úterý, 26. Březen 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín
Archeo Staré Město - Špitálky Archeo Staré Město - Špitálky
Lokalita „Špitálky“ se nachází na tzv. Velehradské ostrožně a tvoří celou jihozápadní část Starého Města, která vznikla vcelku až po roce 1918.
Severní část „Špitálek“ je dnes polohou „Na Špitálkách“ (místo objevení základů velkomoravského kostela v roce 1949) v užším slova smyslu. 
>> Více informací
Zlínský kraj   Muzea a galerie
Archeo Uherské Hradiště - Sady Špitálky Archeo Uherské Hradiště - Sady Špitálky
Národní kulturní památka Sady "Špitálky" se nachází v jihovýchodní části města Uherské Hradiště na tzv. Výšině sv. Metoděje (Sadské výšině), zvané Sady (Derfla).
Jedná se o pozůstatky významného církevního komplexu z období Velkomoravské říše.
Křesťanští misionáři zde už na přelomu 8. a 9. století vybudovali jeden z prvních zděných kostelů na sever od Dunaje.
>> Více informací
Zlínský kraj   Muzea a galerie
Archeoskanzen Modrá Archeoskanzen Modrá
Archeoskanzen Modrá - Velkomoravské sídliště středního Pomoraví se nachází nedaleko Uherského Hradiště na silnici Staré Město Velehrad.   
>> Více informací
Zlínský kraj   Muzea a galerie
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně
Velkolepý chrám se dvěma věžemi z 18. století stojí na místě bývalé malé mariánské kaple. Svou polohou – v nadmořské výšce 718 metrů – je nejvýše položenou sakrální stavbou na Moravě.
>> Více informací
Zlínský kraj   Církevní stavby
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel byl postaven na místě kostelíka ze 13. století, který byl zasvěcen s. Kunhutě. Nejstarší písemná zmínka o novém, v gotickém slohu postaveném kostele  je datována do roku 1419. Kostel několikrát vyhořel (v letech 1572, 1607 a několikrát za třicetileté války) a byl přestavěn. Největší změnou bylo zbudování renesanční věže s krásným renesančním portálem z roku 1581 se znaky Bernarda ze Žerotína a jeho manželky Anny Estery z Kunovic, v němž je osazena kovaná mříž z 1. polovin 17. století. Kostel měl původně 2 věže.  Druhá věž byla součástí městského opevnění. Ta byla v roce 1804 pro zchátralost snížena a upravena jako sakristie.
>> Více informací
Zlínský kraj   Církevní stavby
Františkánský klášter Uherské Hradiště Františkánský klášter Uherské Hradiště
Františkánský klášter je společně s přilehlým kostelem Zvěstování Panny Marie významnou kulturní památkou, přesahující místní význam.
Mimo jiné ukrývá prostory s velmi vzácnou výtvarnou výzdobu z počátku 18. století.
Po roce 1989 byl v klášteře obnoven i řeholní život, kteří nyní bydlí v domě na náměstí.
>> Více informací
Zlínský kraj   Církevní stavby
Hrad Buchlov Hrad Buchlov
Trojvrší Buchlova, Modly s kaplí sv. Barbory a Holého kopce patří k výrazným dominantám Slovácka. Ne nadarmo byly dva z těchto vrcholů osídleny již v pravěku. Na Modle se zachovaly zbytky opevnění z období lužických popelnicových polí a doby laténské, zatímco na Holém kopci z doby halštatské.
Samotné založení a stavba královského hradu Buchlova na strategicky významném vrcholu Chřibů, střežícího východní hranici Zemí Koruny České proti případným vpádům z uherské strany, jsou obestřeny rouškou tajemství. 

Natáčela se zde celá řada filmů, např. O statečném kováři či Bathory.
>> Více informací
Zlínský kraj   Hrady a zámky
Hrad Cimburk u Koryčan Hrad Cimburk u Koryčan
Nedaleko Moravské Třebové, na kopci nad městečkem Trnávkou, stojí romantická zřícenina hradu Cimburk. Kamenný hrad byl vybudován kolem roku 1300 a nechal jej vystavět Ctibor z Lipnice. Jméno Cimburk vzniklo podle erbu pánů z Lipnice, na kterém bylo vyobrazeno cimbuří. Protože jménem Cimburk byl později nazván ještě jeden hrad u Koryčan, hradu nad Trnávkou se říká Starý Cimburk.

>> Více informací
Zlínský kraj   Hrady a zámky
Hrad Lukov Hrad Lukov
Hrad Lukov je zasazen do malebné přírody Hostýnských hor.Počátky hradu Lukova sahají do první třetiny 13. století. Z této doby pochází fragmenty kamenných prvků, které dokládají působení kameníků významné velehradské stavební huti. Je nepochybné, že hrad byl v této době v držení královské koruny, přestože na počátku 14. století jej nacházíme v držení mocného rodu Šternberků, o čemž svědčí zmínka z roku 1332. Ale už následujícího roku se hrad vrací do rukou krále, jak o tom píše ve svém životopise český král a římský císař Karel IV. Ovšem v jeho moci nezůstal dlouho. Už někdy v roce 1342 náleží opět Šternberkům, v jejichž správě zůstal takřka po dvě stě let. V roce 1614 se stal majitelem Albrecht z Valdštejna.
>> Více informací
Zlínský kraj   Hrady a zámky
Hrad Malenovice Hrad Malenovice
Malenovický hrad byl založen v 2. polovině 14. století moravským markrabětem Janem Jindřichem. Posledními majiteli hradu a panství byli příslušníci moravské větve rodu Šternberků. Ti bydleli trvale v Pohořelicích. Malenovický hrad však zůstal sídlem hospodářské správy panství a její úředníci zde i bydleli, proto majitelé pravidelně investovali do údržby i potřebných oprav objektu. V roce 1942 zabrali malenovické panství i s hradem Němci a dali je do nucené správy. V roce 1946 byl hrad zkonfiskován a od roku 1951 slouží k muzejním účelům.
>> Více informací
Zlínský kraj   Hrady a zámky
Hradisko sv. Klimenta Hradisko sv. Klimenta
Hradisko sv. Klimenta je spojeno významným předělem naší historie, protože s velkou pravděpodobností právě zde dokončili věrozvěstové Cyril a Metoděj překlad Bible do staroslověnštiny. Hradisko je rovněž označováno jako hlavní místo jejich působení po příchodu na Velkou Moravu v roce 863, tedy právě před 1150 lety. 

Bohužel na místě samém se nedochovaly žádné významné nadzemní prvky mimo obranných valů. Většina svědectví tak zůstává stále pod zemí, protože archeologické vykopávky zde proběhly pouze v omezeném rozsahu. Hradisko sv. Klimenta je i přesto jedním z našich nejstarších poutních míst a s velkou určitostí lze tvrdit, že v budoucnu může přinést ještě mnohé informace o naší dávné historii.
>> Více informací
Zlínský kraj   Církevní stavby
Kaple sv. Rocha, Uherské Hradiště Kaple sv. Rocha, Uherské Hradiště
Nad vinohrady na vrcholu mařatického kopce vysokého 345 metrů stojí památná kaple, jež připomíná zhoubnou morovou epidemii, která postihla obyvatele Uherského Hradiště v roce 1680.
>> Více informací
Zlínský kraj   Církevní stavby
Keltské oppidum Hostýn Keltské oppidum Hostýn
Na temeni hory se nachází pod vrstvami naší současné historie staré keltské oppidum.
Založili jej zde v posledním století před změnou letopočtu západní Keltové (Galové) – první bezpečně známé etnikum na našem území. Výzkumy potvrdily domněnku, že Hostýn byl (po Starém Hradisku u Protivanova) druhým keltským oppidem na Moravě.
>> Více informací
Zlínský kraj   Muzea a galerie
Korytňanská rozhledna Korytňanská rozhledna
V rámci rozvoje turistického ruchu mikroregionu Východní Slovácko, byla zhotovena nad Korytnou, v lokalitě Nové louky ( 48°54´50.92´´S, 17°40´12.57´´V ) nová rozhledna. Je zhotovena z 15 kubických metrů smrkové kulatiny a stojí na základech z 15 metrů kubických betonu. Tyto dřevěné 13 metrové rozhledny můžete rovněž navštívit v sousedních katastrech obcí Východního Slovácka, a to v Bystřici pod Lopeníkem, Bánově, Suché Lozi, Nivnici a Vlčnově.
>> Více informací
Zlínský kraj   Rozhledny a vyhlídky
Kostel Mistra Jana Husa Uherský Brod Kostel Mistra Jana Husa Uherský Brod
Původně kostel sv. Jana Křtitele je dnes jednou z nejstarších památek Uherského Brodu.
První zmínky pocházejí již ze 13. století.
>> Více informací
Zlínský kraj   Církevní stavby
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie se nachází v historickém jádru Kroměříže na Riegrově náměstí.V dávné minulosti se zde rozkládala ves s tržištěm časem nazývaným Spodní rynek, Nový rynek, Zelný trh, Koňský trh - a od počátku 20. století právě Riegrovo náměstí. Ve vsi stávala kaple s farními právy.Ve 13. st. zde biskup Bruno ze Schauenburku nechal postavit nový farní kostel zasvěcený Panně Marii.Při kostele směrem k židovské čtvrti byl postaven literátský kostelík sv.  Michala. Původně šlo o hřbitovní kapli z doby kolem roku 1500. Kostelík byl zbořen 1789 - pár let po zrušení literátských bratrstev Josefem II.Při obsazení města Švédy a Valachy 26. června 1643 byl kostel Panny Marie vyrabován a vypálen - zůstaly jen holé zdi a větší část věže.
>> Více informací
Zlínský kraj   Církevní stavby
Kostel narození Panny Marie Kostel narození Panny Marie
V historických pramenech se nachází zmínka o mariánské kapli, kterou vévoda Oldřich Korutanský daroval v roce 1247 velehradskému klášteru. Dle názoru některých historiků stála tato kaple v dnešních Sadech. V 15. století zde byl vybudován kostel, z něhož se dochovalo kněžiště s polygonálním závěrem a figurální výzdobou, zaklenuté žebrovou klenbou.
>> Více informací
Zlínský kraj   Církevní stavby
Kostel Nejsv. Trojice ve Valašském Meziříčí Kostel Nejsv. Trojice ve Valašském Meziříčí
První zmínka o hřbitovním kostelíku sv. Trojice pochází z roku 1605. 

Od 1971 patří kostel Vlastivědnému ústavu ve Vsetíně, který zde zřídil lapidárium.
Jsou v něm shromážděny kamenné plastiky a kříže z katastru města, které by se venku ničily.
>> Více informací
Zlínský kraj   Církevní stavby
Kostel Neposkvrněného početí P. Marie Uherský Brod Kostel Neposkvrněného početí P. Marie Uherský Brod
Chrám Neposkvrněného početí Panny Marie, který je dominantou Masarykova náměstí v Uherském Brodě, představuje vynikající barokní architekturu.
Vznikl na počátku 18. století a byl vybudován podle plánů italského architekta Domenica Martinelliho.
>> Více informací
Zlínský kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Františka Xaverského Uherské Hradiště Kostel sv. Františka Xaverského Uherské Hradiště
Projekt kostela vycházel z Vignolova římského chrámu Il Gesú, který byl redukován vypuštěním příčné lodi s kopulí.
>> Více informací
Zlínský kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Jana Křtitele Kostel sv. Jana Křtitele
Původní románský kostel s prvky gotiky, založený johanity při špitále, byl v 17. stol. předán piaristickému řádu. Piaristé přistavěli ke kostelu svou kolej a v roce 1737 začali se stavbou nového chrámu podle projektu biskupského architekta Cyraniho z Bolleshausu (+ 1758). Chrám byl vysvěcen v roce 1768. Využitím rokokových a sentimentálních prvků byl zhodnocen interiér v jeden z nejkrásnějších chrámů 18.století na Moravě.
>> Více informací
Zlínský kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Martina Buchlovice Kostel sv. Martina Buchlovice
Buchlovická farnost s kostelem sv. Martina vznikla patrně ve 13. století.
Podací neboli patronátní právo ke kostelu patřilo nejprve místním zemanům a vladykům, od roku 1540 pak majitelům buchlovského panství. První zpráva o farním patronátu pochází z roku 1398.
>> Více informací
Zlínský kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Michaela archanděla Kostel sv. Michaela archanděla
V roce 1769 byla na otrokovické návsi postavena malá kaple, zasvěcená "Ke cti a chvále zjevení svatého archanděla Michaela." Otrokovice měly tehdy kolem 350 obyvatel a na větší kapli nebo kostel tehdy nebylo možno pomyslet.
>> Více informací
Zlínský kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Mořice v Kroměříži Kostel sv. Mořice v Kroměříži
Kostel sv. Mořice v Kroměříži založil biskup Bruno Schauenburka patrně krátce po roce 1262, kdy byla ustanovena u něj kolegiátní kapitula.

V 70. letech 13. století tak stály obvodní zdi zřejmě jen provizorně zastřešené kněžiště a nynější kanovnická sakristie, severní věžko úroveň podstřešní římsy jižní věž nejméně do výše prvního patra. Roku 1281 byl před hlavním oltářem pohřben biskup Bruno.
>> Více informací
Zlínský kraj   Církevní stavby
Kostel sv. Vojtěcha Kostel sv. Vojtěcha
Kostel sv. Vojtěcha je moderní kostel, vybudovaný v Otrokovicích v letech 1993-95 podle návrhu architekta Mojmíra Korvase.
>> Více informací
Zlínský kraj   Církevní stavby
Kostel svaté Trojice ve Valašském Meziříčí Kostel svaté Trojice ve Valašském Meziříčí
První zmínka o hřbitovním kostelíku sv. Trojice pochází z roku 1605. 

Od 1971 patří kostel Vlastivědnému ústavu ve Vsetíně, který zde zřídil lapidárium. Jsou v něm shromážděny kamenné plastiky a kříže z katastru města, které by se venku ničily.
>> Více informací
Zlínský kraj   Církevní stavby
Kostel svaté Trojice ve Valašském Meziříčí Kostel svaté Trojice ve Valašském Meziříčí
První zmínka o hřbitovním kostelíku sv. Trojice pochází z roku 1605. 

Od 1971 patří kostel Vlastivědnému ústavu ve Vsetíně, který zde zřídil lapidárium. Jsou v něm shromážděny kamenné plastiky a kříže z katastru města, které by se venku ničily.
>> Více informací
Zlínský kraj   Církevní stavby
Kostel svaté Trojice ve Valašském Meziříčí Kostel svaté Trojice ve Valašském Meziříčí
První zmínka o hřbitovním kostelíku sv. Trojice pochází z roku 1605. 

Od 1971 patří kostel Vlastivědnému ústavu ve Vsetíně, který zde zřídil lapidárium. Jsou v něm shromážděny kamenné plastiky a kříže z katastru města, které by se venku ničily.
>> Více informací
Zlínský kraj   Církevní stavby
Letecké muzeum Kunovice Letecké muzeum Kunovice
Letecké muzeum Kunovice bylo založeno v roce 1970 členy Slováckého aeroklubu, Aloisem Hráčkem a Jiřím Markem. Zpočátku bylo budováno jako muzeum letounů vyrobených či kooperovaných v továrně v Kunovicích. Posléze se letecký park rozrostl také o stroje jiných výrobců a z armády.
>> Více informací
Zlínský kraj   Muzea a galerie
Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod
Muzeum sídlí v části dochovaného městského opevnění ze 14. – 16. století s barokním sálem pocházejícím z let 1690 – 1693.
Stálá expozice Komenský lidstvu, věnovaná životu a dílu významného rodáka, je doplněna o expozici regionální historie a etnografie s názvem Starožitnosti Uherskobrodska.
>> Více informací
Zlínský kraj   Muzea a galerie
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz