úterý, 26. Březen 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník
Hrad Český Šternberk Hrad Český Šternberk
Hrad Český Šternberk založil kolem r. 1241 Zdeslav z Divišova, pojmenoval jej podle rodového erbu, zlaté osmihroté hvězdy, a podle dobového zvyku poněmčovat názvy, tedy Sternberg (Stern = hvězda, Berg = hora), a přijal nový přídomek ze Sternberga. Je pozoruhodné a výjimečné, že dodnes je hrad v držení tohoto rodu. Nyní je vlastněn už 20. generací potomků zakladatele.
>> Více informací
Středočeský kraj   Hrady a zámky
Hrad Karlštejn Hrad Karlštejn
Hrad Karlštejn byl založený v roce 1348 a zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. V roce 1355 již Karel IV. pobýval na hradě, dohlížel na jeho dostavbu a na výzdobu interiérů, především hradních kaplí. Stavebně byl hrad dokončen v roce 1365, kdy byla vysvěcena Kaple sv. Kříže ve Velké věži.
>> Více informací
Středočeský kraj   Hrady a zámky
Hrad Křivoklát Hrad Křivoklát
Jeden z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých králů, jeho podobu utvářeli Přemyslovci, Lucemburkové i Jagellonci. Současnou středověkou podobu mu pak vrátila puristická obnova v 19. století. Uvnitř najdete řadu unikátních interiérů, jako je pozdně gotická kaple s bohatou sochařskou i malířskou výzdobou nebo Královský sál s velkolepou hvězdovou klenbou. Při prohlídce navštívíte rovněž knihovnu s 52 tisíci svazky, mučírnu nebo Velkou věž s vyhlídkou a loveckými sbírkami.
>> Více informací
Středočeský kraj   Hrady a zámky
Státní hrad Krakovec Státní hrad Krakovec
Krakovec je živou ukázkou vrcholného myšlení konce čtrnáctého století a též tichým svědkem myšlenek Jana Husa, zastává trvalé místo v naší pestré národní historii.
>> Více informací
Středočeský kraj   Hrady a zámky
Zámek Brandýs nad Labem Zámek Brandýs nad Labem
Zámek Brandýs nad Labem je významná renesanční památka se skvostnými sgrafity, kde v průběhu pěti staletí pobývali všichni panovníci Habsburské dynastie.Zámek Brandýs byl oblíbené letní sídlo císaře Rudolfa II., loveckým zámkem císaře Karla VI. a osudový zámek císařovny Marie Terezie, byl hlavní stan císaře Františka I. v čase napoleonských válek, sběratelské muzeum arcivévody Ludvíka Salvátora, nejmilejší zámek posledního císaře a českého krále Karla I. Rakouského.
>> Více informací
Středočeský kraj   Hrady a zámky
Zámek Dobříš Zámek Dobříš
Rokokový zámek s výraznou fasádou upoutá při příjezdu z Prahy do Dobříše každého návštěvníka. Současná podoba zámku pochází z let 1745 - 1765, kdy přestavbu uskutečnil Jindřich Pavel Mansfeld. Jeho dcera Isabella byla provdána za Františka Gundakara Colloreda. Tímto vznikl šlechtický rod Colloredo - Mannsfeld, který zde pobýval až do roku 1942, kdy byl zámek vyvlastněn německou říší, a posléze roku 1945 konfiskován Československým státem a využíván jako Domov spisovatelů.
>> Více informací
Středočeský kraj   Hrady a zámky
Zámek Jemniště Zámek Jemniště
Zpráva o Jemništi pochází z roku 1381. V té době bylo panství v majetku Beneše z Cimburka, který se podle zdejší vsi začal psát z Jemniště. Panským sídlem tehdy pochopitelně nebyl tento zámek, ale tvrz obklopená vodním příkopem, která se dodnes nachází v nedaleké vsi. 

Současným majitelem Jemniště je Jiří Šternberg, který se svou rodinou obývá levé křídlo zámku.
>> Více informací
Středočeský kraj   Hrady a zámky
Zámek Kačina Zámek Kačina
Zámek Kačina patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v Čechách. Jako svoje letní reprezentační sídlo si ho nechal postavit Jan Rudolf Chotek v letech 1806-1824, tehdejší president gubernia a nejvyšší purkrabí Království českého.
>> Více informací
Středočeský kraj   Hrady a zámky
Zámek Kladno Zámek Kladno
Kladenský zámek, který se nachází v Zádušní ulici, představuje dnes jednu z nejstarších staveb města, umělecko-historickou památku, kulturní instituci i minulost starší než budova sama.

Barokní trojkřídlý zámek na místě zámku Žďárských ze Žďáru. Přestavba proběhla za břevnovského opata Benno Löbla v letech 1738 – 1740 podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. V původní podobě se dochovala v prvním patře kaple sv. Vavřince vyzdobená nástěnnými malbami od Jana Karla Kováře. Součástí zámku byl hospodářský dvůr, z něhož se do dnešní doby zachovala budova tzv. Josífky, špýchar, stáje a stodola ze zámeckou zahradou.
>> Více informací
Středočeský kraj   Hrady a zámky
Zámek Konopiště Zámek Konopiště
Konopiště založil nedaleko svého rodového sídla Benešova kolem r. 1294 pravděpodobně pražský biskup Tobiáš z Benešova a to podle vzoru francouzských pevností, s válcovými věžemi, s parkánem, 4 bránami a padacím mostem.
>> Více informací
Středočeský kraj   Hrady a zámky
Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště
Mnichovohradišťský zámecký areál je příkladem velkolepého barokního šlechtického sídla, které se dochovalo jen v málo pozměněné podobě.
>> Více informací
Středočeský kraj   Hrady a zámky
Zámek Průhonice Zámek Průhonice
Průhonický zámek několik kilometrů jihovýchodně od Prahy je otevřen veřejnosti pouze částečně. Zpřístupněna je zde expozice Průhonický zámek a park - dílo přírody a lidského ducha, pamětní síň zakladatele parku Arnošta Emanuela hraběte Silva Taroucy. Ostatní prostory využívá Akademie věd ČR.
>> Více informací
Středočeský kraj   Hrady a zámky
Zámek Stránov Zámek Stránov
Na místě dnešního zámku stála původně dřevěná tvrz, na které se připomíná v roce 1429 pan Bohuněk ze Stránova. Na jejím místě nechal postavit Jaroš ze Sovojovic v letech 1463 - 1468 pevný gotický hrad, který dostal jméno Nový Stránov.

V letech 1545 až 1589 je hrad v majetku známého rodu Berků z Dubé. Roku 1589 se stává majitelem hradu Karel z Biberštejna, JMC rada a nejvyšší mincmistr království Českého.
Později hrad získává sňatkem Michal Slavata z Chlumu. Rodem Slavatů nebo Biberštejnů byl hrad přestavěn na renesanční zámek.
Někdy kolem roku 1642 získává zámek Jan z Lisau (příslušník braniborské šlechty - do panského stavu byl povýšen za statečnost v bitvě u Nordlingenu, později c.k. nejvyšší velitel v Chebu). Jeho potomci se po třech generacích hlásí k české národnosti a píší se jako páni z Lisova.
>> Více informací
Středočeský kraj   Hrady a zámky
Zámek Žehušice Zámek Žehušice
Michal Osvald Thun-Hohenstein v roce 1661 kupuje žehušické panství a nechává si vystavět nový raně barokní zámek. V bezprostřední blízkosti nově vystavěného zámku se nacházela obora, která zde stála již v 16. století.
>> Více informací
Středočeský kraj   Hrady a zámky
Zámek Žleby Zámek Žleby
Středověký hrad, o kterém pocházejí první písemné zmínky z roku 1289, nechal postavit nejspíše Jindřich z Lichtenburka. Je však pravděpodobné, že hrad  je staršího založení a že jeho počátky sahají do poloviny 13. století. Další známou majitelkou zdejšího hradu byla Anežka ze Žleb, od níž hrad odkoupil roku 1356 český král a císař Svaté říše římské Karel IV. Tehdy se Žleby staly královským majetkem, který byl následně zastavován různým držitelům. 
>> Více informací
Středočeský kraj   Hrady a zámky
Zámek Žleby Zámek Žleby
K návštěvě láká romantický zámek vybavený jedinečnou sbírkou zbraní, historickým divadelním sálem či vzácně dochovanou zámeckou kuchyní. Úžasná je i procházka zámeckým parkem, kterým protéká řeka Doubrava.
>> Více informací
Středočeský kraj   Hrady a zámky
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz