Středa, 20. Březen 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou
Havlíčkův dům Havlíčkův dům
Havlíčkův dům stojí v levé horní části stejnojmenného náměstí, které je od roku 1990 součástí památkové zóny ve středu města. Renesanční stavba ze 16.století byla  novogoticky upravena. Dům zvýrazňuje nárožní arkýř s věžičkou.
>> Více informací
kraj Vysočina   Významné budovy
Hrad Kámen Hrad Kámen
Původně gotický hrad byl postaven v polovině 13. století na rozsáhlém skalisku, podle kterého byl také pojmenován. První písemné zmínky jsou z let 1316 a 1318.
V prostorách hradu kromě expozice panského bydlení 19.-20. st. můžete shlédnout i výstavu historických motocyklů. 
>> Více informací
kraj Vysočina   Hrady a zámky
Hrad Roštejn Hrad Roštejn
Pozdně gotický hrad , který se zvedá na skalnatém vrchu v 677 m.n.m v romantické krajině Javořických vrchů u vsi Doupě, byl vybudován pány z Hradce v první polovině 14. století.
>> Více informací
kraj Vysočina   Hrady a zámky
Hrad Štamberk Hrad Štamberk
Zřícenina hradu ze 13. stol. leží v přírodní rezervaci "Štamberk a kamenné moře" v členitém skalnatém terénu asi 10 km od Telče.
Hrad Štamberk (správně Šternberk) byl založen koncem 13. století.

Přímo za vsí (0,5 km) se zvedá kopec, na jehož úpatí se nachází přírodní rezervace "Kamenné moře", a na jeho vrcholu zřícenina hradu Štamberk. Při cestě uvidíte různě velké balvany rozeseté po celém lese, borůvkové houštiny a při troše štěstí i nějakou houbu. Druhá polovina trasy je docela strmá, z toho důvodu nedoporučujeme brát s sebou kočárky a kola, pokud nejste fanoušci adrenalinových sportů. Po lese je rozmístěno několik kešekpro lovce pokladů. Trasa je značená zelenou turistickou značkou, která vás dovede na nádvoří hradu, z něhož zbyly už jen nevysoké zdi. K nejzajímavějšímu zbytku hradu ale musíte zdolat ještě mělký příkop a strmý val jižním směrem. Po jejich překonání se dostanete na svah zakončený kolmou stěnou (srázem), kde stojí cca 10 m vysoký a 3 m široký zbytek zdi. Místo je volně přístupné, ale trochu nebezpečné, je potřeba se pohybovat obezřetně.
>> Více informací
kraj Vysočina   Hrady a zámky
Klášter & zámek Třebíč Klášter & zámek Třebíč
Nebýt zdejšího kláštera, nebyla by ani Třebíč. Mniši přinesli do zdejších pralesů civilizaci, vybudovali město a ze svého kláštera spravovali rozsáhlý region. Někdy kolem roku 1100 poprvé zaťali své sekyry a o tři roky později už stál uprostřed nekonečných lesů kostelík, který zasvětili svému zakladateli, sv. Benediktovi.
>> Více informací
kraj Vysočina   Církevní stavby
Klášter Nová Říše Klášter Nová Říše
Klášter Panny Marie v Nové Říši
Klášter v Nové Říši na Moravě založili, roku 1211, vojenský velitel Markvard z Hrádku a jeho žena Vojslava pro panny sv. Norberta - premonstrátky. Zasvětili jej Matce Boží. Svědomitými duchovními správci se jim od samého začátku stali probošti vysílaní sem opatstvím v Zábrdovicích (dnes součást Brna). Díky společnému úsilí všech těchto Bohu zasvěcených duší stal se klášter brzy světlem víry pronikajícím široké okolí a jím se přes mnohou nepřízeň osudu snaží být s Boží pomocí až do dnešních dnů.
Proudy milosti tryskající z tohoto svatého místa byly zhoubně přerušeny až běsněním husitských válek (1419-1431), kdy byl klášter několikrát vypálen. Na středověkou epochu tak dnes upomíná jen socha sv. Anny Samotřetí z druhé poloviny 14. století, uctívaná v kapli stejného zasvěcení při severní straně kostela. I když bezprostřední vojenské ohrožení pominulo, neutěšené poměry v nábožensky a politicky rozdělené zemi měly negativní dopad i na klášter. Přes mnohé pokusy o opětovné pozvednutí vymírá ženský konvent osobou převorky Anny Černické z Kačova, která roku 1596 z rozhodnutí řádových představených odchází do Chotěšova v Čechách.
>> Více informací
kraj Vysočina   Církevní stavby
Kostel Božského Srdce Páně Malý Beranov Kostel Božského Srdce Páně Malý Beranov
V r. 1928 byl zakoupen na tomto místě domek, v terase jeho zahrádky postavena kaplička a ta byla téhož roku zasvěcena Božskému Srdci Páně.
Proč se tak stalo a co k tomu vedlo?

>> Více informací
kraj Vysočina   Církevní stavby
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Dominantu města tvoří zelená barokní kupole děkanského chrámu a mohutná gotická věž. Kostel stojí severovýchodně od Havlíčkova náměstí. Během staletí byl nedílně spojen s historickým vývojem města, byl poškozen požáry i válečnými událostmi a poté opravován. Původní raně gotická stavba z poslední čtvrtiny 13. století je dílem řádu německých rytířů. Přestavba je písemně doložena až kolem roku 1380. Za husitských válek byl kostel značně poničen, později byl v redukované formě obnoven a v 16. století byla vestavěna renesanční kruchta a tribuna s malbami z konce 16. století. Větších stavebních úprav doznal až v letech 1633–1637.
>> Více informací
kraj Vysočina   Církevní stavby
Kostel sv. Bartoloměje Rozsochy Kostel sv. Bartoloměje Rozsochy
Stavba představuje velmi cennou historickou památku obce. Jeho historický význam je nesporný, stejně jako význam umělecký.
Svojí architekturou zastupuje typický pozdně barokní styl sakrálních staveb. Přesto jeho hmota ukrývá starší jádro, mající svůj původ hlouběji v minulosti.
>> Více informací
kraj Vysočina   Církevní stavby
Kostel sv. Ignáce z Loyoly Jihlava Kostel sv. Ignáce z Loyoly Jihlava
Bývalý jezuitský kostel (dnes jeden z filiálních kostelů farnosti sv. Jakuba) byl postaven v letech 1683–1689 italským stavitelem Jacopo Braschou, především z darů jihlavského měšťana a lékaře Petra Šmilauera.
Kostel je typickou raně barokní jednolodní stavbou s třemi páry bočních kaplí a dvouvěžovým průčelím.
Svoji předlohu má v římském kostele Il Gesu.
>> Více informací
kraj Vysočina   Církevní stavby
Kostel sv. Jakuba Většího Jihlava Kostel sv. Jakuba Většího Jihlava
Téměř současně začali jihlavští měšťané stavět tři velké kostely (kostel sv. Jakuba, Nanebevzetí Panny Marie a Povýšení sv. Kříže), v nichž po další staletí nashromáždili nesmírné umělecké poklady.
Farní kostel za náměstím, jehož věže odevšud dominují městu, byl zasvěcen patronu horníků sv. Jakubovi. 
>> Více informací
kraj Vysočina   Církevní stavby
Kostel sv. Jana Křtitele Jihlava Kostel sv. Jana Křtitele Jihlava
Na Jánském kopečku nad ve středověku často zaplavovaným údolím řeky Jihlavy stojí kostelík sv. Jana Křtitele.
Kostelík byl poprvé doložen roku 1243. Nedávné průzkumy však ukazují, že byl postaven již o několik desítek let dříve, neboť roku 1984 byly pod stávající podlahou objeveny základy románského kostela, jehož vznik spadá do posledního desetiletí 12. století.
>> Více informací
kraj Vysočina   Církevní stavby
Kostel sv. Maří Magdaleny Šebkovice Kostel sv. Maří Magdaleny Šebkovice
Nejzajímavější a také nejstarší uchovanou památkou Jaroměřicka je nepochybně kostelík, původně rotunda, sv. Maří Magdalény v Šebkovicích, který býval součástí prastarého hradiště, vzniklého na tomto místě pod vysočinským pralesem nejpozději v osmém století.
>> Více informací
kraj Vysočina   Církevní stavby
Mariánský morový sloup Mariánský morový sloup
Dominantu Havlíčkova náměstí tvoří barokní mariánský morový sloup, patrně z let 1702 – 1717. Jeho stavba souvisela s ukončením „morové rány“ v Čechách (1713 – 1714) a s vděkem měšťanů zemským i městským patronům za skončení pohrom, jako byl mor, hlad, války, požáry i povodně, a současně jako ochrana před nimi v budoucnosti.
>> Více informací
kraj Vysočina   Ostatní památky
Muzeum Jemnice Muzeum Jemnice
Muzeum sídlí na náměstí v měšťanském domě, původně patřícím manželům Dusíkovým, v jehož zadní části zůstala zachována stáj a hospodářské budovy z přelomu 19. a 20. století.

Návštěvníci zapojí i své čichové buňky při rozpoznávání přísad využívaných při výrobě čajů různých příchutí.
>> Více informací
kraj Vysočina   Muzea a galerie
Muzeum Kamenice nad Lipou Muzeum Kamenice nad Lipou
Historie Kamenice nad Lipou nejsou jen letopočty a jména. Tvoří ji především každodenní kultura jejích obyvatel, to, jak se v průběhu času mění jejich způsob obživy, potřeby nebo zájmy. Záměrem stálé expozice muzea v Kamenici nad Lipou je představit město a jeho historii všestranně a poutavě zároveň. Prostředkem je hledisko smyslového vnímání, smysly jsou pojítkem celé expozice, podle způsobu vnímání jsou jednotlivé exponáty rozděleny do skupin.
>> Více informací
kraj Vysočina   Muzea a galerie
Muzeum řemesel Moravské Budějovice Muzeum řemesel Moravské Budějovice
Muzeum Vysočiny nabízí v Moravských Budějovicích stálé expozice ve dvou objektech muzea, v budově zámku a v budově bývalých masných krámů.
>> Více informací
kraj Vysočina   Muzea a galerie
Muzeum Třešť Muzeum Třešť
Pobočka MVJ v Třešti sídlí od r. 2003 v nově zrekonstruovaném Schumpeterově domě.
>> Více informací
kraj Vysočina   Muzea a galerie
Muzeum Vysočiny Jihlava Muzeum Vysočiny Jihlava
Muzeum Vysočiny Jihlava, zřizované Krajem Vysočina, sídlí ve třech historických budovách na Masarykově náměstí.
Zpřístupňuje přírodovědné a historické sbírky, převážně z regionu.
>> Více informací
kraj Vysočina   Muzea a galerie
Muzeum Vysočiny Telč Muzeum Vysočiny Telč
Pobočka MVJ Telč sídlí na Státním zámku v Telči v prvním patře jihozápadního křídla zámku, se vstupem z hlavního nádvoří.
Expozice dokumentuje vývoj města v průběhu staletí.
>> Více informací
kraj Vysočina   Muzea a galerie
Muzeum Vysočiny Třebíč Muzeum Vysočiny Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč sídlí v bývalém valdštejnském zámku, jenž byl přestavěn v 16. století z původně z původně benediktinského kláštera. 
Benediktinské opatství bylo založeno roku 1101 moravskými Přemyslovci. 
>> Více informací
kraj Vysočina   Muzea a galerie
Park Budoucnost Park Budoucnost
Park se nachází v těsné blízkosti centra města.  Byl založen roku 1889, na rozloze 25 ha najdou návštěvníci řadu zajímavých dřevin, např. zmarličník nebo lyrovník. Kaskádou devíti rybníků park přechází do areálu příměstských lesů.
>> Více informací
kraj Vysočina   Přírodní parky
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Kostel na Zelené hoře se stal jedním z nejnavštěvovanějších poutních míst a jeho areál místem pro uskutečnění mnohých velkolepých barokních slavností. Tato situace však netrvala dlouho. Zcela zásadní převrat do života kláštera i poutního kostela vnesl požár 16. července 1784, který kostel i ambit připravil o střechu.
>> Více informací
kraj Vysočina   Církevní stavby
Přední synagoga Třebíč Přední synagoga Třebíč
Přední synagoga, zvaná též Stará škola, byla vystavěna na západním okraji pozdějšího ghetta poblíž nejstarších židovských domů na Podklášteří pravděpodobně v letech 1639-1642.
>> Více informací
kraj Vysočina   Církevní stavby
Rozhledna Babylon Rozhledna Babylon
Jedna z nejstarších rozhleden na Moravě se tyčí se na temeni Zeleného vrchu (491 m n.m.) nad obcí Kramolín. Kamennou empírovou vež dal postavit v roce 1831 majitel námeštského panství hrabě Jindřich Vilém Haugwitz pro potřeby zeměměřičů.
>> Více informací
kraj Vysočina   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna Horní les Rozhledna Horní les
Vrchol Horního lesa je svými 774 m nejvyšším vrcholem Hornosvratecké vrchoviny. Rozhledna byla postavena v roce 2001.
>> Více informací
kraj Vysočina   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna Karasín Rozhledna Karasín
Zděnou rozhlednu Karasín najdete v překrásné přírodě severovýchodní části Vysočiny na kopci zvaném Přední skála, 716 metrů nad mořem nedaleko údolní nádrže Vír. Na ochoz rozhledny ve výšce 25 metrů nad zemí vede 128 schodů.
>> Více informací
kraj Vysočina   Rozhledny a vyhlídky
Státní zámek Náměšt nad Oslavou Státní zámek Náměšt nad Oslavou
Zámek v Náměšti nad Oslavou postavený na skalnatém masívu na levém břehu řeky Oslavy patří mezi významné doklady renesančního stavitelství na Moravě. Původní hrad ze 13. stol. byl moravskými pány ze Žerotína přebudován v létech 1565-1578 na honosné renesanční sídlo, které se zachovalo v téměř nezměněné podobě dodnes. Součástí areálu jsou budovy tzv. „Vlašského dvora“ v předzámčí, anglický park a malá francouzská zahrada. 

V roce 2001 byl areál zámku prohlášen Národní kulturní památkou.
>> Více informací
kraj Vysočina   Hrady a zámky
Šlakhamr Hamry nad Sázavou Šlakhamr Hamry nad Sázavou
Expozice v prostorách bývalého vodního mlýna odkazují na bohatou železářskou tradici žďárského regionu.
Připomínají historii hamru zvaného Šlakhamr, jehož existenci dokládají prameny z počátku 15. století.
Návštěvníkům bude během prohlídky předvedena ukázka chodu vodních kol a při speciálních akcích i chodu bucharu a dalších zařízení. Termíny těchto akcí jsou uvedeny na internetových stránkách.
>> Více informací
kraj Vysočina   Muzea a galerie
Štáflova bašta Štáflova bašta
Městské opevnění bylo postaveno v období let 1310-1350. Z této hradby se dochovala jen jedna nárožní věž - Štáflova bašta- s úsekem hradby u gymnázia. Z parkánové hradební zdi z konce 15. století zůstaly dochovány hradební pasy s baštami na východní straně městského jádra a v jižní až jihozápadní části města u řeky Sázavy.
>> Více informací
kraj Vysočina   Ostatní památky
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz