Středa, 20. Březen 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí
Domek Prokopa Diviše Domek Prokopa Diviše
Žamberk je rodištěm vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše.
Expozice v domku zachycuje nejdůležitější okamžiky jeho cesty za vzděláním a dráhy premonstrátského kněze a vědce.
>> Více informací
Pardubický kraj   Muzea a galerie
Městské muzeum a galerie ve Svitavách Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Dějiny svitavského muzejnictví se začaly psát až v roce 1894. Začalo se s málem, ale sbírky postupně narůstaly. Když ale muzejní budova byla v 60. letech 20. století v havarijním stavu, muzeum o podstatnou část svých sbírek přišlo. Cesta od výstavních síní, přes muzeum dělnického hnutí k obnovenému městskému muzeu a galerii nebyla jednoduchá.
>> Více informací
Pardubický kraj   Muzea a galerie
Muzeum loutkářských kultur Muzeum loutkářských kultur
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Bylo otevřeno dne 2. července 1972. Základem muzejních sbírek se stala soukromá sbírka Prof. PhDr. Jana Malíka (1904 - 1980), neúnavného organizátora loutkářského života, praktika i teoretika, historika, pedagoga a sběratele.
>> Více informací
Pardubický kraj   Muzea a galerie
Muzeum Moravská Třebová Muzeum Moravská Třebová
Počátky moravskotřebovského muzea jsou spojeny s činností zdejšího vzdělávacího spolku. Spolek pro další vzdělávání obchodnického a živnostnického stavu byl založen v roce 1872 a budování muzejní sbírky patřilo od samého počátku k jeho proklamovaným cílům.

Druhá polovina 19. století byla i v Moravské Třebové obdobím rozvoje průmyslu. Prvotním cílem vzdělávacího spolku bylo proto podpořit drobné živnostníky v existenčním boji s velkoprůmyslovým kapitálem.
>> Více informací
Pardubický kraj   Muzea a galerie
Muzeum Žamberk Muzeum Žamberk
Městské muzeum Žamberk bylo založeno v září roku 1911.
V následujících letech se zformovala skupina nadšenců, která hledala vhodné prostory pro muzejní expozice a sbírky. Vybrána byla budova Kateřinského špitálu postavená v empírovém stylu a v první polovině 70. let probíhaly stavební úpravy.
>> Více informací
Pardubický kraj   Muzea a galerie
Průmyslové muzeum Mladějov Průmyslové muzeum Mladějov
Jedenáct kilometrů dlouhá mladějovská úzkokolejka o rozchodu 600 mm byla vybudována na sklonku první světové války pro dopravu lupku, šamotu a místního uhlí. Svému účelu sloužila až do zrušení dolů a uzavření šamotky v roce 1991. Po celou dobu provozu sloužily na této trati převážně parní lokomotivy.
>> Více informací
Pardubický kraj   Muzea a galerie
Regionální muzeum v Chrudim Regionální muzeum v Chrudim
Počátky muzea sahají do 60. let 19. století, kdy byla v Chrudimi založena Muzejní společnost (1865). Tato společnost již tehdy shromažďovala historické předměty. Na její činnost navázalo Průmyslové muzeum pro východní Čechy založené v roce 1892. Muzeum vzniklo nejen pro kulturní, ale i pro hospodářské potřeby města. Jeho vznik byl spojen s tehdejším evropským uměleckoprůmyslovým hnutím, které usilovalo o návrat ke kvalitním předmětům. Jeho úkolem bylo povzbudit a zdokonalit průmyslovou výrobu po technické i umělecké stránce. Součástí sbírek se tak staly různé vzorníky, šablony a předměty, které sloužily jako vzor a inspirace řemeslníkům a živnostníkům při výrobě užitých předmětů.
>> Více informací
Pardubický kraj   Muzea a galerie
Regionální muzeum v Litomyšli Regionální muzeum v Litomyšli
Litomyšlské muzeum bylo založeno v roce 1891 a umístěno v prostorách zrušené městské reálky. Získalo všeobecné vlastivědné zaměření s působností na město a okolí.
>> Více informací
Pardubický kraj   Muzea a galerie
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz