úterý, 26. Březen 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem
Františkánský klášter Františkánský klášter
Klášter je nejstarším poutním místem Čtrnácti sv. Pomocníků na území českého státu a od roku 1995 patří mezi národní kulturní památky ČR. Klášter je sídlem Městského muzea v Kadani, které nabízí tři prohlídkové okruhy.
>> Více informací
Ústecký kraj   Církevní stavby
Chrám sv. Mikuláše, Louny Chrám sv. Mikuláše, Louny
Římskokatolický kostel sv. Mikuláše v Lounech, výjimečně zdařilé dílo „vladislavské gotiky“, které dodnes oslovuje zástupy poutníků ale i uměnímilovných turistů, byl v roce 1995 prohlášen za národní kulturní památku.

Dominanta a chlouba města, jedno z vrcholných děl české pozdní gotiky. První písemná zmínka o lounském farním kostele pochází z roku 1332 – to byl ještě zasvěcen sv. Kříži. Ke změně jeho patrocinia došlo po přestavbě v 80. letech 14. století. Z původního kostela se zachovala pouze 60 m vysoká věž. V jejím druhém podlaží, v dosud zachovalých dubových truhlách, ukládala ve středověku městská správa nejcennější privilegia. Nad stolicemi s pěti zvony, v úrovni ochozu, je byt hlásného, který zde mohl varovat měšťany při nebezpečí požáru či přepadení nebo oznamovat příjezd významnějších jezdců.
V březnu roku 1517 kostel spolu s celým vnitřním městem vyhořel a nezbyla z něj než zmiňovaná věž. Dva roky nato požádali Lounští královského architekta Benedikta Rejta 
o pomoc. Dílo bylo dokončeno roku 1538. Na místě původního kostela vzniklo síňové trojlodí s nádhernou a na svou dobu revoluční krouženou klenbou a jedinečnou střechou tvořenou ostrými jehlany, které dokonale korespondují s pitoreskními tvary kopců Českého středohoří.
>> Více informací
Ústecký kraj   Církevní stavby
Klášter a chrám v Panenském Týnci Klášter a chrám v Panenském Týnci
Kdo tento chrám založil a stavěl se již asi nedozvíme, ale s jistotou víme a psychtronici to ve svých měřeních dokázali, že chrám stojí na silné léčivé pozitivní zóně.Tato pozitivní energie chrámu má schopnost odstraňovat depresivní stavy, přinášet optimismus, dobrou náladu, elán a radost ze života. Pobyt na tomto místě doporučují zejména lidem trpícími maniodepresemi, nedostatkem sebevědomí, lidem přecitlivělým,  se sklony k sebevraždě. 
Energie vyzařující  na tomto místě posiluje obranyschopnostorganismu, dlouhodobější pobyt nebo časté návštěvy, posezení v trávě uprostřed chrámu doporučují lidem po mozkové obrně, mozkové mrtvici a po veškerých úrazech hlavy. Přitahuje k sobě citlivé lidi, kumštýře, starší lidi, ale i milence, kteří si v jeho prostorách rádi hrají, zpívají nebo alespoň posedí. Důkazem toto je několik svatebních obřadů v prostorách chrámu a také několik filmů, alespoň z části natáčených v těchto prostorách. Naposledy snímek „KYTICE“ od K. J. Erbena ve zpracování režiséra F.A. Brabce.

Stavitel Kamil Hilbert, lounský rodák tuto stavbu podrobně zkoumal a vyjádřil se, že náleží k huti Petra Parléře, stavitele Svatovítského chrámu. Také jiní odborníci se vyjádřili, že torzo kostela se řadí svou uměleckou hodnotou k nejdokonalejším památkám České republiky, a to jak velkou monumentálností celku, tak vytříbeností a vkusem umělecké výroby a mistrným technickým provedením.
>> Více informací
Ústecký kraj   Církevní stavby
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
Gotický kostel vystavěný po požáru města v roce 1515 podle plánů Rejtova žáka Jakuba Heilmanna ze Schweinfurtu na místě raně gotické baziliky. Ze staršího kostela se dodnes dochovala pouze krypta. Stavba nového chrámu, zasvěceného Panně Marii, byla zahájena roku 1517 a trvala až do začátku 17. století.
>> Více informací
Ústecký kraj   Církevní stavby
Kostel Povýšení sv. Kříže Kostel Povýšení sv. Kříže
Po založení města Kadaně v polovině 13. století vyvstala potřeba zřízení nového farního kostela. První zmínky o něm pocházejí až z 90. let. Zasvěcen byl Panně Marii. Šlo pravděpodobně o trojlodní baziliku s dvojvěžovým západním průčelím (pokud nebylo až pozdně gotické), jejíž kněžiště bylo přizpůsobeno liturgickým hodinkám řeholní komunity johanitů ze sousedící komendy. Tento stav pravděpodobně přetrval do požáru roku 1498, po němž byl chrám částečně přebudován: snad až tehdy získal nové pozdně gotické presbyterium a západní předsíň s dodnes dochovanou krouženou žebrovou klenbou. Podle Willenbergovy kresby z roku 1602 nové presbyterium výrazně převyšovalo původní trojlodí a spolu s dvojvěžím dodávalo farnímu chrámu monumentální charakter.
>> Více informací
Ústecký kraj   Církevní stavby
Kostel Povýšení svatého kříže Kostel Povýšení svatého kříže
  Nedaleko zámku v Křížové ulici stojí barokní kostel Povýšení sv. Kříže. Vystavěn byl v letech 1687-1691, později prodělal barokní úpravy.
>> Více informací
Ústecký kraj   Církevní stavby
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Nejstarší částí královského města Kadaně je Špitálské předměstí, jehož srdcem je starobylý kostelík Stětí sv.Jana Křtitele. Archeologický výzkum potvrdil, že byl vybudován někdy v poslední čtvrtině 12. století.
>> Více informací
Ústecký kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Anny Kostel sv. Anny
Kostel svaté Anny v Kadani byl původně luteránským hřbitovním kostelem, postaveným v letech 1592-1600 v sousedství hřbitova, ten je dnes zrušen a na jeho místě je park a hřiště.
>> Více informací
Ústecký kraj   Církevní stavby
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz