Pátek, 26. Duben 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem
 Zoo Ústí nad Labem Zoo Ústí nad Labem
V roce 1908 měl za sebou již 49 let svého života významný ústecký podnikatel a obchodník kovovým zbožím pan Heinrich Lumpe. Byl náruživým přítelem přírody a ptactva, uznávaným ornitologem nejen v Ústí nad Labem a v dalších městech, ale dokonce i daleko za hranicem, např. v některých italských krajích. Od obce Ústí nad Labem odkoupil na místě bývalé cihelny na svahu Mariánské skály pozemky, o kterých věděl, že jsou místem častého výskytu drobného ptactva a založil zde soukromou přírodní ptačí rezervaci známou pod názvem Lumpepark. Jeho záměrem bylo poskytnout ptactvu žijícímu na území města klid ke hnízdění a zabezpečení krmiva přes zimu, ostatnímu ptactvu nabídnout místo k odpočinku s dostatkem potravy při jarních a podzimních tazích. Inspirací k založení přírodního parku pro něj byla mimo jiné činnost amerického průmyslníka Henryho Forda z Detroitu, o kterém četl ve Vídeňských listech jako o nadšeném milovníku přírody.
>> Více informací
Ústecký kraj   Zoologické a botanické zahrady
Děčínský Sněžník Děčínský Sněžník
Část Sněžník (588 m n. m.) je vyhledávaným místem pro turisty a sportovce. Pro návštěvníky jsou připraveny značené turistické a cyklistické cesty, v zimním období síť udržovaných běžeckých tratí. Je zde celoročně otevřena hraniční turistická stezka pro pěší, cyklisty a vozíčkáře do sousedního Saska (obec Rosenthal - Bielatal, dále směr Königstein nebo Pirna, Drážďany).
>> Více informací
Ústecký kraj   Rozhledny a vyhlídky
Františkánské zahrady Františkánské zahrady
Areál zahrad kláštera tvoří plochy o celkové výměře téměř 2,5 hektarů. Horní část především okolo klášterních budov tvoří zahrady obnovené podle doložené mapy z roku 1912. Trávníkové plochy jsou doplněné o zahradní prvky, vodu, okrasné dřeviny a květinové záhony. Stejně jako v minulosti řeholníci i dnešní návštěvník zde nalezne klid a zahrady slouží k jeho odpočinku.
>> Více informací
Ústecký kraj   Přírodní parky
Františkánský klášter Františkánský klášter
Klášter je nejstarším poutním místem Čtrnácti sv. Pomocníků na území českého státu a od roku 1995 patří mezi národní kulturní památky ČR. Klášter je sídlem Městského muzea v Kadani, které nabízí tři prohlídkové okruhy.
>> Více informací
Ústecký kraj   Církevní stavby
Hrad Hněvín Hrad Hněvín
Hrad Hněvín  leží  na stejnojmenném vrchu  ve  městě Most v České republice. Původní hrad byl zničen  po  třicetileté válce, dnešní  podoba hradu je rekonstrukce  z  přelomu 19. a 20. století. Dnes   je v areálu  hradu hotel, restaurace a rozhledna.
>> Více informací
Ústecký kraj   Hrady a zámky
Hrad Střekov Hrad Střekov
Hrad Střekov stojí na skále, čnící z hladiny Labe do výšky sto metrů. Je nepřehlédnutelnou dominantou města Ústí nad Labem při příjezdu od Lovosic. Původním účelem hradu bylo chránit labskou obchodní stezku. V současné době poskytuje především malebný výhled na kopce Českého středohoří.
>> Více informací
Ústecký kraj   Hrady a zámky
Chrám sv. Mikuláše, Louny Chrám sv. Mikuláše, Louny
Římskokatolický kostel sv. Mikuláše v Lounech, výjimečně zdařilé dílo „vladislavské gotiky“, které dodnes oslovuje zástupy poutníků ale i uměnímilovných turistů, byl v roce 1995 prohlášen za národní kulturní památku.

Dominanta a chlouba města, jedno z vrcholných děl české pozdní gotiky. První písemná zmínka o lounském farním kostele pochází z roku 1332 – to byl ještě zasvěcen sv. Kříži. Ke změně jeho patrocinia došlo po přestavbě v 80. letech 14. století. Z původního kostela se zachovala pouze 60 m vysoká věž. V jejím druhém podlaží, v dosud zachovalých dubových truhlách, ukládala ve středověku městská správa nejcennější privilegia. Nad stolicemi s pěti zvony, v úrovni ochozu, je byt hlásného, který zde mohl varovat měšťany při nebezpečí požáru či přepadení nebo oznamovat příjezd významnějších jezdců.
V březnu roku 1517 kostel spolu s celým vnitřním městem vyhořel a nezbyla z něj než zmiňovaná věž. Dva roky nato požádali Lounští královského architekta Benedikta Rejta 
o pomoc. Dílo bylo dokončeno roku 1538. Na místě původního kostela vzniklo síňové trojlodí s nádhernou a na svou dobu revoluční krouženou klenbou a jedinečnou střechou tvořenou ostrými jehlany, které dokonale korespondují s pitoreskními tvary kopců Českého středohoří.
>> Více informací
Ústecký kraj   Církevní stavby
Jetřichovické skály Jetřichovické skály
Jetřichovice jsou turistickým centrem vlastního Českého Švýcarska. Obec vznikla koncem 14. století v souvislosti s hradem Falkenštejnem, postaveným na ochranu hojně využívané obchodní cesty České silnice, která spojovala Čechy se Saskem a Lužicí. V minulosti zde byly v provozu klimatické a minerální lázně. V údolí řeky Křinice při České silnici se nacházela dnes již zaniklá osada Zadní Jetřichovice.
>> Více informací
Ústecký kraj   Skalní města
Jezero Most Jezero Most
Jezero se nachází pod vrchem Hněvín, těsně u přesunutého chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Jezero Most vzniklo na místě bývalého královského města Most, jež muselo ustoupit těžbě. Těžba uhlí byla definitivně ukončena k 31.8.1999.
>> Více informací
Ústecký kraj   Rybníky a jezera
Kadaňský hrad Kadaňský hrad
Mezi významné stavby města Kadaně patří určitě Kadaňský hrad. Návštěvníci zde mohou využít knihovnu s čítárnou, internetovou kavárnu, obřadní síň nebo navštívit galerii Josefa Lieslera. Najdete zde také malé muzeum věnující se dějinám hradu.
>> Více informací
Ústecký kraj   Hrady a zámky
Katova ulička Katova ulička
Katova ulička vede z náměstí k fortně hradebního systému a ke katovně čp. 190, která je součástí hradeb. Ulička je dochovaná v gotickém zdivu s gotickými okenními otvory a s rozpínacími prampouchy. Fortna byla součástí nejstaršího hradebního pásu z poloviny 14. století.
>> Více informací
Ústecký kraj   Ostatní památky
Klášter a chrám v Panenském Týnci Klášter a chrám v Panenském Týnci
Kdo tento chrám založil a stavěl se již asi nedozvíme, ale s jistotou víme a psychtronici to ve svých měřeních dokázali, že chrám stojí na silné léčivé pozitivní zóně.Tato pozitivní energie chrámu má schopnost odstraňovat depresivní stavy, přinášet optimismus, dobrou náladu, elán a radost ze života. Pobyt na tomto místě doporučují zejména lidem trpícími maniodepresemi, nedostatkem sebevědomí, lidem přecitlivělým,  se sklony k sebevraždě. 
Energie vyzařující  na tomto místě posiluje obranyschopnostorganismu, dlouhodobější pobyt nebo časté návštěvy, posezení v trávě uprostřed chrámu doporučují lidem po mozkové obrně, mozkové mrtvici a po veškerých úrazech hlavy. Přitahuje k sobě citlivé lidi, kumštýře, starší lidi, ale i milence, kteří si v jeho prostorách rádi hrají, zpívají nebo alespoň posedí. Důkazem toto je několik svatebních obřadů v prostorách chrámu a také několik filmů, alespoň z části natáčených v těchto prostorách. Naposledy snímek „KYTICE“ od K. J. Erbena ve zpracování režiséra F.A. Brabce.

Stavitel Kamil Hilbert, lounský rodák tuto stavbu podrobně zkoumal a vyjádřil se, že náleží k huti Petra Parléře, stavitele Svatovítského chrámu. Také jiní odborníci se vyjádřili, že torzo kostela se řadí svou uměleckou hodnotou k nejdokonalejším památkám České republiky, a to jak velkou monumentálností celku, tak vytříbeností a vkusem umělecké výroby a mistrným technickým provedením.
>> Více informací
Ústecký kraj   Církevní stavby
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
Gotický kostel vystavěný po požáru města v roce 1515 podle plánů Rejtova žáka Jakuba Heilmanna ze Schweinfurtu na místě raně gotické baziliky. Ze staršího kostela se dodnes dochovala pouze krypta. Stavba nového chrámu, zasvěceného Panně Marii, byla zahájena roku 1517 a trvala až do začátku 17. století.
>> Více informací
Ústecký kraj   Církevní stavby
Kostel Povýšení sv. Kříže Kostel Povýšení sv. Kříže
Po založení města Kadaně v polovině 13. století vyvstala potřeba zřízení nového farního kostela. První zmínky o něm pocházejí až z 90. let. Zasvěcen byl Panně Marii. Šlo pravděpodobně o trojlodní baziliku s dvojvěžovým západním průčelím (pokud nebylo až pozdně gotické), jejíž kněžiště bylo přizpůsobeno liturgickým hodinkám řeholní komunity johanitů ze sousedící komendy. Tento stav pravděpodobně přetrval do požáru roku 1498, po němž byl chrám částečně přebudován: snad až tehdy získal nové pozdně gotické presbyterium a západní předsíň s dodnes dochovanou krouženou žebrovou klenbou. Podle Willenbergovy kresby z roku 1602 nové presbyterium výrazně převyšovalo původní trojlodí a spolu s dvojvěžím dodávalo farnímu chrámu monumentální charakter.
>> Více informací
Ústecký kraj   Církevní stavby
Kostel Povýšení svatého kříže Kostel Povýšení svatého kříže
  Nedaleko zámku v Křížové ulici stojí barokní kostel Povýšení sv. Kříže. Vystavěn byl v letech 1687-1691, později prodělal barokní úpravy.
>> Více informací
Ústecký kraj   Církevní stavby
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Nejstarší částí královského města Kadaně je Špitálské předměstí, jehož srdcem je starobylý kostelík Stětí sv.Jana Křtitele. Archeologický výzkum potvrdil, že byl vybudován někdy v poslední čtvrtině 12. století.
>> Více informací
Ústecký kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Anny Kostel sv. Anny
Kostel svaté Anny v Kadani byl původně luteránským hřbitovním kostelem, postaveným v letech 1592-1600 v sousedství hřbitova, ten je dnes zrušen a na jeho místě je park a hřiště.
>> Více informací
Ústecký kraj   Církevní stavby
Mikulovická brána Mikulovická brána
Mikulovická brána (někdy také Svatá brána) v Kadani je jedinou dochovanou branou z obranného pásu hradeb chránících Kadaň.
>> Více informací
Ústecký kraj   Ostatní památky
Nechranická přehrada Nechranická přehrada
Přehrada je optimální lokalita pro vodní sporty a relax! Nechranická přehrada leží na řece Ohři mezi Kadaní a Žatcem, jižně od Chomutova. Má nejdelší sypanou hráz ve střední Evropě, jejíž délka je 3280 m.
>> Více informací
Ústecký kraj   Rybníky a jezera
Oblastní muzeum Louny Oblastní muzeum Louny
Lounské muzeum bylo založeno v r. 1889. Dobou svého vzniku tak patří do první vlny zakládání českých muzeí, která bývá vymezována léty 1860-1890. Jeho sbírkový fond vznikal obdobně jako jinde z darů občanů, ale velmi záhy lze hovořit o cílevědomé sbírkotvorné práci, zvláště pak při budování archeologické sbírky.
>> Více informací
Ústecký kraj   Muzea a galerie
Pastýřská stěna Pastýřská stěna
Napodobenina hradu  je postavena na  150 metrové skále na levé straně řeky Labe  s nádherným výhledem na město Děčín a  Děčínský zámek tyčící se na skalním ostrohu přímo naproti přes řeku Labe.
>> Více informací
Ústecký kraj   Rozhledny a vyhlídky
Podřipské muzeum Podřipské muzeum
Podřipské muzeum vzniklo již roku 1900 a do 50. let 20. století fungovalo v několika umístěních v rámci města a též roudnického zámku. Stěžejním propagátorem a hlavním muzejním činovníkem byl profesor Karel Rozum. Časté stěhování však neprospělo stabilní práci muzea a zpřístupnění jeho sbírek veřejnosti a tento proces vyvrcholil právě na přelomu 50. a 60. let zánikem této instituce. V roce 1999 bylo Podřipské muzeum, přičiněním Společnosti pro obnovu Podřipského muzea, obnoveno a až do roku 2003 fungovalo nejprve ve třech, později ve dvou místnostech na Městském úřadě v Roudnici nad Labem. Prostory muzea však neumožňovaly rozsáhlejší a komplexnější muzejní aktivitu.
>> Více informací
Ústecký kraj   Muzea a galerie
Pravčická brána Pravčická brána
Pravčická brána je největší přirozená skalní brána na našem kontinentu, národní přírodní památka. Je považována za nejkrásnější přírodní útvar Českého Švýcarska a tvoří symbol celé oblasti.
>> Více informací
Ústecký kraj   Skalní města
Rozhledna Dymník Rozhledna Dymník
V těsné blízkosti Rumburka se nachází vrchol Dymníku ( 516 m ). Hora je čedičový kužel vzniklý pravděpodobně vulkanickou činností, vystupuje z pískovcového podkladu, který je místy magnetický. Na vrcholu Dymníku stojí patnáctimetrová rozhledna, která má velmi zajímavý osud.
>> Více informací
Ústecký kraj   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna na Hořidlech Rozhledna na Hořidlech
Dne 16. prosince 2008 byla zkolaudována ocelovou rozhledna (výška 14 metrů), kterou najdete na Hořidlech v 371 metrech nadmořské výšky v katastrálním území Chotiněves (12 kilometrů od Litoměřic a 6 kilometrů od Úštěku).
>> Více informací
Ústecký kraj   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna Sokolí vrch Rozhledna Sokolí vrch
Dominantou obce Dobrná je  rozhledna Sokolív vrch, pojmenovaná dle místa vystavění. Sokolí vrch se nachází v celkové nadmořské výšce 506 m.n.m. Rozhledna se nachází mezi Dobrnou a Folknářemi,které zaujímají městskou část Děčín.
>> Více informací
Ústecký kraj   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna Strážný vrch Rozhledna Strážný vrch
Na pravém břehu Merboltického potoka upoutá náš pohled zalesněný vrch s výškou 601 m n. m. Jeho znělcový kužel je vidět zdaleka. V roce 1886 byla merboltickými přáteli přírody otevřena turistická cesta na tuto horu. V roce 1893 byla na vrcholu zřízena chata. Protože výhled do kraje je z tohoto místa opravdu úchvatný, byla v roce 1901 dostavěna a zpřístupněna dřevěná vyhlídková věž. Během 1. sv. války rozhledna schátrala, a tak byla postavena kamenná rozhledna - Mariina věž.
>> Více informací
Ústecký kraj   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna Studenec Rozhledna Studenec
Na vrchu Studenec, vysokém 736 m, který je dominantou západní části Lužických hor, byla v roce 1888 postavena 16 m vysoká rozhledna. Rozhledna je svého druhu druhá nejstarší v ČR a je od roku 1996 národní technickou památkou.
>> Více informací
Ústecký kraj   Rozhledny a vyhlídky
Rozhledna Velký Chlum Rozhledna Velký Chlum
Rozhledna Velký Chlum se nachází v Děčíně na území městské části Děčín 34 - Chlum v nadmořské výšce 507 m nad mořem na vyšším ze dvou vrcholů Chlumu – na vrcholu Velký Chlum.
>> Více informací
Ústecký kraj   Rozhledny a vyhlídky
Schillerova rozhledna Schillerova rozhledna
Rozhledna byla postavena v letech 1905 - 1906, na místě kde dříve stával hrad Kozihrady, v nadmořské výšce 383 m nad mořem. V roce 1905 se slavilo sté výročí velkého německého básníka Friedricha Schillera jehož památník měl být umístěn v přízemí rozhledny. Po něm také dostala rozhledna své jméno: Schillerova rozhledna (původní název: Schillewarte).
>> Více informací
Ústecký kraj   Rozhledny a vyhlídky
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz