Neděle, 24. Březen 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk
Arcidiecézní muzeum Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc
Arcidiecézní muzeum sídlí v rekonstruovaných budovách kapitulního děkanství na Václavském náměstí. Součástí prohlídkové trasy je i románský biskupský palác (dříve známý jako Přemyslovský palác) a kaple sv. Barbory.

Nevšedním zážitkem je již samotná prohlídka objektů, dokumentujících stavební a umělecký vývoj v místě tzv. olomouckého hradu na Václavském návrší v průběhu celého tisíciletí – od pozůstatků knížecího paláce přes vrcholné románské, gotické a renesanční etapy až po pozdně barokní a rokokové interiéry. Stálá expozice muzea seznamuje návštěvníky s duchovní kulturou olomoucké arcidiecéze. V obrazárně jsou zastoupena špičková malířská díla shromažďovaná olomouckými biskupy od 16. století. Součástí objektu je i koncertní sál „Mozarteum“, pojmenovaný na památku zdejšího pobytu slavného hudebního skladatele.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Církevní stavby
Hrad Bouzov Hrad Bouzov
Romantický hrad založený na přelomu 13. a 14. století se nachází v malebné krajině Litovelska a Mohelnicka. Do roku 1696 jej střídavě vlastnili příslušníci různých českých a moravských rodů, pak panství s hradem koupil Řád německých rytířů. Od roku 1945 je majetkem státu. V roce 1999 byl prohlášen za národní kulturní památku.

Objekt je místem častého zájmu filmařů. (Např. Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek, Mladý Indiana Jones, Kopretiny pro zámeckou paní, Rumplcimprcampr a mnohé další.)
>> Více informací
Olomoucký kraj   Hrady a zámky
Hrad Helfštýn Hrad Helfštýn
Rozsáhlá zřícenina hradu Helfštýna, vévodící celému údolí Moravské brány, podněcovala už na konci 18. století romantizující historiky k falešným úvahám o původu hradu v daleké minulosti.
Hrad Helfštýn (zvaný také Helfštejn, německy Helfenstein) vznikl se vší pravděpodobností v poslední čtvrtině 13. století a jeho zakladatelem a prvním majitelem byl slezský šlechtic Friduš (Fridrich) z Linavy. Friduš z Linavy, jak uvádí s odstupem času záznam v moravských deskách zemských z r.1349, se zmocnil (snad za bezvládí po smrti Přemysla Otakara II. r. 1278) v tomto kraji části majetku pánů z Drahotuš a vybudoval na nejvyšší části hřebene nad řekou Bečvou, chráněné strmými svahy, malý hrad s oválným půdorysem.

Hrad vznikl na ploše dlouhé přibližně 50 m a široké 30 m a byl už tehdy opevněn silnou hradební zdí, doplněnou na jihu mohutnou okrouhlou věží. Na severní straně byl umístěn prostý hradní palác, který měl mimo sklepy ještě dvě podlaží. Celý areál hradu byl obehnán širokým parkánem, za nímž byl vyhlouben ochranný příkop.

Hefaiston
Vždy poslední srpnový víkend se hrad Helfštýn promění v obrovskou galerii pod širým nebem. V současnosti se  Hefaistonu, mezinárodního setkání uměleckých kovářů, aktivně účastní  několik stovek kovářů z celého světa. 
Hrad Helfštýn průběžně vytváří sbírkový fond z oboru uměleckého kovářství. Exponáty do sbírek získává nákupem významných exponátů, demonstracemi při Hefaistonu a tvorbou skulptur na Kovářských fórech.

>> Více informací
Olomoucký kraj   Hrady a zámky
Hrad Rabštejn u Bedřichova Hrad Rabštejn u Bedřichova
Hrad Rabštejn byl postaven někdy na přelomu 13. a 14. století. Je dost pravděpodobné, že se tak stalo za držitele úsovského panství Hrabiše ze Švábenic (1254 - 1296) a že původní jméno hradu byl pak mělo znít "Hrabišův kámen", jméno, které se ostatně dodnes zachovalo v názvech řady severomoravských vsí, z nichž Hraběšice a Hrabišín leží v poměrné blízkosti hradu.

Na území přírodní rezervace Rabštejn se nachází řada izolovaných skal dosahujících výšky 30 – 40 metrů. Skály na Rabštejně jsou největší lezeckou oblastí na severní Moravě. Skála je pevná, bohatě členěná. Horolezecké terény tvoří dva shluky skal - přední skály (výška 15 – 20 m) a zadní skály (masív s troskami hradu Rabštejn a výškou až 37 m). Horolezecká činnost je na Rabštejně povolena celoročně.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Hrady a zámky
Katedrála sv. Václava v Olomouci Katedrála sv. Václava v Olomouci
Katedrála sv. Václava se svým dvouvěžovým průčelím patří neodmyslitelně k panoramatu města. Třetí, jižní věž, vysoká přesně 102 metrů, je nejvyšší kostelní věží na Moravě (a druhou nejvyšší v ČR). Halové trojlodí kostela vychází z původní středověké dispozice.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Církevní stavby
Kostel a konvent sv. Jana Nepomuckého v Prostějově Kostel a konvent sv. Jana Nepomuckého v Prostějově
Prostějovský konvent milosrdných bratří byl zbudován v letech 1739 - 1753 tehdejšími pány města, Lichtenštejny. Klášterní kostel byl až později dostavován mezi lety 1751 - 1755.

Jak píše bratr Benedikt Bogar ve své knize Milosrdní bratři, prostějovský kostel sv. Jana Nepomuckého ve své době překonal svou nádherou všechny kostely milosrdných bratří v tehdejší germánské provincii. Je nutno poznamenat, že nad jeho výzdobou lidé žasnou i dnes.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Církevní stavby
Kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci Kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci
Pastorační činnost prvních jezuitů v Olomouci měla několik úkolů: organizaci bohoslužeb a úkonů s tím spojených, činnost zpovědníků a kazatelů, kterými byli často samotní univerzitní profesoři, a misie (příležitostná kněžská práce v terénu mimo Olomouc). K tomu patřila i celá podpůrná činnost a služba jezuitských bratrů a dále organizace liturgická včetně sborového zpěvu (převážně studentů).
Jezuité si uchovávali výlučné zaměření na hlavní úkol: pastoraci studentů. Aby tento úkol lépe zvládali, bylo zapotřebí postavit nový chrám.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Filipa a Jakuba v Litovli Kostel sv. Filipa a Jakuba v Litovli
Pravděpodobně nejstarší litovelský kostel je jednou z dominant města. Stojí uprostřed Staroměstského náměstí, kde se v minulosti rozkládala původní rybářská ves.
Poprvé je zmiňován roku 1342, ale nepochybně byl mnohem starší.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Marka v Litovli Kostel sv. Marka v Litovli
Původně gotický kostel, který má stejné zasvěcení jako slavný chrám v italských Benátkách, prošel mnoha přestavbami. Dnes se v něm konají mše i koncerty.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Mořice v Olomouci Kostel sv. Mořice v Olomouci
V okolí dnešního kostela se již v 11. století rozkládala osada, která se stala ve 13. století součástí nově vznikajícího města. V bezprostřední blízkosti kostela byly nalezeny zbytky románské rotundy z 11. století a zbytky románského kamenného dvorce.

Kostel sv. Mořice je poprvé zmiňován v Olomouci v roce 1257, jeho zakladatelem byl olomoucký biskup Bruno ze Schauenburka. Tento kostel postihla řada požárů (např. v letech 1398, 1404,1411), a proto bylo přistoupeno ve 14. století ke stavbě nového chrámu.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Církevní stavby
Muzeum Litovel Muzeum Litovel
Budova dnešního muzea je postavena na místě měšťanské střelnice, původně dřevěné budovy užívané členy litovelského střeleckého bratrstva. Od doby vrcholného středověku patřila střelba k oblíbeným činnostem zámožných obyvatel měst. Střelecké společnosti vznikaly u nás již od 14. století, a to nejprve ve městech královských. Důvodem jejich vzniku byla především obrana města, lidských životů a majetku v době válek.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Muzea a galerie
Muzeum Mohelnice Muzeum Mohelnice
Muzeum je umístěno v objektu bývalé fary, v domě, jehož počátky sahají do druhé poloviny 13. století a který byl pravděpodobně součástí zaniklého mohelnického hradu.

Návštěvník se zde může seznámit s dějinami mohelnicka, a to od období pravěku, kdy expozice Pravěk Mohelnicka, instalovaná ve sklepních prostorách mohelnického muzea, byla doplněna o interaktivní pravěkou hernu. Malí i velcí návštěvníci si mohou nejen vyzkoušet pravěké techniky drcení obilí nebo vrtání kamene, ale mají také možnost zahrát si na archeologa a sestavit ze střepů např. pravěké nádoby. 
>> Více informací
Olomoucký kraj   Muzea a galerie
Muzeum Zábřeh Muzeum Zábřeh
Dům Pod Podloubím, kde od 24. října 1998 opět sídlí zábřežské muzeum, je jedním z nejcennějších dokladů vývoje měšťanského domu na severní Moravě. Mezi jeho majitele patřili většinou přední zábřežští měšťané. Jedním z nich byl i rentmistr na Žerotínově panství Burian Vizovský, jehož dcera Magdalena byla první ženou J. A. Komenského. 

Ve „věži“ domu Pod Podloubím je miniexpozice věnovaná nejznámějšímu rodákovi města, polárnímu cestovateli, náčelníkovi Eskymáků, vypravěči, dobrodruhovi – Janu Eskymo Welzlovi. Jsou zde ukázky řady fotografií, korespondence a mapy, které zachycují jeho toulky po světě. 
>> Více informací
Olomoucký kraj   Muzea a galerie
Olomoucký hrad Olomoucký hrad
Lokalitu Olomouckého hradu, situovanou na Václavském návrší, jednoduše nemůžete při návštěvě Olomouce vynechat: právě zde byl v roce 1306 zavražděn poslední Přemyslovec, český král Václav III.
Obdivovat můžete Biskupský palác s proslulými románskými okny, gotický Dóm sv. Václava, který je sídelním kostelem olomouckého arcibiskupa, nebo Arcidiecézní muzeum založené z podnětu papeže Jana Pavla II. Bývalý přemyslovský hrad je od roku 1962 národní kulturní památkou.

Areál olomouckého hradu s katedrálou sv. Václava, silně pozměněný pozdějšími úpravami a přestavbami, se nachází na Václavském návrší. Do současnosti se zachovalo jen málo viditelných důkazů o významnosti a mohutnosti tohoto hradu, který byl postupem času překryt církevními budovami a katedrálou.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Hrady a zámky
Rozhledna na Biskupské kupě Rozhledna na Biskupské kupě
Kamenná, 18 m vysoká rozhledna, nejstarší v Jeseníkách, postavená v roce 1898 německým turistickým spolkem MSSGV (sekce Zuckmantel – Zlaté Hory) u příležitosti 50- let panování císaře Františka Josefa l. Stojina místě dřevené vyhlídkové věže z roku 1890 (stejných stavitelů), v níž byla v roce 1896 zřízena první poštovna na území Moravy. Od 3. srpna 1996 po opravě Městem Zlaté Hory je opět zpřístupněna veřejnosti. V blízkosti věže je hraniční přechod na turistické stezce.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna Přáslavice Rozhledna Přáslavice
Pestrobarevná rozhledna "Božka" Přáslavice se nachází ve sportovním areálu s možností širokého různách sportovních aktivit obce Přáslavice. Slavnostně byla otevřena v roce 2009 a sahá do výšky 21 m odkud poskytne výhled na Jeseníky, Drahanskou vrchovinu, Olomouc, Hostýnské a Oderské vrchy.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna Velký Kosíř Rozhledna Velký Kosíř
Velký Kosíř (441 m n.m.) je v hanácké rovině nápadná a důležitá dominanta. Pro místní obyvatele má velikou hodnotu a je opředen mnoha mýty. Najdeme ho asi tři kilometry západně od Prostějova, mezi městečky Kostelec na Hané, Čechy pod Kosířem a Slatinice. Tvoří rozhraní mezi Drahanskou vrchovinou a hanáckou nížinou. Z vrcholku se nám naskytne pohled do Bouzovských vrchů, na rozsáhlou hanáckou nížinu a za dobrého počasí dokonce i na siluetu Nízkého Jeseníku. Vrchol je nejjižnější výběžek Bouzovské vrchoviny, kterou prochází úzký pruh devonských vápenců. Tyto vápence daly vznik nedalekým Javoříčským a Mladečským jeskyním a na Kosíři je najdeme v jeho jižní a jihovýchodní části. V blízkosti kopce bylo ve vápenci nalezeno množství zkamenělin.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna Vitčice Rozhledna Vitčice
V roce 2001 až 2002 byla za podpory dotací z "Projektu obnovy vesnice" vybudována na okraji katastru Obce Vitčice "Rozhledna s panoramatickým výhledem". Dodavatelem stavby byl TOMIREMONT s.r.o. Prostějov.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna Zlatý Chlum Rozhledna Zlatý Chlum
Zlatý Chlum - kopec (875 m.n.m.) s kamennou, 26 m vysokou rozhlednou. Z věže je úchvatný výhled na jezera v Oderské nížině v polském Slezsku. Jižní pohled zachycuje celé pásmo Hrubého Jeseníku od Pradědu až k Šeráku. Za příznivého počasí je západním směrem viditelná skupina Kralického Sněžníku a severozápadním Rychlebské hory.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Rozhledny a vyhlídky
Státní hrad Šternberk Státní hrad Šternberk
Hrad Šternberk, původně obranné středověké sídlo s dochovanou válcovitou věží a zbytky opevnění hlavního paláce, láká návštěvníky nevšední atmosférou. Půvabné kulisy hradu potom tvoří okolní lesopark a dnešní podhradí.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Hrady a zámky
Vlastivědné muzeum v Šumperku Vlastivědné muzeum v Šumperku
Muzeum Šumperk je největším zařízením Vlastivědného muzea v Šumperku, a to jak rozsahem sbírkového fondu, tak velikostí expozic a výstavních prostor. Je sídlem ředitelství organizace, odborných pracovišť společenských a přírodních věd, redakce sborníku Severní Morava a informačního centra. Muzeum využívá více než poloviny budov areálu Pavlínina dvora v Šumperku, objektu v parku v centru města. Protože prostory zde nevyhovují pro činnost řemeslnických dílen muzea, kovářské, stolařské, stavební a preparátorské, využívá se i odloučeného pracoviště v bývalé robotárně na Lidické ulici.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Muzea a galerie
Vyhlídková věž Zoo Olomouc Vyhlídková věž Zoo Olomouc
Raritou olomoucké zoo je vyhlídková věž s moderní kovovou konstrukcí a trojúhelníkovým půdorysem. Stavba byla zahájena v roce 1972 z důvodu mimořádné dotace komise pro rozvoj cestovního ruchu. Dokončena byla v roce 1974. Autorem projektu byl architekt Jan Navrátil. Dnes tvoří hlavní dominantu zoo viditelnou z dalekého okolí. Celková výška je 32 metrů.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Rozhledny a vyhlídky
Zámek Čechy pod Košířem Zámek Čechy pod Košířem
První zmínky o Čechách pod Kosířem pocházejí z roku 1131, kdy zde některé polnosti vlastnila olomoucká metropolitní kapitula. Ve 14. století zde stála vodní gotická tvrz obklopená dvěma rybníky. Polovinu tvrze a část vsi v té době vlastnil Lúček z Čech, druhá polovina patřila mimo jiné rodu pánů z Kunštátu. Koncem 14. století Velislav z Meziboře Čechy sjednotil a roku 1416 tvrz i okolí koupil Jindřich z Kravař. Dalšími majiteli Ćech pod Kosířem byli příslušníci významných moravských rodů - páni z Boskovic a z Pernštejna. Tvrz zanikla někdy v průběhu 15. století a k roku 1512 se uvádí již jako pustá.

Zámecký park v Čechách pod Kosířem, rozkládající se na ploše 21,5 ha, patří mezi nejcennější romantické krajinářské realizace v České republice. Objekt je také významný častými pobyty  malíře Josefa Mánese mezi lety 1849–1871, který mohl koncepci parku významně ovlivnit.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Hrady a zámky
Zámek Jánský Vrch Zámek Jánský Vrch
Národní kulturní památka zámek Jánský Vrch se nachází v nejsevernějším výběžku olomouckého kraje při hranicích s Polskem. Vypíná se na skalnatém kopci nad městem a tvoří přirozenou dominantu Javorníku i celé rovině v okolí polských měst Paczkowa, Otmuchowa a Nisy. Historie zámku je spojena biskupstvím v polské Vratislavi, které objekt a s ním i celé Jesenicko vlastnilo od roku 1348. K zestátnění objektu došlo v roce 1984 a nyní zámek spravuje Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Hrady a zámky
Zámek Náměšť na Hané Zámek Náměšť na Hané
Zámek si nechal na tzv. "zelené louce" postavit Ferdinand Bonaventura hrabě z Harrachu.
Téměř čtvercový půdorys zámku obepíná kruhový park a z něj do všech světových stran vybíhají  lipové aleje. Toto uspořádání je ve střední Evropě unikátní.

>> Více informací
Olomoucký kraj   Hrady a zámky
Zámek Prostějov Zámek Prostějov
Prostějovský zámek zapadá do městského historického jádra. 
Naleznete jej u západního okraje Smetanových sadů.

V současné době je využíván jako archiv.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Hrady a zámky
Zámek Přerov - Muzeum Komenského Zámek Přerov - Muzeum Komenského
Přerovský zámek se nachází uprostřed městské zástavby na západní straně travertinového návrší vypínajícího se nad levým břehem řeky Bečvy. Jedná se o čtyřkřídlý objekt s válcovou věží obklopený ze dvou stran suchým příkopem, přes který vede zděný most. Na západní straně k budovám přiléhá kamenná hradba s cimbuřím.

Většinu sálů přerovského zámku využívá Muzeum Komenského pro své dlouhodobě instalované expozice, které pokrývají téměř 1200 metrů čtverečních plochy. Využití budovy zámku pro muzejní expoziční prostory má svou tradici již od roku 1906, kdy dvě místnosti v prvním poschodí využívalo Městské museum. V letech 1927-1931 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy zámku, jehož interiéry byly z rozhodnutí městské rady adaptovány pro muzejní účely. Expozice vznikaly ve časovém rozmezí od 30. let 20. století až do roku 2000 a jejich stav a úroveň odpovídají dobovým vědeckým poznatkům i instalačním přístupům a dokládají i obecný vývoj českého muzejnictví.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Muzea a galerie
Zámek Skalička Zámek Skalička
Zámek Skalička, zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, stojí uprostřed malého parku ve stejnojmenné, původně samostatné obci Skalička (v pramenech též „Galicz“, „Skalicz“, či „Skalice“), která se prvně připomíná již v roce 1273 v  privilegiu olomouckého biskupa Bruna ze Schaumburku pro mohelnickou rychtu.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Hrady a zámky
Zámek Velké Losiny Zámek Velké Losiny
V místech dnešního zámku dříve stála vodní tvrz, která je nepřímo doložená v 15. století. Zásadní změna přišla na konci 15. století, kdy se Losiny dostaly do držení Žerotínů. Malá tvrz nemohla odpovídat vysokým nárokům jednoho z nejbohatších moravských rodů.
Ve 2. polovině 16. století byl na místě tvrze vystavěn honosný třípatrový zámek, k němuž později Žerotínové přistavěli arkády.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Hrady a zámky
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz