Pátek, 26. Duben 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město
Hornické muzeum Ostrava Hornické muzeum Ostrava
Na své ploše nabízí ucelenou expozici spojenou s hornictvím. 
Naleznete zde podzemní expozici, část věnovanou důlnímu záchranářství, technické exponáty rozmístěné volně v areálu a nejnovější část je věnována historii důlní dopravy.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Hrad Hukvaldy Hrad Hukvaldy
Hrad Hukvaldy leží na protáhlém kopci, 150 metrů nad stejnojmennou obcí Hukvaldy, známou především jako rodiště světově proslulého hudebního skladatele Leoše Janáčka.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Hrady a zámky
Hrad Sovinec Hrad Sovinec
Hrad Sovinec  a stejnojmenné městečko se nacházejí 13 km jižně od Rýmařova na okraji masivu Nízkého Jeseníku v Andělskohorské vrchovině, která nese podle hradu název Sovinecká vrchovina. Je situován na výrazné ostrožně , orientované  delší osou ve směru západ - východ , v horském údolí v nadmořské výšce mezi 500 - 600 m poblíž historické vedlejší cesty, spojující Moravu se Slezskem, která tudy procházela z údolí Oslavy Valšovským žlebem dále na severovýchod.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Hrady a zámky
Hrad Starý Jičín Hrad Starý Jičín
Území obce a její okolí lákalo k osídlení již v pravěku. Procházela tudy prastará spojnice od Jadranu k Baltskému moři, známá též jako jantarová cesta. Výrazná poloha Starojického kopce s možností přehledné kontroly širokého okolí přitahovala příslušníky různých pravěkých kultur. Svědčí o tom četné archeologické nálezy (pazourkové nástroje, ozdoby, keramika, žárové i kostrové hroby) z doby bronzové a laténské, které se vyskytují na kopci i v jeho okolí.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Hrady a zámky
Hrad Strálek Hrad Strálek
Ruiny hradu Strálek (jinde též Štrálek, Stralek, Straleck, Stralecke, Strahlegg, Strolek, Stránek či mylně Pustý zámek leží cca 2,5 km jižně od náměstí v Rýmařově nad hluboce zaříznutým údolím Stráleckého potoka a mělčí úžlabinou bezejmenného přítoku potoka Oslavy.
Obranný systém středověké pevnosti leží v nadmořské výšce 580 - 590 m, v blízkosti staré komunikace Královské stezky.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Hrady a zámky
Interaktivní muzeum U6 - Malý svět techniky Interaktivní muzeum U6 - Malý svět techniky
V areálu Dolní oblasti Vítkovice, v bývalé energetické ústředně tzv. U6, návštěvníky čeká Malý  svět techniky – interaktivní muzeum ve stylu vědecko-fantastických knih Julese Verna pro malé i velké.
Interaktivní expozice odhaluje vývoj technických vynálezů od parního stroje až po superchytré počítače. Dotýkat se všech exponátů je přísně přikázáno

Jedinečná výstava odhaluje tajemství technických vynálezů od parního stroje až po současnost. Návštěvníci zde najdou celou řadu vynálezů, které významně poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku na území českých zemí ale i ve světě.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Kostel sv. Josefa při Kapucínském klášteře Kostel sv. Josefa při Kapucínském klášteře
Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa je výjimečným komplexem řádového barokního stavitelství na severní Moravě. Na rozdíl od ostatních klášterních komplexů kapucínů situovaných uvnitř měst je klášter ve Fulneku netypicky umístěn jako dominantní stavba na návrší vytvářející kompoziční protiváhu zámku.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Církevní stavby
Kostel Svatá Anna Havířov Kostel Svatá Anna Havířov
Původně byl na Šumbarku kostel dřevěný, stál v zámeckém sadu na kopečku, poblíž nynějšího zámku na  severní straně. Dle tradice byl zámek s kostelem spojen chodbou, takže  zámecká rodina mohla do kostela přejít ze zámku přímo chodbou. Kostelík se dostal za evangelické reformace do rukou protestantů, ale dne 25.3.1654 byl navrácen katolíkům.

V noci 30.10.1823 vypukl požár v zámecké prádelně a ten mimo jiné zámecké budovy zachvátil i dřevěný kostel, který do základu vyhořel. Dva zvony spadly a zaryly se hluboko do země. Před požárem se zachoval kromě zvonů jen starý stříbrný kalich a  jedno žluté hedvábné  mešní roucho. Tyto věci byly v době požáru v zámku.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Církevní stavby
Lašské muzeum - Šustalova vila Lašské muzeum - Šustalova vila
Stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a místním kopřivnickým rodákům, zejména pak malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi.
Budovu vily č.p. 226, v klasicistním stylu z roku 1889, v níž se nachází Lašské muzeum, najdete v městském parku u vlakového nádraží. 
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Minoritský klášter s kostelem sv. Ducha v Opavě Minoritský klášter s kostelem sv. Ducha v Opavě
Tradičně jako datum založení opavského konventu se uvádí rok 1234, jistě existoval o tři roky později. Byl budován spolu s městem v jeho jižní části.
Ve 13. a 14. století několikrát hostil provinční kapituly, Opava totiž ležela na strategicky výhodném a dosažitelném místě.

Muselo jít o významné centrum duchovního života, když si je opavští Přemyslovci vybrali za rodové pohřebiště.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Církevní stavby
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Piaristická kolej v Příboře byla založena 5. února 1694 biskupem Karlem II. z Liechtensteina pro účely rozšíření práce církevního řádu piaristů. Budova koleje byla vystavěna v letech 1694-1700 podle projektu kroměřížského řádového architekta Giovanniho Pietra Tencally. Roku 1716 byla stavba dokončena přistavěním krátkého jižního křídla. V roce 1768 byla budova spojena v úrovni 1. patra chodbou (ambitem) s tehdejším řádovým kostelem sv. Valentina, která byla zrušena v roce 1875. Pozdější přístavby obou křídel provedl po roce 1875 příborský stavitel Bedřich Karlseder. V budově byl v letech 1875 - 1938 umístěn druhý český učitelský ústav na Moravě (po Brnu).
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd sídlí na frýdeckém zámku a je správce objektu zámku a nedalekých provozních budov s tzv. Langovým domem. V areálu zámku funguje v nájmu  Antikva a konzervátorská dílna. Součástí muzea je studijní knihovna. V Langově domě působí v nájmu Galerie Langův dům. Muzeum je také správcem hradu Hukvaldy, který provozuje nájemce Fond Janáčkovy Hukvaldy.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Muzeum Fojtství Kopřivnice Muzeum Fojtství Kopřivnice
Budova muzea je nejstarší dochovanou budovou na území Kopřivnice a je současně centrem bohaté historie našeho města. První zmínky o nynější, zděné podobě objektu pocházejí z roku 1789. 
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Muzeum Rýmařov Muzeum Rýmařov
Městské muzeum v Rýmařově založil místní podnikatel a představitel města Wilhelm Ludwig (1853 - 1943) v roce 1901. Sbírky vzešly z darů obyvatel města a blízkého okolí, jakož i z darů bohatých mecenášů a krajanů v cizině (např. Afrika, Amerika, Orient).

II. světovou válku přečkaly bez úhony ukryté v přízemí radnice. Po válce ale nastalo nemilosrdné období stěhování, ztrát a ničení sbírek. 

Nová éra muzea začala až v roce 1991, kdy byla za přispění přátel, občanů města i okolních obcí, sponzorů a kolegů z ostatních muzeí zahájena obnova muzea v budově určené původnímu záměru.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Muzeum v Bruntále Muzeum v Bruntále
Muzeum v Bruntále je příspěvková organizace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, slučující poslání regionálního muzea a správy památkových objektů. Jako regionální muzeum shromažďuje, zpracovává, uchovává, ochraňuje a prezentuje hmotné kulturní i přírodní dědictví ve sběrné oblasti Hrubého a Nízkého Jeseníku a jeho předhůří. Správa památkových objektů představuje správu, provozování, údržbu, opravy a rekonstrukce nejvýznamnějších nemovitých kulturních památek okresu Bruntál - zámku Bruntál, hradu Sovince a kosárny v Karlovicích ve Slezsku - včetně jejich mobiliárních fondů.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Muzeum v Bruntále Muzeum v Bruntále
Muzeum v Bruntále je příspěvková organizace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, slučující poslání regionálního muzea a správy památkových objektů. Jako regionální muzeum shromažďuje, zpracovává, uchovává, ochraňuje a prezentuje hmotné kulturní i přírodní dědictví ve sběrné oblasti Hrubého a Nízkého Jeseníku a jeho předhůří. Správa památkových objektů představuje správu, provozování, údržbu, opravy a rekonstrukce nejvýznamnějších nemovitých kulturních památek okresu Bruntál - zámku Bruntál, hradu Sovince a kosárny v Karlovicích ve Slezsku - včetně jejich mobiliárních fondů.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Muzeum v Klimkovicích Muzeum v Klimkovicích
Zámek v Klimkovicích byl vybudován ve 2. polovině 16. století jako renesanční čtyřkřídlý zámek na místě bývalé středověké tvrze. Jako stavitel je uváděn Ondřej Bzenec z Markvartovic v letech 1578-1579. Z původní renesanční stavby se dochovalo kamenné schodiště s toskánskými sloupky a dispozice přízemních prostor.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm najdete v centru města v historické budově z roku 1876. Stálá muzejní prezentace v podobě moderních expozic je věnována minulosti, tradici, kultuře i přírodě Frenštátska. Počátky muzejní a vlastivědné práce ve Frenštátě pod Radhoštěm souvisely s přípravami a sběrem předmětů na pražskou Národopisnou výstavu českoslovanskou v roce 1895. Iniciátorem sběratelské činnosti byl Jiří Felix, učitel a sokolský činovník. V roce 1893 prosadil založení místního Národopisného odboru, který ve spolupráci se školami, spolky a institucemi shromáždil národopisné sbírky z Frenštátska. Ještě téhož roku odbor uspořádal výstavu v budově chlapecké školy - dnešním sídle muzea. Po účasti regionu na pražské výstavě činnost odboru končí. Jeho veškerý majetek a 80 sbírkových předmětů bylo odevzdáno městu jako základ budoucího muzea. Jiří Felix tehdy píše “Neschází tedy nic, nežli pevná vůle místní muzeum zříditi“.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Muzeum ve Štramberku Muzeum ve Štramberku
Městský řadový dům se štítovou orientací směrem do náměstí byl postaven na počátku 19. století při silném vlivu barokní architektury. Dnes zde sídlí pobočka muzea s orientací na Štramberk a okolí.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Muzeum vystěhovalectví Lichnov Muzeum vystěhovalectví Lichnov
Lichnovské muzeum nabízí návštěvníkům možnost seznámit se blíže s historií obce, jejíž počátky kladou historici do konce 13.století.
Stálá expozice o vystěhovalectví do Ameriky „Naděje má jméno Texas“ pomohla za deset let své existence mnoha potomkům dřívějších emigrantů ze severovýchodní Moravy navázat kontakty se vzdálenými příbuznými ve „staré vlasti“. 
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Církevní stavby
Ostravské muzeum Ostravské muzeum
První muzeum v Ostravě vzniklo již v roce 1872. Založil jej ve Slezské Ostravě učitel, osvětový pracovník a sběratel Karel Jaromír Bukovanský. Roku 1894 vzniklo v Moravské Ostravě „Industrie und Gewerbe Museum“, které mělo podporu německého vedení města. Téhož roku vzniká i české Průmyslové a živnostenské muzeum.
Po první světové válce byla všechna tři ostravská muzea spojena v jedno. Nyní sídlí muzeum v jedné z nejstarších budov Ostravy, ve staré radnici na Masarykově náměstí.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Památník Františka Palackého v Hodslavicích Památník Františka Palackého v Hodslavicích
Dům vystavěl na konci 18. století Jiří Palacký, otec Františka Palackého, který zde zřídil evangelickou školu. Ta zde působila do roku 1829. František Palacký se narodil 14. června 1798 v Hodslavicích. Jeho otec Jiří Palacký byl řídícím učitelem zdejší evangelické školy. Již od mládí projevoval velké nadání, rád četl a byl nejlepším žákem otcovy školy. Od roku 1807 navštěvoval zámeckou školu osvícené hraběnky Marie Walburgy Truchsess-Zeil v nedalekém Kuníně
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Památník J. A. Komenského ve Fulneku Památník J. A. Komenského ve Fulneku
Budova sboru, ve které dnes sídlí Památník Jana Amose Komenského, je součástí Areálu bývalého bratrského sboru ve Fulneku. Ten zde vznikl v roce 1484. Při modlitebně existovala svobodná bratrská škola, zahrada, patrně i hřbitov a obydlí správce.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Památník J. G. Mendela v Hynčicích Památník J. G. Mendela v Hynčicích
Rodný dům Johanna Gregora Mendela, biologa a zakladatele genetiky (1822-1884), v současnosti s mnohostranným využitím. V obci Hynčice se 20. července 1822 narodil Johann Gregor Mendel, geniální objevitel základů genetiky. Předtím než tento významný rodák odešel studovat strávil zde v rodině místního rolníka 11 let svého dětství.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Rozhledna Bílá hora Rozhledna Bílá hora
Rozhledna na Bílé hoře byla již v záměrech pana Dr. Adolfa Hrstky na počátku tohoto století jako kamenná mohyla, jež měla být památníkem obětem první světové války a zároveň umožňovat návštěvníkům kopce Bílá hora (v té době lysého) co nejlepší rozhled do kraje. Předpokládá se, že vrchol Bílé hory, který je tvořen masívním kamenným povrchem až dodnes, vznikl právě v souvislosti s přivážením kamene na tuto stavbu.

Současná věž je moderní architektonické konstrukce navržená Ing.arch. Milanem Šmídem a využívá symbolu struktury DNA. 
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna Bílov Rozhledna Bílov
Před více než půl stoletím byla zbořena dřevěná rozhledna, která stála v obci Bílov. Po více než 50 letech usilování Bílovských občanů se tato dominanta vrátila do Obce Bílov vybudováním rozhledny na vysílači firmy T-Mobile a. s. , která je investorem celé výstavby.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna Cvilín Rozhledna Cvilín
Kamenná rozhledna, která se tyčí nad městem ve výšce 436 m. n. m. je zdaleka vidět. Stojí na stejnojmenném kopci - Cvilín. Umožňuje překrásný výhled do kraje.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna Hraniční vrch Rozhledna Hraniční vrch
Město Albrechtice se stalo v prosinci roku 2006 majitelem ocelových příhradových věží postavených v roce 1980 za účelem bezdrátového přenosu telefonního signálu mezi Krnovem, Městem Albrechticemi a Osoblahou.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna Ježník Rozhledna Ježník
Ježník, tato dnes již místní část Krnova se pyšnila na kopci zvaném Vyhlídka vůbec nejstarší rozhlednou.

Ježník je vyhlášen svou pověstí letoviska a výletního místa, a to nejen pro svou malebnou a chráněnou polohu, ale také pro početné a dobře udržované
vycházkové cesty s odpočívadly.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna Liptaň Rozhledna Liptaň
Rozhlednu Liptaň najdeme nedaleko Česko-polských hranic stejnojmenné obce. Dřevěná stavba je 9 metrů vysoká a po jejím zdolání se nám naskytne krásný pohled nejen na blízké okolí, ale i za hranice České republiky.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Rozhledny a vyhlídky
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz