úterý, 26. Březen 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín
Archeo Staré Město - Špitálky Archeo Staré Město - Špitálky
Lokalita „Špitálky“ se nachází na tzv. Velehradské ostrožně a tvoří celou jihozápadní část Starého Města, která vznikla vcelku až po roce 1918.
Severní část „Špitálek“ je dnes polohou „Na Špitálkách“ (místo objevení základů velkomoravského kostela v roce 1949) v užším slova smyslu. 
>> Více informací
Zlínský kraj   Muzea a galerie
Archeo Uherské Hradiště - Sady Špitálky Archeo Uherské Hradiště - Sady Špitálky
Národní kulturní památka Sady "Špitálky" se nachází v jihovýchodní části města Uherské Hradiště na tzv. Výšině sv. Metoděje (Sadské výšině), zvané Sady (Derfla).
Jedná se o pozůstatky významného církevního komplexu z období Velkomoravské říše.
Křesťanští misionáři zde už na přelomu 8. a 9. století vybudovali jeden z prvních zděných kostelů na sever od Dunaje.
>> Více informací
Zlínský kraj   Muzea a galerie
Archeoskanzen Modrá Archeoskanzen Modrá
Archeoskanzen Modrá - Velkomoravské sídliště středního Pomoraví se nachází nedaleko Uherského Hradiště na silnici Staré Město Velehrad.   
>> Více informací
Zlínský kraj   Muzea a galerie
Keltské oppidum Hostýn Keltské oppidum Hostýn
Na temeni hory se nachází pod vrstvami naší současné historie staré keltské oppidum.
Založili jej zde v posledním století před změnou letopočtu západní Keltové (Galové) – první bezpečně známé etnikum na našem území. Výzkumy potvrdily domněnku, že Hostýn byl (po Starém Hradisku u Protivanova) druhým keltským oppidem na Moravě.
>> Více informací
Zlínský kraj   Muzea a galerie
Letecké muzeum Kunovice Letecké muzeum Kunovice
Letecké muzeum Kunovice bylo založeno v roce 1970 členy Slováckého aeroklubu, Aloisem Hráčkem a Jiřím Markem. Zpočátku bylo budováno jako muzeum letounů vyrobených či kooperovaných v továrně v Kunovicích. Posléze se letecký park rozrostl také o stroje jiných výrobců a z armády.
>> Více informací
Zlínský kraj   Muzea a galerie
Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod
Muzeum sídlí v části dochovaného městského opevnění ze 14. – 16. století s barokním sálem pocházejícím z let 1690 – 1693.
Stálá expozice Komenský lidstvu, věnovaná životu a dílu významného rodáka, je doplněna o expozici regionální historie a etnografie s názvem Starožitnosti Uherskobrodska.
>> Více informací
Zlínský kraj   Muzea a galerie
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně má pro stálé expozice ve 14|15 Baťově institutu vyhrazeno celé 3. nadzemní podlaží. Expozice Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost představuje historii firmy Baťa od jejího založení v roce 1894 až do znárodnění československé části koncernu po druhé světové válce. Do této expozice jsou organicky začleněny bývalé stálé expozice muzea umístěné v Obuvnickém muzeu a na zlínském zámku.
>> Více informací
Zlínský kraj   Muzea a galerie
Muzeum lidových pálenic Muzeum lidových pálenic
Tradiční lidové kultuře je v České republice věnována poměrně velká pozornost. Poněkud stranou zájmu však stála oblast podomácké výroby pálenek ve vesnickém prostředí. 
V hlavách dvou přátel a kolegů ze Slováckého muzea se zrodila myšlenka zřídit specializované muzeum lidových pálenic se stálou expozicí. 
>> Více informací
Zlínský kraj   Muzea a galerie
Muzeum Na Mlýně Dolní Němčí Muzeum Na Mlýně Dolní Němčí
V roce 1998 byla dokončena rekonstrukce starého mlýna, jehož budova dnes z části slouží jako pivnice a část byla vybavena původními dochovanými nástroji, které mlýnu věnovaly obyvatelé obce.
Jedná se o pozoruhodnou památku lidové architektury, zapsanou ve státním seznamu památek.
>> Více informací
Zlínský kraj   Muzea a galerie
Muzeum Podhradí Buchlovice Muzeum Podhradí Buchlovice
Muzeum Podhradí vzniklo ve zrekonstruované budově bývalých panských mlatů, později garáží autobusů, díky finanční dotaci Evropské unie – programu Interreg III. A ČR – SR.
>> Více informací
Zlínský kraj   Muzea a galerie
Muzeum Tupeské keramiky Muzeum Tupeské keramiky
Muzeum Tupeské keramiky se nachází v objektu, který v minulosti sloužil k výrobě keramiky a je situován v centru obce Tupesy.
Jeho součástí je dobová expozice, obydlí hrnčíře a vypovídá o způsobu jeho práce a životě na přelomu 19. a 20. století.
Zájemcům nabízíme po předchozí domluvě možnost zhotovit si vlastnoručně kousek keramiky, třeba hrníček, nebo si jej sám zkusit namalovat. 
>> Více informací
Zlínský kraj   Muzea a galerie
Muzeum v přírodě - soubor lidových staveb Topolná Muzeum v přírodě - soubor lidových staveb Topolná
Zemědělské usedlosti v obci Topolná č.p. 90 a 93 jsou památkami lidového stavitelství. Přibližují obydlí s patrovou komorou, expozici rybářství a praní prádla, v traktu dvora jsou chlévy a další stavby – stodoly, sušírna ovoce, udírna, včelín, vahadlová a roubená studna, polní kříž. Areál doplňuje sad starých odrůd ovocných stromů.
>> Více informací
Zlínský kraj   Muzea a galerie
Památník Velké Moravy Památník Velké Moravy
Památník Velké Moravy ve Starém Městě v poloze „Na Valách“ byl vybudován nad základy hřbitovního kostela z 9. století objeveného archeologem Vilémem Hrubým roku 1949.
>> Více informací
Zlínský kraj   Muzea a galerie
Slovácká galerie Slovácká galerie
Budova bývalé vojenské zbrojnice je dominantou dnešní Otakarovy ulice a přilehlého okolí.
Barokní architektura interesantně zaplňuje prostor, kudy v minulosti vedlo opevnění města, a později byla obklopena další novodobou výstavbou. Svým vzhledem a polohou je přitažlivým místem pro setkání s výtvarným uměním.
>> Více informací
Zlínský kraj   Muzea a galerie
Slovácké muzeum Slovácké muzeum
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti zaujímá v síti českých a moravských muzeí významné postavení. Již od svého vzniku v roce 1914 se profilovalo etnografií a archeologií, později výtvarným uměním a historií. Výzkumný a sběratelský záběr na celou národopisnou oblast Slovácka jej řadí mezi regionální instituce.
>> Více informací
Zlínský kraj   Muzea a galerie
Slovácké muzeum Slovácké muzeum
Budova muzea se nachází v bývalé restauraci Na Střelnici ve Smetanových sadech, postavené v letech 1801–1803 na místě někdejší dřevěné střelnice.
V r. 1937 zde byla otevřena první expozice, která byla součástí Výstavy Slovácka 1937.
>> Více informací
Zlínský kraj   Muzea a galerie
Slovácké muzeum Uherské Hradiště - město královské Slovácké muzeum Uherské Hradiště - město královské
Stálá expozice dějin města seznamuje s nejvýznamnějšími událostmi a dějinnými okamžiky z více než 750leté historie města.
V souladu s prostorem, který je pro expozici určen, je obsahově rozdělena do tří základních tematických celků.
>> Více informací
Zlínský kraj   Muzea a galerie
Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm
Dřevěné městečko je nejstarším areálem Valašského muzea v přírodě. Od roku 1925, kdy bylo poprvé otevřeno pro veřejnost, sem byly postupně přeneseny a znovu postaveny domy z rožnovského náměstí.
>> Více informací
Zlínský kraj   Muzea a galerie
Živé muzeum gobelínů Živé muzeum gobelínů
Živé muzeum gobelínů představuje ojedinělý projekt Moravské gobelínové manufaktury, který umožňuje návštěvníkům navštívit gobelínové a kobercové dílny s více než stoletou tradicí za plného provozu, a vychutnat si tak atmosféru tradičního uměleckého řemesla.
>> Více informací
Zlínský kraj   Muzea a galerie
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz