Středa, 20. Březen 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město
Hrad Hukvaldy Hrad Hukvaldy
Hrad Hukvaldy leží na protáhlém kopci, 150 metrů nad stejnojmennou obcí Hukvaldy, známou především jako rodiště světově proslulého hudebního skladatele Leoše Janáčka.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Hrady a zámky
Hrad Sovinec Hrad Sovinec
Hrad Sovinec  a stejnojmenné městečko se nacházejí 13 km jižně od Rýmařova na okraji masivu Nízkého Jeseníku v Andělskohorské vrchovině, která nese podle hradu název Sovinecká vrchovina. Je situován na výrazné ostrožně , orientované  delší osou ve směru západ - východ , v horském údolí v nadmořské výšce mezi 500 - 600 m poblíž historické vedlejší cesty, spojující Moravu se Slezskem, která tudy procházela z údolí Oslavy Valšovským žlebem dále na severovýchod.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Hrady a zámky
Hrad Starý Jičín Hrad Starý Jičín
Území obce a její okolí lákalo k osídlení již v pravěku. Procházela tudy prastará spojnice od Jadranu k Baltskému moři, známá též jako jantarová cesta. Výrazná poloha Starojického kopce s možností přehledné kontroly širokého okolí přitahovala příslušníky různých pravěkých kultur. Svědčí o tom četné archeologické nálezy (pazourkové nástroje, ozdoby, keramika, žárové i kostrové hroby) z doby bronzové a laténské, které se vyskytují na kopci i v jeho okolí.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Hrady a zámky
Hrad Strálek Hrad Strálek
Ruiny hradu Strálek (jinde též Štrálek, Stralek, Straleck, Stralecke, Strahlegg, Strolek, Stránek či mylně Pustý zámek leží cca 2,5 km jižně od náměstí v Rýmařově nad hluboce zaříznutým údolím Stráleckého potoka a mělčí úžlabinou bezejmenného přítoku potoka Oslavy.
Obranný systém středověké pevnosti leží v nadmořské výšce 580 - 590 m, v blízkosti staré komunikace Královské stezky.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Hrady a zámky
Slezskoostravský hrad Slezskoostravský hrad
Památka, která v uplynulých dvou desetiletích prodělala řadu necitlivých stavebních zásahů, několikrát změnila vlastníka a nakonec jí hrozila téměř záhuba. Doslova v "hodině dvanácté" byl hrad koupen od minulého vlastníka a vrátil se do rukou statutárního města Ostravy. 

První písemná zmínka o existenci Slezskoostravského hradu se vztahuje k 2. srpnu 1297. Toho dne se v Ostravě sešli moravští a těšínští šlechtici v čele s těšínským knížetem Měškem a olomouckým biskupem Dětřichem z Hradce aby projednali spory, které vznikaly tím, že hraniční řeka Ostravice v důsledku častých záplav měnila své řečiště. 
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Hrady a zámky
Zámek Bílovec Zámek Bílovec
Zámek v Bílovcii se nachází v jižní části města blízko náměstí a jeho jižní a jihovýchodní fronta sleduje průběh dřívějšího městského opevnění. Areál zámku je uzavřen ohradní zdíii se vstupní bránou a brankou. Další vstupní brána má půlkruhový záklenek a kvádrovou bosáž, završena je segmentovou atikou. Ohradní zeď zámecké zahrady je dnes využita pro hromadné toalety. V bývalé zámecké zahradě se v současnosti nachází letní kino a tržnice.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Hrady a zámky
Zámek Bruntál Zámek Bruntál
Zámek Bruntál netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a hodinovou věží je nejvýznamnější kulturní památkou celého regionu. Jeho dnešní podoba je výslednicí pět století probíhajícího historického a stavebního vývoje, v jehož průběhu byl původně pozdněgotický hrad renesančně přebudován a rozšířen, na sklonku 18. století barokně přestavěn a v 19. a počátkem 20. století dále upravován.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Hrady a zámky
Zámek Dívčí Hrad Zámek Dívčí Hrad
Panství Dívčí hrad (Maidburg), dříve též Děvice, bylo původně součástí opavského knížectví.
Zámecký areál je obklopen hradebním okruhem se třemi drobnými podkovovitými baštami, které mohou být pozůstatkem původního hradu. Jižně a východně od této hradby je dochován původní hradní příkop a na těchto dvou stranách byly vystavěny renesanční hospodářské trakty.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Hrady a zámky
Zámek Dolní  Životice Zámek Dolní Životice
Po roce 1721 přestavěl hrabě Karel Orlík původní tvrz na barokní zámek a jeho nástupce přistavuje věž a nechal vysadit francouzskou zahradu. V 19. století zámek přestavěli hrabata Larisch-Mönnichové v novorenesančním stylu. Posledním majitelem zámku a statku byl rod Razumovských.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Hrady a zámky
Zámek Fryštát Zámek Fryštát
Empírový zámek Fryštát je jedinečnou památkou svého druhu ve zdejším regionu a představuje opravdový unikát  v regionu, který byl původně předurčen k výlučné industrializaci. O této smutné skutečnosti svědčí i fakt, že se zámek Fryštát dochoval pouze jako jediný ze tří honosných zámků, které se na území města nacházely ještě ve 20. století. Historie zámku je spjata především s jeho zakladateli, kterými byla knížecí rodina těšínských Piastovců, a s jeho posledními majiteli, hraběcím rodem Larisch-Mönnichů , který měl významné postavení u císařského dvora a byl spřízněn s císařovnou Alžbětou zvanou Sissi.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Hrady a zámky
Zámek Hradec nad Moravicí Zámek Hradec nad Moravicí
V období 1778 až 1945 drželo Hradec šest generací pruského knížecího rodu Lichnowských z Voštic a Werdenbergu. Velký požár z února 1796 podnítil celkovou adaptaci zámku, koncipovanou krnovským stavitelem Janem Mihatschem. Přes menší následné úpravy v duchu dobového historizmu si skvostně vybavená rezidence elitního aristokratického rodu regionu svůj klasicistní vzhled uchovala podnes; v 1. třetině 19. století byl založen 60-ti hektarový přírodně – krajinářský park výjimečné kompoziční a dendrologické úrovně.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Hrady a zámky
Zámek Janovice Zámek Janovice
Původní pozdně gotickou tvrz postavil v letech 1520-30 zástavní pán Petr ze Žerotína.
Královské panství zakoupil roku 1583 do dědičného držení vzdělaný štýrský šlechtic Ferdinand Hoffmann z Grünbüchlum, president dvorské komory, dvořan, osobní přítel Rudolfa II. a bratranec posledních Rožmberků Viléma a Petra Voka. Počínaje rokem 1586 začaly stavební práce a tvrz se změnila na příjemný renesanční zámek.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Hrady a zámky
Zámek Jindřichov Zámek Jindřichov
Reprezentační zámek v barokním stylu z 2. pol. 17. století se nachází ve stejnojmenné obci nedaleko polských hranic. Rod Kleinů, který jej vlastnil od 19. století, obohatil zámecký park o řadu cizokrajných dřevin zejména ze Severní Ameriky.

Dnes je v objektu sociální ústav pro mentálně postiženou mládež a veřejnosti je nepřístupný.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Hrady a zámky
Zámek Kravaře Zámek Kravaře
Zámek v Kravařích se právem řadí mezi nejvýznamnější barokní stavby ve Slezsku. Svou nynější vrcholně barokní podobu získal v letech 1721-28, kdy jej nechal přestavět tehdejší majitel Jan Rudolf z rodu Eichendorffů. Autor přestavby byl ovlivněn slavnými vídeňskými architekty Fischerem z Erlachu a J.L. von Hildebrantem. V té době také vznikl kolem zámku park, který má dnes rozlohu 19 hektarů. Je částečně upraven pro účely golfového hřiště, které přechází v lesopark a obsahuje vzácné exempláře dřevin.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Hrady a zámky
Zámek Kunín Zámek Kunín
Zámek Kunín náleží k nejcennějším barokním zámkům celé Moravy.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Hrady a zámky
Zámek Linhartovy Zámek Linhartovy
Linhartovský zámek byl vybudován v druhé polovině 16. století přestavbou linhartovské tvrze na renesanční sídlo a za dobu svojí existence několikrát zchátral, aby byl v současnosti postupně rekonstruován.

Na zámku Linhartovy jsou postupně umisťovány různé expozice, k vidění je např. stavebnice Merkur, loutky a marionety, dřevěné hračky, psací stroje, známková tvorba či expozice Afrika.  
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Hrady a zámky
Zámek Raduň Zámek Raduň
Původně zemanská tvrz přestavěná v 16. století za Tvorkovských z Kravař na renesanční zámek o třech arkádových křídlech, doprovázený hospodářským dvorem, pivovarem a rozlehlým smíšeným lesoparkem se čtyřmi rybníky.
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Hrady a zámky
Zámek Šumbark Zámek Šumbark
Pravděpodobný vznik Šumbarku se odhaduje do dávných dob kolonizace Těšínska. Tehdy pověření takzvaní „lokátoři“ procházeli území a na vhodných místech zakládali nové vesnice. Jednou z takových osad byl nejspíše německým lokátorem založen a pojmenován také Schönberk. Jeho jméno vzniklo podle místa, kde stojí dnešní zámeček. Spojením slov schön-krásný a berk-kopec. Tam také bylo prvotní osidlování a dle mluvy nejstarších usedlých obyvatel se název Schönberk postupně měnil na Šumberk a později na dodnes používaný Šumbark
>> Více informací
Moravskoslezský kraj   Hrady a zámky
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz