úterý, 26. Březen 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník
České muzeum stříbra České muzeum stříbra
České muzeum stříbra, jedno z nejstarších a nejbohatších muzeí v České republice, je pokračovatelem Archeologického sboru Vocel, založeného již v roce 1877 s posláním pečovat o historicky a umělecky cenné dokumenty a památky kutnohorského regionu.
>> Více informací
Středočeský kraj   Muzea a galerie
Hamousův statek Hamousův statek
Každý, kdo někdy navštíví Hamousův statek, je jistě překvapen polohou a velikostí stavení. Nachází se přímo naproti kostelu sv. Martina v obci s historií sahající do dob prvních Přemyslovců. V obci ještě v 50. letech bylo dochováno mnoho statků s klenutými vjezdovými vraty do dvora, nespočet malých chaloupek různých řemeslníků či drobných zemědělců. Bohužel, vesnice se za léta změnila na tolik, že jediné, co v obci pamatuje éru lidového stavitelství, je už jen kostel s farou a již zmíněný Hamousův statek.
>> Více informací
Středočeský kraj   Muzea a galerie
Hornické muzeum Příbram Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace Středočeského kraje, patří k nejstarším muzeím v České republice. Svojí odbornou činností navazuje na práci někdejšího Krajinského muzea v Příbrami, které bylo založeno díky osobní iniciativě vlastivědného badatele, řídícího učitele Ladislava Malého dne 12. 12. 1886. Vedle městských památek shromažďovalo od prvopočátku nejvíce sbírkových předmětů z oblasti příbramského hornictví a hutnictví, dominantních stimulů dynamického rozvoje regionu, s tradicí sahající až do pravěku.
>> Více informací
Středočeský kraj   Muzea a galerie
Muzeum balónového létání Muzeum balónového létání
Začátkem roku 2009 vznikl projekt na přestavbu stájí v bývalém statku postaveném v roce 1920 který, jako ruinu která nesla neblahé známky hospodaření komunistického státního statku v roce 2007 zakoupila obec Chotilsko. Projekční činností byl pověřen atelier Ing. Marka Falcníka. Obec Chotilsko zažádala v říjnu 2009 po obdržení stavebního povolení o dotaci z fondu Regionálního operačního programu NUTS2 Střední Čechy, tato dotace byla přidělena začátkem roku 2010. Po veškerých administrativních přípravách a výběrových řízeních byla vybrána jako dodavatel stavební části firma Stavby Kladno. Tato společnost zahájila v červnu stavební činnost s předpokládaným dokončením v lednu 2011.
>> Více informací
Středočeský kraj   Muzea a galerie
Muzeum Kouřimska v Kouřimi Muzeum Kouřimska v Kouřimi
Muzeum Kouřimska, založené roku 1906, sídlí v historické budově Staré radnice uprostřed kouřimského náměstí. Zdejší sbírkový fond dokumentuje bohaté dějiny někdejšího krajského a královského města Kouřim a jeho bezprostředního okolí. Muzeum nabízí k prohlídce rozsáhlou a atraktivní historickou expozici. Zároveň zajišťuje průvodcovskou službu v nedalekém kostele sv. Štěpána s unikátní raně gotickou kryptou a zvonicí s obrácenými zvony. V Kouřimi je dále možné navštívit Muzeum lidových staveb, které je naším jediným skanzenem představujícím lidovou architekturu z celých Čech. Muzeum Kouřimska v Kouřimi je součástí Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace Středočeského kraje.
>> Více informací
Středočeský kraj   Muzea a galerie
Muzeum Moto & Velo Muzeum Moto & Velo
Soukromé muzeum historických bicyklů a motocyklů pana Tomáše Moravce bylo v Přerově nad Labem otevřeno 1.6.1998. Zakladatelem sbírky muzea je sběratel a cyklistický závodník pan Jaroslav Vavřík (1913-1997). Jeho sbírka byla mnohokrát úspěšně vystavována v čechách i zahraničí. Například v Miloticích u Kyjova, v Muzeu Hlavního města Prahy, v Národním technickém muzeu Košice a Spišské Nové Vsi.
>> Více informací
Středočeský kraj   Muzea a galerie
Muzeum Podblanicka Muzeum Podblanicka
Počátky činnosti spojené s dnešním Muzeem Podblanicka spadají stejně jako u mnoha dalších podobných institucí v Čechách do 90. let 19. století, konkrétně do doby konání Národopisné výstavy českoslovanské, která iniciovala rozsáhlý sběr především národopisného materiálu na českém venkově. Samotná muzejní instituce byla v Benešově založena v roce 1896. Od svého počátku se opírala především o práci dobrovolných pracovníků a nadšenců a potýkala se s nedostatkem prostor pro svou činnost. Již na počátku 20. století však zpřístupnilo muzeum část svých sbírek veřejnosti.
>> Více informací
Středočeský kraj   Muzea a galerie
Muzeum Špýchar Prostřední Lhota Muzeum Špýchar Prostřední Lhota
Expozice muzea v barokním špýcharu, založeném roku 1770 Rytířským řádem křižovníků s červenou hvězdou, seznamují se životem venkovského obyvatelstva středního Povltaví v 19. až 20. století. Archeologická část expozice představuje nejstarší dějiny regionu spjaté s těžbou a zpracováním zlata a též výsledky archeologického výzkumu keltského oppida Hrazany.
>> Více informací
Středočeský kraj   Muzea a galerie
Muzeum zlata Nový Knín Muzeum zlata Nový Knín
Muzeum se nachází v historické budově tzv. Mincovny z 15. století na náměstí Jiřího z Poděbrad, někdejším sídle perkmistrovského úřadu v královském horním městě na březích zlatonosné říčky Kocáby. Expozice přibližují historii těžby a zpracování zlata na Novoknínsku od nejstarších dob až do 20. století, dějiny města, místní řemesla a průmysl či historii mistrovství světa v rýžování zlata u nás i v zahraničí.
>> Více informací
Středočeský kraj   Muzea a galerie
Památník Karla Čapka Památník Karla Čapka
V malebné krajině lesů a rybníků Dobříšska se nachází dům Karla Čapka, kde spisovatel pobýval v letech 1935 - 1938. Najdete tu expozici, zaměřenou na život a dílo Karla Čapka, Olgu Scheinpflugovou a Ferdinanda Peroutku.
>> Více informací
Středočeský kraj   Muzea a galerie
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy patří mezi nejmladší regionální muzea. Jeho založení předcházelo mnohaleté úsilí dobrovolných vlastivědných pracovníků, které vyústilo nejprve ve vytvoření Vlastivědného odboru při Osvětové besedě v roce 1953 a o dva roky později v otevření Vlastivědné muzejní síně v Tichém údolí v Roztokách.
>> Více informací
Středočeský kraj   Muzea a galerie
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz