úterý, 26. Březen 2019
 
 

Turistické cíle

Kategorie:
Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín
Hrad Buchlov Hrad Buchlov
Trojvrší Buchlova, Modly s kaplí sv. Barbory a Holého kopce patří k výrazným dominantám Slovácka. Ne nadarmo byly dva z těchto vrcholů osídleny již v pravěku. Na Modle se zachovaly zbytky opevnění z období lužických popelnicových polí a doby laténské, zatímco na Holém kopci z doby halštatské.
Samotné založení a stavba královského hradu Buchlova na strategicky významném vrcholu Chřibů, střežícího východní hranici Zemí Koruny České proti případným vpádům z uherské strany, jsou obestřeny rouškou tajemství. 

Natáčela se zde celá řada filmů, např. O statečném kováři či Bathory.
>> Více informací
Zlínský kraj   Hrady a zámky
Hrad Cimburk u Koryčan Hrad Cimburk u Koryčan
Nedaleko Moravské Třebové, na kopci nad městečkem Trnávkou, stojí romantická zřícenina hradu Cimburk. Kamenný hrad byl vybudován kolem roku 1300 a nechal jej vystavět Ctibor z Lipnice. Jméno Cimburk vzniklo podle erbu pánů z Lipnice, na kterém bylo vyobrazeno cimbuří. Protože jménem Cimburk byl později nazván ještě jeden hrad u Koryčan, hradu nad Trnávkou se říká Starý Cimburk.

>> Více informací
Zlínský kraj   Hrady a zámky
Hrad Lukov Hrad Lukov
Hrad Lukov je zasazen do malebné přírody Hostýnských hor.Počátky hradu Lukova sahají do první třetiny 13. století. Z této doby pochází fragmenty kamenných prvků, které dokládají působení kameníků významné velehradské stavební huti. Je nepochybné, že hrad byl v této době v držení královské koruny, přestože na počátku 14. století jej nacházíme v držení mocného rodu Šternberků, o čemž svědčí zmínka z roku 1332. Ale už následujícího roku se hrad vrací do rukou krále, jak o tom píše ve svém životopise český král a římský císař Karel IV. Ovšem v jeho moci nezůstal dlouho. Už někdy v roce 1342 náleží opět Šternberkům, v jejichž správě zůstal takřka po dvě stě let. V roce 1614 se stal majitelem Albrecht z Valdštejna.
>> Více informací
Zlínský kraj   Hrady a zámky
Hrad Malenovice Hrad Malenovice
Malenovický hrad byl založen v 2. polovině 14. století moravským markrabětem Janem Jindřichem. Posledními majiteli hradu a panství byli příslušníci moravské větve rodu Šternberků. Ti bydleli trvale v Pohořelicích. Malenovický hrad však zůstal sídlem hospodářské správy panství a její úředníci zde i bydleli, proto majitelé pravidelně investovali do údržby i potřebných oprav objektu. V roce 1942 zabrali malenovické panství i s hradem Němci a dali je do nucené správy. V roce 1946 byl hrad zkonfiskován a od roku 1951 slouží k muzejním účelům.
>> Více informací
Zlínský kraj   Hrady a zámky
Regentský dům Regentský dům
Renesanční měšťanský dům čp. 39/23 na kroměřížském centrálním Velkém náměstí. Dům, pojmenovaný podle dřívějšího vlastníka – regenta – je ojedinělý svou sgrafitovu výzdobou. Dům se nachází v severní části severozápadní fronty náměstí, v sousedství budovy Muzea Kroměřížska.
>> Více informací
Zlínský kraj   Hrady a zámky
Státní zámek Buchlovice Státní zámek Buchlovice
Zámek Buchlovice ležící nedaleko majestátního hradu Buchlova, patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na území České republiky. Kvalita architektury, rozsáhlé sbírky, proslulí majitelé i důležité místo v dějinách posledních let habsburské monarchie činí ze zámku místo, významem daleko přesahující hranice českých zemí.
>> Více informací
Zlínský kraj   Hrady a zámky
Státní zámek Vizovice Státní zámek Vizovice
Zámek ve Vizovicích nechal v polovině 18. století vystavět olomoucký kanovník a pozdější biskup královéhradecký Heřman Hannibal z Blümengenu. Stavbou pověřil význačného brněnského architekta Františka Antonína Grimma (1710 - 1784), který pojal zámek v tehdy moderním francouzském stylu. 
>> Více informací
Zlínský kraj   Hrady a zámky
Zámek Holešov Zámek Holešov
Holešovský zámek je volně stojící čtyřkřídlá dvoupatrová dvoutraktová budova, kterou obklopuje hluboký vyzděný vodní příkop, původně překlenutý dvěma mosty.
Kromě prohlídkového okruhu zámek nabízí i prohlídku zámeckého parku a plně funkční hvězdárnu.
>> Více informací
Zlínský kraj   Hrady a zámky
Zámek Chropyně Zámek Chropyně
První zmínka o Chropyni pochází z roku 1261, kdy byla osada věnována Smilem ze Střílek a jeho ženou Bohuvlastou k obživě jimi založenému cisterciáckému klášteru Smilheim ve Vizovicích.
Roku 1267 potvrdil převod osady Přemysl Otakar II. V roce 1421 odnímá Chropyni císař Zikmund vizovickému klášteru a téhož roku ji zastavuje Petrovi ze Sovince.
Brzy přešla Chropyně zpět na klášter. Kolem r. 1457, po skončení husitských válek, dal král Jan Poděbradský, jako nejvyšší fundátor vizovického kláštera, Chropyni jako výplatu Janu z Ludanic a Rokytnice. Přesto zůstává Chropyně pod vizovickým klášterem.
>> Více informací
Zlínský kraj   Hrady a zámky
Zámek Kinských Valašské Meziříčí Zámek Kinských Valašské Meziříčí
Empírový zámek vznikl na místě původní správní budovy rožnosvsko-krásenského panství, která byla v roce 1854 za majitele hr. Eugena Kinského přestavěna na panské sídlo. Došlo ke zvýšení budovy o poschodí s provedením mansardové střechy, kryté přírodní břidlicí.
Tato přestavba vtiskla objektu v podstatě dnešní podobu.

>> Více informací
Zlínský kraj   Hrady a zámky
Zámek Kroměříž Zámek Kroměříž
Arcibiskupský zámek je dominantou jednoho z nejatraktivnějších měst na  Moravě a hlavním magnetem návštěvníků historického komplexu, v rámci něhož byl spolu se svými zahradami zapsán v roce 1998 na  seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
>> Více informací
Zlínský kraj   Hrady a zámky
Zámek Lešná Zámek Lešná
Lešenský zámek nedaleko Valašského Meziříčí byl sídlem rodové větve hrabat Kinských, kteří se zasloužili o jeho současnou podobu.
Dnes mu atraktivitu dodávají nejen nově zrekonstruované historické interiéry, ale i anglický park se vzácnými dřevinami.
>> Více informací
Zlínský kraj   Hrady a zámky
Zámek Lešná - Zlín Zámek Lešná - Zlín
Historie zámku Lešná je úzce spojená s historií dříve slavného moravského hradu Lukova. V roce 1724 získal hrad a celé lukovské panství rakouský hraběcí rod Seilernů. Na Moravě však téměř nepobývali, hrad chátral a v roce 1793 byl už neobyvatelný. Seilernové proto začali hledat prostor pro stavbu nového sídla. Zvolili si návrší na dohled od původního hradu Lukova, místo zvané Lešná.
>> Více informací
Zlínský kraj   Hrady a zámky
Zámek Napajedla Zámek Napajedla
Město Napajedla s téměř 8 000 obyvateli leží na rozhraní Horno a Dolnomoravského úvalu na řece Moravě, která zde vytváří v nivních náplavech řadu mrtvých ramen. První písemná zmínka o městečku se vztahuje k roku 1362. Rozkvět města nastal v 16. století, kdy Napajedla byla v majetku pánů ze Žerotína, moravského rodu proslulého humanistickou tradicí. Výraznou dominantou města se stal „nový zámek“, postavený v letech 1764 – 1769. Zámek, jako pozdně barokní šlechtické sídlo, postavil židlochovický zednický mistr Antonín „Mates“ Slováček podle plánů brněnského architekta Františka Antonína Grimma,  u kterého stavbu ve stylu francouzského baroka objednala Anna Marie z Rottalu, provdaná za Quidobalda z  Ditrichsteina. F. A. Grimm projektoval také zámky v Bystřici pod Hostýnem a ve Vizovicích. Proti nim se však napajedelská stavba odlišuje svou noblesou, mohutností i velkoryse řešenými vnitřními prostorami. Dá se říci, že napajedelský zámek je ukončením vývoje „italské vily“ v moravském prostředí.
>> Více informací
Zlínský kraj   Hrady a zámky
Zámek Nový Světlov Zámek Nový Světlov
Novogotický zámek Nový Světlov, původně gotický hrad z 15. století, je dnes někdy přezdívám slovácké Miramare a slouží jako hotel a restaurace.
Nádvoří zámku je zastřešeno, plně klimatizováno a vybaveno audiovizuální technikou.
Prostor umožňuje pořádání divadelních a koncertních vystoupení, kongresů a konferencí. Prostředí zámku je oblíbené pro pořádání svateb. Součástí komplexu je i rozlehlý anglický park.
>> Více informací
Zlínský kraj   Hrady a zámky
Zámek v Koryčanech Zámek v Koryčanech
Podnětem ke zřízení stálého panského obydlí byla značná odlehlost a i nehostinnost obytných prostor hradu Cimburka.  V roce 1611 se v Koryčanech poprvé připomíná panské obydlí na kopci za farou. V roce 1631 u něho stávala také kaple. Pro své větší rozměry byla tvrz nazývána v 17. století i zámkem, mimo jiné i proto, že Koryčany se staly střediskem cimburského panství.
>> Více informací
Zlínský kraj   Hrady a zámky
Zámek Vsetín Zámek Vsetín
Renesanční zámek s vnitřním dvorem vroubeným arkádami, byl postaven v prvním desetiletí 17. století (první zmínka z r. 1610) tehdejšími majiteli panství Lukrecií Nekšovnou z Landeka a jejím druhým manželem Albrechtem z Valdštejna na základech středověké tvrze z první poloviny 15. století na vyvýšenině pravého břehu řeky Bečvy. 
>> Více informací
Zlínský kraj   Hrady a zámky
Zámek Zlín Zámek Zlín
Zámek Zlín je čtyřkřídlý zámek s vnitřním nádvořím uprostřed sadu Svobody v centru Zlína. Zámek byl původně gotická tvrz, která byla přestavěna ve druhé polovině 16. století do renesanční podoby. Ve 2. polovině 18. století proběhla přestavba do barokní podoby.Zlínský zámek získal stávající podobu počátkem 20. století, kdy jej zmodernizoval jeho tehdejší majitel průmyslník Haupt. V současné době v něm sídlí galerie Václava Chada.
>> Více informací
Zlínský kraj   Hrady a zámky
Žerotínský zámek Žerotínský zámek
Stavbu zámku počal Jan z Perštejna v roce 1538. Do 1815 zde sídlili Žerotínové, pak zámek patřil rodu Kinských, který jej prodal rakouskému státu. 1855 až 1909 sloužil jako ženská trestnice, jediná na Moravě a Slezsku. Od roku 1996 se pracuje na jeho rozsáhlé opravě. Nyní zde sídlí kulturní zařízení města.
>> Více informací
Zlínský kraj   Hrady a zámky
 

Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz