úterý, 26. Březen 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník
Chrám sv. Barbory Kutná Hora Chrám sv. Barbory Kutná Hora
Chrám sv. Barbory byl vždy symbolem města, hrdostí Horníků a dodnes zůstává nejznámější kutnohorskou stavbou. Svatobarborský chrám je považován za nejoriginálnější pozdně gotický chrám katedrálního typu v Evropě, tj. s věncem kaplí kolem hlavního oltáře. Stavba se stala výrazem někdejšího bohatství a moci města. Chrám byl založen kolem roku 1388 na náklad patricijských kutnohorských rodů. Podnět k jeho stavbě dalo však Bratrstvo Božího těla, založené v roce 1384 – od té doby probíhaly také sbírky ve prospěch stavby.
>> Více informací
Středočeský kraj   Církevní stavby
Chrám sv. Bartoloměje Kolín Chrám sv. Bartoloměje Kolín
Nedlouho po povýšení Kolína na královské město  po r.1253 králem Přemyslem Otakarem II., je zahájena stavba městského kostela. Prvním krokem bylo vybudování dnes nezachovaného raně gotického chóru s kryptou Ducha svatého a vztyčení obvodových zdí síňového trojlodí. Císař Karel IV. povolává dvorního architekta Petra Parléře, aby se ujal obnovy chrámu, poškozeného při požáru města v roce 1349. Parléř započíná práci roku 1360 výstavbou nového katedrálního chóru. Vzorem mu byl kostel sv. Kříže ve Švábském Gmündu, budovaný jeho otcem Jindřichem Parléřem. Před rokem 1400 byly dokončeny chórové kaple, rozšířena okna trojlodí a severní věže. K jižní boční lodi byla přistavěna kaple Panny Marie (dnes zvaná Kokovská). Bohatí kolínští měšťané se zasloužili o vybavení chrámu nákladným a umělecky cenným zařízením.
>> Více informací
Středočeský kraj   Církevní stavby
Klášter Sázava Klášter Sázava
Dnešní podoba Sázavského kláštera je otevřenou čítankou uměleckých slohů od 11. století až do novověku. Odráží se v ní tisícileté dějiny naší země až po současnost. Částečky dřeva  z prvních poustevnických stavení spočívají ukryté pod podlahami východního křídla kláštera i kostela. Důkaz prvního vzmachu Čech i sázavského kláštera v duchu románském najdete díky základům kostela sv. Kříže na severní zahradě.
>> Více informací
Středočeský kraj   Církevní stavby
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Ranně barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie  postavil na začátku 17. Století  italský stavitel Giaccomo de Vaccani, do dnešní podoby jej upravili A. Leuther a K. I. Dienzenhofer. Uvnitř kostela je uchováváno tzv. Paládium země české - gotický pozlacený reliéf Madony Staroboleslavské z 15. století.
>> Více informací
Středočeský kraj   Církevní stavby
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kladno Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kladno
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie  je nejvýznamnějším kladenským kostelem. Nachází se v centru města na náměstí starosty Pavla, jehož je dominantou.

Velký  nárůst počtu obyvatel města Kladno v 19. století si vynutil výstavbu nového, kapacitně dostačujícího kostela. Ten byl postaven podle projektu Ludvíka Láblera v letech 1897–1899.

Na stejném místě se původně nacházel gotický kostel připomínaný již roku 1352. Ten byl v průběhu staletí několikrát přestavován.
>> Více informací
Středočeský kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Klimenta Kostel sv. Klimenta
Románský kostel sv. Klimenta je považován za hradní kapli někdejšího boleslavského hradu. Vedle krypty sv. Kosmy a Damiána se jedná o nejstarší budovu ve Staré Boleslavi, která se dochovala do našich dob v takřka nezměněné podobě a náleží k nejstarším chrámovým stavbám v českých zemích vůbec.
>> Více informací
Středočeský kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Petra Kostel sv. Petra
Kostel sv. Petra, který se stářím svých základů blíží románským kostelům staroboleslavským, býval kostelem občanů osady Vyšší Hrádek, rozložené na vršku nad řekou naproti zámku - pod ním vedla cesta od labského brodu ku Praze. Množství přestaveb kostelu nakonec ponechalo gotický vzhled a dnes slouží církvi Českobratrské evangelické.
>> Více informací
Středočeský kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Štěpána Kostel sv. Štěpána
iž sedm a půl století je chrám sv. Štěpána Prvomučedníka v Kouřimi architektonickou i duchovní dominantou města. Jeho dějiny jako by odrážely minulost tohoto místa – od období rozkvětu ve vrcholném a pozdním středověku až po nostalgickou zasněnost dneška, kdy je Kouřim navzdory blízkosti pulsující metropole zapomenutým venkovským městečkem, ležícím stranou všech významnějších cest. Majestátní gotický chrám odolal všem věkům a zůstává tím, čím byl od svého vzniku – místem setkání člověka s Bohem a člověka s člověkem.
>> Více informací
Středočeský kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Václava Kostel sv. Václava
Románská bazilika sv. Václava s kryptou sv. Kosmy a Damiána je postavena na místě, kde byl podle tradice roku 935 zavražděn a po tři roky pohřben sv. Václav. Založil ji spolu s místní kolegiátní kapitulou po roce 1039 kníže Břetislav I. a vysvěcena byla roku 1046.
>> Více informací
Středočeský kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Vavřince Kostel sv. Vavřince
Kostel sv. Vavřince je ranně gotický farní kostel vsi Nižší Hrádek z 2. poloviny 13. století. Za Josefa II. byl i s okolním hřbitovem zrušen. V roce 1786 byl prodán a byla v něm zřízena sýpka. Od roku 1928 užívá opravený a restaurovaný objekt Čs. církev husitská.
>> Více informací
Středočeský kraj   Církevní stavby
Synagoga Synagoga
Brandýská synagoga  byla od roku 1962 využívaná jako sklad léčiv, po restitucích a navrácení Pražské židovské obci v roce 1995 sloužila jako depozitář Židovského muzea v Praze. Dnes je zde stálá expozice Prameny judaismu a synagoga se též využívá pro různé kulturní akce.
>> Více informací
Středočeský kraj   Církevní stavby
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz