úterý, 26. Březen 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město
Hornické muzeum Ostrava Hornické muzeum Ostrava
Na své ploše nabízí ucelenou expozici spojenou s hornictvím. 
Naleznete zde podzemní expozici, část věnovanou důlnímu záchranářství, technické exponáty rozmístěné volně v areálu a nejnovější část je věnována historii důlní dopravy.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Interaktivní muzeum U6 - Malý svět techniky Interaktivní muzeum U6 - Malý svět techniky
V areálu Dolní oblasti Vítkovice, v bývalé energetické ústředně tzv. U6, návštěvníky čeká Malý  svět techniky – interaktivní muzeum ve stylu vědecko-fantastických knih Julese Verna pro malé i velké.
Interaktivní expozice odhaluje vývoj technických vynálezů od parního stroje až po superchytré počítače. Dotýkat se všech exponátů je přísně přikázáno

Jedinečná výstava odhaluje tajemství technických vynálezů od parního stroje až po současnost. Návštěvníci zde najdou celou řadu vynálezů, které významně poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku na území českých zemí ale i ve světě.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Lašské muzeum - Šustalova vila Lašské muzeum - Šustalova vila
Stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a místním kopřivnickým rodákům, zejména pak malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi.
Budovu vily č.p. 226, v klasicistním stylu z roku 1889, v níž se nachází Lašské muzeum, najdete v městském parku u vlakového nádraží. 
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Piaristická kolej v Příboře byla založena 5. února 1694 biskupem Karlem II. z Liechtensteina pro účely rozšíření práce církevního řádu piaristů. Budova koleje byla vystavěna v letech 1694-1700 podle projektu kroměřížského řádového architekta Giovanniho Pietra Tencally. Roku 1716 byla stavba dokončena přistavěním krátkého jižního křídla. V roce 1768 byla budova spojena v úrovni 1. patra chodbou (ambitem) s tehdejším řádovým kostelem sv. Valentina, která byla zrušena v roce 1875. Pozdější přístavby obou křídel provedl po roce 1875 příborský stavitel Bedřich Karlseder. V budově byl v letech 1875 - 1938 umístěn druhý český učitelský ústav na Moravě (po Brnu).
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd sídlí na frýdeckém zámku a je správce objektu zámku a nedalekých provozních budov s tzv. Langovým domem. V areálu zámku funguje v nájmu  Antikva a konzervátorská dílna. Součástí muzea je studijní knihovna. V Langově domě působí v nájmu Galerie Langův dům. Muzeum je také správcem hradu Hukvaldy, který provozuje nájemce Fond Janáčkovy Hukvaldy.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Muzeum Fojtství Kopřivnice Muzeum Fojtství Kopřivnice
Budova muzea je nejstarší dochovanou budovou na území Kopřivnice a je současně centrem bohaté historie našeho města. První zmínky o nynější, zděné podobě objektu pocházejí z roku 1789. 
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Muzeum Rýmařov Muzeum Rýmařov
Městské muzeum v Rýmařově založil místní podnikatel a představitel města Wilhelm Ludwig (1853 - 1943) v roce 1901. Sbírky vzešly z darů obyvatel města a blízkého okolí, jakož i z darů bohatých mecenášů a krajanů v cizině (např. Afrika, Amerika, Orient).

II. světovou válku přečkaly bez úhony ukryté v přízemí radnice. Po válce ale nastalo nemilosrdné období stěhování, ztrát a ničení sbírek. 

Nová éra muzea začala až v roce 1991, kdy byla za přispění přátel, občanů města i okolních obcí, sponzorů a kolegů z ostatních muzeí zahájena obnova muzea v budově určené původnímu záměru.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Muzeum v Bruntále Muzeum v Bruntále
Muzeum v Bruntále je příspěvková organizace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, slučující poslání regionálního muzea a správy památkových objektů. Jako regionální muzeum shromažďuje, zpracovává, uchovává, ochraňuje a prezentuje hmotné kulturní i přírodní dědictví ve sběrné oblasti Hrubého a Nízkého Jeseníku a jeho předhůří. Správa památkových objektů představuje správu, provozování, údržbu, opravy a rekonstrukce nejvýznamnějších nemovitých kulturních památek okresu Bruntál - zámku Bruntál, hradu Sovince a kosárny v Karlovicích ve Slezsku - včetně jejich mobiliárních fondů.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Muzeum v Bruntále Muzeum v Bruntále
Muzeum v Bruntále je příspěvková organizace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, slučující poslání regionálního muzea a správy památkových objektů. Jako regionální muzeum shromažďuje, zpracovává, uchovává, ochraňuje a prezentuje hmotné kulturní i přírodní dědictví ve sběrné oblasti Hrubého a Nízkého Jeseníku a jeho předhůří. Správa památkových objektů představuje správu, provozování, údržbu, opravy a rekonstrukce nejvýznamnějších nemovitých kulturních památek okresu Bruntál - zámku Bruntál, hradu Sovince a kosárny v Karlovicích ve Slezsku - včetně jejich mobiliárních fondů.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Muzeum v Klimkovicích Muzeum v Klimkovicích
Zámek v Klimkovicích byl vybudován ve 2. polovině 16. století jako renesanční čtyřkřídlý zámek na místě bývalé středověké tvrze. Jako stavitel je uváděn Ondřej Bzenec z Markvartovic v letech 1578-1579. Z původní renesanční stavby se dochovalo kamenné schodiště s toskánskými sloupky a dispozice přízemních prostor.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm najdete v centru města v historické budově z roku 1876. Stálá muzejní prezentace v podobě moderních expozic je věnována minulosti, tradici, kultuře i přírodě Frenštátska. Počátky muzejní a vlastivědné práce ve Frenštátě pod Radhoštěm souvisely s přípravami a sběrem předmětů na pražskou Národopisnou výstavu českoslovanskou v roce 1895. Iniciátorem sběratelské činnosti byl Jiří Felix, učitel a sokolský činovník. V roce 1893 prosadil založení místního Národopisného odboru, který ve spolupráci se školami, spolky a institucemi shromáždil národopisné sbírky z Frenštátska. Ještě téhož roku odbor uspořádal výstavu v budově chlapecké školy - dnešním sídle muzea. Po účasti regionu na pražské výstavě činnost odboru končí. Jeho veškerý majetek a 80 sbírkových předmětů bylo odevzdáno městu jako základ budoucího muzea. Jiří Felix tehdy píše “Neschází tedy nic, nežli pevná vůle místní muzeum zříditi“.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Muzeum ve Štramberku Muzeum ve Štramberku
Městský řadový dům se štítovou orientací směrem do náměstí byl postaven na počátku 19. století při silném vlivu barokní architektury. Dnes zde sídlí pobočka muzea s orientací na Štramberk a okolí.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Ostravské muzeum Ostravské muzeum
První muzeum v Ostravě vzniklo již v roce 1872. Založil jej ve Slezské Ostravě učitel, osvětový pracovník a sběratel Karel Jaromír Bukovanský. Roku 1894 vzniklo v Moravské Ostravě „Industrie und Gewerbe Museum“, které mělo podporu německého vedení města. Téhož roku vzniká i české Průmyslové a živnostenské muzeum.
Po první světové válce byla všechna tři ostravská muzea spojena v jedno. Nyní sídlí muzeum v jedné z nejstarších budov Ostravy, ve staré radnici na Masarykově náměstí.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Památník Františka Palackého v Hodslavicích Památník Františka Palackého v Hodslavicích
Dům vystavěl na konci 18. století Jiří Palacký, otec Františka Palackého, který zde zřídil evangelickou školu. Ta zde působila do roku 1829. František Palacký se narodil 14. června 1798 v Hodslavicích. Jeho otec Jiří Palacký byl řídícím učitelem zdejší evangelické školy. Již od mládí projevoval velké nadání, rád četl a byl nejlepším žákem otcovy školy. Od roku 1807 navštěvoval zámeckou školu osvícené hraběnky Marie Walburgy Truchsess-Zeil v nedalekém Kuníně
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Památník J. A. Komenského ve Fulneku Památník J. A. Komenského ve Fulneku
Budova sboru, ve které dnes sídlí Památník Jana Amose Komenského, je součástí Areálu bývalého bratrského sboru ve Fulneku. Ten zde vznikl v roce 1484. Při modlitebně existovala svobodná bratrská škola, zahrada, patrně i hřbitov a obydlí správce.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Památník J. G. Mendela v Hynčicích Památník J. G. Mendela v Hynčicích
Rodný dům Johanna Gregora Mendela, biologa a zakladatele genetiky (1822-1884), v současnosti s mnohostranným využitím. V obci Hynčice se 20. července 1822 narodil Johann Gregor Mendel, geniální objevitel základů genetiky. Předtím než tento významný rodák odešel studovat strávil zde v rodině místního rolníka 11 let svého dětství.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Slezské zemské muzeum Slezské zemské muzeum
Slezské zemské muzeum je pomyslnou branou do Slezska. Jeho zájem sahá od živé i neživé přírody přes prehistorii, historii až k dějinám umění, a to především v oblasti českého Slezska, severní a severovýchodní Moravy. Slezské zemské muzeum je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Je nejstarším veřejným muzeem na území dnešní České republiky, jeho historie sahá do roku 1814. Zároveň je se svými 2 400 000 sbírkovými předměty třetím největším muzeem v ČR.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Technické muzeum Tatra Kopřivnice Technické muzeum Tatra Kopřivnice
Nejucelenější sbírka věnovaná kopřivnické vozovce, později proslavené jako fenomenální automobilka TATRA.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Vagonářské muzeum Studénka Vagonářské muzeum Studénka
K chráněným kulturním památkám ve Studénce patří budovy Starého a Nového zámku. Renesanční, tzv. Starý zámek, vznikl přestavbou gotické tvrze z počátku 15. století. V sousedství byl v pol. 18. století vybudován barokní, tzv. Nový zámek. Obě stavby byly později pseudogoticky upraveny.
V prostorách Nového zámku je unikátní Vagonářské muzeum s funkční modelovou dráhou. 
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
Žerotínský zámek v Novém Jičíně Žerotínský zámek v Novém Jičíně
Původně opevněný kamenný dům pánů z Kravař byl na počátku 16. století přestavěn pány ze Žerotína do podoby citadely s devíti obrannými věžicemi. Po odchodu Žerotínů roku 1558 se zámek načas stal sídlem radnice a po roce 1624 hospodářským střediskem nové vrchnosti - hejtmana novojičínského jezuitského panství. Zrušením řádu jezuitů přešel zámek pod správu Tereziánské akademie z Vídně.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Muzea a galerie
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz