Pondělí, 21. Leden 2019
 
 

Havlíčkův Brod

20. 10. 2014

Havlíčkův Brod je znám pod tímto názvem až od roku 1945, do kdy se jmenoval Německý Brod (Deuschbrod). Z toho je jasné, že osada byla českého založení, slovo "brod" nikdy přeloženo do němčiny nebylo.

 Město leží na výšině severního úbočí údolí řeky Sázavou, chráněné od východu Cihlářským potokem. Dnes má Havlbrod, jak se mu ve zkratce říká, necelých 24 tisíc obyvatel.

Něco z historie 
  Z půdorysu města je jasné, že mu předcházela menší tržní osada, hlavní komunikace vedla od Jihlavy a Humpolce přes brod na Sázavě směrem na sever do Čáslavi, od řeky pak vedla další cesta k východu na Hlinsko. Mimo obchodu zde byly i doly na stříbrnou rudu, osada se tehdy jmenovala po zakladateli Smilův Brod (Smil z Lichtenburku, zmiňován 1220–1269) a uvádí se kolem roku 1234. Již roku 1274 byla osada povýšena na město a obehnána hradbami. Po husitských válkách nebyla již těžba obnovena. Roku 1637 město stalo královským, ale pak bylo pleněno Švédy a vícekrát vyhořelo (1662, 1664, 1676 a 1680). 

Nástup nové doby  
Průmyslová revoluce znamenala pro Havlíčkův Brod značný rozvoj. V roce 1849 byla založena tiskárna, která pracuje dodnes, roku 1850 byla otevřena nemocnice, postaven byl kamenný most a město se stalo sídlem okresního hejtmanství. Roku 1862 začala ve městě působit Městská spořitelna a roku 1870 sem dorazila železnice. Následovala pak v roce 1873 textilní továrna Josefa Mahlera a roku 1880 nový pivovar. Velkou tradici má i zdejší školství, již roku 1735 založili gymnázia augustiniáni a po nich ho roku 1807 obnovili premonstráti. Učil se zde Josef Dobrovský a Bedřich Smetana.  

Karel Havlíček a jeho Brod  
KHB (1821 - 1856) se narodil v Borové, dnes také Havlíčkově, 15 východně. Jeho otec si koupil v roce 1830 dům na náměstí v Německém Brodu a rodina se sem přestěhovala. Po ročním pobytu v Jihlavě se vrátil a od roku 1833 zde Karel chodil do školy. V roce 1838 po dokončení školy odešel studovat do Prahy, rok pobyl v Rusku a od roku 1843 je již literárně činný. Po osmi letech na podzim 1951 se vrátil do svého Brodu a chtěl začít v klidu hospodařit a tak zabezpečit svou rodinu. Zde byl 16. prosince 1851 takřka nezákonně zatčen a dopraven do Brixenu. Tam za ním pak na náklady policejního ředitelství odjela žena Julie s dcerou Zdenkou. Zde prožil 3,5 roku a vrátil se 15. května 1855 do Prahy. Byl z Prahy však vykázán a žil ve svém Brodě. Po léčení v Šternberku u Smečna v Praze zemřel na tuberkulózu v nedožitých 35 letech života. Jeho matka Josefína ho přežila o plných 37 let a zemřela v jeho Brodu roku 1884.  Pomník KHB byl ve městě postaven v roce 1924, ale byl pak němci odstraněn, znovu byl zřízen roku 1946. 

Památky města 
Město dodnes z části svírají městské hradby, z nichž nejzachovalejší část je Štáflova bašta využívaná jako muzeum malíře Otakara Štáfla. Pozůstatky těchto hradeb jsou na okraji městského parku Budoucnost. Náměstí obklopuje řada domů, zejména v barokním slohu. Stojí zde též Havlíčkův dům, dnes využívaný jako muzeum. Výraznou dominantou náměstí je Mariánský morový sloup. Ze středověku v Havlíčkově Brodě najdeme Štáflovu chalupu. Dům z 15. století byl využíván k bydlení ještě v 60. letech minulého století. Město má několik kostelů, hlavní Nanebevzetí P. Marie z 13. století, ale mnohokrát pak přestavovaný, augustiniánský klášter ze 17. století, hornický kostelík sv. Kateřiny z roku 1319 a hřbitovní kostel sv. Vojtěcha z roku 1538. Město má i dva židovské hřbitovy, jeden pro místní z roku 1888 a druhý po haličské uprchlíky v dobách 1. světové války. 

Současnost města 
Město žije nejen pracovním ruchem, ale i kulturním, společenským a sportovním. Z podniků je známý pivovar, Agroprojekt, Alda Plast, Anivet a mnoho další ve spoustě oborů. Město má i kulturní dům Ostrov s divadlem a kinem, klub Čeřovku a Effect Music Club i Galerii výtvarného umění. I pro sportování má také mnoho možností, areál sportovišť na Plovárenské, fotbalový stadión FC Slovan, zimní halu a další. V roce 2011 byla dokončena rekonstrukce a revitalizace centra města a roku 2013 dokončena rekonstrukce mostu přes Sázavu. Turistika má zde více možností, jen Havlíčkovu Brodu chybí okruhy do 10 kilometrů, ale to je nemoc více měst. Turistické trasy míří podél Sázavy "nahoru i dolu", nejvýznamnějším místem po stránce turistiky je Lipnice, vzdálená pěšky asi 14 km. Z města také vychází poměrně hodně cyklotras, zde většinou vedených po silničkách.

Turistické cíle z článku:
Štáflova chalupa
Havlíčkův dům
Park Budoucnost
Mariánský morový sloup
Štáflova bašta
Kostel Nanebevzetí Panny Marie    

Turistické cíle v okolí

Další články

Otrokovice

Otrokovice mají dnes asi 18 tisíc obyvatel. Otrokovice jsou obdobně jako sousední Zlín známé změnou jména, i když úplně za jiných okolností. V letech 1939 až 1946 měly totiž úřední název Baťov. O ten pak přišly v roce 1946.

 Stará obec ležela nad říčkou Dřevnicí, která se však krátce nato vlévá do Moravy. Dnes Morava, jak se Otrokovice rozrostly, tvoří západní hranici města. celý článek

Ostrov

Město Ostrov, všeobecně známý s přídomkem "nad Ohří" má dnes necelých        17,5 tisíc obyvatel. Město leží na úpatí Krušných hor v Karlovarském kraji. Na první pohled by zde člověk čekal řeku Ohři, ale ta ve skutečnosti teče od centra ve vzdálenosti 4 kilometry, město totiž leží nad říčkou Bystřicí. Ta ještě teče 5 kilometru, aby se vlila do zmíněné Ohře. celý článek

Třeboň

Při vyslovení názvu Třeboň si každý vybaví v první řadě třeboňského kapra a rybníky, což jsou hlavní symboly tohoto jihočeského města, které se nachází zhruba 20 km východním směrem od Českých Budějovic. celý článek

Česká Lípa

Pokud budete trávit dovolenou v severních Čechách, neměli byste opomenout zajímavé město Českou Lípu. Hlavně letní návštěvníci blízkého Máchova jezera se v případě nepříznivého počasí se často vydávají na výlet za poznáním i za nákupy do České Lípy. celý článek

Židlochovice

Pokud máte rádi klid a pohodu, případně dobré moravské vínko, vypravte se do města Židlochovice. Budete okouzleni jeho malebností a nádherou místního zámku, s jeho zámeckou zahradou, parkem a oborou. celý článek

Česká Kamenice

Turisté, holdující pěším nebo i cyklistickým výšlapům po Lužických horách, zcela určitě znají město Českou Kamenici. Jde o poměrně starobylé město s bohatou tradicí i historií, které se nachází cca 15 km východním směrem od Děčína. celý článek

Děčín, brána do národního parku České Švýcarsko

Děčín je významným severočeským městem, které je velmi zajímavé i z turistického hlediska. Především je známý jako brána do národního parku České Švýcarsko. celý článek

Přehrada Slezská Harta dokáže ohromit

Pokud si libujete ve vodních dílech všeho druhu a k tomu třeba milujete vodní sporty, či jen tak lenošení nebo romantické procházky kolem vodní hladiny obklopené nádhernou přírodou, pak právě vám jsou určeny následující řádky. celý článek

Zoo Ústí nad Labem

Zoo v Ústí nad Labem byla založena jako soukromá ptačí rezervace roku 1908. V té době rezervaci založil Heinrich Lumpe a její založení konzultoval s odborníky, jako byl Jiří Janda, který založil Pražskou zoo, přírodovědec Josef Kořenský nebo architekt Rudolf Jenatský. celý článek

Emauzy – benediktinský klášter

Emauzský klášter je se svou atypickou střechou neodmyslitelnou součástí hlavního města naší republiky a jeho střecha v podobě dvou skořepinových křídel pomáhá dokreslovat pověstný obraz stověžaté matičky Prahy. celý článek
 
Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz