úterý, 26. Březen 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk
Arcidiecézní muzeum Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc
Arcidiecézní muzeum sídlí v rekonstruovaných budovách kapitulního děkanství na Václavském náměstí. Součástí prohlídkové trasy je i románský biskupský palác (dříve známý jako Přemyslovský palác) a kaple sv. Barbory.

Nevšedním zážitkem je již samotná prohlídka objektů, dokumentujících stavební a umělecký vývoj v místě tzv. olomouckého hradu na Václavském návrší v průběhu celého tisíciletí – od pozůstatků knížecího paláce přes vrcholné románské, gotické a renesanční etapy až po pozdně barokní a rokokové interiéry. Stálá expozice muzea seznamuje návštěvníky s duchovní kulturou olomoucké arcidiecéze. V obrazárně jsou zastoupena špičková malířská díla shromažďovaná olomouckými biskupy od 16. století. Součástí objektu je i koncertní sál „Mozarteum“, pojmenovaný na památku zdejšího pobytu slavného hudebního skladatele.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Církevní stavby
Katedrála sv. Václava v Olomouci Katedrála sv. Václava v Olomouci
Katedrála sv. Václava se svým dvouvěžovým průčelím patří neodmyslitelně k panoramatu města. Třetí, jižní věž, vysoká přesně 102 metrů, je nejvyšší kostelní věží na Moravě (a druhou nejvyšší v ČR). Halové trojlodí kostela vychází z původní středověké dispozice.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Církevní stavby
Kostel a konvent sv. Jana Nepomuckého v Prostějově Kostel a konvent sv. Jana Nepomuckého v Prostějově
Prostějovský konvent milosrdných bratří byl zbudován v letech 1739 - 1753 tehdejšími pány města, Lichtenštejny. Klášterní kostel byl až později dostavován mezi lety 1751 - 1755.

Jak píše bratr Benedikt Bogar ve své knize Milosrdní bratři, prostějovský kostel sv. Jana Nepomuckého ve své době překonal svou nádherou všechny kostely milosrdných bratří v tehdejší germánské provincii. Je nutno poznamenat, že nad jeho výzdobou lidé žasnou i dnes.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Církevní stavby
Kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci Kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci
Pastorační činnost prvních jezuitů v Olomouci měla několik úkolů: organizaci bohoslužeb a úkonů s tím spojených, činnost zpovědníků a kazatelů, kterými byli často samotní univerzitní profesoři, a misie (příležitostná kněžská práce v terénu mimo Olomouc). K tomu patřila i celá podpůrná činnost a služba jezuitských bratrů a dále organizace liturgická včetně sborového zpěvu (převážně studentů).
Jezuité si uchovávali výlučné zaměření na hlavní úkol: pastoraci studentů. Aby tento úkol lépe zvládali, bylo zapotřebí postavit nový chrám.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Filipa a Jakuba v Litovli Kostel sv. Filipa a Jakuba v Litovli
Pravděpodobně nejstarší litovelský kostel je jednou z dominant města. Stojí uprostřed Staroměstského náměstí, kde se v minulosti rozkládala původní rybářská ves.
Poprvé je zmiňován roku 1342, ale nepochybně byl mnohem starší.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Marka v Litovli Kostel sv. Marka v Litovli
Původně gotický kostel, který má stejné zasvěcení jako slavný chrám v italských Benátkách, prošel mnoha přestavbami. Dnes se v něm konají mše i koncerty.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Mořice v Olomouci Kostel sv. Mořice v Olomouci
V okolí dnešního kostela se již v 11. století rozkládala osada, která se stala ve 13. století součástí nově vznikajícího města. V bezprostřední blízkosti kostela byly nalezeny zbytky románské rotundy z 11. století a zbytky románského kamenného dvorce.

Kostel sv. Mořice je poprvé zmiňován v Olomouci v roce 1257, jeho zakladatelem byl olomoucký biskup Bruno ze Schauenburka. Tento kostel postihla řada požárů (např. v letech 1398, 1404,1411), a proto bylo přistoupeno ve 14. století ke stavbě nového chrámu.
>> Více informací
Olomoucký kraj   Církevní stavby
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz