Pátek, 18. Leden 2019
 
 

Ostrov

3. 11. 2014

Město Ostrov, všeobecně známý s přídomkem "nad Ohří" má dnes necelých        17,5 tisíc obyvatel. Město leží na úpatí Krušných hor v Karlovarském kraji. Na první pohled by zde člověk čekal řeku Ohři, ale ta ve skutečnosti teče od centra ve vzdálenosti 4 kilometry, město totiž leží nad říčkou Bystřicí. Ta ještě teče 5 kilometru, aby se vlila do zmíněné Ohře.

Pár slov k historii                  
Město Ohře změnilo za svou dobu třikrát své centrum. Nejdříve to byla slovanská osada mezi Bystřicí a Ostrovským potokem s kostelem sv. Jakuba. Místo tady skutečně připomíná ostrov, určitě šlo v některých místech i o bažinatou oblast. Jak byla osada stará, nevíme, ale kostel byl postaven kolem roku 1225.  
Po roce 1250 bylo severně na protějším břehu Bystřice založeno kolonizační město s kostelem sv. Michala, náměstím a snad již i s opevněním. Centrem dění se stalo dnešní Staré náměstí s radnicí. Městská práva dostal Ostrov v roce 1331. V jižní části tohoto města vznikl renesanční zámek, který prošel v době baroka velkým vývojem, kdy patřil vojevůdci císařských vojsk Juliovi Jindřichovi, vévodovi Sasko-Lauenburskému. Ten vybudoval po roce 1625 zámecký park, který se považoval za osmý div světa. V budování zámku pokračovali i další majitelé panství.     

Příchod průmyslu  
K průmyslovému rozvoji města přispěla železnice, když kolem nádraží vznikaly nové průmyslové závody, jako porcelánka PULS a železná huť Eleonora, kterou nahradila výroba střešní lepenky a výroba pod různými názvy pokračuje dodnes. Zejména porcelánka byla úspěšná, ale skončila výrobu v roce 1949. Areál pak převzal Závod mechanizace a automatizace.  

Nová doba  
Ostrov před, za a po 2. světové válce prožil bouřlivé události. Nejdříve byli vyhnání Češi, pak se ze zámku stal koncentrační tábor, po osvobození odešli zase Němci. Pozdější období však přineslo Ostrovu největší rozvoj v historii, především rozvojem průmyslu a uranových dolů v Jáchymově, těžba uranu byla zastavena v roce 1960. Památkou na těžké doby budování socialismu je Věž smrti v bývalé třídírně uranové rudy. S objektem sousedí věznice.  Známá byla výroba trolejbusů ve Škodě Ostrov, které jezdí mnohde dodnes, ale továrna ukončila provoz v roce 2004. Dále tu jsou nové firmy jako Amphenol, N.G. Elektro, K & V Eletro a.s., Koruna Pralines a další.  Ostrov těsně obchází silnice I/13 z Karlových Varů do Liberce, tzv. Podkrušnohorská magistrála, v Ostrově odbočuje silnice I/25 na hraniční přechod Boží Dar. Spojení sem je i po železnici po trati 140 Chomutov - Cheb.  Po roce 1948 došlo k významnému rozvoji Ostrova tím, že se severovýchodně od starého centra začalo s výstavbou města nového typu podle sovětského vzoru. Výstavba města probíhala etapovitě, nejdříve se začalo s obytnými domy a školou, pak s náměstím a Domem kultury atd. Dodnes si město, i přes některé úpravy, zachovalo svůj původní charakter.      

Památky  
Nejstarší památkou města je pozdně románský kostel sv. Jakuba s obdélnou lodí a pravoúhlým presbytářem, s románským portálem. Nejvýznamnější je ale zámek. Jeho základem byla renesanční budova hrabat Šliků. Barokní zámek se neustále doplňoval o další části. Významná byla již zmíněná zahrada. I ta prošla vývoje, kdy se v baroku nestále vylepšovala o další části i stavby, aby se pak skoro vše od konce 18. století zničilo ve prospěch krajinářského parku. Zámek sám má několik částí, Nový zámek (1690, dnes městský úřad), Palác princů (1696, dnes Městská knihovna) a kamenický skvost Bílou bránu a Letohrádek (1679, dnes Galerie umění).  Kostel sv. Mikuláše pamatuje založení města, je tedy z 2. poloviny 13. století, z té doby se dochoval tympanon vstupního portálu se slepými kružbami a křížová klenba sakristie. Kostel byl v 16. a 17. století přestavován, dochovaly se renesanční náhrobky.  Piaristický klášter byl postaven v letech 1666 až 1674 a patří k němu i kostel Zvěstování P. Marie. Od roku 1897 zde byl dívčí penzionát Sester křesťanské lásky, od roku 1950 kasárna, dnes je rekonstruován. Vedle kostela stojí pohřební kaple sv. Anny (1644) je jednou z nejstarších barokních centrálních staveb v Čechách. Klášterní areál je v sezoně přístupný veřejnosti, částečně jako muzeum s historií města a průmyslu v něm.  Vedle kláštera stojí červená kaple Panny Marie Einsiedelnské (1710) a další kaple sv. Floriána (1693, dnes Památník násilí 20. století).  Stará radnice na Starém náměstí má gotický základ, v dnešní podobě je novogotická z 19. století. Pořádají se zde výstavy a je tu i IC.  Novodobou památkou je Dům kultury v novém centru města z let 1954 až 1955. Jde o obdélnou dvoupatrovou budovu s postranními křídly s nárožními rizality, vstupní část se sloupovou lodžií vrcholí sousoším. Jde zde dvě kina, divadelní sál, Music club Kavka a městské infocentrum. DK je příkladem klasicizujících tendencí v architektuře zvané socialistický realismus.  

Kultura  
Kulturním střediskem Ostrova je Dům kultury, kde se každoročně pořádá Dětský filmový festival Oty Hofmana a každý lichý rok také mezinárodní divadelní festival mládeže Soukání. V klášterní zahradě a zámeckém parku se konají v květnu Ostrovské slavnosti s historickým průvodem městem, hudbou, divadlem a mj. i ohňostrojem. V kostele sv. Michala se koná tradiční Ostrovské varhanní jaro.  

Sport, turistika a zdravý pohyb  
Město Ostrov má vedle tradičních sportovišť, jako je fotbalový stadión a zimní stadión, úplně nový skatepark. Na 3 kilometrech dlouhé vlečka, která byla však v roce 2011 demontována, vznikla cyklistická stezka, která v roce 2013 navázala na nově vybudovanou cyklostezku po bývalé železniční trati Ostrov-Jáchymov, říká se tomu "Ostrovské Rondo". Nový areál "Sportpark Ostrov" u ostrovské nemocnice je dalším místem, kde lze využít lezeckou stěnu, kruhové bludiště, dětské hřiště, lanové centrum, in-line dráhu a multifunkční hřiště.  Přímo z Ostrova vychází několik turistických tras, například na zříceninu zámečku Mořičov a do Radošova, přes Kfely na Mariánskou a do Jáchymova, k Popovské kapli, přes Suchou na Klínovec a konečně po naučné stezce je pěkná procházka kolem Boreckých rybníků.

Turistické cíle z článku:
Kostel sv. Jakuba
Zámek Ostrov nad Ohří
Dům kultury
Piaristický klášter

Turistické cíle v okolí

Další články

Otrokovice

Otrokovice mají dnes asi 18 tisíc obyvatel. Otrokovice jsou obdobně jako sousední Zlín známé změnou jména, i když úplně za jiných okolností. V letech 1939 až 1946 měly totiž úřední název Baťov. O ten pak přišly v roce 1946.

 Stará obec ležela nad říčkou Dřevnicí, která se však krátce nato vlévá do Moravy. Dnes Morava, jak se Otrokovice rozrostly, tvoří západní hranici města. celý článek

Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod je znám pod tímto názvem až od roku 1945, do kdy se jmenoval Německý Brod (Deuschbrod). Z toho je jasné, že osada byla českého založení, slovo "brod" nikdy přeloženo do němčiny nebylo.

 Město leží na výšině severního úbočí údolí řeky Sázavou, chráněné od východu Cihlářským potokem. Dnes má Havlbrod, jak se mu ve zkratce říká, necelých 24 tisíc obyvatel. celý článek

Třeboň

Při vyslovení názvu Třeboň si každý vybaví v první řadě třeboňského kapra a rybníky, což jsou hlavní symboly tohoto jihočeského města, které se nachází zhruba 20 km východním směrem od Českých Budějovic. celý článek

Česká Lípa

Pokud budete trávit dovolenou v severních Čechách, neměli byste opomenout zajímavé město Českou Lípu. Hlavně letní návštěvníci blízkého Máchova jezera se v případě nepříznivého počasí se často vydávají na výlet za poznáním i za nákupy do České Lípy. celý článek

Židlochovice

Pokud máte rádi klid a pohodu, případně dobré moravské vínko, vypravte se do města Židlochovice. Budete okouzleni jeho malebností a nádherou místního zámku, s jeho zámeckou zahradou, parkem a oborou. celý článek

Česká Kamenice

Turisté, holdující pěším nebo i cyklistickým výšlapům po Lužických horách, zcela určitě znají město Českou Kamenici. Jde o poměrně starobylé město s bohatou tradicí i historií, které se nachází cca 15 km východním směrem od Děčína. celý článek

Děčín, brána do národního parku České Švýcarsko

Děčín je významným severočeským městem, které je velmi zajímavé i z turistického hlediska. Především je známý jako brána do národního parku České Švýcarsko. celý článek

Přehrada Slezská Harta dokáže ohromit

Pokud si libujete ve vodních dílech všeho druhu a k tomu třeba milujete vodní sporty, či jen tak lenošení nebo romantické procházky kolem vodní hladiny obklopené nádhernou přírodou, pak právě vám jsou určeny následující řádky. celý článek

Zoo Ústí nad Labem

Zoo v Ústí nad Labem byla založena jako soukromá ptačí rezervace roku 1908. V té době rezervaci založil Heinrich Lumpe a její založení konzultoval s odborníky, jako byl Jiří Janda, který založil Pražskou zoo, přírodovědec Josef Kořenský nebo architekt Rudolf Jenatský. celý článek

Emauzy – benediktinský klášter

Emauzský klášter je se svou atypickou střechou neodmyslitelnou součástí hlavního města naší republiky a jeho střecha v podobě dvou skořepinových křídel pomáhá dokreslovat pověstný obraz stověžaté matičky Prahy. celý článek
 
Naše česko.cz

Portál pro cestování a volný čas

Více informací »
Kontakt

Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4

Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz