úterý, 26. Březen 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk
Hrad Bouzov Hrad Bouzov
Romantický hrad založený na přelomu 13. a 14. století se nachází v malebné krajině Litovelska a Mohelnicka. Do roku 1696 jej střídavě vlastnili příslušníci různých českých a moravských rodů, pak panství s hradem koupil Řád německých rytířů. Od roku 1945 je majetkem státu. V roce 1999 byl prohlášen za národní kulturní památku.

Objekt je místem častého zájmu filmařů. (Např. Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek, Mladý Indiana Jones, Kopretiny pro zámeckou paní, Rumplcimprcampr a mnohé další.)
>> Více informací
Olomoucký kraj   Hrady a zámky
Hrad Helfštýn Hrad Helfštýn
Rozsáhlá zřícenina hradu Helfštýna, vévodící celému údolí Moravské brány, podněcovala už na konci 18. století romantizující historiky k falešným úvahám o původu hradu v daleké minulosti.
Hrad Helfštýn (zvaný také Helfštejn, německy Helfenstein) vznikl se vší pravděpodobností v poslední čtvrtině 13. století a jeho zakladatelem a prvním majitelem byl slezský šlechtic Friduš (Fridrich) z Linavy. Friduš z Linavy, jak uvádí s odstupem času záznam v moravských deskách zemských z r.1349, se zmocnil (snad za bezvládí po smrti Přemysla Otakara II. r. 1278) v tomto kraji části majetku pánů z Drahotuš a vybudoval na nejvyšší části hřebene nad řekou Bečvou, chráněné strmými svahy, malý hrad s oválným půdorysem.

Hrad vznikl na ploše dlouhé přibližně 50 m a široké 30 m a byl už tehdy opevněn silnou hradební zdí, doplněnou na jihu mohutnou okrouhlou věží. Na severní straně byl umístěn prostý hradní palác, který měl mimo sklepy ještě dvě podlaží. Celý areál hradu byl obehnán širokým parkánem, za nímž byl vyhlouben ochranný příkop.

Hefaiston
Vždy poslední srpnový víkend se hrad Helfštýn promění v obrovskou galerii pod širým nebem. V současnosti se  Hefaistonu, mezinárodního setkání uměleckých kovářů, aktivně účastní  několik stovek kovářů z celého světa. 
Hrad Helfštýn průběžně vytváří sbírkový fond z oboru uměleckého kovářství. Exponáty do sbírek získává nákupem významných exponátů, demonstracemi při Hefaistonu a tvorbou skulptur na Kovářských fórech.

>> Více informací
Olomoucký kraj   Hrady a zámky
Hrad Rabštejn u Bedřichova Hrad Rabštejn u Bedřichova
Hrad Rabštejn byl postaven někdy na přelomu 13. a 14. století. Je dost pravděpodobné, že se tak stalo za držitele úsovského panství Hrabiše ze Švábenic (1254 - 1296) a že původní jméno hradu byl pak mělo znít "Hrabišův kámen", jméno, které se ostatně dodnes zachovalo v názvech řady severomoravských vsí, z nichž Hraběšice a Hrabišín leží v poměrné blízkosti hradu.

Na území přírodní rezervace Rabštejn se nachází řada izolovaných skal dosahujících výšky 30 – 40 metrů. Skály na Rabštejně jsou největší lezeckou oblastí na severní Moravě. Skála je pevná, bohatě členěná. Horolezecké terény tvoří dva shluky skal - přední skály (výška 15 – 20 m) a zadní skály (masív s troskami hradu Rabštejn a výškou až 37 m). Horolezecká činnost je na Rabštejně povolena celoročně.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Hrady a zámky
Olomoucký hrad Olomoucký hrad
Lokalitu Olomouckého hradu, situovanou na Václavském návrší, jednoduše nemůžete při návštěvě Olomouce vynechat: právě zde byl v roce 1306 zavražděn poslední Přemyslovec, český král Václav III.
Obdivovat můžete Biskupský palác s proslulými románskými okny, gotický Dóm sv. Václava, který je sídelním kostelem olomouckého arcibiskupa, nebo Arcidiecézní muzeum založené z podnětu papeže Jana Pavla II. Bývalý přemyslovský hrad je od roku 1962 národní kulturní památkou.

Areál olomouckého hradu s katedrálou sv. Václava, silně pozměněný pozdějšími úpravami a přestavbami, se nachází na Václavském návrší. Do současnosti se zachovalo jen málo viditelných důkazů o významnosti a mohutnosti tohoto hradu, který byl postupem času překryt církevními budovami a katedrálou.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Hrady a zámky
Státní hrad Šternberk Státní hrad Šternberk
Hrad Šternberk, původně obranné středověké sídlo s dochovanou válcovitou věží a zbytky opevnění hlavního paláce, láká návštěvníky nevšední atmosférou. Půvabné kulisy hradu potom tvoří okolní lesopark a dnešní podhradí.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Hrady a zámky
Zámek Čechy pod Košířem Zámek Čechy pod Košířem
První zmínky o Čechách pod Kosířem pocházejí z roku 1131, kdy zde některé polnosti vlastnila olomoucká metropolitní kapitula. Ve 14. století zde stála vodní gotická tvrz obklopená dvěma rybníky. Polovinu tvrze a část vsi v té době vlastnil Lúček z Čech, druhá polovina patřila mimo jiné rodu pánů z Kunštátu. Koncem 14. století Velislav z Meziboře Čechy sjednotil a roku 1416 tvrz i okolí koupil Jindřich z Kravař. Dalšími majiteli Ćech pod Kosířem byli příslušníci významných moravských rodů - páni z Boskovic a z Pernštejna. Tvrz zanikla někdy v průběhu 15. století a k roku 1512 se uvádí již jako pustá.

Zámecký park v Čechách pod Kosířem, rozkládající se na ploše 21,5 ha, patří mezi nejcennější romantické krajinářské realizace v České republice. Objekt je také významný častými pobyty  malíře Josefa Mánese mezi lety 1849–1871, který mohl koncepci parku významně ovlivnit.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Hrady a zámky
Zámek Jánský Vrch Zámek Jánský Vrch
Národní kulturní památka zámek Jánský Vrch se nachází v nejsevernějším výběžku olomouckého kraje při hranicích s Polskem. Vypíná se na skalnatém kopci nad městem a tvoří přirozenou dominantu Javorníku i celé rovině v okolí polských měst Paczkowa, Otmuchowa a Nisy. Historie zámku je spojena biskupstvím v polské Vratislavi, které objekt a s ním i celé Jesenicko vlastnilo od roku 1348. K zestátnění objektu došlo v roce 1984 a nyní zámek spravuje Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Hrady a zámky
Zámek Náměšť na Hané Zámek Náměšť na Hané
Zámek si nechal na tzv. "zelené louce" postavit Ferdinand Bonaventura hrabě z Harrachu.
Téměř čtvercový půdorys zámku obepíná kruhový park a z něj do všech světových stran vybíhají  lipové aleje. Toto uspořádání je ve střední Evropě unikátní.

>> Více informací
Olomoucký kraj   Hrady a zámky
Zámek Prostějov Zámek Prostějov
Prostějovský zámek zapadá do městského historického jádra. 
Naleznete jej u západního okraje Smetanových sadů.

V současné době je využíván jako archiv.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Hrady a zámky
Zámek Skalička Zámek Skalička
Zámek Skalička, zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, stojí uprostřed malého parku ve stejnojmenné, původně samostatné obci Skalička (v pramenech též „Galicz“, „Skalicz“, či „Skalice“), která se prvně připomíná již v roce 1273 v  privilegiu olomouckého biskupa Bruna ze Schaumburku pro mohelnickou rychtu.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Hrady a zámky
Zámek Velké Losiny Zámek Velké Losiny
V místech dnešního zámku dříve stála vodní tvrz, která je nepřímo doložená v 15. století. Zásadní změna přišla na konci 15. století, kdy se Losiny dostaly do držení Žerotínů. Malá tvrz nemohla odpovídat vysokým nárokům jednoho z nejbohatších moravských rodů.
Ve 2. polovině 16. století byl na místě tvrze vystavěn honosný třípatrový zámek, k němuž později Žerotínové přistavěli arkády.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Hrady a zámky
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz