Středa, 20. Březen 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí
Dobře ukrytá rozhledna Járy Cimrmana Dobře ukrytá rozhledna Járy Cimrmana
Tuto rozhlednu lze zařadit mezi poměrně hojně navštěvované, i když patří v podstatě mezi rozhledny „v plenkách“. Byla postavena teprve v roce 2007 a slavnostně otevřena v červnu.

Právě díky svému názvu, Dobře ukrytá rozhledna Járy Cimrmana, patří mezi ty vyhledávané rozhledny. Kmotry této rozhledny jsou členové Divadla Járy Cimrmana.
>> Více informací
Pardubický kraj   Rozhledny a vyhlídky
Domek Prokopa Diviše Domek Prokopa Diviše
Žamberk je rodištěm vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše.
Expozice v domku zachycuje nejdůležitější okamžiky jeho cesty za vzděláním a dráhy premonstrátského kněze a vědce.
>> Více informací
Pardubický kraj   Muzea a galerie
Hrad Kunětická hora Hrad Kunětická hora
Archeologické průzkumy zařazují nejstarší hradní stavbu na vrcholu Kunětické hory do poloviny 14. století. Za husitských válek se stává důležitým opěrným místem husitského hejtmana Diviše Bořka z Miletínka. Roku 1491 přechází hrad do majetku Pernštejnů, za nichž dochází k zásadní přestavbě hradního komplexu. Vzniká mohutný dvouvěžový hrad s propracovaným systémem opevnění, které ve své době patřilo k vůbec nejrozsáhlejším. Od druhé poloviny 16. století, s rozvojem palných zbraní a vlivem měnících se společenských podmínek, ztrácí hrad na původním významu. To bylo umocněno i jeho poškozením švédskými vojsky v závěru třicetileté války. V dalších staletích hrad ohrožovalo lámání kamene, které bylo zastaveno až na počátku 20. století.
>> Více informací
Pardubický kraj   Hrady a zámky
Hrad Litice Hrad Litice
Hrad Litice byl založen někdy koncem 13. stol. za posledních Přemyslovců v rámci kolonizace tehdy ještě řídce osídleného pohraničního pralesa severovýchodních Čech, který byl královským majetkem. Podhůří povodí obou Orlic osídlili členové rodu Drslaviců, kteří zakládali osady v jihozápadních Čechách a vybudovali nejstarší hrady na Plzeňsku - Litice a Potštejn. Jména svých původních rodových sídel přenesli i do své nové državy, kdy vybudovali opěrnou síť nových hradů, z nichž vedle Chocně a  Kostelce to byl mocný hrad Potštejn v sousedství našeho hradu Litic. O  Liticích máme první písemnou zprávu z roku 1304. Stal se opět brzy zbožím královským, když jej Václav II. směnil za jiné panství s Půtou z Potštejna. Za krále Jana Lucemburského byl hrad zastaven Jindřichovi mladšímu z Lipé. Karel IV. po svém návratu z Itálie do Čech vykoupil řadu královských hradů, mezi nimi i Litice. Později se hrad na krátko dostal do držení pánů z  Lichtenburka.
>> Více informací
Pardubický kraj   Hrady a zámky
Hrad Svojanov Hrad Svojanov
Uprostřed hlubokých lesů nad romantickým údolím řeky Křetínky stojí malebný hrad Svojanov, jeden z nejstarších královských hradů u nás. Je to jediný hrad v republice, v jehož architektuře se mísí gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím. 
>> Více informací
Pardubický kraj   Hrady a zámky
Městské muzeum a galerie ve Svitavách Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Dějiny svitavského muzejnictví se začaly psát až v roce 1894. Začalo se s málem, ale sbírky postupně narůstaly. Když ale muzejní budova byla v 60. letech 20. století v havarijním stavu, muzeum o podstatnou část svých sbírek přišlo. Cesta od výstavních síní, přes muzeum dělnického hnutí k obnovenému městskému muzeu a galerii nebyla jednoduchá.
>> Více informací
Pardubický kraj   Muzea a galerie
Muzeum loutkářských kultur Muzeum loutkářských kultur
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Bylo otevřeno dne 2. července 1972. Základem muzejních sbírek se stala soukromá sbírka Prof. PhDr. Jana Malíka (1904 - 1980), neúnavného organizátora loutkářského života, praktika i teoretika, historika, pedagoga a sběratele.
>> Více informací
Pardubický kraj   Muzea a galerie
Muzeum Moravská Třebová Muzeum Moravská Třebová
Počátky moravskotřebovského muzea jsou spojeny s činností zdejšího vzdělávacího spolku. Spolek pro další vzdělávání obchodnického a živnostnického stavu byl založen v roce 1872 a budování muzejní sbírky patřilo od samého počátku k jeho proklamovaným cílům.

Druhá polovina 19. století byla i v Moravské Třebové obdobím rozvoje průmyslu. Prvotním cílem vzdělávacího spolku bylo proto podpořit drobné živnostníky v existenčním boji s velkoprůmyslovým kapitálem.
>> Více informací
Pardubický kraj   Muzea a galerie
Muzeum Žamberk Muzeum Žamberk
Městské muzeum Žamberk bylo založeno v září roku 1911.
V následujících letech se zformovala skupina nadšenců, která hledala vhodné prostory pro muzejní expozice a sbírky. Vybrána byla budova Kateřinského špitálu postavená v empírovém stylu a v první polovině 70. let probíhaly stavební úpravy.
>> Více informací
Pardubický kraj   Muzea a galerie
Průmyslové muzeum Mladějov Průmyslové muzeum Mladějov
Jedenáct kilometrů dlouhá mladějovská úzkokolejka o rozchodu 600 mm byla vybudována na sklonku první světové války pro dopravu lupku, šamotu a místního uhlí. Svému účelu sloužila až do zrušení dolů a uzavření šamotky v roce 1991. Po celou dobu provozu sloužily na této trati převážně parní lokomotivy.
>> Více informací
Pardubický kraj   Muzea a galerie
Přírodní koupaliště Mělice Přírodní koupaliště Mělice
Přírodní vodní plochy vznikly zatopením štěrkopískového lomu. Koupaliště se nachází cca 5 km od Přelouče. Pláže jsou písčité a vstup do vody pozvolný. K vybavenosti areálu patří mimo jiné chemická WC, stánky s občerstvením a návštěvníci si zde mohou dokonce zaplatit lekci vodního lyžování.
>> Více informací
Pardubický kraj   Rybníky a jezera
Regionální muzeum v Chrudim Regionální muzeum v Chrudim
Počátky muzea sahají do 60. let 19. století, kdy byla v Chrudimi založena Muzejní společnost (1865). Tato společnost již tehdy shromažďovala historické předměty. Na její činnost navázalo Průmyslové muzeum pro východní Čechy založené v roce 1892. Muzeum vzniklo nejen pro kulturní, ale i pro hospodářské potřeby města. Jeho vznik byl spojen s tehdejším evropským uměleckoprůmyslovým hnutím, které usilovalo o návrat ke kvalitním předmětům. Jeho úkolem bylo povzbudit a zdokonalit průmyslovou výrobu po technické i umělecké stránce. Součástí sbírek se tak staly různé vzorníky, šablony a předměty, které sloužily jako vzor a inspirace řemeslníkům a živnostníkům při výrobě užitých předmětů.
>> Více informací
Pardubický kraj   Muzea a galerie
Regionální muzeum v Litomyšli Regionální muzeum v Litomyšli
Litomyšlské muzeum bylo založeno v roce 1891 a umístěno v prostorách zrušené městské reálky. Získalo všeobecné vlastivědné zaměření s působností na město a okolí.
>> Více informací
Pardubický kraj   Muzea a galerie
Rozhledna Jahůdka Rozhledna Jahůdka
Zavítáte-li na Chrudimsko, rozhodně byste neměli minout rozhlednu Jahůdka v blízkosti obce Bělá v nadmořské výšce 332 m. Za vhodného počasí z rozhledny dohlédnete až k Orlickým horám.
>> Více informací
Pardubický kraj   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna na Zuberském kopci Rozhledna na Zuberském kopci
Turistická rozhledna v Trhové Kamenici je umístěna na stožáru základnové stanice Oskar Mobilu a.s.. Naleznete ji na jihozápad od obce Trhové Kamenice na Zuberském kopci.
>> Více informací
Pardubický kraj   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna Pastýřka Rozhledna Pastýřka
Rozhledna byla slavnostně otevřena 20. července 2009. Po sto letech se na místo bývalé rozhledny, která nesla jméno knížete Jana Lichtenštejna vrátila další výšková stavba. Novou rozhlednu, která se hrdě tyčí Na Pastvisku 516m.n., projektoval moravskotřebovský rodák Jan Škoda. Studie rozhledny pochází od Antonína Olšiny, který navrhl známou Dobře ukrytou rozhlednu Járy Cimrmana v Březové nad Svitavou.
>> Více informací
Pardubický kraj   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna Terezka Rozhledna Terezka
V březnu roku 2004 začala výstavba v pořadí již druhé rozhledny, kterou provozuje Sdružení obcí Toulovcovy Maštale. Projekt byl realizován za finanční podpory Pardubického kraje, celkové náklady činily 970 tisíc Kč.
>> Více informací
Pardubický kraj   Rozhledny a vyhlídky
Tyršova rozhledna Tyršova rozhledna
Nad městem, v nadmořské výšce 468 m n.m., byla v roce 1932 postavena a slavnostně otevřena Tyršova rozhledna, která je známá také jako Rozálka nebo Rozárka. Vzhled rozhledny ve tvaru husitské hlásky byl ovlivněn starší rozhlednou Hýlačka u jihočeského Tábora.
>> Více informací
Pardubický kraj   Rozhledny a vyhlídky
Zámek Litomyšl Zámek Litomyšl
Na místě slovanského hradiště a pohraničního hradu Slavníkovců, který v 15. století přestavěli Kostkové z Postupic, vyrostl v Litomyšli za Vratislava z Pernštejna v letech 1568 –1581 rodový a reprezentativní renesanční zámek. Výstavbou byli pověřeni císařští stavitelé Giovanni Battista Aostalli a Ulrico Aostallis a na výzdobě zámku (psaníčková a figurální sgrafita na fasádách a štítech a s dvěma velkými bitevními scénami na hlavním nádvoří) se převážně podíleli italští mistři.
>> Více informací
Pardubický kraj   Hrady a zámky
Zámek Moravská Třebová Zámek Moravská Třebová
Zámek v Moravské Třebové patří k nejvýznamnějším renesančním památkám ve střední Evropě. Na konci 15. století se zde vůbec poprvé v českých zemích objevily moderní renesanční prvky a na začátku 17. století vznikla tři manýristická křídla podle plánů italského stavitele. Zámek proto nechybí v žádné české učebnici dějin umění.

Moravská Třebová vznikla v polovině 13. století. První písemná zmínka se týká místního fojta (úředníka) a je obsažená v listině z roku 1270.
>> Více informací
Pardubický kraj   Hrady a zámky
Zámek Pardubice Zámek Pardubice
Pardubickou dominantou je pardubický zámek. Představuje v mnoha ohledech výjimečný památkový objekt, který vznikl za vlády pánů z Pernštejna na přelomu 15. a 16. století. V českých zemích nenajdete obdobu k jeho unikátně dochované původní dispozici rovinného vodního hradu uzavřeného od okolního světa mohutnými zemními valy, poskytujícího zároveň pohodlí rozlehlého renesančního zámku.
>> Více informací
Pardubický kraj   Hrady a zámky
Zámek Slatiňany Zámek Slatiňany
Zámecký areál ve Slatiňanech je skutečným a neobjeveným rájem pro návštěvníky, kteří hledají odpočinek, kulturní a zároveň sportovní vyžití. Kde jinde také najdete na několika hektarech zámek, hřebčín, rozlehlý anglický park, rekreační lesy s množstvím sportovišť, oboru s jeleny a muflony, třešňovou alej a nedaleko též alej jedlých kaštanů.
>> Více informací
Pardubický kraj   Hrady a zámky
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz