Neděle, 21. Duben 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily
Besedické skály Besedické skály
Romantický labyrint pískovcových skal leží nad levým břehem Jizery poblíž obce Besedice v Českém ráji. Skalami vede okružní cesta, která nás seznámí s nejvýznamnějšími místy této oblasti. Hlavní skupinou skal je Chléviště se Slují exulanta Václava Sadovského ze Sloupna a nádhernými vyhlídkami. V seskupení skal U Kalicha uprostřed pěti skalních roklí se skrývá oltář s vytesaným kalichem a letopočtem 1634. Na stěnách je úryvek z Kšaftu J. A. Komenského, verše o Kralické bibli a verše františkánského mnicha J. Vitáska.
>> Více informací
Liberecký kraj   Skalní města
Betlémské skály Betlémské skály
Betlémské skály jsou součástí přírodní rezervace Klokočské skály. Jedná se o severní výběžek Klokočských skal spadající směrem k řece Jizeře.
>> Více informací
Liberecký kraj   Skalní města
Dlaskův statek Dlaskův statek
Součástí Muzea Českého ráje v Turnově je národopisné expozice na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova, který se nachází 3 km od Turnova (směr Železný Brod – silnice E65, vlaková zastávka Turnov-Dolánky, pěšky od muzea cca 20 min.).

Dlaskův statek je typickou ukázkou tradiční lidové architektury turnovského typu z konce 18. století. Původními majiteli statku byla rodina sedláků Dlasků, z nichž nejznámějším byl Josef Dlask, narozený v roce 1782. Lidový písmák, dolánecký rychtář a novátorský hospodář byl významnou postavou regionální historie.
>> Více informací
Liberecký kraj   Muzea a galerie
Drábovna u Malé Skály Drábovna u Malé Skály
Drábovnu charakterizuje mnoho romantických zákoutí s pískovcovými skalními městečky.
>> Více informací
Liberecký kraj   Skalní města
Frýdlantská rozhledna Frýdlantská rozhledna
Všichni, kdo si občas vyšlápnou a mají rádi přírodu ví, že Jizerské hory jsou nekorunovaným královstvím rozhleden. Jedině tyto v minulosti umožňovaly návštěvníkům přehlédnout horizont v lesnatých horách. Vystoupíte-li na některý významnější vrchol, pak si můžete být jisti, že na něm najdete rozhlednu, nebo alespoň upravenou skalní vyhlídku. Také nad Frýdlantem v minulosti trochu opomíjená, 21 metrů vysoká rozhledna. Ta nahradila starou dřevěnou věž otevřenou 6. června 1890 a pro zchátralost uzavřenou a strženou v roce 1906.
>> Více informací
Liberecký kraj   Rozhledny a vyhlídky
Hrad Bezděz Hrad Bezděz
Státní hrad, národní kulturní památka, na výrazném znělcovém vrchu (604 m, někdy udávaná výška 637 m se vztahuje k nejvyššímu bodu věže) s kruhovým rozhledem, 9 km severozápadně od Bělé pod Bezdězem, 8 km jihovýchodně od Doks. Na jižním úbočí vrchu stejnojmenná ves. Západně na sousedním vrchu státní přírodní rezervace Malý Bezděz.
>> Více informací
Liberecký kraj   Hrady a zámky
Hrad Frýdštejn Hrad Frýdštejn
Místní jména skýtají užitečné náměty k úvahám o původu a okolnostech vzniku mnoha lokalit v naší vlasti. V plné míře to platí i o našem Frýdštejnu. Původní tvar jména - Friedstein - nás zavádí daleko zpět do středověku, kdy vrcholila vlna zakládání hradů, které dostávaly mnohdy tehdy módní německé názvy přírodních útvarů na nich byly budovány. Také Frýdštejn tedy spojuje skalisko, kámen na němž stojí, se slovem mír, pokoj, tedy s pojmem, po jehož naplnění většina lidí vždy toužila.
V současné době je hrad ve vlastnictví obce Frýdštejn a postupně jsou se značným nákladem prováděny záchranné práce, cílem kterých je zachováni hradu alespoň v současné podobě příštím generacím.
O hradu se píše v knize Karolíny Světlé „ O Krejčíkovic Anežce", několikrát se zde filmovalo. Z nejznámějších filmů je pohádka „ O princezně Jasněnce a létajícím ševci".
>> Více informací
Liberecký kraj   Hrady a zámky
Hrad Grabštejn Hrad Grabštejn
Hrad a zámek Grabštejn stojí na strmém ostrohu nedaleko údolí řeky Lužické Nisy v místech, kde tok řeky opouští hornatou krajinu severočeského pohraničí a poté i Čechy.

O tom, kdy byl původní hrad Grafenštejn založen, dodnes nepanuje mezi historiky shoda. Jisté však je, že se zde ve 2. polovině 13. století, v době vlády Přemysla Otakara II, objevují purkrabí z Donína, pánové na Grafenštejně.
Dominantou nově vystavěného hradu i širokého okolí se stala vysoká a mohutná okrouhlá útočištná věž, která se v průběhu věků dočkala celé řady přestaveb. Dnes je snížena a opatřena historizující helmicí. Věž je nejvýznamější památkou na nejstarší fázi stavebních dějin Grabštejna.
>> Více informací
Liberecký kraj   Hrady a zámky
Hrad Houska Hrad Houska
Traduje se, že hrad Houska by měl být starší než hrad Bezděz, který patří mezi naše nejstarší dochované hrady vůbec. 

První otázkou, která se nabízí, je, proč byl vůbec hrad Houska postaven. Podle autorů článku "Díra do pekel, či přestup do jiné dimenze?" - Aleš Česal, Milan Doležal, časopis Fantastická fakta 9/97, Houska stojí v místě, které nemá ze strategického hlediska žádný význam. Nestojí poblíž žádné zemské stezky, nebyl hradem královským, neplnil ani funkci hraničního hradu, byl postaven v naprosto pusté krajině bez dostupného zdroje vody. Neexistuje žádný důvod, proč by měl být tento hrad zbudován. 

>> Více informací
Liberecký kraj   Hrady a zámky
Hrad Kumburk Hrad Kumburk
Okolnosti založení hradu Kumburku, dříve zvaného Goldenburk nebo Kolburk, nejsou dostatečně známy. Z pozdějších písemných zpráv se jeví jako pravděpodobné, že hrad založili okolo roku 1300 příslušníci mocného rodu Hronoviců (zvaného též Načeratici), kteří přišli do této oblasti snad již v polovině 13. století. Byl to především Pakoslav, s nímž zřejmě bezprostředně souvisí založení Staré Paky.
>> Více informací
Liberecký kraj   Hrady a zámky
Hrad Rotštejn Hrad Rotštejn
Omlazujícím elixírem života bývá hlavně čistý a nezištný zájem nemnohých dobrovolníků, kteří se v rámci svých sil a možností snaží obětavě a nezištně pomoci tam, kde je právě nejvíce třeba. 

K místům, která měla tu sílu oslovit – i po staletích spánku – skupinku zanícených nadšenců, náleží i zříceniny starobylého skalního hrádku Rotštejn u Turnova... Mgr. Martin Vaistauver 
>> Více informací
Liberecký kraj   Hrady a zámky
Hruboskalsko Hruboskalsko
Hruboskalsko patří mezi nejznámější skalní města a je charakteristické impozantními věžemi dosahujícími výšky až 55 metrů a strmými kaňony.
>> Více informací
Liberecký kraj   Skalní města
Kittelův dům, muzeum na Krásné - Pěnčíně Kittelův dům, muzeum na Krásné - Pěnčíně
Málokterá postava je opředena tolika mýty a pověstmi jako J. J. A. E. Kittel (1704-1783). Právě jeho úspěchy, sláva a majetek daly podnět k mnoha faustovským legendám. Traduje se v nich, že upsal Ďáblu svou duši výměnou za to, že bude schopen vyléčit jakoukoli nemoc. Doktor měl dostat bylinu „Všehoj“ (vč. instrukcí, jak si ji každý rok znovu pořídit), kouzelný plášť, na němž se dalo létat a slib pekelné úslužnosti složený Ďáblem na čarovnou knihu „Pekelná zaříkadla". Smlouva byla prý uzavřena na čtyřicet let a po tuto dobu vládl Kittel veškerou mocí nad temnými posluhovači. Avšak pak měl propadnout peklu.
>> Více informací
Liberecký kraj   Muzea a galerie
Klokočské skály Klokočské skály
Jižně od Malé Skály se rozkládá přírodní rezervace Klokočské skály. Jedná se o souvislou skalní hradbu tvořenou prvohorními pískovci o mocnosti až 60 metrů s mnoha jeskynními dutinami.
>> Více informací
Liberecký kraj   Skalní města
Kostel Nejsvětější Trojice, Bzí Kostel Nejsvětější Trojice, Bzí
Chrám Nejsvětější Trojice ve Bzí, jeden z nejstarších farních kostelů na Jablonecku představuje výraznou architektonickou dominantu v rázovité železnobrodské krajině. Pravoúhlá jednolodní stavba s obdélným presbytářem a hranolovitou věží krytou členitou bání lužického typu byla vybudována v letech 1692-1697, na místě staršího dřevěného svatostánku. Vnitřní výzdoba a vybavení pocházejí s převahou z konce 17. až poloviny 18. století, ale najdeme zde i ojedinělé doklady výjimečných historických a kulturních kvalit staršího data. Starobylá obec Bzí byla založena patrně již na sklonku 13. století. Od poloviny století následujícího najdeme v archivních pramenech první zprávy o bzovské farnosti. Důležité je datum 1342, kdy pražský biskup Přibyslav vysvětil oltář bzovského kostela se současným vložením ostatků sv. Kosmy a Damiana, sv. Georama a sv. Jana Křtitele.
>> Více informací
Liberecký kraj   Církevní stavby
Krkonošské muzeum v Jilemnici Krkonošské muzeum v Jilemnici
Krkonošské muzeum bylo založeno v roce 1891 v souvislosti s prvními přípravami na Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze. První expozice byla nainstalována na přelomu století v bývalédívčí škole, později se muzeum několikrát stěhovalo, delší dobu užívalo místnosti v přízemí staré radnice, od roku 1953 sídlí v bývalém zámku hrabat Harrachů. Rozhodující zásluhu na vybudování muzea náleží někdejšímu řediteli dívčích škol v Jilemnici Jáchymu Metelkovi (1853 - 1940). Již v roce 1929 vznikly zárodky tří dnešních expozičních bloků: historicko-etnografického, lyžařského a galerijního, ale rozvinout je bylo možno až po přestěhování do zámků. Muzeum se tedy ve svém sbírkotvorném programu zaměřuje především na historii a národopis západních Krkonoš, počátky a vývoj českého lyžování, v galerijní oblasti především na dílo Františka Kavána (1866 - 1941). Od roku 1979 je muzeum zařízením Správy Krkonošského národního parku.
>> Více informací
Liberecký kraj   Muzea a galerie
Máchovo jezero Máchovo jezero
Máchovo jezero leží v okrese Česká Lípa u města Doksy a obce Staré Splavy. Je to jedna z nejoblíbenějších destinací pro letní rekreaci a to už od konce 19. Století, kdy zde bylo v omezené míře povoleno koupání. Po roce 1928 bylo umožněno koupání v celé oblasti. Největší slávy se Máchovo jezero dočkalo ve třicátých letech 20. Století. Od roku 1961 je tento rybník pojmenován Máchovo jezero podle Karla Hynka Máchy, který zde opakovaně pobýval.
>> Více informací
Liberecký kraj   Rybníky a jezera
Masarykova vyhlídka Masarykova vyhlídka
Pro prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka nebyly Semily místem neznámým. Před první světovou válkou, ještě jako profesor, byl zde několikrát, protože tu měl dobré přátelé, s nimiž se rád sešel. V roce 1906 v Semilech přednášel pro místní Vzdělávací klub a mimo jiné navštívil pěšky společně se spisovatelem Antalem Staškem a několika studenty Sejkorskou kapličku nad městem.
>> Více informací
Liberecký kraj   Rozhledny a vyhlídky
Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou sídlí v neoklasicistním Šlechtově „Hrubém domě“ na Husově náměstí. V průběhu let vznikly zárodky tří dnešních expozičních bloků. Muzeum se ve svém sbírkotvorném programu zaměřuje na historii a národopis Lomnicka, dále mineralogické bohatství Českého ráje a Podkrkonoší, v galerijní oblasti na díla významných regionálních výtvarníků. Samotnou kapitolou je Památník rodu Šlechtů s ukázkami různých slohů, militárií, porcelánu a obrazů klasiků české malby.
>> Více informací
Liberecký kraj   Muzea a galerie
Muzeum a Pojizerská galerie Semily Muzeum a Pojizerská galerie Semily
Muzeum a Pojizerská galerie se nachází v rodném domě Ivana Olbrachta, který najdete v centru městečka Semily v bezprostřední blízkosti Riegrova náměstí. Z autobusového nádraží Vám cesta svižnějším krokem potrvá přibližně 10 minut, z vlakového nádraží pouze o pár minut déle.
>> Více informací
Liberecký kraj   Muzea a galerie
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Muzeum prošlo několika etapami vývoje. První podněty k jeho založení spadají do poslední třetiny 19. století a jsou spojeny s činností Průmyslového vzdělávacího a podpůrného spolku. Vznik muzea jako takového klademe do roku 1904, kdy byla otevřena první stálá výstava, dnes bychom řekli expozice. V roce 1911 pak muzeum získalo i vlastní budovu ve Školní ulici č.9. Takto zajištěná instituce přečkala všechny politické změny následujících let: první světovou válku, vznik Československé republiky i druhou světovou válku.
>> Více informací
Liberecký kraj   Muzea a galerie
Podještědské muzeum Český Dub Podještědské muzeum Český Dub
Muzeum v Českém Dubu bylo oficiálně založeno na podzim roku 1919, zpřístupněno veřejnosti bylo roku 1921. Zakladatelem a prvním ředitelem muzea se stal Václav Havel (řed. v l. 1919-1961), kterému se v následujících čtyřiceti letech podařilo vybudovat rozsáhlé muzejní sbírky, zejm. národopisné a historické. Významným Havlovým přínosem muzeu bylo také získání literární pozůstalosti spisovatelky Karolíny Světlé.
>> Více informací
Liberecký kraj   Muzea a galerie
Příhrazské skály Příhrazské skály
Rozsáhlá pískovcová skalní oblast východně od čedičového vrchu Mužský.
>> Více informací
Liberecký kraj   Skalní města
Přírodní rezervace Peklo Přírodní rezervace Peklo
Přírodní rezervace Peklo se nachází mezi Náchodem a Novým Městem, kde tvoří řeka Metuje kaňon delší než 10 km. Tuto přírodní rezervaci byste určitě měli navštívit. Své návštěvníky mělo toto místo již v 19. století, kdy bylo velmi oblíbeným výletním místem. V současnosti tudy prochází větší množství turistických tras i cyklostezek. Ať se do Pekla vydáte v kterémkoli ročním období, rozhodně nebudete litovat. Koryto řeky, skály a peřeje okouzlí i ty, kteří se za romantiky nepovažují.
>> Více informací
Liberecký kraj   Církevní stavby
Riegrova stezka Riegrova stezka
Riegrova stezka je jednou z nejznámějších turistických zajímavostí v Semilech a okolí. Společným úsilím tehdejšího Okrášlovacího spolku v Semilech a KČT byly provedeny úpravy stávajícího terénu včetně zabezpečení a stezka byla slavnostně otevřena a předána turistické veřejnosti dne 10.10.1909. Trasa je značena červenými turistickými značkami a spojuje Semily, místní část Bítouchov a Spálov. Celková délka je 5,5 km.
>> Více informací
Liberecký kraj   Stezky
Rozhledna a chata Královka Rozhledna a chata Královka
Na hřebeni vrcholu Královka (858,7 m.n.m.) nad údolím horního toku Bílé Nisy a obcí Bedřichov se nachází 24 m vysoká rozhledna s krásným výhledem nejen na Jizerské hory, ale také Krkonoše a daleko za hranice České republiky.
>> Více informací
Liberecký kraj   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna Kopanina Rozhledna Kopanina
Vrch Kopanina a rozhledna na něm patří k oblíbeným cílům návštěvníků Maloskalska, kteří jejich návštěvu mohou spojit s prohlídkou zříceny hradu Frýdštějn či Vranov (Pantheon). 

Za příznivého počasí je odtud vidět na Český ráj, Ralsko, Bezděz, Ještěd, Jizerské hory i vrcholky Krkonoš. V dolní části jihozápadního hřbetu se nachází Mandlová hora s nalezištěm drahých kamenů.
>> Více informací
Liberecký kraj   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna Kozákov Rozhledna Kozákov
S myšlenkou vybudovat na vrcholu Kozákova rozhlednu přišli turisté kolem roku 1902. Ale až v roce 1993 se začal tento nápad postupně z papíru přenášet do reálu. S návrhem přišla Armáda ČR vybudovat v rámci výstavby nové vojenské věže na Kozákově ochoz, který by sloužil pro turisty.
>> Více informací
Liberecký kraj   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna Rašovka Rozhledna Rašovka
Další z řady rozhleden v Jizerských horách se od roku 2006 tyčí na kraji osady Rašovka (součást obce Šimonovice) u Liberce. Celkem 19,5 metrů vysoká vyhlídková věž je součástí restaurace „V Trnčí“. Tu zde stavěl od léta 2005 liberecký podnikatel Josef Lank, a to na místě bývalé stejnojmenné restaurace, která zde stávala od roku 1898. Pojďme však dále do historie.
>> Více informací
Liberecký kraj   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna Slovanka Rozhledna Slovanka
V roce 1887 otevřela jablonecká, janovská a hornokamenická sekce Německého horského spolku na jednom z vrcholů Maxovského hřebene (820 m) rozhlednu.
>> Více informací
Liberecký kraj   Rozhledny a vyhlídky
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz