úterý, 26. Březen 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou
Klášter & zámek Třebíč Klášter & zámek Třebíč
Nebýt zdejšího kláštera, nebyla by ani Třebíč. Mniši přinesli do zdejších pralesů civilizaci, vybudovali město a ze svého kláštera spravovali rozsáhlý region. Někdy kolem roku 1100 poprvé zaťali své sekyry a o tři roky později už stál uprostřed nekonečných lesů kostelík, který zasvětili svému zakladateli, sv. Benediktovi.
>> Více informací
kraj Vysočina   Církevní stavby
Klášter Nová Říše Klášter Nová Říše
Klášter Panny Marie v Nové Říši
Klášter v Nové Říši na Moravě založili, roku 1211, vojenský velitel Markvard z Hrádku a jeho žena Vojslava pro panny sv. Norberta - premonstrátky. Zasvětili jej Matce Boží. Svědomitými duchovními správci se jim od samého začátku stali probošti vysílaní sem opatstvím v Zábrdovicích (dnes součást Brna). Díky společnému úsilí všech těchto Bohu zasvěcených duší stal se klášter brzy světlem víry pronikajícím široké okolí a jím se přes mnohou nepřízeň osudu snaží být s Boží pomocí až do dnešních dnů.
Proudy milosti tryskající z tohoto svatého místa byly zhoubně přerušeny až běsněním husitských válek (1419-1431), kdy byl klášter několikrát vypálen. Na středověkou epochu tak dnes upomíná jen socha sv. Anny Samotřetí z druhé poloviny 14. století, uctívaná v kapli stejného zasvěcení při severní straně kostela. I když bezprostřední vojenské ohrožení pominulo, neutěšené poměry v nábožensky a politicky rozdělené zemi měly negativní dopad i na klášter. Přes mnohé pokusy o opětovné pozvednutí vymírá ženský konvent osobou převorky Anny Černické z Kačova, která roku 1596 z rozhodnutí řádových představených odchází do Chotěšova v Čechách.
>> Více informací
kraj Vysočina   Církevní stavby
Kostel Božského Srdce Páně Malý Beranov Kostel Božského Srdce Páně Malý Beranov
V r. 1928 byl zakoupen na tomto místě domek, v terase jeho zahrádky postavena kaplička a ta byla téhož roku zasvěcena Božskému Srdci Páně.
Proč se tak stalo a co k tomu vedlo?

>> Více informací
kraj Vysočina   Církevní stavby
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Dominantu města tvoří zelená barokní kupole děkanského chrámu a mohutná gotická věž. Kostel stojí severovýchodně od Havlíčkova náměstí. Během staletí byl nedílně spojen s historickým vývojem města, byl poškozen požáry i válečnými událostmi a poté opravován. Původní raně gotická stavba z poslední čtvrtiny 13. století je dílem řádu německých rytířů. Přestavba je písemně doložena až kolem roku 1380. Za husitských válek byl kostel značně poničen, později byl v redukované formě obnoven a v 16. století byla vestavěna renesanční kruchta a tribuna s malbami z konce 16. století. Větších stavebních úprav doznal až v letech 1633–1637.
>> Více informací
kraj Vysočina   Církevní stavby
Kostel sv. Bartoloměje Rozsochy Kostel sv. Bartoloměje Rozsochy
Stavba představuje velmi cennou historickou památku obce. Jeho historický význam je nesporný, stejně jako význam umělecký.
Svojí architekturou zastupuje typický pozdně barokní styl sakrálních staveb. Přesto jeho hmota ukrývá starší jádro, mající svůj původ hlouběji v minulosti.
>> Více informací
kraj Vysočina   Církevní stavby
Kostel sv. Ignáce z Loyoly Jihlava Kostel sv. Ignáce z Loyoly Jihlava
Bývalý jezuitský kostel (dnes jeden z filiálních kostelů farnosti sv. Jakuba) byl postaven v letech 1683–1689 italským stavitelem Jacopo Braschou, především z darů jihlavského měšťana a lékaře Petra Šmilauera.
Kostel je typickou raně barokní jednolodní stavbou s třemi páry bočních kaplí a dvouvěžovým průčelím.
Svoji předlohu má v římském kostele Il Gesu.
>> Více informací
kraj Vysočina   Církevní stavby
Kostel sv. Jakuba Většího Jihlava Kostel sv. Jakuba Většího Jihlava
Téměř současně začali jihlavští měšťané stavět tři velké kostely (kostel sv. Jakuba, Nanebevzetí Panny Marie a Povýšení sv. Kříže), v nichž po další staletí nashromáždili nesmírné umělecké poklady.
Farní kostel za náměstím, jehož věže odevšud dominují městu, byl zasvěcen patronu horníků sv. Jakubovi. 
>> Více informací
kraj Vysočina   Církevní stavby
Kostel sv. Jana Křtitele Jihlava Kostel sv. Jana Křtitele Jihlava
Na Jánském kopečku nad ve středověku často zaplavovaným údolím řeky Jihlavy stojí kostelík sv. Jana Křtitele.
Kostelík byl poprvé doložen roku 1243. Nedávné průzkumy však ukazují, že byl postaven již o několik desítek let dříve, neboť roku 1984 byly pod stávající podlahou objeveny základy románského kostela, jehož vznik spadá do posledního desetiletí 12. století.
>> Více informací
kraj Vysočina   Církevní stavby
Kostel sv. Maří Magdaleny Šebkovice Kostel sv. Maří Magdaleny Šebkovice
Nejzajímavější a také nejstarší uchovanou památkou Jaroměřicka je nepochybně kostelík, původně rotunda, sv. Maří Magdalény v Šebkovicích, který býval součástí prastarého hradiště, vzniklého na tomto místě pod vysočinským pralesem nejpozději v osmém století.
>> Více informací
kraj Vysočina   Církevní stavby
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Kostel na Zelené hoře se stal jedním z nejnavštěvovanějších poutních míst a jeho areál místem pro uskutečnění mnohých velkolepých barokních slavností. Tato situace však netrvala dlouho. Zcela zásadní převrat do života kláštera i poutního kostela vnesl požár 16. července 1784, který kostel i ambit připravil o střechu.
>> Více informací
kraj Vysočina   Církevní stavby
Přední synagoga Třebíč Přední synagoga Třebíč
Přední synagoga, zvaná též Stará škola, byla vystavěna na západním okraji pozdějšího ghetta poblíž nejstarších židovských domů na Podklášteří pravděpodobně v letech 1639-1642.
>> Více informací
kraj Vysočina   Církevní stavby
Zadní synagoga Třebíč Zadní synagoga Třebíč
Zadní synagoga, nazývaná též "nová" (Neuschul), pochází z roku 1669. 
>> Více informací
kraj Vysočina   Církevní stavby
Židovský hřbitov v Třebíči Židovský hřbitov v Třebíči
Jeden z nejcennějších a nejlépe udržovaných židovských hřbitovů na Moravě je právem chráněn jako národní kulturní památka.
Jako součást židovské čtvrti byl v roce 2003 byl zařazen na seznam UNESCO.
>> Více informací
kraj Vysočina   Církevní stavby
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz