úterý, 26. Březen 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily
Hrad Bezděz Hrad Bezděz
Státní hrad, národní kulturní památka, na výrazném znělcovém vrchu (604 m, někdy udávaná výška 637 m se vztahuje k nejvyššímu bodu věže) s kruhovým rozhledem, 9 km severozápadně od Bělé pod Bezdězem, 8 km jihovýchodně od Doks. Na jižním úbočí vrchu stejnojmenná ves. Západně na sousedním vrchu státní přírodní rezervace Malý Bezděz.
>> Více informací
Liberecký kraj   Hrady a zámky
Hrad Frýdštejn Hrad Frýdštejn
Místní jména skýtají užitečné náměty k úvahám o původu a okolnostech vzniku mnoha lokalit v naší vlasti. V plné míře to platí i o našem Frýdštejnu. Původní tvar jména - Friedstein - nás zavádí daleko zpět do středověku, kdy vrcholila vlna zakládání hradů, které dostávaly mnohdy tehdy módní německé názvy přírodních útvarů na nich byly budovány. Také Frýdštejn tedy spojuje skalisko, kámen na němž stojí, se slovem mír, pokoj, tedy s pojmem, po jehož naplnění většina lidí vždy toužila.
V současné době je hrad ve vlastnictví obce Frýdštejn a postupně jsou se značným nákladem prováděny záchranné práce, cílem kterých je zachováni hradu alespoň v současné podobě příštím generacím.
O hradu se píše v knize Karolíny Světlé „ O Krejčíkovic Anežce", několikrát se zde filmovalo. Z nejznámějších filmů je pohádka „ O princezně Jasněnce a létajícím ševci".
>> Více informací
Liberecký kraj   Hrady a zámky
Hrad Grabštejn Hrad Grabštejn
Hrad a zámek Grabštejn stojí na strmém ostrohu nedaleko údolí řeky Lužické Nisy v místech, kde tok řeky opouští hornatou krajinu severočeského pohraničí a poté i Čechy.

O tom, kdy byl původní hrad Grafenštejn založen, dodnes nepanuje mezi historiky shoda. Jisté však je, že se zde ve 2. polovině 13. století, v době vlády Přemysla Otakara II, objevují purkrabí z Donína, pánové na Grafenštejně.
Dominantou nově vystavěného hradu i širokého okolí se stala vysoká a mohutná okrouhlá útočištná věž, která se v průběhu věků dočkala celé řady přestaveb. Dnes je snížena a opatřena historizující helmicí. Věž je nejvýznamější památkou na nejstarší fázi stavebních dějin Grabštejna.
>> Více informací
Liberecký kraj   Hrady a zámky
Hrad Houska Hrad Houska
Traduje se, že hrad Houska by měl být starší než hrad Bezděz, který patří mezi naše nejstarší dochované hrady vůbec. 

První otázkou, která se nabízí, je, proč byl vůbec hrad Houska postaven. Podle autorů článku "Díra do pekel, či přestup do jiné dimenze?" - Aleš Česal, Milan Doležal, časopis Fantastická fakta 9/97, Houska stojí v místě, které nemá ze strategického hlediska žádný význam. Nestojí poblíž žádné zemské stezky, nebyl hradem královským, neplnil ani funkci hraničního hradu, byl postaven v naprosto pusté krajině bez dostupného zdroje vody. Neexistuje žádný důvod, proč by měl být tento hrad zbudován. 

>> Více informací
Liberecký kraj   Hrady a zámky
Hrad Kumburk Hrad Kumburk
Okolnosti založení hradu Kumburku, dříve zvaného Goldenburk nebo Kolburk, nejsou dostatečně známy. Z pozdějších písemných zpráv se jeví jako pravděpodobné, že hrad založili okolo roku 1300 příslušníci mocného rodu Hronoviců (zvaného též Načeratici), kteří přišli do této oblasti snad již v polovině 13. století. Byl to především Pakoslav, s nímž zřejmě bezprostředně souvisí založení Staré Paky.
>> Více informací
Liberecký kraj   Hrady a zámky
Hrad Rotštejn Hrad Rotštejn
Omlazujícím elixírem života bývá hlavně čistý a nezištný zájem nemnohých dobrovolníků, kteří se v rámci svých sil a možností snaží obětavě a nezištně pomoci tam, kde je právě nejvíce třeba. 

K místům, která měla tu sílu oslovit – i po staletích spánku – skupinku zanícených nadšenců, náleží i zříceniny starobylého skalního hrádku Rotštejn u Turnova... Mgr. Martin Vaistauver 
>> Více informací
Liberecký kraj   Hrady a zámky
Skalní hrad Sloup Skalní hrad Sloup
Velmi pozoruhodný objekt se nachází v jižní části severočeské obce Sloup v Čechách, ležící nedaleko Nového Boru. Osamocený pískovcový suk strmě vystupuje přes 30 m nad okolní terén údolní nivy. Těžko dostupná skála poskytovala lidem bezpečný úkryt zřejmě odnepaměti. Počátky osídlování Sloupu sahají za hranici čtyřech tisíc let.
>> Více informací
Liberecký kraj   Hrady a zámky
Skalní hrad Vranov Skalní hrad Vranov
Jen osm kilometrů od Turnova, na Malé Skále, se na strmém útesu nad řekou Jizerou tyčí skalní hrad Vranov, dnes známý spíše jako Pantheon. S délkou téměř 400 metrů je považován za nejkomplikovanější skalní hrad v Čechách. Hrad Vranov byl založen v patnáctém století jako gotická pevnost a ve své historii vystřídal celou řadu pánů – Vartemberky, Smiřické i Valdštejny. Jeden z jeho majitelů, František Zachariáš Römisch, jej po roce 1802 nechal přestavět na Pantheon – památník slavných tehdejší doby. Do pískovcového skalního masivu vestavěl nejen známý letohrádek ve tvaru kaple, ale i desítky pomníků a pamětních desek. Vranov – Pantheon se tak stal unikátním spojením zřícenin středověkého hradu s duchem evropského romantismu 19. století.
>> Více informací
Liberecký kraj   Hrady a zámky
Vodní hrad Lipý Vodní hrad Lipý
Hrad Lipý se nalézá v historickém centru města Česká Lípa, je součástí městské památkové zóny a na nádvoří hradu se odehrávají různé kulturní akce. Hrad byl založen rodem Ronovců koncem 13. století v údolí řeky Ploučnice, která na svém středním toku vytváří celou řadu romantických meandrů a slepých ramen.
>> Více informací
Liberecký kraj   Hrady a zámky
Zámek Frýdlant Zámek Frýdlant
Původní hrad, rozšířený v 16. století o renesanční zámek, se stal po bitvě na Bílé hoře majetkem slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna. Posledními vlastníky hradu byli Clam-Gallasové, kteří jej již roku 1801 zpřístupnili veřejnosti, Frýdlant se tak stal nejstarším hradním muzeem ve střední Evropě.
>> Více informací
Liberecký kraj   Hrady a zámky
Zámek Hrubý Rohozec Zámek Hrubý Rohozec
Předchůdcem dnešního zámku byl raně gotický hrad postavený po roce 1300 na skále nad řekou Jizerou. Jeho zakladatelem byl s největší pravděpodobností člen rodu Markvarticů - Havel, který se podle svého nově založeného sídla začal následně psát s přídomkem "z Rohozce".
Zámek Hrubý Rohozec je obklopen nevelkým anglickým parkem, ve kterém si můžete kromě několika vzácných stromů prohlédnout také sochy světců pocházející z 18. A 19. století a romantickou umělou jeskyni nad skalním srázem, od které je krásný výhled na údolí řeky Jizery tekoucí pod zámkem.
>> Více informací
Liberecký kraj   Hrady a zámky
Zámek Lemberk Zámek Lemberk
Zámek Lemberk leží v malebné podhorské krajině Lužických hor, téměř při samých severních hranicích našeho státu. K jeho vybudování byl zvolen strmý ostroh na jednom z krajních výběžků ještědského hřbetu - hora Krutina.
Zámek Lemberk je dnes výsledkem činnosti několika stavebně historických epoch: raně gotické, pozdně renesanční a raně barokní s úpravami z období klasicismu.  Původně středověký hrad, o kterém se historické prameny zmiňují již od 1.poloviny 13.století, byl jedním z prvních panských hradů na našem území. Na soutoku Panenského a Kněžického potoka, na středověké obchodní Žitavské cestě jej vybudoval Havel z rozvětveného severočeského rodu Markvarticů, jimž okolní kraj patřil již od konce 12.století.
Název hradu pochází z původního erbovního znamení zakladatele, který měl ve svém znaku zlatou lvici na modrém poli. Hrad pojmenoval Löwenberg, jehož zkomolením se později vyvinul dnešní název Lemberk. Historické zprávy nám Havla Markvartice představují jako znamenitého rytíře 13.století, který působil jako důvěrník a rádce krále Václava I., později také jeho syna Přemysla Otakara II. Ačkoli byl šlechticem velmi významným, je dnes daleko známější osobností jeho manželka Paní Zdislava z Křižanova na Moravě.
>> Více informací
Liberecký kraj   Hrady a zámky
Zámek Liberec Zámek Liberec
Původní jednoduchou renesanční stavbu nechali postavit bratři Kryštof a Melichar z Redernu již v letech 1582 - 87, a tak zámek zároveň patřil mezi první zděné budovy ve městě. Dnešní podobu však získal až díky několika přestavbám, které započaly po ničivém požáru v roce 1615. Tehdy byla na popud majitelky panství Kateřiny z Redernu k zámku přistavěna kaple a Nosticovské křídlo podle návrhu Jana Arkana ze Žitavy. Ve 20. století zřídila v zámku světoznámá firma Skloexport unikátní vzorkovnu skla a právě tato křehká krása dala vzniknout hrdému pojmenování: "Skleněný zámek". V současné době je však zámecký komplex bohužel nepřístupný, a tak můžete obdivovat pouze jeho zajímavý exteriér v samém srdci města.
>> Více informací
Liberecký kraj   Hrady a zámky
Zámek Sychrov Zámek Sychrov
Novogotický zámek Sychrov, který sloužil jako rezidence původem francouzského rodu Rohanů, znáte z pohádky Zlatovláska či Nesmrtelná teta. Zámecké pokoje jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy a dalšími doplňky; většina místností také vyniká bohatou řezbářskou výzdobou. Zámek je veřejnosti zpřístupněn ve značném rozsahu, takže jeho prohlídka poskytne návštěvníkům dokonalou představu, jak se ve 2. polovině 19. století žilo na venkovském sídle bohaté šlechtické rodiny.
>> Více informací
Liberecký kraj   Hrady a zámky
Zámek Zákupy Zámek Zákupy
V severních Čechách východně od České Lípy se nalézají Zákupy. V místě dnešního zámku stála již ve 14. století gotická tvrz. Vyskytují se názory, že náležela rytířům ze  Smojna. Ale již v r. 1365 se v Zákupech objevují páni z Vartemberka, jimž Zákupy patřily až do druhé poloviny 15. století. V r. 1383 je v Zákupech prvně výslovně uvedena tvrz.

Dvoupatrová zámecká budova má čtyři křídla, která uzavírají obdélné nádvoří s přízemními arkádami. Mostem a příkopem je od zámku odděleno předzámčí, které tvoří patrová úřednická stavba s hranolovou věžičkou a raně barokním portálem a kousek odtud hospodářské budovy. Krásné interiéry jsou cenné zejména díky malířské rokokové výzdobě. Ty doplňuje starší barokní nábytek, obrazy, tapety, porcelán, sklo a další výrobky uměleckých řemesel. Součástí prohlídkového okruhu je množství sálů, salónů a kabinetů, z nichž nejcennější je apartmán, který sloužil císařské rodině. Město od zámku odděluje terasovitá barokní zahrada s plastikami, vzácnými stromy a jezírkem.

Od roku 2002 jsou národní kulturní památkou.
>> Více informací
Liberecký kraj   Hrady a zámky
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz