zámek Znojmo
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 34.25 km

31. Rotunda sv. Kateřiny Znojmo
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 34.31 km

32. Kostel sv. Ignáce z Loyoly Jihlava
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 34.32 km

33. Muzeum Vysočiny Jihlava
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 34.34 km


1. Turistické inf. centrum Jemnice
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 21.15 km

2. Zámek Police
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 22.26 km

3. Loď HORÁCKO
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 22.37 km

4. Turistické informační centrum Vranovská přehrada
Obec: Nové Syrovice
Vzdálenost: 24.10 km

5. Informační centrum JE Dukovany
Obec: Nová Říše
Vzdálenost: 24.34 km

6. 1. Cykloturistické centrum služeb a informací v ČR
Obec: Dalešice
Vzdálenost: 34.28 km

1. Hostinec U Blahoudků
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 17.44 km

2. Restaurace Hartvíkovice
Obec: Jevišovice
Vzdálenost: 20.64 km

3. Česká hospoda
Obec: Šumná
Vzdálenost: 26.93 km

4. Hotel Dyje - restaurace
Obec: Jemnice
Vzdálenost: 27.71 km

5. Motel Dačice - restaurace
Obec: Bítov
Vzdálenost: 28.69 km

6. Restaurace Jízdárna
Obec: Oslnovice
Vzdálenost: 29.16 km

7. Hotel N - restaurace
Obec: Oslnovice
Vzdálenost: 31.24 km

8. Hotel Kateřina - restaurace
Obec: Štítary
Vzdálenost: 34.14 km


Další cíle

9. Hotel Ryšavý - restaurace
Obec: Štítary
Vzdálenost: 34.45 km

1. Ranč Vápenka
Obec: Vranov nad Dyjí
Vzdálenost: 14.41 km

2. Camping Vranovská pláž
Obec: Vranov nad Dyjí
Vzdálenost: 23.41 km

3. Autocamping Výr
Obec: Štítary
Vzdálenost: 30.56 km

1. Penzion Benz
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 10.72 km

2. Hotel Solaster
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 11.01 km

3. EA Hotel Joseph 1699
Obec: Třebíč
Vzdálenost: 11.45 km

4. Penzion a restaurace U Tesařů Nové Syrovice
Obec: Nové Syrovice
Vzdálenost: 12.25 km

5. Penzion U Pelejových
Obec: Nová Říše
Vzdálenost: 18.42 km

6. Pivovarský hotel
Obec: Dalešice
Vzdálenost: 19.43 km

7. Hotel Club
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 20.04 km

8. Penzion Šalamoun
Obec: Jevišovice
Vzdálenost: 20.10 km


Další cíle

9 - 23 24 - 38 39 - 53 54 - 65
9. Penzion NOVA
Obec: Šumná
Vzdálenost: 20.27 km

10. Ubytování v soukromí - Duhová Harmonie
Obec: Jemnice
Vzdálenost: 20.51 km

11. Chatová osada Bítov
Obec: Bítov
Vzdálenost: 21.61 km


12. Chata U tří smrčků
Obec: Oslnovice
Vzdálenost: 22.66 km

13. Chatová osada u Tobogánu
Obec: Oslnovice
Vzdálenost: 22.69 km

14. Chata U lesa - Vranovská přehrada
Obec: Štítary
Vzdálenost: 22.90 km


15. Cyklochata - Vranovská přehrada
Obec: Štítary
Vzdálenost: 23.05 km

16. Volareza - hotel Vranov
Obec: Vranov nad Dyjí
Vzdálenost: 23.31 km

17. Penziony a restaurace GAUDEO
Obec: Vranov nad Dyjí
Vzdálenost: 23.37 km


18. Chatová osada u lesa
Obec: Štítary
Vzdálenost: 23.44 km

19. Penzion Přehrada**
Obec: Vranov nad Dyjí
Vzdálenost: 24.96 km

20. Zámecký Hotel
Obec: Vranov nad Dyjí
Vzdálenost: 25.35 km


21. HOTEL MONACO
Obec: Náměšť nad Oslavou
Vzdálenost: 26.04 km

22. Penzion Podolská - ubytování v Telči
Obec: Telč
Vzdálenost: 26.76 km

23. Hotel Celerin
Obec: Telč
Vzdálenost: 26.84 km


24. Penzion Galerie Telč
Obec: Telč
Vzdálenost: 26.87 km

25. Chornitzerův dům - luxusní ubytování Telč
Obec: Telč
Vzdálenost: 26.94 km

26. Penzion Petra
Obec: Telč
Vzdálenost: 26.95 km


27. U Šeniglů
Obec: Telč
Vzdálenost: 27.03 km

28. Hotel Černý Orel
Obec: Telč
Vzdálenost: 27.08 km

29. Pangea
Obec: Telč
Vzdálenost: 27.16 km


30. Hotel Antoň
Obec: Telč
Vzdálenost: 27.41 km

31. Sportcentrum Rockhill Dačice
Obec: Dačice
Vzdálenost: 27.44 km

32. HOTEL *** RESTAURANT „Na statku“
Obec: Náměšť nad Oslavou
Vzdálenost: 27.46 km


33. Penzion U kamenné zídky
Obec: Telč
Vzdálenost: 27.46 km

34. Penzion Marie Mohelno
Obec: Mohelno
Vzdálenost: 27.62 km

35. U Kačenky
Obec: Dačice
Vzdálenost: 27.69 km


36. Hotel Dyje
Obec: Dačice
Vzdálenost: 27.71 km

37. Hotel Amerika
Obec: Velké Meziříčí
Vzdálenost: 28.26 km

38. Motel Dačice
Obec: Dačice
Vzdálenost: 28.69 km


39. Mlýnhotel Jihlava
Obec: Vílanec
Vzdálenost: 29.03 km

40. Chalupa VNOROVICE
Obec: Staré Hobzí
Vzdálenost: 29.15 km

41. Hotel Jelínkova vila
Obec: Velké Meziříčí
Vzdálenost: 29.35 km


42. Motel Jestřábec
Obec: Velké Meziříčí
Vzdálenost: 29.38 km

43. Hotel Pod Zámkem
Obec: Velké Meziříčí
Vzdálenost: 29.48 km

44. Hotel Šiškův Mlýn****
Obec: Vanov
Vzdálenost: 30.02 km


45. Zámecký Hotel Třešť
Obec: Třešť
Vzdálenost: 30.31 km

46. Penzion U Výra
Obec: Horní Dunajovice
Vzdálenost: 30.54 km

47. Penzion U Hrádku
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 30.55 km


48. Hotel Vivaldi
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 31.08 km

49. Hotel N
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 31.24 km

50. Pension Javořice
Obec: Lhotka
Vzdálenost: 32.53 km


51. Motorest Penzion u Benziny
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 32.70 km

52. Hotel Prestige
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 32.72 km

53. Jeníkova chata
Obec: Dobřínsko
Vzdálenost: 33.61 km


54. Mahlerův penzion "Na hradbách"
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 33.92 km

55. Penzion Dena
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 33.93 km

56. Penzion Joštovka
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 33.99 km


57. Hotel Kateřina
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 34.14 km

58. Penzion Willa
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 34.22 km

59. Hotel LAHOFER
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 34.22 km


60. Hotel Morava
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 34.38 km

61. Rezidence Zvon
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 34.45 km

62. Hotel Gustav Mahler
Obec: Jihlava
Vzdálenost: 34.46 km


63. Hotel Bermuda
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 34.70 km

64. Apartmán Znojmo
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 34.78 km

65. Hotel U Divadla
Obec: Znojmo
Vzdálenost: 34.94 km
Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz