Pátek, 26. Duben 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Domažlice Klatovy Plzeň-jih Plzeň-město Plzeň-sever Rokycany Tachov
Hrad Kašperk Hrad Kašperk
Hrad Kašperk je přístupný několika způsoby: Autem lze dojet na parkoviště, které se nachází 1200 m od hradu. Dostanete se k němu po silnici, která vede z Kašperských Hor směrem na ves Nezdice. Z parkoviště se pak vydáte nenáročnou procházkou až na místo. Výjimka samozřejmě platí pro tělesně handicapované, ti se mohou dopravit až na malý parkovací prostor těsně u hradu. Milovníci svěžího šumavského vzduchu a delších procházek si pak mohou vybrat některou ze značených turistických tras, které vedou přímo z Kašperských Hor na hrad. Tato varianta je ideální pro kratší odpolední výlet. Autobusové spoje Vás dovezou do Kašperských Hor, nejbližší vlakové nádraží je pak v Sušici (případně Horažďovicích).
>> Více informací
Plzeňský kraj   Hrady a zámky
Hrad Rabí Hrad Rabí
Rabí je nejrozsáhlejší česká hradní zřícenina, jež se může pyšnit jedním z nejvyspělejších obranných systémů své doby v Evropě.
>> Více informací
Plzeňský kraj   Hrady a zámky
Městské Muzeum Horažďovice Městské Muzeum Horažďovice
K velkému rozmachu zakládání muzeí přispěla v 90. letech 19. století velká výstava v Praze. Jednalo se o Národopisnou výstavu českoslovanskou v roce 1895. Této výstavě předcházel rozsáhlý sběr materiálů, které se nejdříve vystavovaly v místech sběrů na Krajinských hospodářsko – průmyslových a národopisných výstavách.
>> Více informací
Plzeňský kraj   Muzea a galerie
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace, sídlí od r. 2000 v památkově chráněném objektu pseudogotického zámku Hradiště. Po rozsáhlé rekonstrukci bylo muzeum zpřístupněno veřejnosti v roce 2002, kdy bylo slavnostně otevřeno.
>> Více informací
Plzeňský kraj   Muzea a galerie
Muzeum Královského Hvozdu Muzeum Královského Hvozdu
Počátkem roku 1999 se skupinka lidí v Nýrsku rozhodla společně pracovat na zachycení historie. Neměli ani představu o tom, co se ještě zachránit dá. Ale viděli jako důležité začít, protože se zdálo, jakoby tato oblast příliš nikoho nezajímala. Snad i proto, že to bývaly Sudety. 
>> Více informací
Plzeňský kraj   Muzea a galerie
Muzeum Příhraničí Muzeum Příhraničí
Mohutná vstupní vrata oddělují rušnou ulici od odpočinkového parku. Kouzlo nechtěného tak nepřímo odliší současnost a symbolizuje bránu do minulosti. Stylové lavičky nutí k zastavení a vzpomínkám, které už první expozice zavede až do zcela konkrétního pravěkého života. Návštěvník se ocitne v pravěké chýši, seznámí se s pohřební mohylou, nasaje hrdost českých vojsk po vítězných bitvách u nedalekého Brůdku i u Domažlic.
>> Více informací
Plzeňský kraj   Muzea a galerie
Muzeum techniky a řemesel Koloveč Muzeum techniky a řemesel Koloveč
Muzeum techniky a řemesel s výstavní plochou 1000 m2 a více než 7500 exponáty patří mezi největší a nejobsáhlejší muzea svého druhu v Česku. V expozicích jsou zastoupena všechna tradiční řemesla a živnosti, které se nacházely na vesnici. V současnosti se v muzeu nachází 67 kompletních řemeslných dílen a živností a dalších dvanáct technických expozic.
>> Více informací
Plzeňský kraj   Muzea a galerie
Pivovarské muzeum Plzeň Pivovarské muzeum Plzeň
Pivovarské muzeum je umístěno v původním právovárečném domě v historickém jádru města Plzně. Myšlenka na založení Pivovarského muzea pochází z roku 1929, o pět let později byl ustaven přípravný muzejní výbor, jemuž se podařilo, mimo jiné prostřednictvím výzvy v tisku, shromáždit rozličné předměty vztahující se k pivovarnictví.
>> Více informací
Plzeňský kraj   Muzea a galerie
Rohledna Koráb Rohledna Koráb
Svojí nadmořskou výškou (773 m) náleží vrch Koráb k nejvyšším vrcholům Chudenické vrchoviny. V r. 1902 již uvažovali kdyňští turisté o vystavení zdejší rozhledny. Ale teprve v r. 1938 se podařilo na vrcholu Korábu vystavět a zpřístupnit dřevěnou rozhlednu s malou chatou. Později získala chata velký sál a prostory 1. patra, zanedlouho byl zde vystavěn i lyžařský můstek.
>> Více informací
Plzeňský kraj   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna Březinka Rozhledna Březinka
Od 3. května 2003 je 1km východně od Bernartic zpřístupněna rozhledna, která je součástí příhradového telekomunikačního stožáru vysílače O2, na které jsou všichni tři operátoři mobilních telefonů. Jednání při vzniku této rozhledny byla složitá, ale jejich výsledek umožňuje krásný výhled. Stožár byl postaven ve výšce 570 m n. m. nedaleko pahorku V Březince (576 m n. m.), od kterého se odvodil název Březinka.
>> Více informací
Plzeňský kraj   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna Chlum Rozhledna Chlum
Rozhledna se nachází v městské části Doubravka v krajském městě Plzeň na vrchu Chlum, ve výšce 416 m.n.m. Poskytuje překrásný kruhový výhled nejen na krajské město Plzeň a jeho okolí. Za příznivé viditelnosti je nádherně vidět Šumava, Český les, Brdy, a oblasti Rokycanska.
>> Více informací
Plzeňský kraj   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna na Sedle Rozhledna na Sedle
O stavbě nové rozhledny na Sedle uvažovali pořadatelé silvestrovských pochodů na Sedlo z obce Podmokly již delší dobu. Až bylo v roce 2003 skutečně založeno a zaregistrováno „Sdružení pro obnovu rozhledny na Sedle“, jehož cílem bylo získat prostředky na obnovu rozhledny na Sedle a realizovat stavbu.
>> Více informací
Plzeňský kraj   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna Na Vrchách Rozhledna Na Vrchách
První rozhledna na Rokycansku byla postavena v roce 2013 za Břasy ve směru na Liblín. Hned na konci obce při výjezdu je tato stavba vidět a po cestě k domu s pečovatelskou službou se dostanete vozem do její těsné blízkosti.
>> Více informací
Plzeňský kraj   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna Sylván Rozhledna Sylván
Od 1. dubna je otevřena rozhledna na sylvánském vrchu s překrásným výhledem na Plzeň. Městský obvod Plzeň 1 svěřil provozování této rozhledny Gymnáziu Františka Křižíka. Výstavba věže T-mobile s vyhlídkovou plošinou byla dokončena v r. 2001, ale uvedena do provozu až soukromým provozovatelem v r. 2003.
>> Více informací
Plzeňský kraj   Rozhledny a vyhlídky
Vodní hrad Švihov Vodní hrad Švihov
Hrad Švihov nechal zbudovat na konci 15. století královský sudí Půta Švihovský, jeden z nejvýznamnějších můžu rodu Rýzmberků. Obratně se pohyboval na dvoře krále Vladislava II. Jagellonského a nabyl nemalého vlivu a majetku. Kromě hradu Švihova připojil Půta k rýzmberskému panství také hrady Rábí, Horažďovice a Prácheň. Od krále jako zástavu za půjčení jistého finančního obnosu dostal do vlastnictví také Roudnici nad Labem v Severních Čechách nebo knížectví Kozelské ve Slezsku.
>> Více informací
Plzeňský kraj   Hrady a zámky
Vyhlídková věž Poledník Vyhlídková věž Poledník
Nejvyšší vrchol v oblasti Prášil lákal odedávna nejednoho cestovatele. Své jméno dostal patrně od prášilských dřevorubců, kteří tvrdili, že jakmile slunce vystoupí nad temeno této hory, je poledne a tedy čas k obědu. I když se nacházel v blízkosti poměrně hustě osídlených osad (Prášily, Slunečná, Zelená Hora .), nedochovala se do dnešní doby žádná zmínka o tom, že by zde stávala nějaká rozhledna, či vyhlídková plošina.
>> Více informací
Plzeňský kraj   Rozhledny a vyhlídky
Zámek Hradiště Zámek Hradiště
Pseudogotický zámek Hradiště se nachází na jihovýchodním okraji města Blovic, na ostrožně vymezené řekou Úslavou a Komoranským potokem. Původní gotická tvrz zde stála již na konci 15. století. Její zbytky se zachovaly v suterénu v místě dnešního vstupu do objektu. První písemná zmínka o tvrzi v Hradišti však pochází až z roku 1545, kdy patřila rodu Hradišťských z Hořovic. Po nich se vlastníkem panství stává Anna, roz. Pouzarka z Michnic, dalšími majiteli jsou postupně Karlové ze Svárova, Maxmilián Rudolf hrabě z Gutštejna a Jan Josef svobodný pán z Újezda a na Březnici.
>> Více informací
Plzeňský kraj   Hrady a zámky
Zámek Žinkovy Zámek Žinkovy
Zámek Žinkovy je považován za nejvýznamnější zámeckou architekturu období pozdního historismu na celém Plzeňsku, jeho historie se začala psát před více než osmi staletími.
>> Více informací
Plzeňský kraj   Hrady a zámky
Západočeské muzeum v Plzni Západočeské muzeum v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878 a patří k největším muzejním ústavům v ČR. Ve svých sbírkách uchovává přes 2 miliony předmětů ze všech oblastí vývoje přírody a společnosti.
>> Více informací
Plzeňský kraj   Muzea a galerie
Zoo Plzeň Zoo Plzeň
Je poměrně známo, že současná zoologická i botanická zahrada (ZOO i BZ) na Lochotíně nejsou prvními zařízeními svého druhu v Plzni. V jejich vzniku a stávajícím umístění se zúročují nápady přírodovědců několika generací.Téměř zapomenutou informací je existence vivária - jezírka s labutěmi a dalšími vrubozobými ptáky v místech dnešního divadla J.K.Tyla. Tento "zvěřinec" byl doplněn i domečkem s opičkami. Díky národopisnému oddělení Západočeského muzea se dochovaly některé snímky. Jejich datace spadá do konce 19. století. Rovněž pojízdné zvěřince, občas se ve městě zastavující, přinášely Plzeňanům taková zvířata, která zde natrvalo dosud neměli, jako např. tygry, zebru nebo dokonce i slona. Ani návštěva bosenských medvědářů nebyla výjimkou.
>> Více informací
Plzeňský kraj   Zoologické a botanické zahrady
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz